En nybegynnerguide til Segregated Witness (SegWit)
Innholdsfortegnelse
Hva er SegWit?
Hva er de viktigste fordelene med SegWit?
SegWit og Lightning Network
SegWit kontra SegWit2x
Nested SegWit kontra Native SegWit (bech32)
Avsluttende tanker
En nybegynnerguide til Segregated Witness (SegWit)
Hjem
Artikler
En nybegynnerguide til Segregated Witness (SegWit)

En nybegynnerguide til Segregated Witness (SegWit)

Avansert
Publisert Nov 25, 2019Oppdatert Feb 9, 2023
6m

Hva er SegWit?

Segregated Witness (SegWit) er en protokolloppgradering som ble utviklet i 2015. Konseptet ble introdusert som en løsning på skalerbarhetsproblemet som blokkjedenettverk har stått og fortsatt står overfor i dag. 

I gjennomsnitt validerer Bitcoin-nettverket en ny blokk hvert 10. minutt, og hver blokk inneholder flere transaksjoner. Derfor påvirker blokkstørrelsen antall transaksjoner som kan bekreftes i hver blokk. For øyeblikket kan Bitcoin-blokkjeden behandle rundt 7 transaksjoner per sekund.

SegWits hovedidé er å omorganisere blokkdata, slik at signaturene ikke lenger plasseres sammen med transaksjonsdata. Med andre ord består SegWit-oppgraderingen av å segregere (skille) vitnene (signaturene) fra transaksjonsdata. Dette gjør at flere transaksjoner kan lagres i én enkelt blokk, og det øker transaksjonsgjennomstrømningen på nettverket.

Ved bare å kunne behandle omtrent 7 transaksjoner per sekund kan det noen ganger ta lang tid før en Bitcoin-transaksjon går gjennom. Dette er mye tregere enn tradisjonelle betalingsløsninger og finansielle nettverk, som kan behandle tusenvis av transaksjoner per sekund.

SegWit ble utviklet i 2015 av Bitcoin-utvikleren Pieter Wuille sammen med andre Bitcoin Core-bidragsytere. I august 2017 ble SegWit-oppgraderingen implementert som en soft fork på Bitcoin-nettverket.

I dag bruker flere kryptovalutaprosjekter SegWit, inkludert Bitcoin og Litecoin. Protokolloppgraderingen ga mange fordeler, for eksempel bedre transaksjonshastighet og blokkapasitet. SegWit løste også den såkalte «feilen med transaksjonsformbarhet» (beskrevet nedenfor).


Hva er de viktigste fordelene med SegWit?

Kapasitetsøkning

En av de største fordelene med SegWit er økningen i blokkapasitet. Ved at signaturdataene fjernes fra transaksjonsinndataene, kan flere transaksjoner lagres i én enkelt blokk.

Transaksjoner består av to hovedkomponenter: inndata og utdata. Kort sagt inneholder inndataene avsenderens offentlige adresse, mens utdataene inneholder den offentlige adressen til mottakeren. Men avsenderen må bevise at han har pengene som overføres, og dette gjøres med en digital signatur.

Uten SegWit kan signaturdataene ta opptil 65 % av en blokk. Med SegWit flyttes signaturdataene bort fra transaksjonens inndata. Dette fører til at den effektive blokkstørrelsen øker fra 1 MB til omtrent 4 MB.

Vær oppmerksom på at SegWit ikke er en faktisk økning i blokkstørrelsen. Det er derimot en teknisk løsning for å øke den effektive blokkstørrelsen uten å måtte øke blokkstørrelsesgrensen (som ville kreve en hard fork). For å være helt spesifikk er den faktiske blokkstørrelsen fortsatt 1 MB, men den effektive blokkstørrelsegrensen er på 4 MB.

SegWit introduserte også ideen om blokkvekt. Vi kan tenke på blokkvekt som et konsept som erstatter ideen om blokkstørrelse. Enkelt sagt er blokkvekt en måling som inkluderer alle blokkdata, deriblant transaksjonsdata (1 MB) og signaturdataene (opptil 3 MB), som ikke lenger er en del av inndatafeltet.


Økning av transaksjonshastighet

Med en blokk som kan lagre flere transaksjoner, kan SegWit også øke transaksjonshastigheten, ettersom flere transaksjoner kan bevege seg gjennom blokkjeden. Selv om mining av en blokk kan ta like lang tid, blir flere transaksjoner behandlet i den, så TPS-raten er høyere.

Økt transaksjonshastighet har også bidratt til å redusere transaksjonskostnadene på Bitcoin-nettverket. Før SegWit var det ikke uvanlig å betale over USD 30 per transaksjon. Men SegWit har redusert denne kostnaden dramatisk til mindre enn USD 1 per transaksjon.


Korrigering av transaksjonsformbarhet

Et stort problem med Bitcoin var den potensielle muligheten til å tukle med transaksjonssignaturer. Hvis en signatur endres, kan det føre til at en transaksjon mellom to parter blir ødelagt. Siden dataene som er lagret på blokkjeder, er praktisk talt uforanderlige, kan ugyldige transaksjoner bli permanent lagret på blokkjeden.

Med SegWit er ikke signaturene lenger en del av transaksjonsdataene, noe som fjerner muligheten til å endre disse dataene. Denne korrigeringen har bidratt til ytterligere innovasjon i blokkjedefellesskapet, inkludert lag 2-protokoller og smarte kontrakter.


SegWit og Lightning Network

Utviklingen av lag 2-protokoller ble delvis mulig fordi feilen med transaksjonsformbarhet ble rettet. Enkelt sagt er lag 2-protokoller nye plattformer eller produkter som blir bygget på toppen av en blokkjede, for eksempel Bitcoin. En av de mest populære lag 2-protokollene er Lightning Network, et mikrobetalingsnettverk utenfor kjeden.

Lightning Network er en lag 2-protokoll som drives på toppen av Bitcoin-nettverket. Hovedformålet med Lightning Network er at flere transaksjoner skal kunne bekreftes på kortere tid, noe som resulterer i raskere transaksjoner for brukerne. Transaksjonene samles inn utenfor kjeden og bufres effektivt for at Bitcoin-nettverket til slutt kan behandle dem.

Lightning Network ble opprinnelig utviklet for Bitcoin. Men det er flere andre kryptovaluta- og blokkjedeprosjekter som jobber med å implementere teknologien for nettverkene sine. Dette vil ikke bare redusere bekreftelsestiden for transaksjonene, men også fremme utviklingen av nye løsninger på skalerbarhetsproblemet.


SegWit kontra SegWit2x

SegWit er en soft fork-oppgradering, noe som betyr at den er bakoverkompatibel. Det betyr at også Bitcoin-noder som ennå ikke har blitt oppdatert til å inkludere SegWit, fortsatt kan behandle transaksjoner. Men det ble foreslått en annen SegWit-implementering, kalt SegWit2x (S2X), som ville kreve en hard fork-oppgradering.

Hovedforskjellen mellom SegWit og SegWit2x er at sistnevnte ikke bare ville ha inkludert en endring i transaksjonsbatchingen, men også en økning i blokkstørrelsen (fra 1 MB til 2 MB). Men en større blokkstørrelse ville øke belastningen på nodeoperatørene og minerne, ettersom det ville bli mer data å håndtere. 

En annen viktig forskjell er at SegWit-forslaget ble støttet og implementert av Bitcoin-fellesskapet. Dette førte til konseptet UASF, som står for brukeraktivert soft fork.

På den annen side foreslo SegWit2x en betydelig endring av en av de grunnleggende reglene for Bitcoin. Men ettersom utviklerne ikke klarte å bli enige om vedtaket og implementeringen, ble SegWit2x-bevegelsen til slutt suspendert.


Nested SegWit kontra Native SegWit (bech32)

Kort sagt er Native SegWit (også kjent som bech32) en oppdatert versjon av Nested SegWit. Bech32-formatet tilbyr økt transaksjonshastighet, bedre mekanismer for feildeteksjon og enda lavere transaksjonsgebyrer. Dessuten er bech32-adresser i små bokstaver, noe som gjør dem lettere å lese.

Vær oppmerksom på at blokkjedetransaksjoner mellom adresser på ikke-SegWit (Legacy), Nested SegWit og Native SegWit (bech32) er fullt kompatible. Men det er ikke alle børser og kryptolommebøker som støtter SegWit, så du kan kanskje ikke ta ut penger direkte til en SegWit-adresse.

Binance-børsen støtter SegWit-innskudd og -uttak for Bitcoin (BTC). Du kan finne mer informasjon under Vanlige spørsmål om SegWit.


Avsluttende tanker

Implementeringen av SegWit var den største protokolloppgraderingen av Bitcoin, og det at den ble støttet og implementert av det desentraliserte fellesskapet, gjør det enda mer interessant.

Introduksjonen av SegWit var et stort skritt fremover mot å løse mange problemer knyttet til Bitcoin og andre blokkjedenettverk – spesielt når det gjelder skalerbarhet. Gjennom kombinasjonen av SegWit og lag 2-protokoller kan blokkjedenettverk håndtere et større antall transaksjoner med mer effektivitet og lavere kostnader.

Til tross for at SegWit er en kraftig og innovativ løsning, er den ennå ikke innført fullstendig. For øyeblikket er prosentandelen av Bitcoin-adresser som bruker SegWit, rundt 53 %.