Wat is Ethereum?
StartpaginaArtikelen

Wat is Ethereum?

Beginner
1mo ago
40m

Hoofdstukken

 1. De basis van Ethereum
 2. Waar komt ether vandaan?
 3. Aan de slag met Ethereum
 4. Schaalbaarheid, ETH 2.0 en de toekomst van Ethereum
 5. Ethereum en Decentralized Finance (DeFi)
 6. Deelnemen aan het netwerk van Ethereum


Hoofdstuk 1 - De basis van Ethereum

Inhoud


Wat is Ethereum?

Ethereum is een gedecentraliseerd rekenplatform. Zie het als een laptop of een PC, maar in plaats van op een enkel apparaat draait het tegelijkertijd op duizenden machines overal ter wereld. Dit betekent dat Ethereum niet door één persoon of organisatie wordt beheerd.

Net als met Bitcoin en andere cryptovaluta, kun je met Ethereum digitaal geld versturen. Maar behalve dat is er nog veel meer mogelijk: je kunt je eigen code draaien en verbinding maken met de applicaties van andere gebruikers. Omdat Ethereum zo flexibel is, kunnen er allerlei geavanceerde programma's op worden gebouwd.

Simpel gesteld is het belangrijkste idee achter Ethereum dat ontwikkelaars code kunnen creëren en uitvoeren op een gedecentraliseerd netwerk in plaats van op een gecentraliseerde server. In theorie betekent dit dat deze applicaties niet kunnen worden afgesloten of gecensureerd.


Wat is het verschil tussen Ethereum en ether (ETH)?

Het is misschien niet intuïtief, maar de eenheden van het Ethereum-systeem worden niet aangeduid als Ethereum of Ethereums. Ethereum is de naam van het protocol zelf: de onderliggende valuta wordt ether (of ETH) genoemd.Wat geeft Ethereum waarde?

We hadden het er al even over dat Ethereum code kan uitvoeren op een gedistribueerd systeem. Dit betekent dat programma's niet beïnvloed kunnen worden door externe partijen. Programma's kunnen worden toegevoegd aan de database van Ethereum (dat wil zeggen, de blockchain) en zo worden geprogrammeerd dat er niet met de code geknoeid kan worden. Ook kan iedereen de database bekijken en zelf de code controleren voordat ermee wordt geïnterageerd.

Dit houdt in dat iedereen overal applicaties kan bouwen die door niemand offline gehaald kunnen worden. Interessanter is dat de eenheid van het systeem, ether, waarde heeft en applicaties voorwaarden kunnen opstellen voor hoe deze waarde tussen gebruikers wordt overgedragen. We noemen deze applicatieprogramma's smart contracts. In de meeste gevallen werken deze zonder menselijke tussenkomst.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het idee van 'programmeerbaar geld' interesse heeft gewekt bij gebruikers, ontwikkelaars en bedrijven over de hele wereld.


Wat is de blockchain?

De blockchain vormt het hart van Ethereum: het is de database die alle informatie bevat die door het protocol wordt gebruikt. Als je ons artikel Wat is Bitcoin? hebt gelezen, dan begrijp je de basis van hoe een blockchain werkt. De Ethereum-blockchain is vergelijkbaar met die van Bitcoin, hoewel de gegevens die worden opgeslagen en de manier van opslaan verschilt.

Het helpt om de blockchain van Ethereum te zien als een boek waar constant pagina's aan worden toegevoegd. Iedere pagina is een block dat is gevuld met informatie over transacties. Als we een nieuwe pagina aan het boek willen toevoegen, moeten we bovenaan de pagina een speciale waarde vermelden. Op basis van deze waarde kan iedereen zien dat de pagina na de vorige pagina is toegevoegd en niet willekeurig in het boek is gestopt.

In wezen is het net een paginanummer dat naar de vorige pagina verwijst. Door naar de nieuwe pagina te kijken, kunnen we met zekerheid stellen dat deze volgt op de vorige pagina. Hiervoor maken we gebruik van een proces dat hashing wordt genoemd. 

Hashing pakt gegevens (in dit geval de inhoud van onze pagina) en genereert op basis hiervan een unieke identificatiecode (onze hash). De kans dat verschillende gegevens precies dezelfde hash opleveren, is zo goed als nul. Het is een éénrichtingsproces: een hash kan eenvoudig worden berekend, maar het is vrijwel onmogelijk om op basis van de hash te bepalen welke gegevens er zijn gebruikt om deze te genereren. Later zullen we nog terugkomen op waarom dit zo belangrijk is voor miners.

Nu hebben we een mechanisme om onze pagina's in de juiste volgorde aan elkaar te koppelen. Iedere poging om deze volgorde te wijzigen of pagina's te verwijderen, zal duidelijk maken dat er met ons boek is geknoeid.

Leet het artikel Een beginnershandleiding voor blockchaintechnologie als je meer wilt weten over hoe blockchains werken.


Ethereum vs. Bitcoin: wat is het verschil?

Bitcoin maakt gebruik van blockchaintechnologie en financiële prikkels om een wereldwijd digitaal geldsysteem mogelijk te maken. Het heeft meerdere belangrijke innovaties teweeg gebracht, waardoor het mogelijk werd om een wereldwijd netwerk van gebruikers te coördineren zonder centrale partij. Door iedere netwerkdeelnemer een programma te laten draaien op zijn of haar computer, stelt Bitcoin gebruikers in staat om het eens te worden over de staat van een financiële database in een vertrouwensloze, gedecentraliseerde omgeving.

De blockchain van Bitcoin word vaak een blockchain van de eerste generatie genoemd. Het was een complex systeem: een plus als het gaat om veiligheid, maar daardoor ook inflexibel. De mogelijkheden om smart contracts uit te voeren op de Bitcoin-blockchain zijn extreem beperkt en anders dan voor het uitvoeren van transacties, is er weinig ondersteuning voor applicaties van derden.

De tweede generatie blockchains is daarentegen tot veel meer in staat. Naast het verwerken van financiële transacties is er veel meer mogelijk op het gebied van programmeren. Ethereum biedt ontwikkelaars de vrijheid om met eigen code te experimenteren en zogenaamde Decentralized Applications (DApps) of gedecentraliseerde applicaties te creëren.

Ethereum stond aan de wieg van de tweede generatie blockchains en is tot nu toe het meest succesvol gebleken. Er zijn veel overeenkomsten met Bitcoin en Ethereum kan veel van dezelfde functies uitvoeren, maar onder de motorkap zijn er grote verschillen. Beide systemen hebben hun eigen voor- en nadelen ten opzichte van elkaar.


Hoe werkt Ethereum?

We kunnen Ethereum definiëren als een eindigetoestandsautomaat. Dit betekent simpelweg dat er op elk moment een snapshot bestaat van alle rekeningtegoeden en de toestand van smart contracts. Bepaalde acties zorgen ervoor dat de toestand wordt bijgewerkt, waarna alle nodes op het netwerk hun eigen snapshot bijwerken om deze wijziging te reflecteren.


Een toestandstransitie in Ethereum.


De smart contracts die draaien op Ethereum worden geactiveerd door transacties (van gebruikers of andere smart contracts). Als een gebruiker een transactie naar een contract verstuurt, wordt de code van het contract door iedere node op het netwerk uitgevoerd en de uitkomst genoteerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Ethereum Virtual Machine (EVM), die de smart contracts omzet in instructies die door een computer gelezen kunnen worden.

Om de toestand bij te werken, wordt er (op dit moment) gebruik gemaakt van een speciaal mechanisme dat mining wordt genoemd. Mining vindt plaats op basis van een Proof of Work-algoritme, vergelijkbaar met dat van Bitcoin. We zullen hier later nog dieper op ingaan.


Wat is een smart contract?

Een smart contract is niets anders dan code. De code is niet 'smart' of een contract in traditionele zin. We noemen het echter een smart contract omdat het zichzelf uitvoert onder bepaalde voorwaarden en een overeenkomst tussen twee partijen vormt.

Computerwetenschapper Nick Szabo kan worden gezien als de grondlegger van dit idee, dat hij eind jaren negentig voorstelde. Hij gebruikte het voorbeeld van een snoepautomaat om het concept van een smart contract uit te leggen. Een snoepautomaat voert een simpel contract uit: de gebruiker stopt er een muntje in en de automaat laat het snoep van hun keuze vallen.

Een smart contract past deze logica toe in een digitale setting. Je zou iets simpels kunnen specificeren in de code, zoals toon "Hello, World!" als er twee ether naar dit specifieke contract wordt gestuurd.In Ethereum programmeert de ontwikkelaar dit op een manier die later door de EVM gelezen kan worden. Vervolgens wordt de code gepubliceerd door deze naar een speciaal adres te sturen dat het contract registreert. Vanaf dat moment kan het door iedereen worden gebruikt. Het contract kan niet worden verwijderd, tenzij de ontwikkelaar hiervoor bepaalde voorwaarden heeft geprogrammeerd.

Het contract heeft nu een adres. Om ermee te communiceren, moeten gebruikers 2 ETH naar dat adres sturen. Dit activeert de code van het contract, waarna het door alle computers op het netwerk wordt uitgevoerd. Die zien vervolgens dat de betaling aan het contract is gedaan en noteren de uitvoer (Hello, World!).

Bovenstaande is misschien een van de meest eenvoudige voorbeelden van wat er met Ethereum kan worden gedaan. Meer geavanceerde applicaties, waarin veel verschillende contracten met elkaar verbonden kunnen worden, kunnen ook worden gebouwd.


Wie heeft Ethereum bedacht?

In 2008 publiceerde een onbekende ontwikkelaar (of groep ontwikkelaars) onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto het Bitcoin-whitepaper. Hiermee werd een revolutie op het gebied van digitaal geld ontketend. Een aantal jaar later wilde een jonge programmeur genaamd Vitalik Buterin dit idee doorontwikkelen door het op elk soort applicatie toe te passen. Dit concept leidde uiteindelijk tot Ethereum.

Ethereum werd in 2013 voorgesteld door Buterin in een blogpost met de titel Ethereum: The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. In zijn post beschreef hij het idee van een turingcomplete blockchain: een gedecentraliseerde computer die met genoeg tijd en middelen iedere applicatie kan uitvoeren. 

De enige beperking aan de applicaties die uiteindelijk op deze blockchain gedraaid zouden kunnen worden, is de verbeelding van de ontwikkelaars. Ethereum is erop gericht om erachter te komen of blockchaintechnologie ook buiten de inherente beperkingen van Bitcoin valide toepassingen heeft.


Hoe wordt ether verdeeld?

Ethereum werd in 2015 gelanceerd met een eerste voorraad van 72 miljoen ether. Meer dan 50 miljoen van deze tokens werden in een openbare verkoop van tokens of Initial Coin Offering (ICO) gedistribueerd, waarbij geïnteresseerden ether-tokens konden kopen voor bitcoins of fiat.


Wat was de DAO en wat is Ethereum Classic?

Met Ethereum zijn geheel nieuwe manieren van open samenwerking via het internet mogelijk geworden. Neem bijvoorbeeld de DAO's (Decentralized Autonomous Organizations): entiteiten die door computercode worden bestuurd, net als traditionele computerprogramma's.

Een van de eerste en meest ambiteuze pogingen om tot een dergelijke organisatie te komen was de DAO. Dit zou bestaan uit een serie complexe smart contracts die bovenop Ethereum draaien en functioneren als een autonoom investeringsfonds. DAO-tokens werden gedistribueerd middels een ICO en gaven de bezitters van tokens niet alleen eigendom, maar ook stemrecht in de DAO.

Niet lang na de lancering van de DAO exploiteerden kwaadaardige spelers een kwetsbaarheid in het systeem en onttrokken bijna een derde van de waarde uit het fonds. Noemenswaardig is dat destijds 14% van de ether in omloop in de DAO was vergrendeld. Uiteraard was dit een zware klap voor het nog jonge Ethereum-netwerk.

Na enig overleg werd besloten om de chain middels een hard fork in twee nieuwe chains te splitsen. In de ene chain werden de fraudulente transacties als het ware teruggedraaid om de diefstal ongedaan te maken. Deze chain staat nu bekend als de Ethereum-blockchain. De oorspronkelijke chain, waarin deze transacties niet werden teruggedraaid en de onveranderlijkheid van het systeem werd gewaarborgd, staat nu bekend als Ethereum Classic.

Het was een pijnlijke herinnering aan de risico's van deze technologie en hoe het in handen leggen van grote sommen geld aan autonome code tot problemen kan leiden. Ook is het een interessant voorbeeld van hoe uitdagend het kan zijn om collectieve beslissingen te maken in een open omgeving. Afgezien van de veiligheidsgebreken, illustreerde de DAO echter perfect wat het potentieel van smart contracts was bij het op grote schaal mogelijk maken van vertrouwensloze samenwerking via het internet.

Hoofdstuk 2 - Waar komt ether vandaan?

Inhoudsopgave


Hoe wordt nieuwe ether gemaakt?

We hebben het al kort over mining gehad. Als je bekend bent met Bitcoin, dan weet je dat het proces van minen een integraal onderdeel is van het beveiligen en bijwerken van de blockchain. Hetzelfde geldt voor Ethereum: om gebruikers die minen (een kostbare aangelegenheid) te belonen, ontvangen zij ether van het protocol.


Hoeveel ether is er?

In februari bedroeg het totaal aantal ether in omloop ongeveer 110 miljoen. 

In tegenstelling tot Bitcoin werd het schema voor de uitgifte van tokens in Ethereum opzettelijk niet vastgelegd bij de lancering. De bedoeling van Bitcoin was om waarde te behouden door het aanbod te beperken en de uitgifte van nieuwe coins langzaam te reduceren. Het doel van Ethereum is daarentegen om een basis te bieden voor gedecentraliseerde applicaties (DApps). Omdat het nog niet duidelijk is wat voor uitgiftesysteem hier het beste bij past, blijft deze vraag voorlopig nog onbeantwoord.


Hoe werkt het minen van Ethereum?

Mining is cruciaal voor de veiligheid van het netwerk. Het zorgt ervoor dat de blockchain eerlijk kan worden bijgewerkt en stelt het netwerk in staat om te functioneren zonder centrale besluitvorming. Bij het minen levert een klein aantal nodes (de miners) rekenkracht aan het netwerk voor het oplossen van een cryptografische puzzel.

Wat er in feite gebeurt is dat miners een set lopende transacties hashen in combinatie met andere gegevens. Om een block als geldig te beschouwen, moet de hash onder een bepaalde waarde vallen die door het protocol is vastgesteld. Als dit niet lukt, kunnen de miners een deel van de gegevens aanpassen en het nog eens proberen.

Om met anderen te concurreren, moeten miners daarom zo snel mogelijk kunnen hashen. We meten hun rekenkracht als de hash rate. Hoe groter de beschikbare hash rate op het netwerk is, hoe moeilijker deze puzzel wordt om op te lossen. Alleen de miners proberen de juiste hash te vinden: zodra deze bekend is, kunnen alle andere netwerkdeelnemers eenvoudig de geldigheid ervan controleren.

Je kunt je wel voorstellen dat continu hashen op hoge snelheid niet goedkoop is. Om miners te belonen voor het beveiligen van het netwerk, ontvangen ze een vergoeding. Deze bestaat uit alle kosten voor transacties in het block. Ook ontvangen ze ether voor hun diensten - op het moment van schrijven bedraagt deze beloning 2 ETH per block.


Wat is Ethereum gas?

Herinner je ons Hello, World! contract van eerder nog? Dat was een eenvoudig uit te voeren programma dat weinig rekenkracht kost. Je voert het contract echter niet alleen uit op je eigen PC: je vraagt iedereen in het ecosysteem van Ethereum om het eveneens uit te voeren.

Dat brengt ons bij de volgende vraag: wat gebeurt er als tienduizenden gebruikers complexe contracten opzetten?. Als iemand een contract zo schrijft dat het constant dezelfde code blijft uitvoeren, zou iedere node op het netwerk het tot in het oneindige moeten blijven draaien. Logischerwijs zou dit het netwerk te zwaar belasten en het systeem zou daardoor waarschijnlijk in elkaar klappen.

Gelukkig heeft Ethereum het concept van gas geïntroduceerd om dit risico te beperken. Net zoals je auto niet zonder brandstof kan rijden, kunnen contracten niet worden uitgevoerd zonder gas. Het contract stelt een bepaalde hoeveelheid gas vast die gebruikers moeten betalen om het uit te voeren. Is er niet genoeg gas, dan stopt het contract. 

In wezen is dit een ander kostenmechanisme. Hetzelfde concept wordt toegepast op transacties: miners worden voornamelijk gemotiveerd door winst en kunnen ervoor kiezen om transacties te negeren waarvoor ze lagere vergoedingen ontvangen.

Ether en gas zijn niet hetzelfde. De gemiddelde prijs van gas fluctueert en wordt grotendeels bepaald door de miners. Wanneer je een transactie verstuurt, betaal je gas met ETH. In dat opzicht lijkt het op de vergoeding die je voor het versturen van een transactie in Bitcoin betaalt: als het netwerk zwaar belast wordt en veel gebruikers tegelijkertijd transacties proberen te versturen, zal de gemiddelde prijs van gas waarschijnlijk toenemen. Het tegenovergestelde is ook waar.

Hoewel de prijs van gas constant verandert, vereist iedere handeling een vaste hoeveelheid gas. Dit betekent dat complexe contracten veel meer gas verbruiken dan bijvoorbeeld een simpele transactie. Zodoende is gas een maatstaaf van rekenkracht. Het zorgt ervoor dat het systeem gebruikers een passende vergoeding kan bieden afhankelijk van het beroep dat zij doen op de middelen van het Ethereum-netwerk.

Gas kost normaal gesproken een fractie van ether. Als zodanig gebruiken we voor de notatie hiervan een kleinere eenheid (gwei). Een gwei staat gelijk aan een miljardste van een ether.

Om een lang verhaal kort te maken: het is mogelijk om een programma uit te voeren dat zichzelf steeds herhaalt. Op een gegeven moment zal dit echter zeer kostbaar worden. Op deze manier voorkomen de nodes op het Ethereum-netwerk dat het systeem overbelast raakt.


De gemiddelde prijs van gas in gwei na verloop van tijd. Bron: etherscan.io


Gas en gas-limieten

Stel dat Alice een transactie verstuurt naar een contract. Ze berekent wat ze wil uitgeven aan gas (bijvoorbeeld met behulp van ETH Gas Station) en kan een hogere prijs betalen om de miners aan te moedigen om haar transactie zo snel mogelijk te verwerken. 

Ook stelt ze een gas-limiet in voor haar eigen bescherming. Er kan bijvoorbeeld iets verkeerd gaan met het contract, waardoor het meer gas verbruikt dan ze verwacht. De gas-limiet wordt ingesteld om te garanderen dat zodra een hoeveelheid x aan gas is verbruikt, de verwerking stopt. De uitvoering van het contract mislukt, maar Alica zal niet meer betalen dan ze in eerste instantie had vastgesteld.

In eerste instantie lijkt dit misschien verwarrend. Maak je geen zorgen: je kunt de prijs die je voor gas wilt betalen (en de gas-limiet) kun je zelf bepalen, maar de meeste wallets doen dit automatisch voor je. Kortom, de prijs van gas bepaalt hoe snel miners je transactie verwerken en de gas-limiet bepaalt wat je daarvoor maximaal wilt betalen.


Hoe lang duurt het minen van een Ethereum-block?

De tijd die het gemiddeld kost om een nieuw block aan de blockchain toe te voegen, bedraagt 12-19 seconden. Dit zal waarschijnlijk veranderen als het netwerk overschakelt op Proof of Stake, dat onder andere tot doel heeft om snellere productie van blocks mogelijk te maken. Als je hier meer over wilt leren, lees dan ons artikel Ethereum Casper uitgelegd.


Wat zijn Ethereum-tokens?

De aantrekkingskracht van Ethereum bestaat voor een groot deel uit de mogelijkheid voor gebruikers om hun eigen on-chain activa te creëren, die op dezelfde manier als ether kunnen worden opgeslagen en verstuurd. De regels hiervoor zijn vastgelegd in smart contracts, waardoor ontwikkelaars specifieke parameters voor hun eigen tokens kunnen instellen. Denk hierbij aan het aantal uit te geven tokens, hoe de uitgifte plaatsvindt, of de tokens verdeelbaar of vervangbaar zijn en nog veel meer. De meest prominente van deze technische standaarden die gebruikt kunnen worden voor het creëren van nieuwe tokens op Ethereum is ERC-20. Dergelijke tokens worden daarom vaak ERC-20 tokens genoemd.

Token-functionaliteit geeft innovators een enorme speeltuin om met financieel-technologische applicaties te experimenteren. Van het uitgeven van uniforme tokens als valuta voor in apps tot het creëren van unieke tokens gesteund door fysieke activa: het platform is ontzettend flexibel ontworpen. Het is dan ook zeker mogelijk dat sommige van de beste use cases voor het snel en eenvoudig creëren van nieuwe tokens nog niet eens bekend zijn.

Hoofdstuk 3 - Aan de slag met Ethereum

Inhoudsopgave


Hoe kan ik ETH kopen?

ETH kopen met een credit- of debitcard

Met Binance kun je snel en eenvoudig ETH kopen in je browser. Volg onderstaande stappen:


 1. Ga naar de portal Buy and Sell Cryptocurrency
 2. Selecteer welke cryptovaluta je wilt kopen (ETH) en met welke valuta je wilt betalen.
 3. Log in op je Binance-account. Heb je nog geen account, registreer je dan eerst. Dit duurt niet meer dan een paar minuten.
 4. Selecteer je betaalmethode.
 5. Voer indien gevraagd je creditcardgegevens in en rond de identiteitsverificatie af.
 6. Dat is het! Je ETH wordt nu bijgeschreven op je Binance-account.


ETH kopen op peer-to-peer markten

Je kunt ETH ook kopen en verkopen op peer-to-peer-markten. Dit houdt in dat je cryptovaluta direct van andere gebruikers koopt vanuit de mobiele app van Binance. Volg daarvoor de volgende stappen:


 1. Open de app en log in of registreer.
 2. Selecteer One click buy sell en ga naar het tabblad Buy in de linker bovenhoek van de interface.
 3. Je ziet daarna een aantal verschillende aanbiedingen. Klik op Buy als je met een verkoper zaken wilt doen.
 4. Je kunt met andere cryptovaluta betalen (via het tabblad By Crypto) of met fiatvaluta (via het tabblad By Fiat). 
 5. Vervolgens word je gevraagd om je betaalmethode te selecteren.
 6. Selecteer Buy ETH.
 7. Nu voer je de betaling uit. Wanneer je klaar bent, klik je op Mark as paid en vervolgens op Confirm.
 8. De transactie is afgerond wanneer de verkoper je de ETH levert.


Wat kan ik kopen met ether (ETH)?

In tegenstelling tot Bitcoin is Ethereum niet alleen ontworpen als cryptovalutanetwerk. Het is een platform voor het bouwen van gedecentraliseerde applicaties. Ether is het verhandelbare token en vormt de brandstof voor het ecosysteem. De primaire use case voor ether is dan ook de functie die het vervult binnen het Ethereum-netwerk.

Dat gezegd hebbende, kan ether ook net als een traditionele valuta worden gebruikt. Dit betekent dat je producten en diensten met ETH kunt kopen, net als met elke andere valuta.


Heatmap van winkeliers die ether als betaalmiddel accepteren. Bron: cryptwerk.com/coinmap


Waar wordt Ethereum voor gebruikt?

Mensen kunnen de eigen valuta van Ethereum, ETH, gebruiken als digitaal geld of onderpand. Veel gebruikers zien het ook als een vorm van waardeopslag, net als Bitcoin. Maar in tegenstelling tot Bitcoin kan de Ethereum-blockchain geprogrammeerd worden, waardoor er veel meer mogelijk is met ETH. Het is de brandstof voor gedecentraliseerde financiële applicaties, gedecentraliseerde markten, handelsplatforms, spellen en nog veel meer


Wat als ik mijn ETH verlies?

Omdat er geen banken betrokken zijn bij Ethereum, ben je zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van je crypto. Sommige gebruikers geven er de voorkeur aan deze op een handelsplatform te bewaren, terwijl anderen liever een wallet gebruiken. Kies je voor deze optie, dan is het absoluut noodzakelijk dat je de seed phrase van de wallet goed bewaart zodat je, mocht het nodig zijn, je wallet kunt herstellen.


Kan een Ethereum-transactie worden teruggedraaid?

Zodra gegevens eenmaal zijn toegevoegd aan de Ethereum-blockchain, is het vrijwel onmogelijk om deze aan te passen of te verwijderen. Je kunt het versturen van een transactie dus vergelijken met een gravure in steen. Controleer daarom altijd meerdere keren of je de transactie naar het juiste adres stuurt. Wil je een groter bedrag versturen, dan kun je voor de zekerheid ook eerst een kleiner bedrag sturen en controleren of de transactie aankomt bij het juiste adres.

Dat gezegd hebbende werd er een in 2016 een hard fork van de Ethereum-blockchain uitgevoerd als gevolg van de hack van het DAO smart contract, waardoor de frauduleuze transacties effectief werden teruggedraaid. Dit was echter een extreme maatregel als gevolg van een uitzonderlijke gebeurtenis en zeker niet de norm.


Zijn Ethereum-transacties privé?

Nee. Alle transacties die worden toegevoegd aan de Ethereum-blockchain zijn voor iedereen zichtbaar. Hoewel je echte naam niet is gekoppeld aan je Ethereum-adres, zijn er andere manieren waarop je identiteit bekend kan worden.


Kan ik geld verdienen met Ethereum?

Omdat Ethereum een volatiele activa is, kun je met ETH zowel geld verdienen als verliezen. Sommigen houden ether in bezit voor de lange termijn, ervan uitgaande dat het netwerk een wereldwijd en programmeerbaar financieel systeem wordt. Anderen kiezen ervoor om ETH te verhandelen tegen altcoins. Beide strategieën hebben zo hun eigen financiële risico's.

Als de fundering onder de Decentralized Finance (DeFi)-beweging, kan ETH ook worden gebruikt voor het uitgeven of aangaan van leningen, het creëren van synthetische activa en, op een bepaald moment in de toekomst, voor staking.

Sommige investeerders hebben alleen een langetermijnpositie in Bitcoin en kiezen ervoor om geen andere digitale activa op te nemen in hun portfolio. Anderen kunnen er daarentegen voor kiezen om te beleggen in ETH en andere altcoins of een bepaald percentage toe te wijzen voor kortetermijnbeleggingen (bijv. day trading of swing trading). Een uniforme aanpak om geld te verdienen op digitale markten bestaat niet. Iedere investeerder moet voor zichzelf besluiten welke strategie het beste past bij hun risicoprofiel en omstandigheden.


Hoe kan ik mijn ETH bewaren?

Er zijn veel mogelijkheden voor het bewaren van crypto, elk met hun eigen voor- en nadelen. Net als bij alles wat risico inhoudt, ben je waarschijnlijk het beste af door te diversifiëren tussen de verschillende beschikbare opties.

Over het algemeen kunnen bewaaroplossingen worden verdeeld in beheerde en onbeheerde alternatieven. Een beheerde oplossing houdt in dat je je crypto toevertrouwt aan een derde partij (zoals een handelsplatform). In dit geval moet je inloggen op het platform van de beheerder om toegang tot je cryptovaluta te krijgen.

Een onbeheerde oplossing is het tegenovergestelde daarvan: je houdt de controle over je eigen cryptovaluta door een wallet te gebruiken. Een wallet is niet te vergelijken met een gewone portemonnee, maar bevat enkel de cryptografische sleutels waarmee je toegang tot je saldo op de blockchain kunt krijgen. Hierbij moet nogmaals opgemerkt worden dat het ontzettend belangrijk is om een back-up van je seed phrase te maken bij het gebruik van een onbeheerde wallet!


ETH storten op Binance

Als je al in bezit bent van ether en het op Binance wilt storten, volg je simpelweg deze eenvoudige stappen:

 1. Log in op je Binance-account. Heb je nog geen account, registreer je dan eerst. Dit duurt niet meer dan een paar minuten.
 2. Ga naar je Spot Wallet en selecteer Deposit.
 3. Selecteer ETH uit het overzicht.
 4. Selecteer het netwerk en stuur je ETH naar het bijbehorende adres.
 5. Dat is het! Zodra de transactie is bevestigd, wordt je ether gestort op je Binance-account.


ETH bewaren op Binance

Als je actief wilt handelen met ether, moet je het bewaren op je Binance-account. Het bewaren van ETH op Binance is eenvoudig en veilig. Ook kun je met lending, staking, airdrop-acties en giveaways eenvoudig profiteren van de voordelen van het Binance-ecosysteem.


ETH opnemen van Binance

Als je al in bezit bent van ether en het van Binance wilt opnemen, volg je simpelweg deze eenvoudige stappen:

 1. Log in op Binance.
 2. Ga naar je Spot Wallet en selecteer Withdraw.
 3. Selecteer ETH uit het overzicht.
 4. Selecteer het netwerk
 5. Voer het adres van de ontvanger in en de hoeveelheid ether die je wilt opnemen.
 6. Bevestig de opname via e-mail.
 7. Dat is het! Zodra de transactie is bevestigd, wordt je ETH gestort op het adres dat je hebt ingevoerd.


ETH bewaren in een Ethereum-wallet

Als je je ETH in je eigen wallet wilt bewaren, kun je kiezen uit twee opties: hot wallets en cold wallets.


Hot wallets

Een cryptowallet die op een bepaalde manier verbinding maakt met het internet wordt een hot wallet genoemd. Vaak is dit een mobiele of desktopapplicatie waarmee je je saldo kunt controleren en transacties kunt versturen en ontvangen. Omdat hot wallets met het internet zijn verbonden, zijn ze kwetsbaarder voor aanvallen maar ook eenvoudiger dagelijks te gebruiken. Trust Wallet is een voorbeeld van een gebruiksvriendelijke wallet met ondersteuning voor veel verschillende crypto.

Cold wallets

Een cold wallet is een cryptowallet die niet verbonden is met het internet. Omdat de online aanvalsvector hierdoor wordt geëlimineerd, is de kans dat je wordt gehackt vrijwel nul. Tegelijkertijd zijn cold wallets vaak minder gemakkelijk te gebruiken dan hot wallets. Voorbeelden van cold wallets zijn onder andere hardware wallets of paper wallets, al wordt het gebruik van paper wallets over het algemeen niet aanbevolen omdat deze gemakkelijk verloren kunnen gaan.

Lees voor een uitgebreide uitleg over de verschillende soorten wallets het artikel Cryptowallets uitgelegd.


Wat is het Ethereum-logo en -symbool?

Vitalik Buterin ontwierp de eerste versie van het Ethereum-logo. Het bestond uit twee om elkaar heen draaiende Griekse sigma's (Σ), het wiskundige symbool voor een som. Het uiteindelijke logo-ontwerp (op basis hiervan) is een ruit, een zogenaamd octahedron, omringd door vier driehoeken. Zoals ook voor andere valuta geldt, is het nuttig om een Unicode-symbool voor ether te hebben zodat apps en websites gemakkelijk waarden in ether kunnen weergeven. Hoewel we het minder vaak zien dan bijvoorbeeld de $ voor USD, is Ξ het meestgebruikte Unicode-symbool voor ether.

Hoofdstuk 4 - Schaalbaarheid, ETH 2.0 en de toekomst van Ethereum

Inhoudsopgave


Wat is schaalbaarheid?

Eenvoudig gezegd is schaalbaarheid de mate waarin een systeem kan groeien. Een netwerk of server kan bijvoorbeeld op verschillende manieren worden opgeschaald om meer rekenkracht te leveren.

In cryptocurrency verwijst schaalbaarheid naar hoe goed een blockchain kan groeien en meer gebruikers kan accommoderen. Meer gebruikers betekent namelijk dat er meer handelingen en transacties in de blockchain moeten worden opgenomen.


Waarom moet Ethereum schaalbaar zijn?

De voorstanders van Ethereum geloven dat de volgende iteratie van het internet op het Ethereum-platform zal worden gebouwd. Het zogenaamde Web 3.0 zou een gedecentraliseerd internet moeten zijn, zonder tussenpersonen, gericht op privacy en eigendom van iemands eigen gegevens. Gedistribueerde netwerken, in de vorm van smart contracts en protocollen voor gedistribueerde opslag en communicatie, zouden hiervoor de basis moeten vormen.

Om dit te bereiken, moet Ethereum echter drastisch meer transacties kunnen verwerken dan nu het geval is zonder de decentralisatie van het netwerk te schaden. Op dit moment maakt Ethereum geen gebruik van het beperken van de block size, in tegenstelling tot Bitcoin, om het aantal transacties te beperken. In plaats daarvan wordt er een gas-limiet per block gehanteerd: een block kan slechts een beperkte hoeveelheid gas bevatten.

Als je bijvoorbeeld een gas-limiet van 100.000 gwei per block hebt en daarin tien transacties met een gas-limiet van 10.000 gwei zou willen opnemen, dan is dat geen probleem. Hetzelfde geldt voor twee transacties van elk 50.000 gwei. Eventuele andere transacties die samen met de hiervoor genoemde transacties werden verstuurd, moeten op het volgende block wachten.

Dat is niet ideaal voor een systeem dat uiteindelijk door iedereen gebruikt moet worden. Als er meer lopende transacties zijn dan er ruimte beschikbaar is een een block, ontstaat er snel een backlog. De prijs van gas zal toenemen, omdat gebruikers willen dat hun transacties zo snel mogelijk worden verwerkt. Afhankelijk van hoe druk het op het netwerk is, zal dit voor bepaalde toepassingen al snel te duur worden.

De plotselinge populariteit van CryptoKitties was een uitstekend voorbeeld van de beperkingen van Ethereum op dit gebied. In 2017 steeg het aantal transacties op het Ethereum-netwerk enorm, omdat veel gebruikers mee wilden doen aan dit spel en hun eigen digitale katten (in de vorm van niet-vervangbare tokens wilden fokken. Het spel werd zo populair dat het aantal lopende transacties als een raket omhoog schoot en het netwerk tijdelijk helemaal verstopt raakte.


Het blockchain-schaalbaarheidstrilemma

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof het verhogen van de gas-limiet per block al deze schaalbaarheidsproblemen kan oplossen. Hoe hoger de limiet is, hoe meer transacties er binnen een bepaalde tijd verwerkt kunnen worden. Toch?

Helaas is dit niet haalbaar zonder de belangrijkste eigenschappen van Ethereum op te offeren. Vitalik Buterin gebruikte het blockchain-trilemma (zie onderstaande afbeelding) om uit te leggen hoe moeilijk het is om de juiste functionele balans te vinden voor een blockchain.


Het blockchain-trilemma: schaalbaarheid (1), beveiliging (2) en decentralisatie (3).


Door ervoor te kiezen om twee van de drie bovengenoemde eigenschappen te optimaliseren, zal de derde eigenschap achterblijven. Blokchains zoals Ethereum en Bitcoin prioriteren beveiliging en decentralisatie. Hun consensusalgoritmen garanderen de beveiliging van hun netwerken, bestaande uit duizenden nodes, maar het gevolg hiervan is dat ze beperkt schaalbaar zijn. Omdat er veel nodes bezig zijn met het ontvangen en valideren van transacties, zijn deze systemen veel trager dan gecentraliseerde alternatieven.

Een ander alternatief is dat de gas-limiet per block wordt opgeheven. Zo blijft het netwerk weliswaar beveiligd en schaalbaar, maar is het niet langer gedecentraliseerd. 

Meer transacties in een block resulteert namelijk in grotere blocks. De nodes op het netwerk moeten deze blocks echter nog steeds periodiek downloaden en propageren naar de rest van het netwerk. Dit is een hardware-intensief proces. Door de block limit te verhogen, wordt het moeilijker om blocks te valideren, op te slaan en te versturen.

Als gevolg daarvan zullen de nodes die dit niet kunnen accommoderen uiteindelijk het netwerk verlaten. Uiteindelijk zal er zo slechts een fractie krachtige nodes overblijven op het netwerk, waardoor het steeds gecentraliseerder wordt. Een dergelijke blockchain zal dus weliswaar beveiligd en schaalbaar zijn, maar niet langer gedecentraliseerd.

Tot slot kunnen we ons een blockchain voorstellen die is gericht op decentralisatie en schaalbaarheid. Om zowel snel als gedecentraliseerd te zijn, moeten er offers worden gebracht met betrekking tot het gebruikte consensusalgoritme. Dit gaat ten koste van de beveiliging.


Hoe veel transacties kan Ethereum verwerken?

De afgelopen jaren heeft Ethereum zelden meer dan tien transacties per seconde (TPS) kunnen verwerken. Voor een platform dat ernaar streeft om een 'globale computer' te worden is dit verrassend laag.

Schaalbaarheidsoplossingen maken desondanks al lang deel uit van de roadmap van Ethereum. Plasma is een voorbeeld van een dergelijke schaalbaarheidsoplossing. Het doel van Plasma is om de efficiëntie van Ethereum te verhogen, al kan de techniek ook op andere blockchainnetwerken worden toegepast.


Wat is Ethereum 2.0?

Ondanks het potentieel van het platform, kleven er op dit moment nog aanzienlijke beperkingen aan Ethereum. Het probleem van schaalbaarheid hebben we al besproken. Kortgezegd, als Ethereum de ruggengraat wil vormen van een nieuw financieel systeem, moet het in staat zijn om veel meer transacties per seconde te verwerken. Gegeven de gedistribueerde aard van het netwerk is dit een enorm moeilijk probleem om op te lossen. De ontwikkelaars van Ethereum zijn er al jaren mee bezig.

Om het netwerk voldoende gedecentraliseerd te houden, moeten er bepaalde grenzen worden afgedwongen. Hoe hoger de eisen voor het draaien van een node worden, hoe minder nodes er zullen zijn en hoe meer gecentraliseerd het netwerk zal worden. Het verhogen van het aantal transacties dat Ethereum kan verwerken zou de integriteit van het systeem in gevaar kunnen brengen en de overgebleven nodes steeds zwaarder belasten.

Een andere kritiek op Ethereum (en andere Proof of Work-cryptovaluta) is dat het ongelooflijk energie-intensief is. Om een block toe te voegen aan de blockchain, moet er gemined worden. Het op deze manier creëren van nieuwe blocks vereist dat er grote aantallen complexe berekeningen worden uitgevoerd, iets dat enorm veel elektriciteit kost.

Om bovengenoemde beperkingen aan te pakken, is er een grote reeks aan updates voorgesteld die collectief Ethereum 2.0 (of ETH 2.0) worden genoemd. Eenmaal volledig uitgerold zou ETH 2.0 de prestaties van het netwerk aanzienlijk moeten verbeteren.


Wat is Ethereum-sharding?

Zoals hiervoor besproken, slaat iedere node een kopie van de gehele blockchain op. Iedere keer als de blockchain wordt bijgewerkt, moeten alle nodes weer updaten. Dit kost natuurlijk bandbreedte en geheugen.

Door het zogenaamde sharding toe te passen, is dit mogelijk niet meer nodig. De naam verwijst naar het proces van het opdelen van het netwerk in subsets van nodes, de shards. Elk van deze shards verwerkt zijn eigen transacties en contracten, maar kan nog steeds met het bredere netwerk van shards communiceren als dit nodig is. Omdat iedere shard afzonderlijk transacties valideert, is het niet langer nodig om gegevens van andere shards op te slaan.


Het netwerk in maart 2020 vs. het netwerk waarop sharding is geïmplementeerd.


Sharding is een van de meest complexe manieren om het schaalbaarheidsprobleem op te lossen en kost veel werk om goed te ontwerpen en implementeren. Maar als het lukt, dan zal dit een van de meest effectieve oplossingen voor het probleem van schaalbaarheid zijn en de doorvoersnelheid van het netwerk exponentieel vergroten.


Wat is Ethereum Plasma?

Ethereum Plasma is wat we een off-chain schaalbaarheidsoplossing noemen. Dit houdt in dat de doorvoersnelheid van het netwerk wordt verhoogd door transacties buitenom de blockchain uit te voeren. In die zin lijkt Plasma enigszins op sidechains en betaalkanalen.

Met Plasma worden secundaire chains verankerd in de primaire Ethereum-blockchain, maar wordt de communicatie tussen de chains tot een minimum beperkt. De verschillende chains functioneren min of meer onafhankelijk van elkaar, maar blijven afhankelijk van de primaire blockchain voor het oplossen van geschillen of het afronden van activiteiten op secundaire chains.

Het verminderen van de hoeveelheid gegevens die nodes moeten opslaan is cruciaal voor het succesvol opschalen van Ethereum. Met Plasma kunnen ontwikkelaars de werking van hun secundaire chains beschrijven middels een smart contract op de primaire chain. Vervolgens kunnen ze applicaties bouwen met informatie of processen die te kostbaar zouden zijn om op de primaire chain op te slaan of uit te voeren.

Lees ons artikel Wat is Ethereum Plasma voor meer informatie over Plasma.


Wat zijn Ethereum-rollups?

Rollups zijn vergelijkmaar met Plasma in zoverre dat ze Ethereum proberen te schalen door transacties buiten de primaire blockchain om uit te voeren. Hoe werkt het? 

Een afzonderlijk contract op de primaire chain bewaart alle ether op de secundaire chain en bevat een cryptografisch bewijs van de huidige staat van die chain. Gebruikers van deze secundaire chain, die geld hebben vastgezet in het contract op het hoofdnet, controleren dat er alleen geldige transacties naar dit contract worden gestuurd. Het idee is dat de secundaire chain onafhankelijk van de primaire chain functioneert zonder dat er gegevens op de blockchain opgeslagen moeten worden. Het grote verschil tussen rollups en Plasma is de manier waarop transacties naar de primaire chain worden verstuurd. Middels een speciaal transactietype kan een groot aantal transacties worden 'opgerold' (gebundeld) in een speciaal rollup block.   

Er zijn twee verschillende typen rollups: optimistic rollups en ZK-rollups. Beden garanderen de juistheid van transacties, maar doen dit op een verschillende manier. 

ZK-rollups versturen transacties met behulp van een cryptografische verificatiemethode genaamd zero-knowledge proof of, meer specifiek, een zk-SNARK. We zullen in dit artikel niet al te diep ingaan op hoe het werkt, maar het is een manier waarop verschillende partijen aan elkaar kunnen bewijzen dat ze over bepaalde informatie beschikken zonder te onthullen wat die informatie is. 

In het geval van ZK-rollups gaat het om informatie over transacties die naar de primaire chain wordt verstuurd. Een groot voordeel hiervan is dat dit proces bijna in real-time kan plaatsvinden en daardoor de kans dat informatie corrupt raakt, wordt geminimaliseerd.

Optimistic rollups offeren een stukje schaalbaarheid op voor meer flexibiliteit. Door gebruik te maken van een virtual machine, toepasselijk de Optimistic Virtual Machine (OVM) genaamd, kunnen er smart contracts worden uitgevoerd op secundaire chains. Er is echter geen cryptografisch bewijs dat de informatie die naar de primaire chain wordt verstuurd correct is. Om dit probleem op te lossen, wordt er een korte vertraging toegepast waardoor gebruikers de informatie die naar de primaire chain wordt verstuurd kunnen controleren en ongeldige blocks kunnen weigeren. 


Wat is Ethereum Proof of Stake (PoS)?

Proof of Stake (PoS) is een alternatief voor Proof of Work voor het valideren van blocks. In een Proof of Stake-systeem worden blocks niet gemined, maar gemint (of gesmeed. Miners concurreren niet met rekenkracht. In plaats daarvan wordt een node (een validator periodiek willekeurig gekozen om een kandidaat-block te valideren. Lukt dit, dan ontvangt de validator alle transactiekosten van dat block en, afhankelijk van het protocol, eventueel een block reward.

Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van mining, wordt Proof of Stake over het algemeen gezien als minder schadelijk voor het milieu. Validators verbruiken een fractie van de energie van miners en kunnen transacties valideren op eenvoudige consumentenhardware.

Ethereum zal als onderdeel van Ethereum 2.0 overstappen van PoW naar PoS middels een upgrade die bekend staat als Casper. Hoewel er nog geen exacte datum voor is vastgesteld, zal de eerste versie van deze upgrade waarschijnlijk in 2020 op het netwerk worden geïntroduceerd.


Wat is Ethereum-staking?

In een Proof of Work-protocol wordt de beveiliging van het netwerk gegarandeerd door de miners. De miners hebben geen reden om vals te spelen, omdat dit een verspilling van elektriciteit en verlies van mogelijke beloningen betekent. In Proof of Stake wordt er geen gebruik gemaakt van deze speltheorie, maar worden er verschillende crypto-economische maatregelen toegepast om de integriteit van het netwerk te waarborgen.

Oneerlijk gedrag wordt niet voorkomen doordat er een risico op verspilling bestaat, maar een risico op het verlies van geld. Validators zetten een stake (dat wil zeggen, een aantal tokens) vast om in aanmerking te komen voor het valideren van een nieuw block. Het gaat daarbij om een vast bedrag aan ether dat verloren gaat als de node vals probeert te spelen of bijvoorbeeld geen antwoord geeft of offline gaat. Als de validator meerdere nodes draait, kan er logischerwijs ook meer ether worden verdiend.


Hoe veel ETH heb ik nodig om op Ethereum te staken?

De geschatte minimale stake voor Ethereum is 32 ETH per validator. Dit aantal is vastgesteld om de kosten van een 51% aanval zo hoog mogelijk te maken.


Hoe veel ETH kan ik verdienen door op Ethereum te staken?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het antwoord hangt namelijk niet alleen van je stake af, maar ook van de inflatie en de totale hoeveelheid ETH die in het netwerk als geheel is vastgezet voor het staken. Ruwe schattingen gaan uit van ongeveer 6% rendement per jaar. Houd er rekening mee dat dit slechts een schatting is en dat dit percentage in de toekomst kan veranderen.


Hoe lang wordt mijn ETH vergrendeld tijdens het staken?

Er zal een wachtrij zijn voor het opnemen van je ETH van de validator. Zonder wachtrij bedraagt de minimale opnametijd achttien uur, maar dit wordt dynamisch aangepast op basis van de snelheid waarmee ether wordt onttrokken aan de validators.


Kleven er risico's aan het staken van ETH?

Omdat je een validator bent op het netwerk en verantwoordelijk bent voor de beveiliging ervan, zijn er een paar risico's waar je rekening mee moet houden. Als je validator-node voor langere tijd offline gaat, kun je een groot deel van je stake verliezen. Mocht je stake op enig moment onder 16 ETH vallen, dan wordt je validator-node verwijderd uit de set van validators.

Een meer systematische risicofactor moet ook worden benoemd. Proof of Stake is nog nooit eerder op zulke grote schaal geïmplementeerd, dus we kunnen niet zeker weten of het niet op een bepaalde manier zal mislukken. Software bevat altijd bugs en kwetsbaarheden, mogelijk met catastrofale gevolgen. Zeker wanneer er miljarden euro's aan waarde op het spel staat.

Hoofdstuk 5 - Ethereum en Decentralized Finance (DeFi)

Inhoudsopgave


Wat is Decentralized Finance (DeFi)?

Decentralized Finance (of simpelweg DeFi) is een beweging die gericht is op het mogelijk maken van gedecentraliseerde financiële applicaties. DeFi is gebouwd op openbare, open-source blockchains die door iedereen met een internetverbinding (en zonder toestemming) kunnen worden gebruikt. Dit is cruciaal voor het onboarden van misschien wel miljarden mensen in dit nieuwe, globale financiële systeem. 

In het groeiende DeFi-ecosysteem communiceren gebruikers met smart contracts en elkaar middels peer-to-peer (P2P)-netwerken en gedecentraliseerde applicaties, ook wel Decentralized Applications (DApps) genoemd. Het grote voordeel van DeFi is dat gebruikers te allen tijde in bezit blijven van hun eigen geld. 

Simpel gezegd is de Decentralized Finance (DeFi)-beweging erop gericht om een nieuw financieel systeem te creëren dat vrij is van de beperkingen van het huidige financiële systeem. Op dit moment worden de meeste DApps gebouwd op het Ethereum-netwerk omdat er daarop veel ontwikkelaars actief zijn en het in grote mate gedecentraliseerd is.


Waarvoor kan Decentralized Finance (DeFi) worden gebruikt?

Je weet het waarschijnlijk al, maar een van de grote voordelen van Bitcoin is dat er geen centrale partij nodig is om het netwerk te coördineren. Maar wat als we dit gebruiken als de kern van een nieuw systeem waarop we programmeerbare applicaties kunnen bouwen? Dit is het potentieel van DeFi-applicaties. Geen centrale coördinatie, geen tussenpersonen en geen zogenaamde single points of failure. 

Zoals eerder vermeld is een van de grootste voordelen van DeFi de open toegang tot het systeem. Miljarden mensen overal ter wereld hebben op dit moment geen of nauwelijks toegang tot financiële dienstverlening. Kun je je voorstellen hoe je door het leven zou gaan zonder zekerheid over je financiële situatie? Er zijn miljarden mensen die zo leven en dit is de bevolkingsgroep die DeFi probeert te bereiken.


Zal Decentralized Finance (DeFi) ooit het grote publiek bereiken?

Het klinkt allemaal geweldig, dus waarom heeft DeFi nog niet tot een wereldwijde financiële revolutie geleid? Wel, op dit moment zijn de meeste DeFi-applicaties nog moeilijk te gebruiken, onhandig, onbetrouwbaar en bovenal experimenteel. Zelfs het ontwikkelen van de kaders van dit ecosysteem is extreem complex, zeker in een gedistribueerde ontwikkelingsomgeving.

Het oplossen van alle uitdagingen rondom het DeFi-ecosysteem zal nog lang duren en veel moeite vergen van software-ontwikkelaars, speltheorie-experts, functioneel ontwerpers en vele andere mensen. Of DeFi-applicaties ooit de mainstream zullen bereiken, blijft voorlopig dus nog een open vraag.


Welke Decentralized Finance (DeFi)-applicaties bestaan er?

Tot de meest populaire use cases voor Decentralized Finance (DeFi) behoren zogenaamde stablecoins. In feite zijn dit tokens op een blockchain waarvan de waarde is gekoppeld aan een bepaalde activa, zoals een fiatvaluta. Zo is BUSD gekoppeld aan de waarde van de dollar. Wat deze tokens zo nuttig maakt, is dat ze eenvoudig te bewaren en versturen zijn omdat ze enkel op een blockchain bestaan.

Een andere populaire toepassing is kredietverstrekking of lending. Er zijn veel peer-to-peer (P2P)-diensten waarmee je je geld aan anderen kunt uitlenen en zo rente kunt verdienen. Een van de makkelijkste manieren om dit te doen is via Binance Lending. Je hoeft enkel je saldo over te maken naar je lending wallet, waarna je de volgende dag al begint met rente verdienen!

De spannendste DeFi-toepassingen zijn echter waarschijnlijk de applicaties die moeilijk te categoriseren zijn. Denk aan allerlei soorten peer-to-peer-applicaties, zoals gedecentraliseerde handelsplatformen waarop gebruikers unieke crypto-collectibles en andere digitale items kunnen uitwisselen. Ook kunnen er eenvoudig synthetische activa worden gemaakt, waardoor iedereen een markt kan creëren voor vrijwel alles dat waarde heeft. Andere use cases zijn voorspellingsmarkten, derivaten en nog veel meer.


Decentralized Exchanges (DEX) op Ethereum

Een gedecentraliseerd handelsplatform of Decentralized Exchange (DEX) is een platform waarop transacties direct tussen de wallets van gebruikers plaatsvinden. Wanneer je bijvoorbeeld handelt op Binance, een gecentraliseerd platform, stuur je je geld eerst naar Binance en worden de transacties vervolgens verricht op hun interne systemen.

Decentralized Exchanges werken anders. Dankzij de magie van smart contracts wordt het mogelijk om direct vanuit je cryptowallet te handelen, waardoor je niet meer blootgesteld bent aan bijvoorbeeld het risico dat het handelsplatform wordt gehacked.

Een goed voorbeeld van een Decentralized Exchange is Binance DEX. Andere noemenswaardige voorbeelden die gebruik maken van het Ethereum-netwerk zijn Uniswap, Kyber Network en IDEX. Op veel van deze platformen kun je zelfs direct vanuit je hardware wallet handelen voor maximale beveiliging.


Gecentraliseerde vs. gedecentraliseerde handelsplatformen.


In bovenstaande afbeelding hebben we de verschillen tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde handelsplatformen geïllustreerd. Links zien we dat Binance fungeert als tussenpersoon bij transacties tussen gebruikers. Als Alice Token A wil ruilen tegen Token B van Bob, moeten ze deze tokens eerst naar het handelsplatform sturen. Na de transactie zal Binance hun rekeningsaldo overeenkomstig bijwerken.

Rechts zien we echter een gedecentraliseerd handelsplatform. Merk op dat er hierbij geen sprake is van een tussenpersoon. In plaats daarvan wordt het token van Alice direct geruild voor het token van Bob door middel van een smart contract. Op deze manier hoeven zij allebei niet op een tussenpersoon te vertrouwen, omdat de voorwaarden van hun transactie automatisch worden afgedwongen.

Op dit moment, in februari 2020, zijn Decentralized Exchanges de meestgebruikte applicaties op de Ethereum-blockchain. Vergeleken met gecentraliseerde handelsplatformen is het handelsvolume echter gering. Als het de DEX-ontwikkelaars en -ontwerpers echter lukt om de gebruikerservaring te verbeteren, kunnen deze platformen in de toekomst wellicht uitgroeien tot serieuze spelers.

Hoofdstuk 6 - Deelnemen aan het netwerk van Ethereum

Inhoudsopgave


Wat is een Ethereum-node?

Een Ethereum-node is een programma dat op een bepaalde manier communiceert met de rest van het Ethereum-netwerk. Dit kan bijvoorbeeld een mobiele telefoon met een Ethereum-wallet zijn, maar ook een gespecialiseerde computer die een volwaardige kopie van de blockchain beheert.

Alle nodes fungeren min of meer als communicatiepunt, maar er zijn verschillende soorten nodes actief op het Ethereum-netwerk.


Hoe werkt een Ethereum-node?

In tegenstelling tot Bitcoin maakt Ethereum niet gebruik van één softwareprogramma als referentie-implementatie. Daar waar het Bitcoin-ecosysteem Bitcoin Core gebruikt als de primaire software voor nodes, gebruikt Ethereum een groot aantal afzonderlijke (maar compatibele) programma's die zijn gebaseerd op het Yellow Paper. Populaire keuzes zijn bijvoorbeeld Geth en Parity.


Ethereum full nodes

Om met het Ethereum-netwerk te communiceren op een manier waarop je onafhankelijk de blockchain-gegevens kunt valideren, dien je een full node met bijvoorbeeld de bovenstaande software te draaien.

De software downloadt blocks van andere nodes en verifieert of de transacties in die blocks geldig zijn. Ook voert het alle smart contracts uit die worden geactiveerd, om zo te garanderen dat je dezelfde informatie ontvangt als alle andere netwerkdeelnemers. Als alles werkt zoals bedoeld, kunnen we ervan uitgaan dat iedere node een identieke kopie van de blockchain beheert.

Full nodes zijn van vitaal belang voor het functioneren van Ethereum. Zonder meerdere wereldwijd verspreide full nodes zou het netwerk niet langer bestand tegen censuur zijn en alle gedecentraliseerde eigenschappen verliezen.


Ethereum light nodes

Met een full node draag je direct bij aan de gezondheid en beveiliging van het netwerk. Maar een full node vereist vaak een speciale computer en incidenteel onderhoud. Light nodes zijn daarom een beter alternatief voor gebruikers die geen full node kunnen of willen draaien.

Zoals de naam al suggereert zijn light nodes lichtgewicht: ze verbruiken minder energie en nauwelijks ruimte. De meeste light nodes kunnen dan ook prima draaien op bijvoorbeeld mobiele telefoons of laptops. Deze lage overhead heeft echter een keerzijde: light nodes zijn niet volledig onafhankelijk. Ze synchroniseren geen volledige kopie van de blockchain en moeten daarom op de full nodes vertrouwen voor het aanleveren van relevante informatie.

Light nodes zijn populair onder winkeliers, dienstverleners en gebruikers. Ze worden onder andere veel gebruikt voor het versturen en ontvangen van betalingen in scenario's waarbij full nodes onnodig en te duur zijn.

Ethereum mining nodes

Een mining node kan een full node of een light node zijn. De term mining node wordt eigenlijk niet echt gebruikt op dezelfde manier als in het Bitcoin-ecosysteem, maar toch is het de moeite waard om deze netwerkdeelnemers afzonderlijk te benoemen.

Voor het minen van Ethereum is gespecialiseerde hardware nodig. Vaak worden hiervoor zogenaamde mining rigs gebouwd. Hiermee kunnen gebruikers meerdere GPU's (graphics processing units of videokaarten) aan elkaar koppelen om op hoge snelheid gegevens te hashen.

Miners hebben twee opties: solo mining of aansluiten bij een mining pool. Solo mining houdt in dat de miner individueel werkt aan het creëren van nieuwe blocks. Lukt dit, dan hoeven ze de beloning die zij hiervoor ontvangen niet met anderen te delen. Kiest een miner ervoor om zich aan te sluiten bij een mining pool, dan combineren ze hun rekenkracht met die van andere gebruikers. Hierdoor is het waarschijnlijker dat er een geldig block wordt gevonden, maar moet de beloning daarvoor ook met de andere leden van de pool worden gedeeld.


Draaien van een Ethereum-node

Een van de belangrijkste aspecten van blockchains is de open toegang. Dit betekent dat iedereen een Ethereum-node kan opzetten en het netwerk kan versterken door transacties en blocks te valideren.

Net als met Bitcoin zijn er meerdere bedrijven actief die plug-and-play Ethereum-nodes aanbieden. Als je simpelweg snel een node wilt opzetten, is dit waarschijnlijk de beste keuze. Voor dit extra gebruiksgemak moet je natuurlijk wel willen betalen.

Zoals gezegd bestaan er voor Ethereum verschillende software-implementaties voor nodes, zoals Geth en Parity. Als je je eigen node wilt opzetten, moet je dus bekend zijn met de instellingsprocedures van de implementatie waarvoor je hebt gekozen.

Tenzij je een speciale archival node wilt draaien, volstaat een gewone laptop vaak al voor het opzetten van een Ethereum full node. Tegelijkertijd kun je hiervoor beter niet je dagelijkse computer gebruiken, omdat deze waarschijnlijk erg traag zal worden. 

Het draaien van je eigen node gaat het best op apparaten die altijd online kunnen zijn. Gaat je node offline, dan kan het lang duren voordat deze daarna weer gesynchroniseerd is met de rest van het netwerk. De beste oplossingen zijn dan ook apparaten die goedkoop en gemakkelijk te onderhouden zijn. Zelfs op een Raspberry Pi kun je bijvoorbeeld al een light node draaien.


Minen op Ethereum

Omdat het netwerk binnenkort naar Proof of Stake zal overschakelen, is het onverstandig om nu groot in te zetten op het minen van Ethereum. Na de overgang zullen de meeste Ethereum-miners hun hardware waarschijnlijk inzetten voor andere netwerken of verkopen.

Als je desondanks Ethereum wilt gaan minen, heb je gespecialiseerde hardware nodig. Denk hierbij aan GPU's en ASIC's. Ben je op zoek naar een redelijk rendement, dan zul je waarschijnlijk moeten investeren in een op maat gemaakte mining rig en toegang tot goedkope elektriciteit nodig hebben. Ook zul je een Ethereum-wallet moeten opzetten en moeten koppelen aan de software die je gebruikt voor het minen. Al met al is het minen van Ethereum een kostbare aangelegenheid, dus denk er twee keer over na voordat je de stap zet. 


Wat is Ethereum ProgPow?

ProgPoW staat voor Programmatic Proof of Work en is een voorgestelde uitbreiding van Ethash, het algoritme dat wordt gebruikt voor het minen van Ethereum. ProgPoW is erop gericht om GPU's beter te laten concurreren met ASIC's

ASIC-resistentie is al jarenlang een onderwerp waarover veel wordt gesproken in zowel de Bitcoin- als Ethereum-gemeenschap. In het geval van Bitcoin worden ASIC's al het meest gebruikt voor mining. 

Op het Ethereum-netwerk zijn er eveneens ASIC's aanwezig, maar een veel groter deel van de miners maakt nog steeds gebruik van GPU's. Deze situatie zal waarschijnlijk snel gaan veranderen, omdat steeds meer bedrijven gespecialiseerde ASIC's voor het minen van Ethereum op de markt brengen. Maar waarom zou dit een probleem zijn?

Wel, bijvoorbeeld omdat ASIC's de decentralisatie van het netwerk drastisch kunnen verminderen. Als minen met een GPU niet langer winstgevend is en deze miners afhaken, wordt de hash rate gedomineerd door een handjevol miners. Het ontwikkelen van ASIC's is kostbaar en er zijn slechts een aantal bedrijven met de kennis en middelen om dit te doen. Hierdoor kunnen er monopolies ontstaan aan de productiekant, mogelijk met centralisatie van de industrie rondom Ethereum-mining tot gevolg.

De integratie van ProgPoW is al sinds 2018 een controversieel onderwerp. Hoewel sommigen van mening zijn dat het gezond is voor het Ethereum-ecosysteem, zijn tegenstanders bang voor een mogelijke hard fork. Met de aanstaande overgang naar Proof of Stake moet nog maar blijken of ProgPoW ooit op het netwerk geïmplementeerd zal worden.


Wie ontwikkelt de Ethereum-software?

Net als Bitcoin is Ethereum open-source. Iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling van het protocol zelf of er applicaties bovenop bouwen. Ethereum heeft momenteel de grootste ontwikkelaarsgemeenschap in de blockchain-ruimte.

Informatiebronnen zoals Mastering Ethereum van Andreas Antonopoulos en Gavin Wood en Developer Resources van Ethereum.org zijn uitstekende startpunten voor ontwikkelaars die zich aan Ethereum willen wagen. 


Wat is Solidity?

Smart contracts werden voor het eerst beschreven in de jaren negentig, maar de combinatie met blockchains leidde tot geheel nieuwe uitdagingen. Solidity werd in 2014 voorgesteld door Gavin Wood en is sindsdien uitgegroeid tot de primaire programmeertaal voor het ontwikkelen van smart contracts op Ethereum. De taal lijkt op een combinatie van Java, JavaScript en C++.

In essentie maakt Solidity het mogelijk voor ontwikkelaars om code te schrijven die kan worden vertaald naar instructies die de Ethereum Virtual Machine (EVM) kan begrijpen. Als je hier meer over wilt weten, dan is de Solidity GitHub een goede plek om te beginnen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat Solidity niet de enige programmeertaal is die Ethereum-ontwikkelaars kunnen gebruiken. Een populair alternatief is Vyper, een taal die meer op Python lijkt.