De psychologie van de Marktcycli
StartpaginaArtikelen

De psychologie van de Marktcycli

Beginner
4mo ago
7m

Wat is Marktpsychologie?

Marktpsychologie is het idee dat de bewegingen van een markt de emotionele toestand van de deelnemers weerspiegelen (of worden beïnvloed). Het is een van de belangrijkste onderwerpen van gedragseconomie - een interdisciplinair veld dat de verschillende factoren onderzoekt die aan economische beslissingen voorafgaan.

Velen geloven dat emoties de belangrijkste drijvende kracht zijn achter de verschuivingen van financiële markten. En dat het algemene fluctuerende beleggers sentiment de oorzaak is van de zogenaamde psychologische marktcycli.

Kortom, marktsentiment is het algemene gevoel dat beleggers en handelaren hebben met betrekking tot de prijsactie van een activa. Wanneer het marktsentiment positief is en de prijzen continu stijgen, zou er een bullish trend zijn (vaak een bullmarkt genoemd). Het tegenovergestelde wordt een bearmarkt genoemd, dat is wanneer de prijzen voortdurend dalen.

Het sentiment bestaat dus uit de individuele opvattingen en gevoelens van alle handelaren en beleggers binnen een financiële markt. Een andere manier om ernaar te kijken is als een gemiddelde van het algemene gevoel van de marktdeelnemers.

Maar net als bij elke groep, is geen enkele mening volledig dominant. Op basis van markt psychologietheorieën verandert de prijs van activa vaak als reactie op het algemene marktsentiment dat ook dynamisch is. Anders zou het veel moeilijker zijn om succesvol te handelen.

In de praktijk wanneer de markt stijgende gaat, is dit waarschijnlijk te wijten aan een verbeterde houding en vertrouwen bij de handelaren. Een positief marktsentiment zorgt ervoor dat de vraag toeneemt en het aanbod afneemt. Op zijn beurt kan de toegenomen vraag een nog sterkere houding veroorzaken. Evenzo heeft een sterke neerwaartse trend de neiging een negatief sentiment te creëren dat de vraag vermindert en het beschikbare aanbod vergroot.

 

Hoe veranderen emoties tijdens Marktcycli?

Uptrend

Alle markten doorlopen een cycli van expansie en krimp. Wanneer een markt zich in een expansiefase bevindt (een bullmarkt), heerst er optimisme, geloof en hebzucht. Meestal zijn dit de belangrijkste emoties die leiden tot een sterke koopactiviteit.

Het is heel gebruikelijk om een soort cyclisch of retroactief effect te zien tijdens een marktcycli. Het sentiment wordt bijvoorbeeld positiever naarmate de prijzen stijgen, waardoor het sentiment nog positiever wordt, waardoor de markt nog hoger wordt.

Soms overvalt een sterk gevoel van hebzucht en geloof de markt zodanig dat een financiële zeepbel kan ontstaan. In een dergelijk scenario worden veel beleggers irrationeel, verliezen ze de werkelijke waarde uit het oog en kopen ze alleen een activa omdat ze denken dat de markt zal blijven stijgen.

Ze worden hebzuchtig en overhyped door het markt-momentum in de hoop winst te maken. Naarmate de prijs naar boven stuwt, wordt er een top gecreëerd. Over het algemeen wordt dit beschouwd als het punt van maximaal financieel risico.

In sommige gevallen zal de markt enige tijd een zijwaartse beweging meemaken, aangezien de activa geleidelijk worden verkocht. Dit wordt ook wel de distributiefase genoemd. Sommige cycli vertonen echter geen duidelijke distributiefase en de neerwaartse trend begint kort nadat de top is bereikt.

Downtrend

Wanneer de markt de andere kant op begint te draaien, kan een euforische stemming snel veranderen in zelfgenoegzaamheid, omdat veel handelaren weigeren te geloven dat de opwaartse trend voorbij is. Terwijl de prijzen blijven dalen, beweegt het marktsentiment snel naar de negatieve kant. Het omvat vaak gevoelens van angst, ontkenning en paniek.

In deze context kunnen we angst beschrijven als het moment waarop beleggers zich afvragen waarom de prijs daalt, wat al snel leidt tot de fase van ontkenning. De ontkennings periode wordt gekenmerkt door een gevoel van onaanvaardbaarheid. Veel beleggers staan erop hun verliesgevende posities te behouden, hetzij omdat ze te laat zijn om te verkopen of omdat ze willen geloven dat de markt snel terugkomt.

Maar naarmate de prijzen nog verder dalen, wordt het gevoel van verkopen sterker. Op dit punt leiden angst en paniek vaak tot wat een marktcapitulatie wordt genoemd (wanneer holders opgeven en hun activa dicht bij de lokale bodem verkopen).

Uiteindelijk stopt de dalende trend naarmate de volatiliteit afneemt en de markt stabiliseert. Doorgaans ervaart de markt zijwaartse bewegingen voordat gevoelens van hoop en optimisme weer opkomen. Een dergelijke zijwaartse periode is ook bekend als de accumulatie fase.

 

Hoe gebruiken beleggers marktpsychologie?

Ervan uitgaande dat de theorie van de marktpsychologie geldig is, kan het begrijpen dat het een handelaar kan helpen posities in te voeren en te verlaten op gunstiger tijden. De algemene houding van de markt is contraproductief: het moment van de hoogste financiële kans (voor een koper) komt meestal wanneer de meeste mensen hopeloos zijn en de markt erg laag is. Daarentegen ontstaat het moment van het hoogste financiële risico vaak wanneer de meerderheid van de marktdeelnemers euforisch en overmoedig is.

Daarom proberen sommige handelaren en beleggers het sentiment van een markt te lezen om de verschillende stadia van zijn psychologische cycli te ontdekken. Idealiter zouden ze deze informatie gebruiken om te kopen als er paniek is (lagere prijzen) en te verkopen als er hebzucht is (hogere prijzen). In de praktijk is het herkennen van deze optimale punten echter zelden een gemakkelijke taak. Wat lijkt op de lokale bodemondersteuning, houdt mogelijk niet vast, wat leidt tot nog lagere dieptepunten.

 

Technische analyse en marktpsychologie

Het is gemakkelijk om terug te kijken op marktcycli en te herkennen hoe de algehele psychologie is veranderd. Het analyseren van eerdere gegevens maakt duidelijk welke acties en beslissingen het meest winstgevend zouden zijn geweest.

Het is echter veel moeilijker om te begrijpen hoe de markt verandert, en nog moeilijker om te voorspellen wat er daarna komt. Veel beleggers gebruiken technische analyse (TA) om te proberen te anticiperen op waar de markt waarschijnlijk zal gaan.

In zekere zin kunnen we zeggen dat TA-indicatoren hulpmiddelen zijn die kunnen worden gebruikt om de psychologische toestand van de markt te meten. De RSI-indicator (Relative Strength Index) kan bijvoorbeeld suggereren wanneer een activa overbought is vanwege een sterk positief marktsentiment (bijvoorbeeld buitensporige hebzucht).

De MACD is een ander voorbeeld van een indicator die kan worden gebruikt om de verschillende psychologische fasen van een marktcyclus te herkennen. Kortom, de relatie tussen zijn lijnen kan aangeven wanneer het markt momentum verandert (de koopkracht wordt bijvoorbeeld zwakker).

 

Bitcoin en marktpsychologie

De Bitcoin-bullmarkt van 2017 is een duidelijk voorbeeld van hoe marktpsychologie de prijzen beïnvloedt en vice versa. Van januari tot december steeg Bitcoin van ruwweg $ 900 naar het hoogste punt ooit van $ 20.000. Tijdens de stijging werd het marktsentiment steeds positiever. Duizenden nieuwe investeerders kwamen aan boord, gevangen in de opwinding van de bullmarkt. FOMO, buitensporig optimisme en hebzucht duwden de prijzen snel omhoog totdat dit niet het geval was.

De trendomkering begon eind 2017 en begin 2018. De volgende correctie liet veel van de late toetreders aanzienlijke verliezen achter. Zelfs toen de neerwaartse trend al was vastgesteld, zorgden vals vertrouwen en zelfgenoegzaamheid ervoor dat veel mensen aandrongen op HODLing. 

Enkele maanden later werd het marktsentiment erg negatief, omdat het vertrouwen van beleggers een dieptepunt bereikte. FUD en paniek zorgden ervoor dat veel van degenen die dicht bij de top kochten, nabij de bodem verkochten, met grote verliezen tot gevolg. Sommige mensen raakten gedesillusioneerd door Bitcoin, hoewel de technologie in wezen hetzelfde was. In feite wordt het continu verbeterd.

 

Cognitieve vooroordelen

Cognitieve vooroordelen zijn gangbare denkpatronen die er vaak toe leiden dat mensen irrationele beslissingen nemen. Deze patronen kunnen zowel individuele handelaren als de markt als geheel beïnvloeden. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn:

  • Vooringenomen bevestigingen: de neiging om informatie die onze eigen overtuigingen bevestigt te overschatten, terwijl informatie wordt genegeerd of afgewezen die daarmee in strijd is. Beleggers in een bullmarkt kunnen bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan positief nieuws, terwijl ze slecht nieuws negeren of tekenen dat de markttendens op het punt staat om te keren.

  • Verlies aversie: de algemene neiging van mensen om verliezen meer te vrezen dan dat ze winst behalen, zelfs als de winst vergelijkbaar of groter is. Met andere woorden, de pijn van een verlies is meestal pijnlijker dan de vreugde van een winst. Dit kan ertoe leiden dat handelaren goede kansen missen of in paniek raken tijdens perioden van marktcapitulatie.

  • Schenkingseffect: dit is de neiging van mensen om dingen die ze bezitten te overwaarderen, eenvoudig omdat ze het bezitten. Een belegger die bijvoorbeeld een zak met cryptocurrency bezit, gelooft eerder dat het waarde heeft dan een no-coiner.

 

Slotgedachten

De meeste handelaren en beleggers zijn het erover eens dat psychologie een impact heeft op marktprijzen en cycli. Hoewel de psychologische marktcycli bekend zijn, zijn ze niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan. Van de Nederlandse Tulip Mania in de jaren 1600 tot de dotcom-bubbel in de jaren 90, zelfs ervaren handelaren hebben moeite om hun eigen houding te scheiden van het algehele marktsentiment. Beleggers staan voor de moeilijke taak om niet alleen de psychologie van de markten te begrijpen, maar ook hun eigen psychologie en hoe dat hun besluitvormingsproces beïnvloedt.