De voor- en nadelen van blockchain
StartpaginaArtikelen

De voor- en nadelen van blockchain

Beginner
5mo ago
4m

De meeste blockchains zijn ontworpen als een gedecentraliseerde database die functioneert als een gedistribueerd digitaal grootboek. Deze blockchains registreren en slaan gegevens op in blokken die in chronologische volgorde zijn georganiseerd en met elkaar verbonden zijn door middel van cryptografie. De ontwikkeling van de blockchaintechnologie heeft veel voordelen opgeleverd in een verscheidenheid van industrieën, waardoor de veiligheid in vertrouwensloze omgevingen is toegenomen. Het gedecentraliseerde karakter ervan brengt echter ook nadelen met zich mee. Bijvoorbeeld, in vergelijking met traditionele gecentraliseerde databases, is de efficiëntie van blockchains beperkt en vereisen ze een grotere opslagcapaciteit.


Voordelen

Gedistribueerd

Aangezien blockchaingegevens vaak worden opgeslagen in duizenden apparaten op een gedistribueerd netwerk, zijn het systeem en de gegevens zeer goed bestand tegen technische storingen en kwaadaardige aanvallen. Elke netwerkknooppunt is in staat om een kopie van de database te repliceren en op te slaan en daardoor is er geen enkel punt van storing: een enkel netwerkpunt dat offline gaat heeft geen invloed op de beschikbaarheid of veiligheid van het netwerk als geheel.

Veel conventionele databases zijn daarentegen afhankelijk van één of enkele servers en zijn kwetsbaarder voor technische storingen en cyberaanvallen.


Stabiliteit

Het is zeer onwaarschijnlijk dat bevestigde blocks worden teruggehaald, wat betekent dat zodra gegevens in de blockchain zijn geregistreerd, het uiterst moeilijk is om ze te verwijderen of te wijzigen. Dit maakt de blockchain tot een geweldige technologie voor het opslaan van financiële gegevens of andere gegevens waarbij een 'papieren spoor' nodig is, omdat elke wijziging wordt bijgehouden en permanent wordt vastgelegd op een gedistribueerd en openbaar grootboek.

Een bedrijf zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van blockchaintechnologie om frauduleus gedrag van zijn medewerkers te voorkomen. In dit scenario kan de blockchain een veilige en stabiele registratie bieden van alle financiële transacties die binnen het bedrijf plaatsvinden. Dit zou het voor een werknemer veel moeilijker maken om verdachte transacties te verbergen.

Betrouwbaar systeem

In de meeste traditionele betaalsystemen zijn transacties niet alleen afhankelijk van de twee betrokken partijen, maar ook van een intermediair - zoals een bank, creditcardmaatschappij of betaalprovider. Bij het gebruik van blockchaintechnologie is dit niet langer nodig omdat het gedistribueerde netwerk van knooppunten de transacties verifieert via een proces dat bekend staat als mining. Om deze reden wordt de blockchain vaak aangeduid als een 'vertrouwenloos' systeem. 

Daarom lost een blockchainsysteem het risico van vertrouwen in een organisatie in één keer op en verlaagt het ook de totale kosten en transactiekosten doordat tussenpersonen en derden niet meer nodig zijn.


Nadelen

51% Aanvallen

Het consensusalgoritme van Proof of Work dat de Bitcoin-blockchain beschermt, heeft in de loop der jaren bewezen zeer efficiënt te zijn. Er zijn echter een paar potentiële aanvallen die kunnen worden uitgevoerd tegen blockchainnetwerken en daarvan zijn 51% aanvallen de meest bekende. Een dergelijke aanval kan zich voordoen als één entiteit meer dan 50% van de rekenkracht op het netwerk onder controle heeft, waardoor zij uiteindelijk het netwerk zouden kunnen verstoren door het opzettelijk uitsluiten of wijzigen van het bevestigen van transacties.

Ondanks het feit dat dit theoretisch mogelijk is, is er nooit een succesvolle 51% aanval op de Bitcoin-blockchain geweest. Naarmate het netwerk groter wordt, neemt de veiligheid toe; het is zeer onwaarschijnlijk dat miners grote hoeveelheden geld en middelen zullen investeren om Bitcoin aan te vallen, omdat eerlijk handelen winstgevender is. Afgezien daarvan zou een succesvolle 51% aanval alleen de meest recente transacties voor een korte periode kunnen wijzigen, omdat blokken met elkaar verbonden zijn door middel van cryptografische bewijzen (het veranderen van oudere blokken zou onmetelijk veel rekenkracht vereisen). Ook de Bitcoin-blockchain is zeer veerkrachtig en zou zich snel aanpassen als reactie op een aanval.


Het wijzigen van gegevens

Een ander nadeel van blockchain systemen is dat als er eenmaal gegevens aan de blockchain zijn toegevoegd, het erg moeilijk is om deze aan te passen. Hoewel stabiliteit een van de voordelen van blockchain is, is dat niet altijd een goed iets. Het veranderen van blockchaingegevens of -code is meestal zeer veeleisend werk en vereist vaak een hard fork, waarbij de ene blockchain wordt verlaten en een nieuwe wordt opgericht.


Privésleutels

Blockchain gebruikt public-key (of asymmetrische) cryptografie om gebruikers eigenaar te maken van hun cryptovaluta (of andere blockchain-data). Elke blockchainrekening (of adres) heeft twee overeenkomstige sleutels: een publieke sleutel (die gedeeld kan worden) en een privésleutel (die geheim moet worden gehouden). Gebruikers hebben hun privésleutel nodig om toegang te krijgen tot hun fondsen, wat betekent dat ze als hun eigen bank optreden. Als een gebruiker zijn privésleutel verliest, gaat het geld in feite verloren en kan hij er niets meer mee doen.


Inefficiënt

Blocks, met name waneer die gebruik maken van Proof of Work, zijn zeer inefficiënt. Aangezien mining zeer concurrerend is en er slechts één winnaar per tien minuten is, wordt het werk van elke andere miner verspild. Aangezien miners voortdurend proberen om hun rekenkracht te vergroten, zodat ze een grotere kans hebben om een geldige block hash te vinden, zijn de middelen die door het Bitcoin-netwerk worden gebruikt de laatste jaren aanzienlijk toegenomen en verbruikt het netwerk momenteel meer energie dan veel landen, zoals Denemarken, Ierland en Nigeria.


Opslag

Blockchain-grootboeken kunnen in de loop van de tijd zeer groot worden. De Bitcoin-blockchain heeft momenteel ongeveer 200 GB opslagruimte nodig. De huidige groei in blockchain-grootte lijkt de groei van de harde schijven te overtreffen; het netwerk dreigt knooppunten te verliezen als het grootboek te groot wordt om te downloaden en op te slaan.


Conclusie

Ondanks de nadelen biedt de blockchaintechnologie een aantal unieke voordelen, en het is een technologie die zeker zal blijven bestaan. We hebben nog steeds een lange weg te gaan naar mainstream adoptie, maar veel industrieën krijgen grip op de voor- en nadelen van blockchainsystemen. De komende jaren zullen bedrijven en overheden waarschijnlijk experimenteren met nieuwe toepassingen om uit te vinden waar de blockchaintechnologie de meeste waarde toevoegt.