En kort historie om Bitcoin-dominans
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er BTC-dominans?
Fra én kryptovaluta til tusenvis
Avsluttende tanker
En kort historie om Bitcoin-dominans
Hjem
Artikler
En kort historie om Bitcoin-dominans

En kort historie om Bitcoin-dominans

Nybegynner
Publisert Oct 19, 2022Oppdatert Feb 1, 2023
6m

TL;DR

Bitcoin-dominans er andelen som den originale kryptovalutaen, BTC, har av hele kryptomarkedsverdien. En god stund etter oppstarten i 2009 var bitcoin det eneste digitale aktivumet som fantes, og derfor hadde den selvfølgelig all markedsverdien i kryptomarkedet. Men etter hvert begynte ting å endre seg. I 2013 startet den første bølgen av altcoins å tilføre verdi til kryptomarkedsverdiens formel. I 2015 ble Ethereum lansert – Bitcoins nærmeste rival med valutaen ether – og så, i 2017, resulterte ICO-boomen i at BTC-dominansen ble ytterligere redusert og nådde et rekordlavt nivå, men den kom seg opp over 50 % i løpet av noen få måneder igjen. I dag møter BTC-dominansen størst konkurranse innen DeFi, NFT og metaverstokener – og over 20 000 ikke-bitcoin-kryptovalutaer.

Innledning

Bitcoin, som er verdens første kryptovaluta, ble lansert for publikum i 2009 av en anonym utvikler eller gruppe av utviklere kjent som Satoshi Nakomoto. Siden da – til tross for konkurransen som har oppstått – har bitcoin fortsatt å være verdens største og mest verdifulle kryptovaluta. Den underliggende teknologien har også inspirert utviklingen av tusenvis av nye kryptovalutaer, som samlet sett er kjent som alternative mynter, eller altcoins

Bitcoins posisjon i forhold til andre digitale aktiva fortsetter å være enormt viktig og er en indikator på tilstanden til det generelle kryptomarkedet. For å måle bitcoins markedsverdi i forhold til det større kryptomarkedet bruker handlere og analytikere et forhold som kalles bitcoin-dominans, også kjent som BTC-dominans.

Hva er BTC-dominans?

BTC-dominans er bitcoins andel av kryptomarkedets totalverdi. Den beregnes ved å dele BTCs markedsverdi på den totale markedsverdien for kryptovaluta. 

Men hvorfor er dette viktig? Historisk sett har handlere brukt BTC-dominans som en hjelp til å forstå om altcoins er i en opp- eller nedtrend i forhold til bitcoin. For eksempel er én populær teori at kryptomarkedet er på vei inn i et bull-marked hvis altcoins er på vei oppover. I 2017, for eksempel, signaliserte en stor nedgang i BTC-dominansen at altcoin-prisene fløy i været (ikke at BTC-prisen falt), noe som sammenfalt med at hele markedet gikk inn i en bull-fase.

Fra én kryptovaluta til tusenvis

I 2011 kom den første altcoinen, litecoin, og i 2013 – omtalt som «bitcoin-året» av Forbes magazine – begynte antall nye altcoins som kom på markedet, å stige raskt. I mai 2013 hadde kryptomarkedet minst ti tokener, deriblant litecoin (LTC) og Ripples XRP

Samtidig skjøt bitcoin-prisen i været etter hvert som flere investorer oppdaget digitale aktiva for første gang. Konkuransen til tross, holdt BTC-dominansen seg på rundt 95 % i denne perioden. 

Ethereum blir til

I 2015 lanserte Vitalik Buterin og et team av utviklere nettverket Ethereum (ETH). Det skulle konkurrere med Bitcoin som en blokkjede med flere bruksområder enn bare finanstjenester og overføring av penger. Men bitcoin var fortsatt uberørt av konkurransen fra Ethereums integrerte token ether (ETH) og fortsatte å inneha rundt 90–95 % av kryptomarkedet. Først i 2017 – starten på boomen av første mynttilbud (ICO) – begynte ting å endre seg.

ICO-feberen 

Første mynttilbud (Initial Coin Offering / ICO) er en populær crowdfunding-metode for kryptoprosjekter som er på et tidlig stadium, og det ble en stor trend fra 2017 til 2018. Det var rundt 2000 unike ICO-er i denne perioden, og over 10 milliarder dollar ble samlet inn. Pengene begynte å strømme bort fra bitcoin til mange av de nye altcoinene som dukket opp på den tiden. Noen investorer trodde på de fristende, men ubeviste bruksområdene, mens noen var mer interessert i å tjene på store prissvingninger. 

Den store tilstrømningen av altcoin-konkurranse førte til at bitcoin-dominansen opplevde sin første store nedgang, og falt til et rekordlavt nivå på rundt 37 % i januar 2018. 

Kryptovinteren 2018

Selv om ICO-boomen skapte mye oppmerksomhet rundt krypto, endte den opp med å bli kortvarig. Investorene innså at mange ICO-prosjekter manglet det grunnleggende eller drev tvilsom forretningspraksis. Noen prosjekter ble til og med juridisk gransket av myndighetene i USA og andre steder. Denne økte negative stemningen preget til slutt hele bransjen og sendte hele kryptomarkedet inn i en lengre periode med prisnedgang og stagnasjon.

Bitcoin kommer tilbake

På grunn av verdifallet på mange altcoins og at mange investorer ble desillusjonert av ICO-er, klatret BTC-dominansen gradvis tilbake til over 50 % mot slutten av 2018. 

I 2019 opplevde bitcoin-prisen en liten oppgang, og ble omsatt til rundt USD 7000 ved slutten av året, mens BTC-dominansen nådde en topp på rundt 70 % i september. Men det digitale aktivumet skulle holde seg relativt stabilt frem til COVID-19-pandemien rammet verden i 2020.

COVID-markedet

Fra og med 2020 – etter et kort, COVID-relatert prisfall – skulle kryptomarkedet gå inn i en bull-periode som nådde nye høyder. Samtidig nådde BTC-dominansen 72 % i januar 2021, den høyeste andelen siden 2017, før den kollapset til 39 % i midten av 2021. 

På grunn av den pågående pandemien begynte mange som kjedet seg fordi de var så mye hjemme, med daghandel og investering for å fordrive tiden. I mellomtiden utstedte myndigheter over hele verden mer kontanter for å stimulere en vanskeligstilt økonomi og kompensere for pandemiens negative virkning på økonomien. Småhandlere investerte mye av disse pengene i aksjer, valuta eller kryptomarkedet for første gang.

Nå, etter all medieoppmerksomheten som krypto fikk i siste halvdel av 2020, ble altcoins stadig mer attraktivt for småinvestorer, selv om det var risikabelt, spesielt for nykommere som ønsket rask gevinst. For eksempel opplevde shiba inu (SHIB) at prisen steg over 40 millioner prosent i 2021. 

Videre bidro den raske veksten av innovasjoner som desentralisert finans (DeFI) og NFT-er, som primært finnes på konkurrerende blokkjeder som Ethereum og Solana (SOL), til at bitcoin tapte mer av markedsandelen. Solana-prisen økte for eksempel fra USD 1,50 til et rekordhøyt nivå på USD 250 i 2021 fordi både institusjoner og enkeltpersoner var så interessert i den underliggende teknologien. 

Siden da har BTC-dominansen slitt med å komme seg over 50%. BTC-dominansens langsomme vekst i den senere tid kan ha noe å gjøre med ETH 2.0, Ethereums etterlengtede overgang til proof-of-stake, og det pågående bear-markedet

Avsluttende tanker

De siste årene har veksten i altcoin-markedet redusert bitcoins markedsandel. I motsetning til de første årene da det fantes veldig få konkurrenter, konkurrerer bitcoin nå mot både DeFi-tokener, den stadig mer populære NFT-sektoren og tusenvis av andre kryptovalutaer. 

Likevel er bitcoin fortsatt den ledende kryptovalutaen når det gjelder markedsverdi, og BTC-dominansen forsvinner neppe med det første. Én ting er at mange investorer ser på bitcoin som et verdilager på grunn av den begrensede forsyningen – derav kallenavnet «digitalt gull».

Men det viktigste er at bitcoins status som bransjens første kryptovaluta har gitt den et konkurransefortrinn i det digitale aktivamarkedet. Men historien viser at hvis det kommer noe bedre, kommer ikke fordelen av å være førstemann til å vare lenge. Det gjenstår å se om det noen gang blir en annen kryptovaluta som dominerer kryptomarkedet like mye som bitcoin har gjort hittil.