Wat is Spoofing op de financiële markten?
StartpaginaArtikelen

Wat is Spoofing op de financiële markten?

Gemiddeld
3w ago
5m

Kort samengevat

Spoofing is een vorm van marktmanipulatie waarbij een handelaar nep koop- of verkooporders plaatst, maar zonder de intentie dat deze worden gevuld. Spoofing vind doorgaans plaats met behulp van algoritmen en bots die proberen de markt- en activaprijzen te beïnvloeden door ongefundeerde vraag of aanbod te creëren.

Spoofing is een illegale handeling op veel grote markten, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.


Inleiding

Het houdt de gemoederen al enige tijd bezig hoe grote handelaren en whales de markten weten te manipuleren. Hoewel veel van deze theorieën onjuist zijn, zijn er wel enkele bekende methoden voor marktmanipulatie waarvoor je grote hoeveelheden van een asset nodig hebt. Een van die technieken wordt spoofing genoemd.


Wat is spoofing?

Spoofing is een manier om markten te manipuleren door neporders te plaatsen voor het kopen of verkopen van activa, zoals aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies. Handelaren die de markt proberen te beïnvloeden, gebruiken daar doorgaans bots of algoritmen bij die automatisch orders plaatsen om te kopen of verkopen. Wanneer de orders bijna gevuld zijn, annuleren de bots deze orders weer.

Het principe van spoofing is om te proberen een verkeerde indruk te wekken bij andere handelaren via vraag en aanbod. Een spoofer kan bijvoorbeeld een groot aantal nep-kooporders plaatsen om de indruk te wekken dat er veel vraag is op een bepaald prijsniveau. Als de markt vervolgens het niveau nadert, trekken ze de order terug en zal de prijs doorgaan met dalen.


Hoe markten doorgaans reageren op spoofing

De markt reageert vaak heftig op neporders, omdat er geen methode is om te bepalen of het om een echte of een neporder gaat. Spoofing kan vooral effectief zijn als de orders worden geplaatst op belangrijke niveaus voor kopers en verkopers, zoals belangrijke support- of resistancegebieden.

Laten we in een voorbeeld Bitcoin nemen. Stel dat Bitcoin een sterk resistanceniveau heeft rond de $ 10.500. In technische analyse betekent deze term een weerstandsniveau waar de prijs tegen een ‘plafond’ stuit. Dit niveau is waar we doorgaans aannemen dat verkopers hun orders plaatsen om hun asset te verkopen. Als de prijs op het resistanceniveau daadwerkelijk afketst, dan kan deze ineens sterk dalen. Als de prijs echter door het resistanceniveau breekt, dan is er juist een grotere kans dat de prijs verder zal stijgen naar boven.

Als het $10.500-niveau sterke resistance lijkt te zijn in de markt, dan zullen bots de spooforders er waarschijnlijk net iets boven plaatsen. Wanneer potentiële kopers deze enorme verkooporders boven zo'n belangrijk technisch niveau zien, dan zullen ze waarschijnlijk bedachtzaam te werk gaan door niet agressief in te kopen op dit niveau. Dit is een voorbeeld hoe spoofing effectief kan zijn bij het manipuleren van de markt.

Belangrijk om op te merken is dat het effect van spoofing op verschillende markten kan doorwerken die allemaal aan hetzelfde onderliggende instrument zijn gekoppeld. Grote neporders op de derivatenmarkt kunnen bijvoorbeeld de spotmarkt van hetzelfde activum beïnvloeden en vice versa.


Wanneer is spoofing minder effectief?

Spoofing kan riskanter worden als de kans op onverwachte marktbewegingen toeneemt.

Laten we in dit voorbeeld aannemen dat een handelaar een resistance-level wil vervalsen. Als er plotseling een sterke rally plaatsvindt en de Fear Of Missing Out (FOMO) onder handelaren ineens voor enorme volatiliteit zorgt, dan kunnen deze neporders heel snel worden ingevuld. Dit is natuurlijk verre van ideaal voor de spoofer, aangezien ze juist niet van plan waren deze positie in te nemen. Ook kan een short squeeze of een flashcrash grote orders binnen enkele seconden vullen.

Wanneer een markttrend voornamelijk wordt aangedreven door de spotmarkt, blijkt spoofing riskanter te zijn. Als een uptrend bijvoorbeeld wordt aangedreven door de spotmarkt, wat een aanwijzing kan zijn van toenemende interesse in het direct kopen van de onderliggende asset, dan kan spoofing minder effectief zijn. Dit is echter grotendeels afhankelijk van de specifieke marktomgeving en vele andere factoren.


Is spoofing verboden?

Spoofing is in de Verenigde Staten strafbaar. De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is verantwoordelijk voor het toezicht op spoofing-activiteiten op de aandelen- en grondstoffenmarkten.

In de VS is spoofing illegaal conform de Dodd-Frank verordening uit 2010 te weten Sectie 747. Deze sectie bepaalt dat de CFTC een entiteit kan reguleren die:

opzettelijke of roekeloze minachting vertoont ten aanzien van de ordelijke uitvoering van transacties tijdens de sluitingsperiode; deze activiteit is, heeft het karakter van, of staat algemeen bekend in de handel als ‘spoofing’ (bieden of aanbieden met de intentie om bod of de aanbieding te annuleren vóórdat er tot uitvoering van de opdracht is over gegaan).

Het blijkt echter moeilijk om de geannuleerde biedingen op de futures-markt te categoriseren als spoofing, tenzij deze actie zeer herhaaldelijk wordt uitgevoerd. Dit is de reden waarom de toezichthouders juist ook de intentie achter de orders kunnen beoordelen voordat ze overgaan tot het opleggen van een boete, een aanklacht indienen of navraag doen naar eventueel spoofing-gedrag.

Op andere grote financiële markten, zoals het in het Verenigd Koninkrijk, wordt spoofing ook aan banden gelegd. Het Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk heeft de macht om handelaars en instellingen die verantwoordelijk zijn voor spoofing te kunnen beboeten.


➟ Wil je ook aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin (BTC) op Binance!


Waarom spoofing slecht is voor de markten

Spoofing is dus illegaal en heeft doorgaans een nadelig effect op de markten, maar waarom is dat eigenlijk? Nou, spoofing kan veranderingen in de prijs veroorzaken die normaal gezien niet uit de vraag en het aanbod valt op te maken. Aangezien spoofers de controle hebben over deze prijsbewegingen, kunnen zij er juist van profiteren.

Regelgevers in de VS hebben in het verleden dan ook hun bezorgdheid geuit over deze vorm van marktmanipulatie. In december 2020 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) alle voorstellen van Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) dan ook afgewezen. Na goedkeuring stelt een ETF de traditionele beleggers in de VS in staat om toegang te krijgen tot een asset, zoals Bitcoin. Er worden meestal verschillende argumenten aangehaald om de voorstellen af te wijzen, en een daarvan is dat ze de Bitcoin-markt niet immuun vinden voor marktmanipulatie.

Dit kan echter in de toekomst veranderen naarmate de Bitcoin-markten een nieuwe fase ingaan met verhoogde liquiditeit en toegenomen institutionele acceptatie.


Tot slot

Spoofing is een techniek voor marktmanipulatie waarbij neporders worden geplaatst. Het kan in de praktijk lastig blijken om spoofing te identificeren, maar het is niet onmogelijk. Om te beoordelen of het verwijderen van koop- of verkooporders onder spoofing valt, is een grondige analyse van de intentie achter de orders benodigd.

Het minimaliseren of zelfs uitsluiten van spoofing is wenselijk in elke markt, omdat het helpt een evenwichtige omgeving te behouden voor alle betrokken partijen. Aangezien toezichthouders vaak marktmanipulatie noemen als een reden achter de afwijzing van Bitcoin ETF's, kunnen pogingen om spoofing te minimaliseren de markt voor cryptocurrency op de lange termijn ten goede komen.

Heb je meer vragen over spoofing? Bekijk ons Q & A-platform, Ask Academy, waar de Binance-community je vragen zal beantwoorden.