Trendlijnen uitgelegd
Trendlijnen uitgelegd
StartpaginaArtikelen

Trendlijnen uitgelegd

Beginner
2w ago
5m

Wat zijn trendlijnen?

In de context van financiële markten zijn trendlijnen diagonalen die op grafieken worden getekend. Ze verbinden specifieke datapunten, waardoor het voor technisch analisten en handelaren gemakkelijker wordt om prijsbewegingen te visualiseren en markttrends te identificeren. Trendlijnen worden beschouwd als de simpelste tool in technische analyse (TA).
Ze worden veelvuldig toegepast in aandelen, fiat valuta, derivaten en cryptocurrency-markten. In principe werken trendlijnen als  support en resistance niveaus maar zijn weergegeven diagonalen in plaats van horizontale lijnen. Als zodanig kunnen ze een positieve of negatieve helling hebben. Over het algemeen geldt dat hoe steiler de helling van de lijn, hoe sterker de trend is.

We kunnen trendlijnen in twee basiscategorieën verdelen: oplopend (stijgende lijn) en aflopend (dalende lijn). Zoals de naam al doet vermoeden, wordt een opwaartse lijn getrokken van een lagere naar een hogere positie op de grafiek. Het verbindt twee of meer lage punten, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.Daarentegen wordt een dalende lijn getrokken van een hogere naar een lagere positie in de grafiek. Het verbindt twee of meer hoge punten.Samengevat is het verschil tussen deze twee soorten lijnen de punten die worden gebruikt om ze te tekenen. In een opwaartse trend worden de lijnen getekend met behulp van de laagste punten in de grafiek (d.w.z. candlestick bottoms vormen higher lows). Aan de andere kant worden dalende lijnen getekend met de hoogste waarden (d.w.z. candlestick tops vormen lower highs).


Hoe trendlijnen te gebruiken

De hoogste en laagste punten van een grafiek, geven trendlijnen aan waar de prijs kortstondig de trend leek te tarten, deze testte en vervolgens terugkeerde in zijn originele staat. De lijn kan vervolgens worden verlengd om belangrijke niveaus in de toekomst te voorspellen. Zolang de trendlijn niet wordt doorbroken, wordt deze als deugdelijk beschouwd.

Hoewel trendlijnen in allerlei gegevensgrafieken kunnen worden toegepast, zijn ze meestal gebruikt op marktprijzen. Dit betekent dat ze ook inzicht kunnen geven in vraag en aanbod binnen een markt. Vanzelfsprekend wijzen opwaartse trendlijnen dan op een toenemende koopkracht (vraag is groter dan aanbod). Dalende trendlijnen worden geassocieerd met consistente prijsdalingen, wat het tegenovergestelde suggereert (aanbod is groter dan de vraag).

Het handelsvolume moet ook in dergelijke analyses worden meegenomen in overwegingen. Als de prijs bijvoorbeeld stijgt, maar het volume daalt of relatief laag is, kan dit een valse indicatie geven van toegenomen vraag.

Zoals eerder gezegd, worden trendlijnen gebruikt om  support en resistance niveaus aan te duiden, wat twee fundamentele maar zeer belangrijke principes van technische analyse zijn. Een opwaartse lijn toont support-niveaus waaronder de prijs waarschijnlijk niet zal dalen. De dalende lijn daarentegen benadrukt de resistance-niveaus waarboven de prijs waarschijnlijk niet zal stijgen.

Anders gezegd, zal de markttrend als ondeugdelijk worden beschouwd wanneer de support- en resistance-niveaus worden doorbroken, hetzij naar beneden (voor een stijgende lijn) of naar boven (voor een dalende lijn). Wanneer deze belangrijke niveaus de trend niet houden, heeft de markt de neiging van richting te veranderen.

Toch is technische analyse een subjectieve activiteit en kan elke persoon een geheel andere methode hanteren voor het tekenen van trendlijnen. Het kan dus lonen om meerdere TA-technieken te combineren, evenals gebruik te maken van fundamentele analyse  om risico's te verkleinen.


Het tekenen van deugdelijke trendlijnen

Alhoewel trendlijnen technisch gezien twee willekeurige punten in een grafiek verbinden, zijn de meeste analisten het erover eens dat het gebruiken van drie of meer punten een trendlijn pas echt deugdelijk maakt. In sommige gevallen kunnen de eerste twee punten worden gebruikt om een potentiële trend te identificeren en een derde punt (dat in de toekomst ligt) om de juistheid ervan te bevestigen.

Wanneer de prijs drie of meer keer de trendlijn raakt zonder deze te doorbreken, kan de trend als deugdelijk worden beschouwd. Het meerdere keren testen van de trendlijn suggereert dat de trend niet louter toeval is, veroorzaakt door prijsschommelingen.


Schaalinstellingen

Naast het kiezen van voldoende punten om een geldige trendlijn te tekenen, is het belangrijk om de juiste instellingen te hanteren. Een van de belangrijkste grafiekinstellingen zijn de schaalinstellingen.

In financiële grafieken heeft de schaal betrekking op de manier waarop de prijswijziging wordt weergegeven. De twee meest populaire schalen zijn rekenkundig en semi-logaritmisch (semi-log). In een rekenkundige grafiek wordt de verandering gelijkmatig uitgedrukt naarmate de prijs omhoog of omlaag beweegt op de Y-as. Semi-log grafieken drukken variaties in percentage uit.

Een prijsverandering van $5,- naar $10,- zou bijvoorbeeld dezelfde afstand op een rekenkundige kaart afleggen als een afstand van $120,- naar $125,-. Op een semi-logaritmische grafiek zou de winst van 100% ($5,- tot $10,-) echter een veel groter deel van de grafiek innemen, in tegenstelling tot de 4% toename van de $120,- naar $125,-.

Het is belangrijk om rekening te houden met de schaalinstellingen bij het tekenen van trendlijnen. Elk type grafiek kan resulteren in verschillende hoogtepunten en dieptepunten en dus ook in verschillende trendlijnen.


Tot slot

Hoewel ze nuttige hulpmiddelen kunnen zijn voor technische analyse, zijn trendlijnen verre van een exacte wetenschap. De keuze van de persoon die de punten tekent om trendlijnen te bepalen, is van invloed op de mate waarin echte trends worden weergeven, waardoor ze enigszins subjectief worden.

Sommige technische analisten tekenen bijvoorbeeld trendlijnen op basis van de body van de candles, zonder rekening te houden met de wicks. Anderen trekken liever lijnen aan de hand van de hoogte- en dieptepunten van de wicks. 
Het is dus belangrijk om trendlijnen te gebruiken in combinatie met andere grafiektools en indicatoren. Bekende voorbeelden van andere TA-indicatoren zijn de Ichimoku Clouds, Bollinger Bands (BB), MACD, Stochastic RSI, RSI en; moving averages.