Ichimoku Clouds Uitgelegd
StartpaginaArtikelen

Ichimoku Clouds Uitgelegd

Gemiddeld
4mo ago
6m
De Ichimoku Cloud is een methode die gebruikt wordt bij technische analyse die meerdere indicatoren in één grafiek combineert. Het wordt gebruikt op een candlestick chart als een hulpmiddel dat potentiële support en resistance zones in de handelsprijzen moet verduidelijken. Het wordt ook gebruikt als een prognosetool en veel handelaren gebruiken het bij het bepalen van de richting van toekomstige trends en het momentum van de markt.

De Ichimoku Cloud werd eind jaren dertig bedacht door de Japanse journalist Goichi Hosada. Zijn innovatieve handelsstrategie werd echter pas in 1969 gepubliceerd, nadat er tientallen jaren van studies en technische verbeteringen zijn aangebracht. Hosada noemde het Ichimoku Kinko Hyo, wat zich vertaalt uit het Japans als "evenwichtstabel in één oogopslag".


Hoe werkt het?

Het Ichimoku Cloud-systeem geeft gegevens weer op basis van zowel leading als lagging indicatoren en deze grafiek is opgemaakt uit vijf lijnen:

 1. Conversion Line (Tenkan-sen): moving average over 9-periodes.

 2. Base Line (Kijun-sen): moving average over 26-periodes.

 3. Leading Span A (Senkou Span A): de moving average van de Conversion en Base Lines geprojecteerd op 26 periodes in de toekomst.

 4. Leading Span B (Senkou Span B): moving average over 52-periodes geprojecteerd op 26 periodes in de toekomst.

 5. Lagging Span (Chikou Span): de sluitingsprijs van de huidige periode geprojecteerd op 26 periodes in het verleden.

De ruimte tussen de Leading Span A (3) en Leading Span B (4) is wat zorgt voor de cloud (Kumo), dat misschien wel het meest in het oog springende element van het Ichimoku-systeem is. De twee lijnen worden  26 perioden  in de toekomst  geprojecteerd waardoor ze een voorspellend karakter hebben en worden daarom als leading indicators beschouwd. De Chikou Span (5) daarentegen is een lagging indicator die 26 perioden in het verleden wordt geprojecteerd.

Standaard worden de clouds weergegeven in groen of rood - om het lezen enigszins te vergemakkelijken. Er wordt een groene wolk weergegeven als de Leading Span A (groene wolkenlijn) hoger is dan Leading Span B (rode wolkenlijn). Vanzelfsprekend is een rode wolk het resultaat van de tegenovergestelde situatie.

Merk op dat - in tegenstelling tot andere methoden - de moving averages die worden gebruikt door de Ichimoku-strategie niet zijn gebaseerd op de slotkoersen van de candles. Daarentegen worden deze gemiddelden berekend op basis van de hoogste en de laagste punten die binnen een bepaalde periode zijn geregistreerd (high-low average). 

Zo is de formule voor een a 9-daagse Conversion Line weer te geven als:

Conversion Line = (9d hoog + 9d laag) / 2


Ichimoku settings

Na meer dan drie decennia van onderzoek en testen concludeerde Goichi Hosada dat de instellingen (9, 26, 52) de beste resultaten geven. Het zakenleven in Japan omvatte toen ook al de zaterdagen, dus het getal 9 staat voor anderhalve week (6 + 3 dagen). De nummers 26 en 52 vertegenwoordigen respectievelijk één en twee maanden.

Hoewel deze instellingen in de meeste handelsgebieden nog steeds de voorkeur genieten, kunnen chartists ze aan verschillende strategieën aanpassen. Op cryptocurrency-markten passen bijvoorbeeld veel handelaren de Ichimoku-instellingen aan op de 24/7 cultuur waar deze markten zich in bevinden - dus (9, 26, 52) naar (10, 30, 60). Sommige gaan zelfs nog verder en passen deze instellingen aan naar (20, 60, 120) om op deze wijze minder valse signalen te krijgen..

Tot op heden wordt nog steeds de discussie gevoerd over hoe efficiënt het aanpassen van deze instellingen werkelijk is.Sommigen beweren dat het zinvol is om ze aan te passen en andere beweren dat het verlaten van de standaardinstellingen de balans van het systeem zou kunnen verstoren en hierdoor veel valse signalen worden gegeven.


Het analyseren van de charts

Ichimoku trading signals

Vanwege het brede scala aan elementen produceert de Ichimoku Cloud ook veel verschillende soorten signalen. We kunnen deze onderverdelen in moment- en trendvolgende signalen.

Momentum signals: worden vastgesteld op basis van de marktprijs, Base Line en Conversion Line. Bullish momentum signalen worden geproduceerd wanneer de Conversion Line en/of de marktprijs zich boven de basislijn bevinden. Bearish momentum signalen worden gegenereerd wanneer de Conversion Line en/of de marktprijs zich onder de basislijn bevinden. De kruising tussen de Conversion Line (Tenkan-sen) en de Base Line (Kijun-sen) wordt vaak een TK-cross genoemd.

Trend-following signals: worden vastgesteld op basis van de kleur van de cloud en de positie van de marktprijs in verhouding tot de cloud. Zoals eerder al omschreven, geeft de kleur van de cloud  het verschil weer tussen de Leading Spans A en B.

Simpel gezegd, wanneer de prijs zich boven de cloud bevindt, is de kans groot dat we ons in een opwaartse trend bevinden. Prijzen die zich onder de cloud bevinden, kunnen gezien worden als een bearish signaal, wat een neerwaartse trend aangeeft. De trend als neutraal worden beschouwd wanneer prijzen zich zijwaarts bewegingen in de cloud.

De Lagging Span (Chikou Span) is een ander element dat traders kan helpen bij het herkennen van mogelijke trend-reversals. Het kan inzicht bieden in de kracht van de prijsactie, een bullish trend bevestigen wanneer we boven marktprijzen stijgen, of een bearish trend wanneer lager. Normaal gesproken wordt de Lagging Span niet op zichzelf gebruikt maar altijd in combinatie met de andere componenten van de Ichimoku Cloud.

Samengevat:

 • Momentum signalen

  • Marktprijs stijgt boven (bullish) of lager (bearish) naar de Base Line.

  • TK cross: Conversion Line die boven (bullish) of lager (bearish) ligt dan de Base Line.

 • Trend-following signalen

  • Marktprijs stijgt boven (bullish) of zakt onder (bearish) de cloud.

  • De kleur van de Cloud verandert van rood naar groen (bullish) of van groen naar rood (bearish).

  • Lagging Span bevindt zich boven (bullish) of onder (bearish) de marktprijs.


Support en resistance levels

De Ichimoku-chart kan ook worden gebruikt om support- en resistance zones te identificeren. Doorgaans werkt de Leading Span A (groene wolkenlijn) als een support-lijn tijdens uptrends en als een resistance-lijn tijdens downtrends. In beide gevallen zullen de candlesticks doorgaans dichter bij de Leading Span A in de buurt komen, maar als de prijs zich in de cloud beweegt, kan de Leading Span B ook fungeren als een support/resistance-lijn. Omdat beide Leading Spans 26 perioden in de toekomst worden geprojecteerd, stelt dit handelaren in staat om te anticiperen op mogelijke support- and resistance-zones.


De sterkte van het signaal

De sterkte van de signalen die worden gegenereerd door de Ichimoku Cloud zijn afhankelijk van de algemene trend. Een signaal dat deel uitmaakt van een grotere, duidelijk gedefinieerde trend zal altijd sterker zijn dan een signaal dat kort opduikt in lijn met een tegengestelde trend.

Oftewel, een bullish signaal kan misleidend zijn als deze zich niet in een bullish trend bevindt. Dus wanneer een signaal wordt afgegeven, is het belangrijk om de kleur en positie van de cloud vast te stellen. Het handelsvolume is ook iets om in de gaten te houden.

Houdt er rekening mee dat het gebruik van Ichimoku bij kortere tijdsperioden (intraday-diagrammen) de neiging heeft veel ruis en valse signalen af te geven. Langere tijdsbestekken (dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse grafieken) zullen doorgaans betrouwbaardere momentum- en trend bepalende signalen afgeven.


Slotbepaling

Goichi Hosada heeft meer dan 30 jaar van zijn leven toegeweidt aan het creëren en verfijnen van het Ichimoku-systeem, dat nu door miljoenen handelaars over de hele wereld wordt gebruikt. Ichimoku Clouds wordt breed ingezet om zowel trends in de markt als momentum te identificeren. Ook maken de Leading Spans het gemakkelijker voor handelaren om te anticiperen op potentiële support en resistance levels die nog moeten worden getest.

Hoewel de charts er in het begin overweldigend zijn, zijn ze niet afhankelijk van subjectieve menselijke input zoals gebruikelijk is bij andere methoden voor technisch analyse (bijvoorbeeld het tekenen van trendlijnen). Ondanks het langlopende debat over de instellingen van Ichimoku, is de strategie relatief gemakkelijk te gebruiken. 

Net als bij alle andere indicatoren, zou het alleen in combinatie met andere technieken moeten worden gebruikt om trends te bevestigen en handelsrisico's te minimaliseren. De enorme hoeveelheid informatie die deze grafiek weergeeft, kan voor beginners intimiderend zijn. Voor deze handelaren is het meestal een goed idee om eerst vertrouwd te raken met de basisindicatoren voordat de Ichimoku Cloud wordt gebruikt.