Golden Cross en Death Cross uitgelegd
Golden Cross en Death Cross uitgelegd
StartpaginaArtikelen

Golden Cross en Death Cross uitgelegd

Gemiddeld
4d ago
7m

Inleiding

In technische analyse is er een overvloed aan grafiekpatronen. We hebben dit al eens eerder behandeld in A Beginner's Guide to Classical Chart Patterns en 12 Popular Candlestick Patterns in Technical Analysis. Er zijn echter nog veel andere patronen die bruikbaar kunnen zijn voor daghandelaren, swingtraders en langetermijnbeleggers. Dit zijn het Golden Cross en het Death Cross.
Voordat we dieper in gaan op het mechanisme van een Golden Cross en een Death Cross, moeten we eerst begrijpen wat een moving average (MA) is. Dit is in principe een lijn die is uitgezet over een prijsgrafiek die de gemiddelde prijs meet van een item over een bepaald tijdsbestek. Een moving average van 200 dagen meet bijvoorbeeld de gemiddelde prijs van een asset over de afgelopen 200 dagen. Als je meer wilt lezen over moving average’s, kijk dan even naar: Moving Averages Explained.
Enfin, wat is dan een Golden Cross en een Death Cross? En hoe kunnen handelaren ze opnemen in hun handelsstrategie?


Wat is een Golden Cross?

Een Golden Cross (of golden crossover) is een grafiekpatroon waarbij een short-term average (kortetermijngemiddelde) de long-term average (langetermijngemiddelde) kruist en zich erboven bevindt. Doorgaans wordt de MA voor 50 dagen gebruikt als het short-term average en de MA voor 200 dagen als het long-term average. Dit is overigens niet de enige manier waarop er over een golden crossover kan worden gesproken. Het kan op ieder tijdsinterval geplaatst worden, maar het idee is wel dat een short-term average een long-term average moet overschrijden.

Meestal verloopt een Golden Cross in drie fasen:

  1. De short-term MA ligt onder de long-term MA tijdens een neerwaartse trend.
  2. De trend keert om en de short-term MA kruist boven de long-term MA uit.
  3. Een opwaartse trend begint wanneer de short-term MA boven de long-term MA blijft.


Een Golden Cross die een nieuwe opwaartse trend voor Bitcoin aangeeft.


In de meeste gevallen wordt een Golden Cross beschouwd als een bullish signaal. Hoe dat zo? Het idee hier achter is vrij simpel. We weten dat een moving average de gemiddelde prijs van een asset meet over het tijdspad dat wordt aangegeven. Dit houdt in dat wanneer een short-term average onder een long-term average ligt, de prijsactie op korte termijn bearish is in vergelijking met de prijsactie op lange termijn. 
Wat gebeurt er wanneer het short-term average het long-term average overschrijdt? De short-term average prijs komt dan boven de long-term average prijs uit. Dit kan dan mogelijk duiden op een verschuiving in de richting van de markttrend en daarom wordt een Golden Cross ook als bullish gezien.

Een populaire benadering van een Golden Cross is dat de 50-daagse MA-crossing boven de 200-daagse MA komt. Het principe achter het Golden Cross is echter dat een short-term MA een long-term MA overschrijdt. In die zin kunnen we ook Golden Crosses laten plaatsvinden op andere tijdsframes (15 minuten, 1 uur, 4 uur, enz.). Toch zijn signalen met een hoger tijdframe doorgaans betrouwbaarder dan signalen met een lager tijdframe.

Tot dusver hebben we een Golden Cross behandeld dat gebaseerd is op een simple moving average (SMA). Er is echter nog een andere populaire manier om een moving average te berekenen, namelijk het exponential moving average (EMA). Dit principe gebruikt een iets andere formule die de nadruk meer legt op recentere prijsacties.

EMA's kunnen ook worden gebruikt om te zoeken naar bullish en bearish crossovers, inclusief een Golden Cross. Aangezien EMA's sneller reageren op recente prijsbewegingen, zijn de crossover-signalen die ze produceren mogelijk minder betrouwbaar en geven ze meer valse signalen. Toch zijn EMA-crossovers een populair hulpmiddel bij handelaren om trendomkeringen te identificeren.


Wat is een Death Cross?

Een Death Cross is het tegenovergestelde van een Golden Cross. Het is een grafiekpatroon waarbij een Short-term MA onder een Long-term MA kruist. De MA voor 50 dagen kruist bijvoorbeeld onder de MA voor 200 dagen. Hierdoor wordt doorgaans een Death Cross beschouwd als een bearish signaal.

Meestal verloopt een Death Cross in drie fasen:

  1. De Short-term MA ligt boven de Long-term MA tijdens een opwaartse trend.
  2. De trend keert om en de Short-term MA kruist onder de Long-term MA.
  3. Een neerwaartse trend begint wanneer de Short-term MA onder de Long-term MA blijft.


Een death cross die een neerwaartse trend in Bitcoin bevestigt.


Aangezien we inmiddels weten wat een Golden Cross is, is het vrij gemakkelijk te begrijpen waarom een Death Cross een bearish signaal is. Het short-term average kruist het long-term average naar onderen, wat er op duidt dat de markt bearish is.

Het Death Cross heeft altijd een bearish signaal gegeven vóór de grote economische tegenslagen in de geschiedenis, zoals die van 1929 of 2008. Het kan echter ook valse signalen geven, zoals bijvoorbeeld in 2016 het geval was.


Een vals death cross crossover signal op de SPX in 2016.


Zoals je in het voorbeeld kunt zien, gaf de markt een Death Cross weer, echter om volgens alsnog de opwaartse trend te hervatten en kort daarna een Golden Cross te vormen.


Golden Cross versus Death Cross, wat maakt het verschil?

We hebben beide varianten inmiddels behandeld, dus het verschil zou makkelijk te zien moeten zijn. In principe zijn het de tegenpolen van elkaar. Het Golden Cross kan worden beschouwd als een bullish signaal, terwijl het Death Cross een bearish signaal is.

Beiden kunnen ook bevestigd worden als er sprake is van een hoog handelsvolume. Sommige technische analisten gebruiken ook andere technische indicatoren wanneer ze crossover vast willen stellen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Moving Average Convergence Divergence (MACD) en de Relative Strength Index (RSI)
Belangrijk om bij stil te staan, is dat moving averages in principe lagging (vertraagde) indicatoren zijn en geen voorspellend vermogen hebben. Dit betekent dat beide cross-overs doorgaans een sterke bevestiging zijn van een trendomkering terwijl deze al heeft plaats gevonden, maar geen indicatie geven van een omkering die nog aan de gang is.Hoe met een Golden Cross en een Death Cross te handelen

Het idee achter deze patronen is relatief simpel. Als je weet hoe een handelaar de MACD toepast, zal je gemakkelijker begrijpen hoe je deze crossover-signalen kunt gebruiken tijdens je trades.
Als we de gebruikelijke opvatting van het Golden Cross en het Death Cross hanteren, kijken we meestal naar de dagelijkse kaart. Een simpele strategie zou dan kunnen zijn om te kopen zodra een Golden Cross optreed en te verkopen als zich een Death Cross voordoet. Achteraf bezien zou dit een relatief succesvolle strategie voor Bitcoin zijn geweest over de afgelopen jaren, hoewel je dan ook veel valse signalen zou hebben gehad. Daarom is het niet verstandig om je voor je strategie blind te staren op één signaal. Je zal dus andere factoren mee moeten nemen in je overwegingen als het gaat om technieken voor marktanalyse.
Als je meer wilt lezen over een eenvoudige strategie om een positie op langere termijn uit te zetten, bekijk dan eens het artikel Dollar-Cost Averaging (DCA) Explained.

De hierboven genoemde crossover-strategie is gebaseerd op dagelijkse MA-kruising. Maar hoe zit het met andere periodes? Golden Cross en Death Crosses werken op dezelfde wijze en handelaren kunnen hiervan profiteren.

Zoals bij de meeste kaartanalysetechnieken, zijn signalen op langere tijdframes betrouwbaarder dan signalen op kortere tijdframes. Er kan een Golden Cross plaatsvinden in een wekelijkse tijdsbestek terwijl je tegelijkertijd een Death Cross in het uurlijkse tijdsbestek ziet optreden. Daarom is het altijd handig om uit te zoomen en naar het grotere plaatje op de kaart te kijken, rekening houdend met meerdere analyses.

Veel handelaren zullen ook kijken naar het handelsvolume bij het handelen op een Golden Cross en een Death Cross. Net als bij andere kaartpatronen, kan het volume een krachtig hulpmiddel zijn voor bevestigingen. Hierdoor zullen veel handelaren, wanneer een volumepiek gepaard gaat met een crossover-signaal, er zekerder van zijn dat het signaal als geldig kan worden beschouwd.
Als er eenmaal sprake is van een Golden Cross, kan het long-term moving average worden beschouwd als potentieel support-niveau. Omgekeerd gebeurt hetzelfde, zodra er een Death Cross plaatsvindt, kan dit worden beschouwd als een potentieel resistance-niveau.
Crossover-signalen kunnen ook worden vergeleken met signalen van andere technische indicatoren. Confluence-handelaren combineren meerdere signalen en indicatoren in één handelsstrategie om de handelssignalen betrouwbaarder te maken.


Tot slot

We hebben enkele van de meest populaire crossover-signalen besproken: het Golden Cross en het Death Cross.

Een Golden Cross omvat een short-term moving average boven een long-term moving average. Een Death Cross omvat een short-term MA crossing onder een Long-term MA. Ze kunnen allebei worden gebruikt als een betrouwbaar hulpmiddelen om trendomkeringen op de lange termijn te bevestigen, of het nu gaat om de aandelenmarkt, forex of cryptocurrency.
Heb je alsnog vragen over het handelen van crossover-signalen zoals het Golden Cross en het Death Cross? Bekijk ons Q & A-platform, Ask Academy, waar de community al je handelsvragen zal beantwoorden.