Bollinger Bands uitgelegd
StartpaginaArtikelen

Bollinger Bands uitgelegd

Gemiddeld
4mo ago
4m

Wat zijn Bollinger Bands? 

Bollinger Bands (BB) werden begin jaren 80 bedacht door financieel analist en handelaar John Bollinger. Tegenwoordig zijn Bollinger Bands een van de meest gebruikte instrumenten voor het doen van technische analyse (TA). In feite is een Bollinger Band een oscillator die meet hoe hoog of laag de volatiliteit van de markt is en of deze tekenen van oververkoop of -aankoop vertoont.

Het idee achter de BB-indicator is om aan te geven hoe prijzen rond een gemiddelde waarde zijn gedistribueerd. Om specifiek te zijn bestaat de indicator uit een bovenlimiet, een onderlimiet en een voortschrijdend gemiddelde (ook wel de middenlijn genoemd, of ‘simple moving average’ dan wel SMA in het Engels). De boven- en onderlimieten reageren op bewegingen van de marktprijs en verwijden wanneer de volatiliteit hoog is (met andere woorden, de limieten bewegen weg van het gemiddelde) dan wel vernauwen wanneer de volatiliteit laag is (of bewegen met andere woorden naar het gemiddelde toe).

De standaardformule voor Bollinger Bands gebruikt als middenlijn vaak een twintig-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de bovenlimiet en onderlimiet worden berekend op basis van de marktvolatiliteit ten aanzien van het gemiddelde (dit heet ook wel de standaarddeviatie). Een normaal opgezette Bollinger Bands-indicator ziet er ongeveer zo uit:

  • Middenlijn: twintig-daags voortschrijdend gemiddelde (SMA)

  • Bovenlimiet: twintig-daags SMA + (twintig-daagse standaarddeviatie x2)

  • Onderlimiet: twintig-daags SMA - (twintig-daagse standaarddeviatie x2) 

Een standaard Bollinger Band maakt dus gebruik van een twintig-daagse periode en tekent de boven- en onderlimiet in op twee standaarddeviaties van het gemiddelde vandaan. Het idee hierachter is dat minstens 85 procent van de prijsvolatiliteit gevangen wordt in de bandbreedte. Afhankelijk van eigen inzicht of handelsstrategieën kunnen deze waardes natuurlijk worden aangepast.

 

Hoe worden Bollinger Bands gebruikt om te handelen?

Bollinger Bands worden veel gebruikt in de traditionele financiële handel, maar kunnen evengoed worden ingezet in de crypto-handel. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop het signaal kan worden geïnterpreteerd, maar een Bollinger Band moet nooit als enig instrument of als indicator van een koop- of verkoopsignaal worden gebruikt. Bollinger Bands kunnen echter bruikbare nieuwe inzichten opleveren als deze in combinatie met andere technische indicatoren worden gebruikt. 

Laten we met die informative in ons achterhoofd eens kijken hoe de informatie van een Bollinger Band geïnterpreteerd kan worden.

Stijgt de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde en breekt deze door de bovenlimiet van de Bollinger Band, dan is het waarschijnlijk dat er (te) veel kopers op de markt zijn. Raakt de prijs meermaals de bovenlimiet, dan kan dit ook een teken zijn dat er een weerstandsniveau wordt getest.

Als de prijs van een bepaald instrument plotseling echter sterk daalt en meermaals de onderlimiet raakt of doorbreekt, bestaat er een kans dat de markt oververkocht is of dat er een nieuw steunniveau wordt getest.

Handelaars kunnen Bollinger Bands dan ook gebruiken (samen met andere technische indicatoren) voor het bepalen van hun aan- of verkoopmomenten, of om inzicht te krijgen in wanneer de markt tekenen van oververkoop of –aankoop vertoonde.

Daarnaast kan het verwijden en vernauwen van een Bollinger Band nuttig zijn bij het voorspellen van hoge of lage volatiliteit. De boven- en ondergrens bewegen namelijk weg van het midden wanneer de prijs van het handelsinstrument volatieler wordt, of naar het midden toe bewegen wanneer de prijs minder volatiel wordt. 

Om die reden zijn Bollinger Bands meer geschikt voor kortetermijnhandelaars als manier voor het analyseren van de volatiliteit van de markt en om toekomstige bewegingen te voorspellen. Sommige handelaars denken bijvoorbeeld dat wanneer de bandbreedte te wijd wordt, de markt zal consolideren en er een trendkering zal plaatsvinden. Wanneer de bandbreedte zich echter vernauwt, kan dat geïnterpreteerd worden als een teken dat de markt op het punt van uitbreken staat.

Wanneer de markt zijwaarts beweegt, vernauwt een Bollinger Band zich naar het voortschrijdend gemiddelde toe. Normaliter (maar niet altijd) zijn lage volatiliteit en kleine standaarddeviaties een voorbode van grote, explosieve koersbewegingen die zich kort na het doorbreken van de bandbreedte voordoen.

 

Bollinger Bands vs Keltner Channels

Keltner Channels zijn een vergelijkbaar instrument. In tegenstelling tot Bollinger Bands, die gebruik maken van een voortschrijdend gemiddelde en standaarddeviaties, maken Keltner Channels echter gebruik van de Average True Range (ATR) om de bandbreedte van het signaal rond een twintig-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA in het Engels) te construeren. De formule voor Keltner Channels ziet er dan als volgt uit:

  • Middenlijn: twintig-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

  • Bovenlimiet: twintig-daags EMA + (tiendaags ATR x2)

  • Onderlimiet: twintig-daags EMA - (tiendaags ATR x2)

 De bandbreedte van een Keltner Channel is typisch groter dan die van een Bollinger Band. Om die reden kan het een beter instrument zijn om trendkeringen en signalen van oververkoop of –aankoop te identificeren. Daarnaast zal een Keltner Channel deze signalen vaak eerder detecteren dan een Bollinger Band.

Aan de andere kant zijn Bollinger Bands een beter instrument om de volatiliteit van de markt in kaart te brengen, omdat het uitbreiden en vernauwen van de bandbreedte veel sterker wordt weergegeven dan in een Keltner Channel. Omdat Bollinger Bands daarnaast gebruik maken van standaarddeviaties waardoor de bandbreedte groter is, zal het minder vaak voorkomen dat er een vals signaal wordt gegenereerd.

Hoewel Bollinger Bands populairder zijn dan Keltner Channels, zijn het alle bij goede technische indicatoren – zeker voor de kortetermijnhandelaar. Ze kunnen dan ook prima in combinatie worden gebruikt om meer zekerheid over een signaal te krijgen.