En introduksjon til Dow-teorien
Innholdsfortegnelse
Hva er Dow-teorien?
De grunnleggende prinsippene i Dow-teorien
Avsluttende tanker
En introduksjon til Dow-teorien
Hjem
Artikler
En introduksjon til Dow-teorien

En introduksjon til Dow-teorien

Viderekommen
Publisert Jan 15, 2020Oppdatert Feb 23, 2023
5m

Hva er Dow-teorien?

I hovedsak er Dow-teorien et rammeverk for teknisk analyse, som er basert på det Charles Dow skrev om markedsteori. Dow var grunnlegger og redaktør av Wall Street Journal og en av grunnleggerne av Dow Jones & Company. Som en del av selskapet var han med på å lage den første indeksen for aksjer, kjent som Dow Jones Transportation Index (DJT), etterfulgt av Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Dow skrev aldri ideene sine som en spesifikk teori og henviste heller ikke til dem på den måten. Likevel lærte mange av han gjennom lederartiklene hans i Wall Street Journal. Etter at han døde, videreutviklet andre redaktører, deriblant William Hamilton, disse ideene og brukte artiklene hans til å sette sammen det som nå er kjent som Dow-teorien.

Denne artikkelen presenterer Dow-teorien og tar opp de forskjellige stadiene av markedstrender basert på Dows arbeid. I likhet med alle andre teorier er ikke de følgende prinsippene ufeilbarlige, og det finnes rom for tolkning.

 

De grunnleggende prinsippene i Dow-teorien

Markedet gjenspeiler alt

Dette prinsippet stemmer godt med den såkalte effektive markedshypotesen (EMH). Dow mente at markedet tar hensyn til alt, noe som betyr at all tilgjengelig informasjon allerede er reflektert i prisen.

For eksempel: Hvis de fleste forventer at et selskap skal rapportere positiv forbedret inntekt, kommer markedet til å reflektere dette før det skjer. Etterspørselen etter aksjene deres øker før rapporten slippes, og da kan det hende at prisen ikke endres så mye etter at den forventede positive rapporten endelig kommer ut.

I noen tilfeller observerte Dow at et selskap kunne oppleve at aksjekursen ble redusert etter gode nyheter fordi den ikke var fullt så god som forventet.

Det er fortsatt mange handlere og investorer som ser på dette prinsippet som sant, spesielt de som benytter seg av teknisk analyse. Men de som foretrekker fundamental analyse er uenig og mener at markedsverdien ikke reflekterer den iboende verdien til en aksje.

 

Markedstrender

Noen sier at Dows arbeid er opphavet til konseptet markedstrend, som nå anses som et viktig element i finansverdenen. Dow-teorien sier at det finnes tre hovedtyper markedstrender:

  • Primærtrend: Dette er den største markedsbevegelsen og varer fra måneder til mange år.

  • Sekundærtrend: Varer fra uker til noen måneder.

  • Tertiærtrend: Dør ofte ut på mindre enn en uke eller ikke lenger enn ti dager. I noen tilfeller kan disse bare vare noen få timer eller en dag.

Ved å undersøke disse forskjellige trendene kan investorer finne muligheter. Primærtrenden er den viktigste å vurdere, men det kan oppstå gode muligheter når sekundære og tertiære trender ser ut til å motsi den primære.

Hvis du for eksempel mener at en kryptovaluta har en positiv primærtrend, men at den opplever en negativ sekundærtrend, kan det finnes en mulighet til å kjøpe den relativt lavt, og så prøve å selge når verdien har økt.

Men problemet er alltid å gjenkjenne hvilken type trend du observerer, og det er her dypere teknisk analyse kommer inn. I dag bruker investorer og handlere et bredt spekter av analytiske verktøy for å hjelpe dem med å forstå hvilken type trend de ser på.

 

De tre fasene av primærtrender

Dow fastslo at langsiktige primærtrender har tre faser. For eksempel er fasene i et bull-marked:

  • Akkumulering: Etter det foregående bear-markedet er verdsettelsen av aktiva fortsatt lav fordi markedsstemningen først og fremst er negativ. Smarte handlere og markedspleiere begynner å akkumulere i løpet av denne perioden – før det oppstår en betydelig prisøkning.

  • Offentlig deltakelse: Det bredere markedet innser nå muligheten som smarte handlere allerede har observert, og offentligheten blir stadig mer aktive. I denne fasen har prisene en tendens til å øke raskt.

  • Overskudd og distribusjon: I den tredje fasen fortsetter offentligheten å spekulere, men trenden nærmer seg slutten. Markedspleierne begynner å distribuere beholdningen sin, dvs. ved å selge til andre aktører som ennå ikke har innsett at trenden er i ferd med å snu.

I et bear-marked blir fasene rett og slett reversert. Trenden starter da med distribusjon fra de som gjenkjenner tegnene, og blir fulgt av offentlig deltakelse. I den tredje fasen fortsetter offentligheten å være negativ, men investorer som kan se det kommende skiftet, begynner å samle seg igjen. 

Det finnes ingen garanti for at dette prinsippet alltid stemmer, men tusenvis av handlere og investorer vurderer disse fasene før de tar grep. Spesielt er Wyckoff-metoden også avhengig av ideene om akkumulering og distribusjon og beskriver et ganske likt konsept for markedssykluser (går fra én fase til en annen).

 

Kryssindekskorrelasjon

Dow mente at primærtrender som ses på én markedsindeks, bør kunne bekreftes av trender som ses på en annen markedsindeks. På den tiden gjaldt dette hovedsakelig Dow Jones Transportation Index og Dow Jones Industrial Average.

Den gangen var transportmarkedet (hovedsakelig jernbaner) sterkt knyttet til industriell aktivitet. Dette er naturlig: For at flere varer skulle produseres, var det først nødvendig med en økning i jernbaneaktiviteten for å skaffe de nødvendige råvarene. 

Derfor var det en klar sammenheng mellom produksjonsindustrien og transportmarkedet. Hvis den ene var sunn, var den andre sannsynligvis også det. Men prinsippet om kryssindekskorrelasjon fungerer ikke like godt i dag fordi mange varer er digitale og ikke krever fysisk levering.

 

Volum er viktig

I likhet med mange investorer nå trodde Dow på volum som en avgjørende sekundær indikator, noe som betyr at en sterk trend bør etterfølges av et høyt handelsvolum. Jo høyere volum jo mer sannsynlig er det at bevegelsen gjenspeiler den virkelige trenden i markedet. Når handelsvolumet er lavt, kan det hende at prishandlingen ikke representerer den virkelige markedstrenden.

 

Trender er gyldige frem til en reversering blir bekreftet

Dow mente at hvis markedet er i en trend, fortsetter trenden. For eksempel: Hvis et selskaps aksjer begynner å trende oppover etter positive nyheter, fortsetter trenden frem til en sikker reversering blir tydelig.

På grunn av dette mente Dow at reverseringer burde behandles med mistenksomhet frem til de blir bekreftet som en ny primærtrend. Selvfølgelig er det ikke lett å skille mellom en sekundærtrend og begynnelsen på en ny primærtrend, og handlere møter ofte misvisende reverseringer som ender opp med å være sekundærtrender.

 

Avsluttende tanker

Noen kritikere hevder at Dow-teorien er utdatert, spesielt med tanke på prinsippet om kryssindekskorrelasjon (som sier at en indeks eller et gjennomsnitt må støtte noe annet). Likevel mener de fleste investorer at Dow-teorien er relevant i dag. Ikke bare fordi det handler om å identifisere økonomiske muligheter, men også på grunn av konseptet med markedstrender som Dows arbeid ledet til.