Volume-Weighted Average Price (VWAP) uitgelegd
StartpaginaArtikelen

Volume-Weighted Average Price (VWAP) uitgelegd

Gemiddeld
3w ago
6m

Inhoudsopgave


Inleiding

Technische indicatoren zijn een belangrijk onderdeel bij het analyseren van financiële markten. Sommigen zijn bedoeld om momentum weer te geven, zoals de Relative Strength Index (RSI), de StochRSI of de MACD. Anderen kunnen worden gebruikt interessante indicaties op een kaart te vinden, zoals de Fibonacci Retracement tool, Parabolic SAR of Bollinger Bands.
Maar wat is nou de meest fundamentele indicator die er is? Dit is volgens velen onomstotelijk het volume. Volume kan worden gebruikt als hulpmiddel om een trend te bevestigen, potentiële omkeringspunten te identificeren en worden gebuikt bij vele andere strategieën.

De VWAP combineert de kracht van volume met prijsactie om een eenigzinds handzame en gebruiksvriendelijke indicator te bieden. Handelaren kunnen de VWAP gebruiken om de trend te bevestigen of als instrument om de entry- en exitpunten van een trade te identificeren.

Laten we eens dieper ingaan op wat de VWAP is, hoe dit werkt en hoe handelaren het kunnen implementeren in hun eigen handelsstrategie.


Wat is de VWAP?

VWAP staat voor volume-weighted average price (volume gewogen gemiddelde prijs). Zoals de naam al doet vermoeden, is dit de gemiddelde prijs van aan asset over een bepaalde periode, gewogen aan de hand van het volume.Doordat het volume in de berekening van de gemiddelde prijs verwerkt is, kan het beschouwd worden als een bijzonder krachtige indicator. Sommige handelaren zijn stellig van mening dat volume de mest belangrijkste meeteenheid is die er is - buiten de prijsactie zelf dan. Wat de VWAP tot een zeer bruikbaar hulpmiddel maakt, voor zowel analisten als handelaren, is hoe het deze twee belangrijke statistieken combineert in één indicator.
De VWAP kan een indicatie geven van de dominante markttrend, evenals belangrijke gebieden t.b.v. liquiditeit.
Als je meer te weten wilt komen over enkele van de meest nuttigste technische indicatoren, bekijk dan 5 essentiële indicatoren die worden gebruikt in technische analyse.


Hoe VWAP te berekenen

Op de meeste handelsinterfaces kan je vrij eenvoudig de indicator selecteren en de berekeningen wordenv dan met 1 klik uitgevoerd. Hoewel dat handig lijkt, is het nuttig zijn om de formule achter de berekening te kennen, zodat je deze efficiënter kan gebruiken. Dus, hoe wordt de VWAP berekend?

Om de VWAP te berekenen, moeten we de verhandelde waarde voor elke transactie optellen (prijs vermenigvuldigd met volume) en die vervolgens delen door het totale volume.

VWAP = ∑ (Normale prijs * Volume) / ∑ Volume

waarbij 


Normale prijs = High + Low + Close / 3

Laten we in dit voorbeeld de 5-minuten-VWAP-lijn berekenen voor een asset. Dit zijn de stappen die we moeten nemen:

  1. Eerst moeten we de normale prijs voor de eerste candle van 5 minuten berekenen. We voegen de high, low en close toe en delen dat aantal vervolgens door 3.
  2. Daarna vermenigvuldigen we de normale prijs met het volume voor diezelfde periode (in dit geval 5 minuten). Laten we deze waarde n1 noemen, aangezien deze waarde betrekking heeft op de eerste gemeten periode.
  3. We delen n1 door het totale handelsvolume van die periode. Dit geeft ons de VWAP-waarde voor de eerste 5 handelsminuten.
  4. Om de daaropvolgende VWAP-waarden te berekenen, moeten we de nieuwe n-waarden (n2, n3, n4…) van elke periode aan de eerdere waarden toevoegen. Vervolgens moeten we dat delen door het totale volume tot op dat moment.
Nu zien we tevens waarom de VWAP een cumulatieve indicator wordt genoemd, omdat de waarden stijgen door opeenvolgende toevoegingen.


Wat VWAP handelaren vertelt

Voor iedereen die geïnteresseerd is in een iets meer passieve beleggingsstijl voor de langere termijn, kan de VWAP worden gebruikt als benchmark voor bij huidige marktvooruitzichten. Een eenvoudige strategie kan bijvoorbeeld zijn om alleen activa te kopen die onder de VWAP-lijn liggen, wat aangeeft dat ze mogelijk ondergewaardeerd zijn.

Met die wetenschap kunnen sommige handelaren de prijs die de VWAP-lijn overschrijdt gebruiken als een signaal om een transactie aan te gaan. Als de prijs stijgt en boven de VWAP-lijn uitkomt, kunnen ze een long-positie innemen. Omgekeerd, als de prijs daalt en onder de VWAP komt, kunnen ze een short-positie innemen.

In die zin kan de VWAP min of meer op dezelfde manier worden gebruikt als de moving average. Als de prijs boven de VWAP-lijn ligt, kan de markt als bullish worden beschouwd. Als de prijs onder de VWAP-lijn ligt, kan de markt daarentegen als bearish gezien worden. Dit hangt natuurlijk sterk af van de overige factoren rondom patroon en moet altijd met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De VWAP kan ook worden gebruikt om liquiditeit te identificeren. Dit kan met name handig zijn voor institutionele handelaren die grote trades aan willen gaan. De indicator helpt hen bij het bepalen van optimale entry- en exit momenten voor grote transacties, wat hun impact op de markt kan verminderen.

VWAP kan ook worden gebruikt om de efficiëntie van de trades te meten. In die zin kunnen transacties die onder de VWAP-lijn worden aangegaan als goede fills worden beschouwd, omdat deze lager zijn dan de gemiddelde prijs van een asset gewogen naar volume. Omgekeerd kunnen kooporders die boven de VWAP-lijn worden aangegaan worden, als slechte fills worden beschouwd, omdat ze worden aangegaan boven de gemiddelde prijs van het activum gewogen naar volume.

Het gegeven dat sommige grote handelaren kopen onder de VWAP-lijn en daarboven verkopen, kan een ander voordeel voor de markt zijn. Deze acties zorgen dat de prijs in beide gevallen dichter bij het gemiddelde blijft. Dit zorgt er namelijk voor dat grote handelaren met hun trades de prijzen niet verder van het gemiddelde weg duwen. Houd er rekening mee dat whales enkele van de grootste trades in omvang uit voeren en dat ze een aanzienlijke impact op de markten kunnen hebben.Wilt je ook aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!VWAP-beperkingen

De VWAP is voornamelijk een nuttig hulpmiddel als eendaagse-indicator. Als je over meerdere dagen een VWAP probeert te genereren, kan dit betekenen dat het gemiddelde vervormd wordt weergegeven. De VWAP werkt daarom het beste voor intraday-analyse, dat wil zeggen analyse die rekening houdt met één volle handelsdag of minder.

Net als moving averages is de VWAP een lagging-indicator, aangezien deze is gebaseerd op historische prijsgegevens. Net als wat bij een moving average geldt: hoe meer gegevens er zijn, hoe groter de vertraging. Een VWAP van 20 minuten zal daarom sneller reageren op de huidige prijsbewegingen dan een VWAP van 200 minuten. 

Het is van belang om rekening te houden met het feit dat de VWAP geen voorspellende eigenschappen heeft, aangezien het gebaseerd is op prijsgegevens uit het verleden.

Hoewel de VWAP een krachtige indicator is die door veel handelaren wordt gebruikt, mag je deze niet als enige indicator gebruiken. Zoals we in ons voorbeeld hebben besproken, is dat een activum als ondergewaardeerd kan worden beschouwd wanneer de prijs onder de VWAP-lijn ligt. In een sterke opwaartse trend zal het een aanzienlijke tijd duren voordat de prijs weer onder de VWAP zal komen.
Hierdoor kunnen traders die loeren op dit specifieke signaal de wacht worden aangehouden en een potentiële kans missen. Hoewel het missen van een enkele transactie wellicht niet het einde van de wereld is. Als de strategie van een handelaar een specifieke gebeurtenis voorspelt en die gebeurtenis niet plaatsvindt, kunnen ze beter geen transactie aan gaan. Als hun strategie echter goed doordacht is en ze zich er consequent aan houden, dan zouden ze het op de lange termijn goed moeten doen. Ongeacht de aanpak, het is altijd van cruciaal belang om de risico's te begrijpen en te beheersen.


Tot slot

De VWAP is een indicator die handelaren vertelt wat de gemiddelde prijs van een asset voor een bepaalde periode is, in verhouding tot het volume.

Sommige handelaren kunnen de VWAP gebruiken om posities in te nemen of te verlaten op basis van een kruising met de prijs. Het kan met name nuttig zijn bij het identificeren van potentiële entry- en exitpunten voor grote transacties.
De VWAP is een lagging indicator, wat betekent dat het geen voorspellende eigenschappen heeft voor de prijs. Sommige handelaren zijn van mening dat het optimaal werkt als het wordt gebruikt voor intraday-analyse. Zoals met elke andere marktanalyse-tool, mag de VWAP niet afzonderlijk worden gebruikt en werkt deze het best in combinatie met andere technieken.