Return on investment (ROI) berekenen
StartpaginaArtikelen

Return on investment (ROI) berekenen

Beginner
3w ago
5m

Korte samenvatting

ROI is een manier om de prestaties van een investering te meten. Zoals je misschien wel zou verwachten, is dit ook een perfecte manier om de winstgevendheid van verschillende investeringen te bepalen. Uiteraard is een investering met een hogere ROI beter dan een investering met een lagere (of negatieve) ROI. Benieuwd hoe jij dit ook kan berekenen voor je eigen portfolio? Laten we snel verder lezen.


Inleiding

Of je nou bezig bent met daytrading, swingtrading of een langetermijnbelegger bent, je doet er verstandig aan om altijd je prestaties te meten. Hoe kan je anders te weten komen hoe het handelen je vergaat? Een van de grote voordelen van handelen is dat je kan meten hoe goed je presteert aan de hand van objectieve statistieken. Dit kan enorm helpen emotionele en cognitieve vooroordelen weg te nemen. 

Maar waarom is dat dan nuttig? Nou, de menselijke geest heeft de neiging om overal een eigen waarheid te creëren terwijl het probeert de wereld een beetje beter te begrijpen. Maar je kan alleen niet om de harde cijfers heen. Als je een negatief rendement behaalt, moet er iets aan je strategie worden aangepast. Ook als je het gevoel hebt dat je best goed bezig bent, maar de cijfers dat niet weerspiegelen, ben je waarschijnlijk het slachtoffer van je eigen bevooroordeelde perceptie.

We hebben het risicomanagement, positiebepaling en het instellen van een stop-loss inmiddels al besproken. Maar hoe meet je nou wat het het rendement van je beleggingen is? En hoe kun je de prestaties van meerdere beleggingen vergelijken? Dit is waar de ROI-berekening van pas komt. In dit artikel bespreken we hoe je het rendement op je investering (ROI) kunt berekenen.


Wat is rendement op investering (ROI)?

Return on investment (ROI) is een manier om de prestaties van een investering te meten. Het kan ook worden gebruikt om verschillende investeringen met elkaar te kunnen vergelijken.

Er zijn meerdere manieren om rendementen te berekenen, en we zullen er enkele in het volgende hoofdstuk verder behandelen. Het voor nu voldoende om te begrijpen dat ROI de winst of het verlies meet in vergelijking met de initiële investering. Met andere woorden, het is een benadering op de winstgevendheid van een investering. Vergeleken met de oorspronkelijke investering betekent een positieve ROI dat je winst hebt gemaakt en een negatieve ROI verlies.

ROI-berekeningen zijn niet alleen van toepassing op handel of investeringen, maar in principe binnen elk soort bedrijf of aankoop. Als je van plan bent een restaurant te openen of te kopen, dan zal je eerst wat rekenwerk moeten doen. Zou openen vanuit financieel oogpunt wel zinvol zijn? Het berekenen van een geschatte ROI op basis van de verwachte uitgaven en opbrengsten kan je verder helpen een om zakelijke beslissing beter te nemen. Als het erop lijkt dat het bedrijf uiteindelijk winst gaat maken (d.w.z. een positieve ROI), kan het lonen om ermee te beginnen.

ROI kan ook helpen bij het evalueren van de resultaten van transacties die al reeds hebben plaatsgevonden. Stel nou dat je een oude exotische auto koopt voor $200.000. Je gebruikt de auto vervolgens twee jaar en spendeert er nogmaals $50.000 aan. Stel dat de prijs van de auto op de markt stijgt en dat je hem nu makkelijk voor $300.000 kan verkopen. Je hebt dan niet alleen twee jaar plezier gehad van de auto, maar hebt er ook een aanzienlijk rendement op kunnen behalen. Hoeveel dat rendement precies is? Dat gaan we nu verder uitzoeken.


Hoe het rendement op investering (ROI) berekenen

De ROI-formule is relatief eenvoudig. Je neemt de huidige waarde van de investering en trekt de oorspronkelijke investeringskosten hier van af. Vervolgens deel je dit bedrag door de oorspronkelijke kostprijs van de investering.

ROI = (huidige waarde - initiële kosten) / initiële kosten

Dus hoeveel winst zou je dan hebben gemaakt door de exotische auto te verkopen?

ROI = (300.000 - 200.000) / 200.000 = 0,5 

De ROI is in dit geval dus 0,5. Als je het met 100 vermenigvuldigt, krijg je het rendement of rate of return (ROR).

0,5 x 100 = 50

Dit betekent dat je dus 50% winst hebt gemaakt op de oorspronkelijke investering. Je moet er echter wel rekening mee houden hoeveel er aan de auto is uitgegeven om een volledig beeld te krijgen. Dus laten we dat aftrekken van de huidige waarde van de auto:

300.000 - 50.000 = 250.000

Nu kan je de ROI nogmaals berekenen maar houden we rekening met de gemaakte kosten:

ROI = (250.000 - 200.000) / 200.000 = 0,25

De ROI is 0,25 (of 25%). Dit betekent dat als we de investeringskosten ($200.000) vermenigvuldigen met je ROI (0,25), we de nettowinst kunnen vaststellen, die in dit geval $50.000 bedraagt.

200.000 x 0,25 = 50.000De beperkingen van ROI

ROI is eigenlijk best makkelijk om te begrijpen en geeft een goede en universele maatstaf voor de winstgevendheid. Zijn er ook beperkingen? Ja zeker.

Een van de grootste beperkingen van ROI is dat er geen rekening wordt gehouden met de tijdsperiode. Waarom maakt dit dan uit? Nou, tijd is namelijk een cruciale factor bij investeringen. Er zijn zeker ook andere factoren (zoals liquiditeit en risico’s), maar als een investering 0,5 ROI in een jaar oplevert, is dat beter dan 0,5 ROI in vijf jaar. Dit is dan ook de reden waarom je misschien sommigen hoort over de ROI op jaarbasis, die het beleggingsrendement (winst) vertegenwoordigt dat je in de loop van een jaar zou kunnen verwachten.

Ook houdt ROI geen rekening met andere belangrijke aspecten op een investering. Een hogere ROI betekent niet automatisch ook een betere investering. Wat nou als je niemand kunt vinden die bereid is om je investering over te kopen en er daardoor dus lange tijd aan vastzit? Wat moet ik doen als de onderliggende investering een slechte liquiditeit heeft?

Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is het risico. Een investering kan een zeer hoge verwachte ROI hebben, maar tegen welke prijs? Als de kans groot is dat niks meer waard is op een gegeven moment of dat je geld volledig ontoegankelijk wordt, dan is de verwachte ROI ineens niet meer zo belangrijk. Waarom? Het risico om dit actief voor een lange tijd aan te houden, is erg hoog. Natuurlijk kan de potentiële beloning ook hoog zijn, maar de volledige oorspronkelijke investering verliezen is zeker niet wat je voor ogen zal hebben.

Door alleen al kijken naar de ROI krijg je dan ook geen inzicht in de risico’s ervan, dus je moet ook andere statistieken in overweging nemen. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het berekenen van de risico/opbrengstverhouding voor elke transactie en investering. Op deze manier krijg je een beter beeld van de kwaliteit van elke belegging. Bovendien kunnen sommige beursanalisten ook andere factoren in overweging nemen bij het evalueren van potentiële beleggingen. Dit kunnen kasstromen, rentetarieven, vermogenswinstbelasting, rendement op eigen vermogen (ROE) en meer zijn.


Slotwoord

We hebben onder andere gekeken naar wat het rendement op investering (ROI) is en hoe handelaren het kunnen gebruiken om onderbouwde en betere investeringsbeslissingen te nemen. De formule voor het rendement op investering is een essentieel onderdeel van het monitoren van de prestaties in een portefeuille, investering of bedrijf.

Zoals we hebben besproken, is ROI zeker niet de ultieme statistiek bij uitstek, maar het kan zeker een nuttig hulpmiddel zijn. Je moet namelijk ook rekening houden met alternatieve kosten, risico / opbrengstverhouding en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de keuze tussen verschillende investeringsmogelijkheden. Als uitgangspunt kan ROI echter een goede barometer zijn om een potentiële investering te evalueren.

Heb je nog vragen over het berekenen van risico en beloning? Bekijk ons Q & A-platform, Ask Academy, waar de Binance-community je vragen zal beantwoorden.