Nybegynnerguide til klassiske diagrammønstre
Innholdsfortegnelse
Hva er klassiske diagrammønstre?
Flagg
Trekanter
Kiler
Dobbel topp og dobbel bunn
Hode og skuldre
Omvendt hode og skuldre
Avsluttende tanker
Nybegynnerguide til klassiske diagrammønstre
Hjem
Artikler
Nybegynnerguide til klassiske diagrammønstre

Nybegynnerguide til klassiske diagrammønstre

Nybegynner
Publisert Apr 8, 2020Oppdatert Oct 18, 2022
7m

Hva er klassiske diagrammønstre?

Det finnes mange forskjellige måter å analysere finansmarkedene ved hjelp av teknisk analyse (TA). Noen handlere bruker indikatorer og oscillatorer, mens andre baserer analysen på prisbevegelse alene.

Candlestick-mønstre gir en historisk oversikt over priser over tid. Tanken er at ved å studere et aktivums historiske prisbevegelse kan det dukke opp tilbakevendende mønstre. Candlestick-mønstre kan fortelle en nyttig historie om aktivumet i diagrammet, og mange handlere kommer til å prøve å benytte seg av dette i aksje-, valuta- og kryptomarkedene.

Noen av de vanligste eksemplene på disse mønstrene blir samlet omtalt som klassiske diagrammønstre. Dette er blant de mest kjente mønstrene som finnes, og mange handlere ser på dem som pålitelige handelsindikatorer. Hvorfor det? Dreier ikke handel og investering seg om å finne noe spesielt på et sted som andre har oversett? Jo, men det handler også om flokkmentalitet. Ettersom tekniske mønstre ikke er bundet av noe vitenskapelig prinsipp eller en fysisk lov, avhenger effekten i høy grad av antall markedsdeltakere som tar hensyn til dem.


Flagg

Et flagg er et konsolideringsområde som går i mot retningen til den langsiktige trenden, og som skjer etter en kraftig prisbevegelse. Det ser ut som et flagg på en flaggstang, der stanga er impulsbevegelsen, og flagget er konsolideringsområdet.

Flagg kan brukes til å identifisere en potensiell fortsettelse av trenden. Volumet som følger med mønsteret, er også viktig. Ideelt sett bør impulsbevegelsen skje på høyt volum, mens konsolideringsfasen bør ha lavere, synkende volum.


Bull-flagg

bull-flagg diagrammønster


Bull-flagget oppstår i en opptrend, det følger en bratt bevegelse opp, og det blir vanligvis etterfulgt av fortsettelse videre til oppsiden.


Bear-flagg

bear-flagg diagrammønster


Bear-flagget skjer i en nedadgående trend, det følger en bratt bevegelse ned, og det blir vanligvis etterfulgt av fortsettelse videre til nedsiden.


Vimpel

vimpel diagrammønster


Vimpler er egentlig en variant av flagg der konsolideringsområdet har konvergerende trendlinjer som ligner mer på en trekant. Vimpelen er en nøytral formasjon, så tolkningen av den kommer helt an på konteksten til mønsteret.


Trekanter

En trekant er et diagrammønster som er preget av et konvergerende prisområde som vanligvis etterfølges av at trenden fortsetter. Selve trekanten viser en pause i den underliggende trenden, men kan tyde på en reversering eller en fortsettelse.


Stigende trekant

stigende trekant diagrammønster


Den stigende trekanten dannes når det er et horisontalt motstandsområde og en stigende trendlinje som tegnes over en serie med høyere lavpunkter. Kort sagt betyr det at hver gang prisen hopper av den horisontale motstanden, går kjøperne inn til høyere priser, noe som gir høyere lavpunkter. Ettersom det bygger seg opp spenning i motstandsområdet, hvis prisen da til slutt bryter gjennom det, etterfølges dette ofte av en rask økning med høyt volum. Altså er den stigende trekanten et bull-mønster.


Synkende trekant

synkende trekant diagrammønster


Den synkende trekanten er det motsatte av den stigende trekanten. Den dannes når det finnes et horisontalt støtteområde og en fallende trendlinje som tegnes over en serie av lavere høydepunkter. På samme måte som den stigende trekanten er det slik at hver gang prisen hopper av den horisontale støtten, går selgerne inn til lavere priser, noe som gir lavere høydepunkter. Hvis prisen bryter gjennom det horisontale støtteområdet, etterfølges den vanligvis av en rask reduksjon med høyt volum. Derfor er dette et bear-mønster. 


Symmetrisk trekant

symmetriske trekanter


Den symmetriske trekanten tegnes av en fallende øvre trendlinje og en stigende nedre trendlinje, og begge skjer med omtrent lik helning. Den symmetriske trekanten er verken et bull- eller bear-mønster, ettersom tolkningen avhenger sterkt av konteksten (nemlig den underliggende trenden). I seg selv anses dette for å være et nøytralt mønster som ganske enkelt representerer en periode med konsolidering.


Kiler

En kile tegnes av konvergerende trendlinjer, noe som antyder prishandling som strammer seg til. Trendlinjene viser i dette tilfellet at høy- og lavpunktene enten stiger eller faller med ulik styrke.

Det kan bety at det nærmer seg en reversering, ettersom den underliggende trenden blir svakere. Et kilemønster kan medføre synkende volum, noe som også indikerer at trenden er i ferd med å miste momentum.


Stigende kile

stigende kile


Den stigende kilen er et bear-reverseringsmønster. Det antyder at etter hvert som prisen strammer seg til, blir opptrenden svakere og svakere, og den kan til slutt bryte gjennom den nedre trendlinjen


Synkende kile

synkende kile diagrammønster


Den synkende kilen er et bull-reverseringsmønster. Den tyder på at spenningen bygger seg opp når prisene faller og trendlinjene strammer seg til. En synkende kile fører ofte til et brudd til oppsiden med en impulsbevegelse.
Dobbel topp og dobbel bunn

Doble topper og doble bunner er mønstre som oppstår når markedet beveger seg i enten en M- eller W-form. Det er verdt å merke seg at disse mønstrene kan være gyldige selv om de relevante prispunktene ikke er helt like, men i nærheten av hverandre.

Vanligvis bør de to lav- eller høydepunktene følges av høyere volum enn resten av mønsteret.


Dobbel topp

dobbel topp diagrammønster


Den doble toppen er et bear-reverseringsmønster der prisen når et høydepunkt to ganger og ikke klarer å bryte høyere på andre forsøk. Samtidig bør nedgangen mellom de to toppene være moderat. Mønsteret bekreftes når prisen bryter under det laveste nedgangspunktet mellom de to toppene.


Dobbel bunn

dobbel bunn diagrammønster


Dobbel bunn er et bull-reverseringsmønster der prisen stopper på et lavpunkt to ganger og til slutt fortsetter med et høyere høydepunkt. I likhet med den doble toppen bør hoppet mellom de to lavpunktene være moderat. Mønsteret bekreftes når prisen når et høyere høydepunkt enn toppen av hoppet mellom de to lavpunktene.


Hode og skuldre

hode og skuldre diagrammønster


Hodet og skuldrene er et bear-reverseringsmønster med en grunnlinje (halslinjen) og tre topper. De to toppene på siden skal ligge omtrent på samme prisnivå, mens den midterste toppen skal være høyere enn de to andre. Mønsteret bekreftes når prisen bryter med halslinje-støtten.


Omvendt hode og skuldre

omvendt hode og skuldre diagrammønster


Som navnet antyder, er dette motsatt av hodet og skuldrene – og derfor antyder det en bull-reversering. Omvendt hode og skuldre dannes når prisen faller til et lavere lavpunkt i en nedadgående trend for så å hoppe og finne støtte på omtrent samme nivå som det første lavpunktet. Mønsteret bekreftes når prisen bryter motstandsnivået ved halslinjen og fortsetter høyere.


Avsluttende tanker

Klassiske diagrammønstre er blant de mest kjente TA-mønstrene. Men som med en hvilken som helst metode for markedsanalyse bør de ikke vurderes isolert. Det som fungerer bra i et bestemt markedsmiljø, fungerer kanskje ikke i et annet. Så det er alltid lurt å se etter bekreftelse og samtidig benytte seg av passende risikostyring.

Hvis du vil lese mer om candlestick-mønstre, bør du sjekke ut 12 populære Candlestick-mønstre som brukes i teknisk analyse.