Wat is de RSI-indicator?
StartpaginaArtikelen

Wat is de RSI-indicator?

Gemiddeld
4mo ago
4m

Wat is de Relative Strength Index indicator?

Technische analyse (TA) probeert in feite de beweging van de markt te voorspellen door te kijken naar hoe deze zich eerder heeft ontwikkeld. In zowel traditionele financiële markten als crypto zijn de meeste handelaars afhankelijk van specifieke indicatoren en gereedschappen om marktdata te analyseren en patronen te identificeren, waarmee vervolgens toekomstige prijsbewegingen voorspeld kunnen worden.

De Relative Strength Index (RSI) werd ontwikkeld aan het einde van de jaren zeventig. De RSI-indicator is een hulpmiddel dat beurshandelaars kunnen gebruiken om te zien hoe een aandeel over een bepaalde tijdsperiode heeft gepresteerd. In essentie is het een oscillator die de hevigheid (het momentum) van prijsbewegingen en de snelheid van deze bewegingen meet. Afhankelijk van de strategie kan de RSI een zeer behulpzaam middel zijn voor het doen van diepgaande technische analyse.

In 1978 begon ingenieur J. Welles Wilder zich te richten op technische in plaats van fundamentele analyse als basis voor het doen van financiële transacties. Zijn carrière in de financiële industrie begon in de jaren zestig, in het vastgoed. In 1972 werd hij uitgekocht door zijn partners. De $100.000 die hij mee naar huis nam investeerde hij in de aandelenmarkt, al was hij niet tevreden met de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de middelen die werden gebruikt om winstgevende trends te herkennen. Hij vatte in 1978 zijn onderzoeken samen in wiskundige formules en indicatoren voor beurshandelaren. Een van deze indicatoren was de Relative Strength Index.


Hoe werkt de RSI-indicator? 

De RSI-indicator meet de veranderingen in de prijs van een activum over een periodes van veertien (veertien dagen voor dagelijkse grafieken, veertien uur voor uurgrafieken, enzovoorts). De formule deelt de gemiddelde stijging van de prijs in een bepaalde periode door het gemiddelde verlies in diezelfde periode en tekent die informatie in een grafiek met een schaal van 0 tot 100. 

Zoals vermeld is de RSI een indicator van momentum; binnen de technische analyse is momentum een manier om aan te geven hoe sterk een prijs verandert. Neemt het momentum toe, dan geeft dat aan dat een activum zoals een aandeel veel wordt gekocht. Het tegenovergestelde is ook waar: neemt het momentum af, dan is dat een teken dat de interesse van investeerders in het activum afneemt. 

De RSI is een zogenaamde 'oscillerende' indicator die het makkelijker maakt voor handelaars om te zien of een markt oververhit of juist afgekoeld is. Zoals gezegd evalueert de RSI-indicator de prijs van een activum op een schaal van 0 tot 100 over veertien periodes. Is de score van de RSI 30 of minder, dan suggereert dat dat de markt zich dicht bij een bodem bevindt (de markt is afgekoeld) en dat de prijs waarschijnlijker zal stijgen dan zal dalen; is de score 70 of hoger, dan bevindt de markt zich dicht bij een top (de markt is oververhit) en zal de prijs eerder dalen dan stijgen.

Hoewel de RSI-indicator standaard gebruik maakt van veertien periodes, kiezen sommige handelaars ervoor om de gevoeligheid van de indicator te verhogen of te verlagen door minder of meer periodes te gebruiken: een zevendaagse RSI is bijvoorbeeld veel gevoeliger voor prijsbewegingen dan een 21-daagse RSI. Iemand die handelt op korte termijn kan de RSI tevens gebruiken met scores van 20 en 80 (in plaats van 30 en 70) als indicatoren van de marktomstandigheden, om zo valse signalen te voorkomen.


RSI-afwijkingen

Naast de RSI-scores of 30 and 70 - die aan kunnen geven dat een markt oververhit is of juist kansen biedt - kunnen handelaars ook gebruik maken van de RSI-indicator om trendkeringen te voorspellen of steun- en weerstandsniveaus te identificeren door zogenaamde bullish- en bearish-afwijkingen.

Bij een bullish-afwijking bewegen de prijs van een onderliggend activum en de RSI-score in tegenovergestelde richting. Hierbij neemt de RSI-score toe en creëert deze een hogere bodem, terwijl de prijs daalt en een lagere bodem creëert. Dit signaal wordt ook wel 'bullish divergence' of een bullish-afwijking genoemd en geeft aan dat het momentum sterker wordt ondanks de dalende prijs.

Een bearish-afwijking kan daarentegen aangeven dat ondanks een toenemende prijs de markt momentum verliest. De RSI-score neemt af en creëert een lagere top, terwijl de prijs van het activum toeneemt en een hogere top creëert.

Vergeet echter niet dat RSI-afwijkingen niet ontzettend betrouwbaar zijn tijdens sterke trendbewegingen. Bevindt de markt zich bijvoorbeeld in een sterke neerwaartse trend, dan kan de RSI-indicator nog voordat de bodem is bereikt veel bullish signalen geven. Om die reden zijn RSI-afwijkingen beter geschikt voor minder volatiele markten die voornamelijk zijwaarts bewegen.


Hoe kan de RSI-indicator worden gebruikt?

Er zijn een aantal factoren die in overweging moeten worden genomen voorafgaand aan het gebruik van de Relative Strength Index indicator, zoals de instellingen, de score (30 en 70) en de bullish- en bearish-afwijkingen. Geen enkele technische indicator is echter 100% efficiënt, zeker niet als deze niet in samen met andere technische hulpmiddelen wordt gebruikt. Om valse signalen te voorkomen, dient een handelaar de RSI-indicator dan ook in combinatie met andere indicatoren te gebruiken.