En guide til fundamental analyse av kryptovaluta
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er fundamental analyse (FA)?
Problemet med fundamental analyse av krypto
Målinger på kjeden
Prosjektmålinger
Finansielle målinger
Indikatorer, målinger og verktøy for fundamental analyse
Kombinere målinger og lage FA-indikatorer
Viktige FA-indikatorer og målinger
Forholdet mellom nettverksverdi og transaksjon (NVT)
Forholdet mellom markedsverdi og realisert verdi (MVRV)
Stock-to-flow (lager-til-flyt)-modell
Eksempler på verktøy for fundamental analyse
Baserank
Crypto Fees
Glassnode Studio
Avsluttende tanker
En guide til fundamental analyse av kryptovaluta
Hjem
Artikler
En guide til fundamental analyse av kryptovaluta

En guide til fundamental analyse av kryptovaluta

Viderekommen
Publisert Sep 21, 2020Oppdatert Nov 11, 2022
21m

TL;DR

Fundamental analyse av krypto innebærer å ta et dypdykk i tilgjengelig informasjon om et finansielt aktivum. Du kan for eksempel se på bruksområdene, antall personer som bruker det, eller teamet bak prosjektet.

Målet ditt er å komme til en konklusjon om hvorvidt et aktivum er over- eller undervurdert. Da kan du bruke denne innsikten til å ta informerte valg om handelsposisjonene dine.


Innledning

Handel med så volatile aktiva som kryptovaluta krever litt ferdigheter. Valg av strategi, forståelse av den store handelsverdenen og mestring av teknisk og fundamental analyse er ferdigheter som har en læringskurve.

Når det gjelder teknisk analyse, kan noe av ekspertisen "arves" fra de gamle finansmarkedene. Mange kryptohandlere bruker de samme tekniske indikatorene som i valuta-, aksje- og råvarehandel. Verktøy som RSI, MACD og Bollinger-bånd prøver å forutsi markedsadferd uavhengig av hvilke aktiva som omsettes. Derfor er disse verktøyene for teknisk analyse også er ekstremt populære i kryptovalutarommet.

I fundamental analyse av kryptovaluta – selv om tilnærmingen ligner på den som brukes i tradisjonelle markeder – kan du egentlig ikke bruke utprøvde verktøy for å vurdere kryptoaktiva. For å gjennomføre riktig FA av kryptovaluta må vi forstå hvor de henter verdien fra.

I denne artikkelen skal vi prøve å identifisere målinger som kan brukes til å lage egne indikatorer.


Hva er fundamental analyse (FA)?

Fundamental analyse (FA) er en tilnærming som brukes av investorer for å fastslå den "iboende verdien" til et aktivum eller en bedrift. Ved å se på mange interne og eksterne faktorer er hovedmålet å finne ut om aktivumet eller bedriften er overvurdert eller undervurdert. Denne informasjonen kan deretter benyttes til å gå inn eller ut av posisjoner på en strategisk måte.

Teknisk analyse gir også verdifulle handelsdata, men fører til en annen type innsikt. TA-brukere mener at de kan forutsi fremtidige prisbevegelser basert på tidligere aktivaresultater. Dette oppnås ved å identifisere candlestick-mønstre og studere essensielle indikatorer.

Analytikere som driver med tradisjonell fundamental analyse, ser vanligvis på forretningsmålinger for å finne ut hva de ser på som bedriftens egentlige verdi. Blant indikatorene som brukes, finner vi inntekt per aksje (hvor mye fortjeneste et selskap oppnår per utstedt aksje), eller pris-til-bok-forholdet (hvordan investorer verdsetter selskapet sammenlignet med den bokførte verdien). Dette gjør de kanskje for flere bedrifter innenfor en nisje, for eksempel for å finne ut hvor en potensiell investering står i forhold til andre.

For en mer omfattende introduksjon til fundamental analyse kan du se Hva er fundamental analyse?


Problemet med fundamental analyse av krypto

Kryptovalutanettverkene kan egentlig ikke vurderes på samme måte som tradisjonelle bedrifter. De mest desentraliserte produktene, som Bitcoin (BTC), ligner i så fall mer på råvarer. Men selv når det gjelder de mer sentraliserte kryptovalutaene (de som er utstedt av organisasjoner), kan ikke tradisjonelle FA-indikatorer fortelle noe særlig.

Så vi må se på andre rammeverk. Det første skrittet i den prosessen er å identifisere sterke målinger. Med sterke mener vi de som ikke lett kan tukles med. Som et eksempel er antall Twitter-følgere eller Telegram/Reddit-brukere sannsynligvis ikke gode målinger, for det er lett å opprette falske kontoer eller kjøpe engasjement på sosiale medier.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes bare én måling som kan gi oss et fullstendig bilde av nettverket som vurderes. Man kan se på antall aktive adresser på en blokkjede og se at det har økt kraftig. Men det i seg selv sier oss ikke så mye. For alt vi vet, kan det være én enkelt aktør som overfører penger frem og tilbake til seg selv gjennom nye adresser hver gang.

I de følgende delene skal vi ta en titt på tre kategorier av FA-målinger for krypto: målinger på kjeden, prosjektmålinger og økonomiske målinger. Denne listen er ikke fullstendig, men den bør gi oss et godt grunnlag for den påfølgende opprettelsen av indikatorer.


Målinger på kjeden

Illustrasjon av målinger på kjeden


Målinger på kjeden er de som kan observeres ved å se på data som leveres av blokkjeden. Vi kan gjøre dette selv ved å kjøre en node for ønsket nettverk og deretter eksportere dataene, men det kan bli tidkrevende og dyrt. Spesielt hvis vi bare skal vurdere investeringen og ikke ønsker å kaste bort tid eller ressurser underveis.

Så en enklere løsning er å hente informasjonen fra nettsteder eller API-er som er spesielt utviklet for å gi informasjon til investeringsbeslutninger. For eksempel gir kjedeanalysen av Bitcoin som leveres av CoinMarketCap, masse informasjon. Andre kilder er Coinmetrics' datadiagrammer eller Binance Research' prosjektrapporter.


Antall transaksjoner

Antall transaksjoner er et godt mål på aktiviteten som foregår på et nettverk. Ved å legge inn antallet for angitte perioder (eller ved å bruke glidende gjennomsnitt), kan vi se hvordan aktiviteten endrer seg over tid.

Vær oppmerksom på at denne målingen må brukes med forsiktighet. I likhet med aktive adresser kan vi ikke være sikre på at det ikke bare er én part som overfører penger mellom egne lommebøker for å blåse opp aktiviteten på kjeden.


Transaksjonsverdi

Dette må ikke forveksles med transaksjonsantallet. Transaksjonsverdien forteller oss hvor mye verdi som er overført innenfor en periode. For eksempel: Hvis totalt ti Ethereum-transaksjoner som er verdt 500 kr hver, ble sendt samme dag, sier vi at det daglige transaksjonsvolumet var 5000 kr. Vi kan måle dette i en fiat-valuta som NOK, eller vi kan måle det i protokollens integrerte enhet (ETH).


Aktive adresser

Aktive adresser er alle blokkjedeadressene som er aktive i en gitt periode. Metodene for å beregne dette varierer, men en populær metode er å telle både avsender og mottaker av hver transaksjon i en angitt periode (f.eks. dager, uker eller måneder). Noen ser også på antall unike adresser kumulativt, altså sporer de totalen over tid.


Betalte gebyrer

Dette er kanskje viktigere for visse kryptoaktiva enn for andre, men betalte gebyrer kan si noe om etterspørselen etter en plass på blokkjeden. Vi kan tenke på dem som bud på en auksjon: brukerne konkurrerer med hverandre om å få transaksjonene inkludert i tide. De som byr høyere, får bekreftet transaksjonene sine (minet dem) tidligere, mens de som byr lavere, må vente lenger.

For kryptovaluta med synkende utstedelsesplaner er dette en interessant måling å studere. De store Proof of Work (PoW)-blokkjedene tilbyr en blokkbelønning. På noen av dem består den av en blokksubsidie og transaksjonsgebyrer. Blokksubsidien avtar med jevne mellomrom (i hendelser som Bitcoin-halvering).

Fordi kostnadene for mining har en tendens til å øke over tid, mens blokksubsidien reduseres sakte, er det fornuftig at transaksjonsgebyrene må øke. Ellers ville minerne tape penger på arbeidet sitt og begynne å droppe ut av nettverket. Dette har en dominoeffekt på sikkerheten til kjeden.


Hash-rate og stakingbeløp

Blokkjeder i dag bruker mange forskjellige konsensusalgoritmer, og hver av dem har sine egne mekanismer. Ettersom disse spiller en så viktig rolle i å sikre nettverket, kan det å gå dypere inn i dataene rundt dem være verdifullt for fundamental analyse.

Hash-raten brukes ofte som et mål på nettverkshelsen i Proof of Work-kryptovalutaer. Jo høyere hash-rate, jo vanskeligere er det å lykkes med et 51 %-angrep. Men en økning over tid kan også tyde på økende interesse for mining, sannsynligvis på grunn av lavere faste kostnader og høyere fortjeneste. Motsatt tyder en nedgang i hash-raten på at minerne kobler seg fra ("miner-kapitulasjon"), ettersom det ikke lenger er lønnsomt for dem å sikre nettverket.

Faktorer som kan påvirke totalkostnadene for mining, inkluderer gjeldende pris på aktivumet, antall transaksjoner som behandles, og gebyrene som betales, for å nevne noen. Selvfølgelig er de direkte kostnadene ved mining (elektrisitet, datakraft) også viktige hensyn.

Staking (i Proof of Stake, for eksempel) er et annet relatert konsept med lignende spillteori som PoW-mining. Men når det gjelder mekanismene, fungerer det annerledes. Den grunnleggende ideen er at brukere foretar "staking" (satser/risikerer) sin egen beholdning for å delta i blokkvalideringen. Derfor kan vi se på beløpet som er satset på et gitt tidspunkt, for å måle interessen (eller mangelen på interesse).


Prosjektmålinger

Illustrasjon av prosjektmålinger


Kjedemålinger dreier seg om observerbare blokkjededata, mens prosjekmålinger involverer en kvalitativ tilnærming som ser på faktorer som ytelsen til teamet (hvis det finnes et), prosjektrapporten og veikartet for hva som skal komme.


Prosjektrapporten (whitepaper)

Det anbefales på det sterkeste at du leser prosjektrapporten før du investerer i et prosjekt. Dette er et teknisk dokument som gir en oversikt over kryptovalutaprosjektet. En bra rapport bør definere målene for nettverket og ideelt sett gi et innblikk i:

  • teknologien som brukes (er det åpen kildekode?)

  • bruksområdene det skal dekke

  • veikartet for oppgraderinger og nye funksjoner

  • planen for forsyning og distribusjon av mynter eller tokener

Det er lurt å kryssjekke denne informasjonen med diskusjoner om prosjektet. Hva sier andre om det? Finnes det noen røde flagg? Virker målene realistiske?


Teamet

Hvis et spesifikt team står bak kryptovalutanettverket, kan medlemmenes historikk avsløre om teamet har de nødvendige ferdighetene for å realisere prosjektet. Har medlemmene lyktes med satsningene sine i denne bransjen tidligere? Er ekspertisen deres nok til å nå milepælene de har som mål? Har de vært involvert i tvilsomme prosjekter eller svindel?

Hvis det ikke finnes noe team, hvordan ser utviklerfellesskapet ut? Hvis prosjektet har en offentlig GitHub, sjekk der for å se antall bidragsytere og hvor mye aktivitet det er. En mynt som har en konstant utvikling, kan være mer fristende enn en som det ikke har skjedd noen oppdateringer med på to år.


Konkurrenter

En god rapport bør gi oss en idé om bruksområdet som kryptoaktivumet skal dekke. På dette stadiet er det viktig å identifisere prosjektene det konkurrerer med, og den eldre infrastrukturen det er ment å erstatte.

Ideelt sett bør fundamental analyse av disse være like grundig. Et aktivum kan virke spennende i seg selv, men hvis de samme indikatorene brukes på lignende kryptoaktiva, kan det avsløre at det er svakere enn de andre.


Tokenomi og første distribusjon

Noen prosjekter lager tokener som en løsning på et problem som ikke finnes. Det betyr ikke at selve prosjektet ikke er levedyktig, men det tilknyttede tokenet er kanskje ikke spesielt nyttig i denne sammenhengen. Derfor er det viktig å finne ut om tokenet virkelig kan brukes til noe. Og videre: om dette bruksområdet er noe som det bredere markedet vil anerkjenne, og hvor mye markedet sannsynligvis vil verdsette det til.

En annen viktig faktor å vurdere her er hvordan pengene ble distribuert i starten. Var det via en ICO eller IEO, eller kunne brukerne tjene gjennom mining? Når det gjelder førstnevnte, bør rapporten skissere hvor mye som beholdes av gründerne og teamet, og hvor mye som blir tilgjengelig for investorer. Når det gjelder sistnevnte, kan vi se etter bevis på aktivumets skapers forhånds-mining (mining på nettverket før det kunngjøres).

Ved å fokusere på distribusjonen kan vi få en idé om risikoen som finnes. Hvis for eksempel mesteparten av forsyningen eies av bare noen få parter, kan vi komme til den konklusjonen at dette er en risikabel investering, ettersom disse partene etter hvert kan manipulere markedet.


Finansielle målinger

Illustrasjon av finansielle målinger


Informasjon om hvordan aktivumet handles med for tiden, hva det ble handlet for tidligere, likviditet osv. kan alt sammen være nyttig i fundamental analyse. Men andre interessante målinger som kan falle inn under denne kategorien, er de som angår økonomien og insentivene til kryptoaktivumets protokoll.


Markedsverdi

Markedsverdi (eller nettverksverdi) beregnes ved å multiplisere sirkulerende forsyning med gjeldende pris. Dette representerer i bunn og grunn den hypotetiske kostnaden for å kjøpe hver eneste tilgjengelige enhet av kryptoaktivumet (forutsatt null glidning).

I seg selv kan markedsverdi være misvisende. I teorien er det lett å utstede et ubrukelig token med en forsyning på ti millioner enheter. Hvis bare ett av disse tokenene ble omsatt for 10 kr, ville markedsverdien bli 100 millioner kroner. Denne verdsettelsen er åpenbart feil – uten et sterkt verdiforslag er det usannsynlig at det bredere markedet blir interessert i tokenet.

Litt mer om dette: Det er umulig å virkelig fastslå hvor mange enheter som er i omløp for en gitt kryptovaluta eller et token. Mynter kan brennes, nøkler kan gå tapt, og penger kan ganske enkelt glemmes. Det vi ser istedenfor, er anslag der man prøver å filtrere ut mynter som ikke lenger er i omløp.

Uansett brukes markedsverdi mye for å finne ut vekstpotensialet til et nettverk. Noen kryptoinvestorer tenker at det er mer sannsynlig at "lavkapital"-mynter vil vokse sammenlignet med "høykapital"-mynter. Andre mener at de med høy kapital har sterkere nettverkseffekt og derfor har større sjanse enn uetablerte med lav kapital.


Likviditet og volum

Likviditet er et mål på hvor enkelt et aktivum kan kjøpes eller selges. Et likvid aktivum er et som det er lett å få solgt til handelsprisen. Et relatert konsept er et likvid marked, som er et konkurransesyktig marked fullt av etterspørsel og tilbud (som fører til en strammere salgspris-kjøpspris-spread).

Et problem vi kan støte på i et illikvid marked, er at vi ikke klarer å selge aktiva til en "riktig" pris. Det forteller oss at det ikke finnes noen kjøpere som er villige til å handle, noe som gir oss to alternativer: senke salgsprisen eller vente på at likviditeten øker.

Handelsvolum er en indikator som kan hjelpe oss med å fastslå likviditeten. Det kan måles på noen forskjellige måter og viser hvor mye verdi som er omsatt innenfor en gitt tidsperiode. Vanligvis viser diagrammer det daglige handelsvolumet (denominert i opprinnelige enheter eller i dollar).

Det kan være nyttig å kjenne til likviditet i sammenheng med fundamental analyse. Til syvende og sist fungerer det som en indikator for markedets interesse i en potensiell investering.


Forsyningsmekanismer

Noen synes at forsyningsmekanismene til en mynt eller et token er blant de mest interessante egenskapene fra et investeringssynspunkt. Faktisk blir modeller som Stock-to-Flow (S2F/lager-til-flyt)-forholdet mer og mer populære blant Bitcoin-tilhengere.

Maksforsyning, sirkulerende forsyning og inflasjonsrate kan gi nyttig informasjon til beslutninger. Noen mynter reduserer over tid antall nye enheter de produserer, noe som gjør dem attraktive for investorer som tror at etterspørselen etter nye enheter vil overgå tilgjengeligheten. 

På den annen side kan noen investorer oppfatte et strengt regulert tak som skadelig i det lange løp. Slike motforestillinger kan dreie seg om at det hindrer bruken av mynter/tokener fordi brukerne da velger å hamstre dem isteden. En annen kritikk er at det belønner tidlige brukere uforholdsmessig mye, mens en jevn inflasjonspolitikk ville være mer rettferdig for nykommerne.


Indikatorer, målinger og verktøy for fundamental analyse

Vi har allerede definert målinger som kvantitative data og noen ganger som kvalitative data i den grunnleggende analysen. Men i seg selv forteller disse målingene sjelden hele historien. For å få dypere innsikt i det fundamentale ved en mynt, må vi også ta en titt på indikatorer.

En indikator kombinerer ofte flere målinger ved hjelp av statistiske formler og lager relasjoner som det er lettere å analysere. Men det er fortsatt en del overlapping mellom en måling og en indikator, så definisjonen blir ganske løs. 

Antall aktive lommebøker er verdifullt å vite, men vi kan også kombinere det med andre data for å få dypere innsikt. Du kan beregne det som en prosentandel av totalt antall lommebøker eller dele en mynts markedsverdi på antall aktive lommebøker. Denne målingen gir deg et gjennomsnittlig beløp som hver aktive lommebok holder. Begge disse lar deg trekke konklusjoner om nettverkets aktivitet og brukernes tillit til å holde aktiva. Vi skal gå dypere inn i dette i neste del.

Verktøy for fundamental analyse gjør det enklere å samle alle disse målingene og indikatorene. Selv om du kan se rådataene på blokkjedeutforskere, er en aggregator eller et dashbord mer effektiv bruk av tiden. Med noen verktøy kan du lage egne indikatorer med målinger du velger selv.


Kombinere målinger og lage FA-indikatorer

Nå som vi vet forskjellen mellom målinger og indikatorer, skal vi snakke om hvordan vi kombinerer målinger for å få bedre forståelse av den økonomiske helsen til aktivaene vi har å gjøre med. Hvorfor gjøre dette? Som vi har forklart i de forrige delene, finnes det svakheter ved alle målinger. Og hvis du bare ser på en samling av tall for hvert kryptovalutaprosjekt, overser du mye viktig informasjon. Tenk deg dette scenarioet:


Mynt A

Mynt B

Markedsverdi

1 000 000 000 kr

50 000 000

Antall transaksjoner (6 md.)

20 000 000

40 000 000

Gj.sn. transaksjonsverdi (6 md)

USD 50

1000 kr

Aktive adresser (6 md.)

300 000 kr

2000


Isolert sett forteller aktive adresser oss ikke noe viktig hvis vi sammenligner de to tilbudene. Vi kan med sikkerhet si at Mynt A hadde flere aktive adresser det siste halvåret enn Mynt B, men det er langt fra en omfattende analyse. Hvordan er dette tallet knyttet til markedsverdien? Eller antall transaksjoner?

En mer gjennomtenkt tilnærming ville være å lage et slags forhold som vi kan bruke på noe av statistikken for Mynt A, og deretter sammenligne det med det samme forholdet for Mynt B. På den måten sammenligner vi ikke blindt hver mynts individuelle målinger. Isteden kan vi lage en standard for å verdsette mynter uavhengig. 

For eksempel kan vi fastslå at forholdet mellom markedsverdi og antall transaksjoner er mye mer nyttig enn bare markedsverdien. I så fall kan vi dele markedsverdien på antall transaksjoner. For Mynt A ender vi opp med forholdet 5, og for Mynt B er forholdet 0,125.

Hvis vi bare ser på dette forholdet, tror vi kanskje at Mynt B har mer verdi i seg selv enn Mynt A fordi tallet som beregnes, er lavere. Det betyr at det er et mye høyere antall transaksjoner i forhold til markedsverdien for Mynt B. Derfor kan det virke som om Mynt B har mer bruksnytte, eller at Mynt A er overvurdert. 

Ingen av disse observasjonene bør tolkes som investeringsråd – det er ganske enkelt et eksempel på at vi kan tegne en liten del av det større bildet. Uten at du forstår prosjektets mål og myntenes funksjon, kan du ikke fastslå om det relativt mindre transaksjonstallet for Mynt A er en positiv eller negativ utvikling.

Et lignende forhold som har hatt en viss popularitet i kryptovalutamarkedene, er NVT-forholdet. Forholdet mellom nettverksverdi og transaksjon ble utviklet av analytikeren Willy Woo og har blitt kalt "pris-til-inntektsforholdet i kryptoverdenen". Enkelt sagt innebærer det å dele markedsverdien (eller nettverksverdien) med transaksjonsbeløpet (vanligvis på et dagdiagram).

Vi skraper bare i overflaten på hva slags indikatorer som kan brukes. Fundamental analyse handler om å utvikle et system som kan brukes til å verdsette prosjekter over hele linjen. Jo mer kvalitetsundersøkelser vi gjør, jo mer data har vi å jobbe med.


Viktige FA-indikatorer og målinger

Det finnes et stort antall indikatorer og målinger å velge mellom. En nybegynner bør starte med noen av de mest populære først. Hver indikator forteller bare en del av historien, så bruk flere av dem i analysen din.


Forholdet mellom nettverksverdi og transaksjon (NVT)

Hvis du har hørt om pris-til-inntektsforholdet som brukes til å analysere aksjer, gir indikatoren for nettverkstransaksjonsverdi (daglig) en lignende analyse. Den beregnes ganske enkelt ved å dele en mynts markedsverdi på det daglige transaksjonsvolumet. 

Vi bruker daglig transaksjonsvolum for å representere den underliggende, iboende verdien av en mynt. Dette konseptet fungerer ut fra en antagelse om at jo høyere volum som beveger seg i systemet, jo mer verdi har prosjektet. Hvis en mynts markedsverdi øker mens det daglige transaksjonsvolumet henger etter, kan markedet gå inn i et "boble"-territorium. Prisene stiger uten at det er en tilsvarende økning i den underliggende verdien. Motsatt kan prisen på en mynt eller et token holde seg stabil mens det daglige transaksjonsvolumet øker. Dette scenarioet kan antyde en mulig kjøpsmulighet.

Jo høyere verdi forholdet har, jo mer sannsynlig er det at det oppstår en boble. Dette punktet ses vanligvis når NVT-forholdet er over 90–95. Et synkende forhold indikerer at kryptoen blir mindre overvurdert. 


Forholdet mellom markedsverdi og realisert verdi (MVRV)

Før vi går inn i denne statistikken, må vi forstå hva realisert verdi betyr for et kryptoaktivum. Markedsverdien er ganske enkelt totalforsyningen av mynter multiplisert med gjeldende markedspris. Realisert verdi, derimot, tar hensyn til mynter som har gått tapt i utilgjengelige lommebøker. 

Mynter som ligger i lommebøker, verdsettes isteden ved å bruke markedsprisen på tidspunktet for siste bevegelse. For eksempel vil en Bitcoin som har vært tapt i en lommebok siden februar 2016 bare bli verdsatt til rundt 400 USD.

For å få MVRV-indikatoren deler vi markedsverdi på realisert verdi. Hvis markedsverdien er mye høyere enn realisert verdi, ender vi opp med et relativt høyt forholdstall. Et forhold over 3,7 antyder at mange kanskje begynner å selge, ettersom handlerne henter ut fortjenesten fra at mynten er overvurdert. 

Dette tallet betyr at mynten for øyeblikket kan være overvurdert. Man så dette før to store Bitcoin-salgstrender i 2014 (MRVR på omtrent 6) og i 2018 (MRVR på omtrent 5). Hvis verdien er for lav og under 1, er markedet undervurdert. Denne situasjonen er et godt kjøpspunkt, ettersom kjøpspresset øker og dermed øker prisen.


Stock-to-flow (lager-til-flyt)-modell

Lager-til-flyt-indikatoren er en populær indikator på prisen på en kryptovaluta, vanligvis med en begrenset forsyning. Modellen ser på hver kryptovaluta som en fast, knapp ressurs, i likhet med edle metaller eller steiner. Fordi det finnes en kjent begrenset forsyning uten mulighet for å finne nye kilder, bruker investorer slike aktiva som et verdilager.

Vi beregner indikatoren ved å ta den totale sirkulerende forsyningen globalt og dele den på antallet som blir produsert per år. I Bitcoin kan du gjøre dette med lett tilgjengelige sirkulasjonstall og -data på nylige minede mynter. Redusert avkastning fra mining fører til et høyere forhold, som gjenspeiler knappheten, noe som gjør aktivumet mer verdifullt. Ettersom Bitcoin går gjennom en belønningshalvering med jevne mellomrom, ser vi at dette gjenspeiles i strømmen av nye mynter inn i markedet.


Som du ser, har lager-til-flyt vært en ganske god indikator på prisen på Bitcoin. Bitcoins pris er lagt over 365 dagers gjennomsnitt for forholdet og har godt samsvar. Men modellen har riktignok noen ulemper. 

For eksempel har gull for øyeblikket et lager-til-flyt-forhold på rundt 60, noe som betyr at det ville ta 60 år å mine den nåværende gullforsyningen med den nåværende flyten. Bitcoin er omtrent på vei til å ha et forhold på 1600 om cirka 20 år, og med det er prisspådommene og markedsverdien høyere enn hele verdens nåværende formue. 

Lager-til-flyt-modeller sliter også under deflasjon, for det tilsier en minuspris. Når folk mister nøklene til lommeboken sin og det ikke lenger produseres flere bitcoin, får vi se et negativt forhold. Vi ville se at lager-til-flyt-forholdet beveger seg mot uendelig og deretter blir minus hvis dette ble vist grafisk.

Hvis du er interessert i å lære mer om modellen, sjekk ut guiden Bitcoin og lager-til-flyt-modellen.


Eksempler på verktøy for fundamental analyse

Baserank

Baserank er en forskningsplattform for kryptoaktiva som samler inn informasjon og anmeldelser fra analytikere og investorer. Kryptoen får en samlet poengsum fra 0 til 100 etter at gjennomsnittet regnes ut fra poengsummen til hver anmeldelse. Det finnes noen premiumanmeldelser for abonnenter, men gratisbrukere kan også se en omfattende oversikt over anmeldelser, som er delt inn i seksjoner, deriblant team, bruksområde og investeringsrisiko. Hvis du har lite tid og trenger en rask oversikt over et prosjekt eller en mynt, egner en aggregator som Baserank seg for oppgaven. Men du bør alltid gå dypere inn i prosjekter du er interessert i, før du investerer.


Crypto Fees

Som du kanskje gjettet ut fra navnet, viser dette verktøyet deg gebyrene til alle nettverk for de siste 24 timene eller 7 dagene. Det er en enkel måling å bruke når man analyserer trafikken og bruken av et blokkjedenettverk. Nettverk med høye gebyrer opplever som regel stor etterspørsel.

Men du bør ikke bare godta denne målingen uten videre. Noen blokkjeder er bygget for å ha lave gebyrer, noe som gjør det vanskelig å sammenligne dem med andre nettverk. I slike tilfeller er det best å se på tallet sammen med transaksjonsbeløpet eller en annen måling. For eksempel ligger mynter med høy markedsverdi, som Dogecoin eller Cardano, lavt i de generelle diagrammene fordi de har rimelige transaksjonsgebyrer.


Glassnode Studio

Glassnode Studio tilbyr et dashbord som viser mange målinger og data på kjeden. Som de fleste verktøyene som tilbys, er det abonnementsbasert. Men det som tilbys av gratis kjededata, egner seg for amatørinvestorer og er ganske dyptgående. Det er mye enklere å finne all informasjonen på ett sted istedenfor å finne den selv ved hjelp av blokkjedeutforskere. Glassnodes viktigste styrke er det store antallet målekategorier og underkategorier du kan bla gjennom. Men hvis du er interessert i Binance Smart Chain-prosjekter, blir du veldig begrenset her.

For de som vil kombinere målingene sine med teknisk analyse, har Glassnode Studio også bygd inn TradingView med alle diagramverktøyene. Det er vanlig at investorer og handlere kombinerer flere typer analyser når de skal ta beslutninger. Det er et pluss å kunne gjøre alt dette på ett sted.


Avsluttende tanker

Hvis det gjøres riktig, kan fundamental analyse gi viktig innsikt i kryptovalutaer på en måte som teknisk analyse ikke kan. Det å kunne skille markedsprisen fra den "virkelige" verdien av et nettverk er en god handelsferdighet å ha. Selvfølgelig er det ting TA kan fortelle oss som FA ikke kan forutse. Det er derfor mange handlere nå for tiden bruker en kombinasjon av begge to.

I likhet med mange andre strategier, finnes det ingen FA-oppskrift som passer for alle. Forhåpentligvis har denne artikkelen hjulpet deg med å forstå noen av faktorene du bør vurdere før du går inn eller går ut av posisjoner med kryptoaktiva.