Wat zijn stablecoins?
StartpaginaArtikelen

Wat zijn stablecoins?

Beginner
4mo ago
6m

Inhoud


Wat zijn stablecoins?

Stablecoins zijn digitale activa die zijn ontworpen om de waarde van fiatvaluta zoals de dollar of de euro te volgen. Op deze manier kunnen gebruikers goedkoop, snel en overal ter wereld geld naar elkaar sturen zonder dat er risico bestaat op grote prijsveranderingen.
Cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum staan erom bekend erg volatiel te zijn als ze tegen fiat worden geprijsd. Dit is te verwachten, omdat blockchain-technologie nog altijd in de kinderschoenen staat en de cryptomarkten relatief klein zijn. Het feit dat de waarde van een cryptovaluta niet afhankelijk is van een bepaalde activa is interessant vanuit het perspectief van de vrije markt, maar gaat vaak wel ten koste van de bruikbaarheid. 

Cryptovaluta zijn vanuit technologisch oogpunt een uitstekend ruilmiddel. Door de grote waardeschommelingen zijn het echter risicovolle investeringen en daarom niet ideaal voor het doen van betalingen. Tegen de tijd dat een transactie is afgerond, kan de crypto flink meer of minder waard zijn geworden dan toen de transactie werd verstuurd.

Stablecoins hebben dat probleem niet. De prijzen van deze activa veranderen nauwelijks en volgen de waarde van de onderliggende activa of fiatvaluta die zij nabootsen. Als zodanig vormen ze een betrouwbaar toevluchtsoord in een beweeglijke markt.

Er zijn een aantal manieren waarop een stablecoin zijn stabiliteit kan handhaven. In dit artikel bespreken een verschillende mechanismen die daarvoor worden gebruikt, hun voordelen en hun beperkingen.


Hoe werken stablecoins?

Er zijn verschillende categorieën stablecoins, die elk op verschillende manieren aan bepaalde activa zijn gekoppeld. Hieronder bespreken we een aantal van de meest voorkomende typen stablecoins.


Stablecoins gekoppeld aan fiat

De populairste vorm van stablecoins zijn cryptovaluta die 1:1 aan fiatvaluta zijn gekoppeld. Dit noemen we ook wel fiat-gezekerde stablecoins. Een centrale uitgever (of bank) houdt een bedrag aan fiatvaluta in reserve en geeft vervolgens een corresponderend aantal tokens uit.

De uitgever kan bijvoorbeeld een miljoen dollar in reserve houden en een miljoen tokens, elk ter waarde van één dollar, distribueren. Gebruikers kunnen deze vrij verhandelen, net als andere tokens of cryptovaluta, en op elk gewenst moment inwisselen voor het equivalent in USD.

Er is hier duidelijk sprake van een hoge mate van tegenpartijrisico dat niet kan worden gemitigeerd: uiteindelijk komt het neer op vertrouwen in de uitgever. Een gebruiker kan niet controleren of de uitgever daadwerkelijk het geld in reserve heeft. In het beste geval is de uitgevende instantie zo transparant mogelijk bij het publiceren van audits, maar het systeem is zeker niet vertrouwensloos.
Binance heeft zelf twee stablecoins: BUSD, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en BGBP, gekoppeld aan het Britse pond.Wil je aan de slag met stablecoins? Koop BUSD op Binance!Stablecoins gekoppeld aan crypto

Aan crypto gekoppelde stablecoins werken op dezelfde manier als aan fiat gekoppelde stablecoins, met het grote verschil dat er cryptovaluta wordt gebruikt als onderpand. Omdat cryptovaluta digitaal zijn, regelen smart contracts de uitgifte van eenheden. 
Aan crypto gekoppelde stablecoins vereisen een minimale mate van vertrouwen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het monetair beleid door de netwerkdeelnemers wordt bepaald als onderdeel van de governance van het desbetreffende systeem. Dit betekent dat je niet op een enkele uitgever hoeft te vertrouwen, maar er wel vanuit moet gaan dat alle netwerkdeelnemers altijd in het belang van de gebruiker handelen.

Om dit soort stablecoins te verkrijgen, vergrendelen gebruikers hun cryptovaluta in een contract dat vervolgens de tokens uitgeeft. Om later het onderpand terug te krijgen, worden de stablecoins terugbetaald aan hetzelfde contract (inclusief eventuele rente).

De specifieke mechanismen die het onderpand garanderen zijn afhankelijk van het ontwerp van het systeem. Het volstaat om te zeggen dat een mix van de speltheorie en on-chain-algoritmes deelnemers stimuleren om de prijs stabiel te houden.


Algoritmische stablecoins

Algoritmische stablecoins worden niet gegarandeerd door fiat of cryptovaluta. In plaats daarvan wordt het onderpand bepaald door algoritmes en smart contracts die de uitgifte van tokens bepalen. Functioneel lijkt het monetaire beleid van deze stablecoins sterk op het beleid waarmee centrale banken nationale valuta beheren. 
In essentie reduceert een algoritmisch stablecoin-systeem de uitgifte van tokens als de prijs onder de waarde van de fiatvaluta valt die wordt gevolgt. Stijgt de prijs boven de waarde van de fiatvaluta, dan worden er nieuwe tokens uitgegeven om de waarde van de stablecoin te verminderen.
Misschien heb je wel eens gehoord dat deze categorie van tokens een vorm van stablecoins zonder onderpand is. Dit is technisch niet helemaal juist, omdat er wel degelijk sprake is van een onderpand, zij het in een andere vorm dan in de twee andere typen stablecoins. In geval van een black swan-gebeurtenis kunnen sommige algoritmische stablecoins een daadwerkelijke vorm van onderpand inzetten om extreem volatiele marktbewegingen af te vangen.


Toepassingen van stablecoins

Stablecoins met onderpand worden in de praktijk het meest gebruikt. Voorbeelden van dit soort stablecoins zijn USD Tether (USDT), True USD (TUSD), Paxos Standard (PAX), USD Coin (USDC) en Binance USD (BUSD). Er zijn echter ook voorbeelden van de andere typen stablecoins waarin je kunt investeren. Bitshares USD en DAI zijn aan crypto gekoppelde stablecoins; Carbon en Basis (inmiddels gestopt) zijn de meest bekende algoritmische stablecoins.

Dit overzicht is verre van volledig. De markt voor stabiele digitale valuta is breed, wat wel blijkt uit de wildgroei van honderden verschillende stablecoin-projecten.

Voor een diepgaande verkenning van stablecoins raden we je aan om het rapport De evolutie van stablecoins van Binance Research te lezen.


Voor- en nadelen van stablecoins

Het grootste voordeel van stablecoins is hun potentieel om als ruilmiddel te dienen in aanvulling op cryptovaluta. Wegens de hoge volatiliteit van cryptovaluta worden deze nog altijd niet breed gebruikt in bijvoorbeeld het dagelijks betaalverkeer. Stablecoins lossen dit probleem op dankzij de voorspelbaarheid en stabiliteit van hun waarde.
Door stabiliteit te bieden in een volatiele markt, kunnen stablecoins ook een rol spelen bij het integreren van cryptovaluta in traditionele financiële markten. Op dit moment zijn deze twee markten gescheiden ecosystemen met weinig interactie. Met een stabielere vorm van digitale valuta zal crypto waarschijnlijk steeds meer gebruikt gaan worden voor leningen en kredietverstrekking: twee domeinen die tot nu toe worden gedomineerd door fiatvaluta uitgegeven door nationale en supranationale overheden.
Naast hun nut bij financiële transacties, kunnen stablecoins ook worden gebruikt door beleggers en investeerders om hun portfolio's af te dekken. Het toewijzen van een bepaald percentage van een portfolio aan gestabiliseerde coins is een effectieve manier om het risico van het portfolio te verkleinen. Tegelijkertijd fungeert dit deel van het portfolio als een waarde-opslag die kan worden gebruikt om cryptovaluta te kopen wanneer de prijzen dalen. Natuurlijk werkt dit ook andersom: als de prijzen van cryptovaluta zijn gestegen, kan er winst worden genomen door er stablecoins mee te kopen. 
Ondanks hun potentieel om brede adoptie van cryptovaluta te bespoedigen, hebben stablecoins nog steeds bepaalde beperkingen. De varianten die fiatvaluta als onderpand gebruiken zijn minder gedecentraliseerd dan normale cryptovaluta, omdat de activa in onderpand worden beheerd door een centrale entiteit. Stablecoins gekoppeld aan crypto en zonder onderpand vereisen dat gebruikers vertrouwen hebben in de community als geheel (en de broncode) om de duurzaamheid van het systeem te waarborgen. Dit zijn nog steeds nieuwe technologieën die tijd nodig hebben om volwassen te worden.


Tot slot

Hoewel ze bepaalde nadelen hebben, vormen stablecoins een essentieel onderdeel van de cryptomarkten. Via een verscheidenheid aan mechanismen blijft de prijs van deze digitale valuta min of meer gelijk. Hierdoor kunnen ze niet alleen worden gebruikt als betrouwbaar ruilmiddel, maar ook als toevluchtsoord voor beleggers en investeerders in roerige tijden.

Stablecoins werden in eerste instantie ontwikkeld om beleggers een effectief middel te geven voor het beheren van risico. Inmiddels is duidelijk dat de toepassingen van stablecoins veel verder dan alleen de handel reiken. Ze zijn een krachtig middel voor het beteugelen van volatiliteit en zijn daarom een waardevolle toevoeging aan het crypto-ecosysteem als geheel.