Blockchain Voorbeelden: Internet of Things
StartpaginaArtikelen

Blockchain Voorbeelden: Internet of Things

Beginner
5mo ago
5m

Wat is Internet of Things?

In de begin dagen van de digitale revolutie in de jaren 1950, ontstond er een breed scala aan baanbrekende technologie. Hoewel het in eerste instantie beperkt was tot slechts een paar individuen, ontwikkelde de industrie zich zeer snel en de meeste nieuwe technologieën werden wijdverspreid en toegankelijker.

De convergentie van de verschillende soorten innovatieve apparaten (zoals RFID-chips, sensoren en internet) en de toegenomen toegankelijkheid gaven uiteindelijk de geboorte van het concept: Internet of Things (IoT). Met IoT-technologie kwam er een belangrijke verschuiving in het computertijdperk, waardoor nu meer dan alleen computers zich met het internet kunnen verbinden.

De geschiedenis van IoT

De eerste keer dat er gebruik van het IoT werd gemaakt was op MIT, waar universiteitsstudenten goedkope sensoren gebruikten om hun frisdrankautomaat te controleren en bij te vullen. Meer vooruitgang van het IoT werd geboekt rond 1994 toen een tijdschriftartikel door Reza Raji het idee voorstelde om datapakketten te verplaatsen om huizen en fabrieken te automatiseren. 

Rond de jaren negentig begon Microsoft samen met een aantal andere bedrijven met vergelijkbare ideeën te experimenteren, en vanaf 2002 begonnen veel media kanalen met het bespreken van de doorbraken van IoT - zoals het gebruik van slimme apparaten die met elkaar verbonden zijn terwijl ze gekoppeld zijn aan een monitorings informatiesysteem. Niettemin wordt 2008 door velen beschouwd als het officiële geboortejaar van de IoT-industrie, toen er meer elektronische apparaten met internet waren verbonden dan mensen.


Hoe werkt IoT?

IoT-technologie is in feite de internet bewerking van meerdere fysieke apparaten en objecten en bestaat vaak uit een netwerk van sensoren en niet-computerapparaten die via internet met computers of apparaten communiceren. Dit kan zijn in het gebruik van thermostaten, hartslagmeters, sprinklers en huisbeveiligingssystemen. De innovaties van de IoT-technologie zorgen voor bewaking op afstand, controle, automatisering en statuscontrole van een breed scala aan apparaten en sensoren, die kunnen worden gebruikt op slimme huizen en zelfrijdende auto's.


IoT voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik

IoT-technologie kan op veel verschillende manieren worden ingezet voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Veelvoorkomende voorbeelden hebben betrekking op het concept van domotica, waarbij verschillende apparaten kunnen worden gebruikt om het gebruik van lichten, airconditioners, verwarmingstoestellen en zelfs beveiligingssystemen te bewaken en te regelen. Deze apparaten kunnen ook worden verbonden met andere persoonlijke items, zoals slimme horloges en smartphones, of ook met speciale slimme hubs die zijn ontworpen om verschillende smart home-producten (zoals smart-tv's en koelkasten) met elkaar te verbinden.

Geautomatiseerde woningen hebben ook het potentieel om de levenskwaliteit van ouderen en mensen met een handicap aanzienlijk te verbeteren door hen ondersteunende technologie aan te bieden - vooral voor degenen met gezichtsvermogen, gehoor of mobiliteitsbeperkingen. Dit kan het gebruik van realtime sensoren omvatten die familieleden waarschuwen wanneer de hartslag van hun familielid abnormaal is of wanneer ze een val ervaren. Een ander interessant voorbeeld is het gebruik van slimme bedden om te detecteren of een bed bezet is of niet, dit wordt al door sommige ziekenhuizen getest om te controleren wanneer een patiënt zijn bed verlaat.


IoT voor commercieel en industrieel gebruik

Enkele voorbeelden van gevallen van industrieel gebruik kunnen het gebruik van sensoren omvatten voor het volgen van omgevingscondities, zoals temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en kwaliteit. IoT-apparaten kunnen ook door boeren worden gebruikt om bij te houden wanneer hun vee bijna geen water of voedsel heeft, of door fabrikanten om op de hoogte te zijn wanneer een belangrijk product bijna op is. Zo zouden zelfs geautomatiseerde machines kunnen bepalen om meer van een product te bestellen wanneer het aanbod een bepaalde ondergrens bereikt.


Beperkingen

Het Internet of Things brengt veel interessante innovaties en is zeker niet meer weg te denken. Wat de beperkingen betreft, is een van de problemen bij het gebruik van IoT-systemen voor zowel bedrijven als huishoudens het toegenomen aantal apparaten dat moet worden bewaakt en aangesloten (en veel daarvan kunnen afhankelijk zijn van een internetverbinding). Als de implementatie niet goed genoeg is, hebben bedrijven en huiseigenaren wellicht toegang tot verschillende apps om hun meerdere apparaten te monitoren. Dit zou IoT meer tijdrovend en minder aantrekkelijk maken voor potentiële klanten. 

Om deze reden hebben sommige bedrijven, zoals Apple en Lenovo, applicaties gemaakt waarmee apparaten kunnen worden bestuurd in de iOS-omgeving, zelfs met behulp van spraakopdrachten. Andere IoT-platforms werken rond hubs die onafhankelijk zijn van internet of WiFi-toegang. Voorbeelden hiervan zijn Echo van Amazon en de SmartThings Hub van Samsung. Het IoT werkt dus doordat de apparaten zijn gekoppeld aan een sensor, die vaak verbonden is met het internet zelf of met een andere WiFi-ontvanger, waardoor centrale bediening, programmering en bewaking mogelijk zijn.


IoT cryptocurrencies

Veel IoT-systemen zullen afhankelijk zijn van financiële micro-transacties tussen digitale objecten, en dit vereist dat de IoT-apparaten worden aangesloten op een manier die de zogenaamde machine-to-machine (M2M) -economie mogelijk maakt, wat in feite betekent dat er uitwisseling is van geld tussen niet-menselijke apparaten. In een dergelijke context is er een toenemende vraag naar IoT-compatibele valuta's, en cryptocurrencies zijn zeker een haalbaar alternatief.

Aanvankelijk geloofden velen dat de blockchain zelf het basiskader zou zijn voor de M2M-economie, omdat deze geschikt is voor microbetalingen en op grote schaal wordt gebruikt met cryptocurrencies. Veel blockchain-netwerken hebben echter beperkte prestaties met betrekking tot het aantal transacties per seconde dat ze aankunnen. Dit betekent dat de meeste Proof of Work en Proof of Stake blockchain-implementaties momenteel een beperkt potentieel voor schaalbaarheid bieden, waardoor ze ongeschikt zijn voor het verwerken van M2M-microtransacties op grote schaal. Desalniettemin is het benoemingswaardig dat veel blockchain-projecten werken aan oplossingen voor schaalbaarheid, zoals het Bitcoin Lightning Network en het Ethereum Plasma.


IOTA

IOTA (Internet of Things Application) is een project dat sterk gericht is op IoT-oplossingen en dat de ruggengraat wil vormen van de opkomende M2M-economie. Het is een open-source gedistribueerd ledger-protocol dat in tegenstelling tot Bitcoin en andere cryptocurrencies geen miners vereist om transacties te verifiëren. IOTA is niet gebaseerd op een blockchain-netwerk, maar op een stroom van onderling verbonden transacties, die zij tangle noemen.

De tangle bestaat uit een netwerk waar transacties direct kunnen worden geverifieerd door de gebruikers die ernaar vragen, zolang ze twee andere transacties vooraf voltooien. De limiet van transacties per seconde die kan worden verwerkt, houdt rechtstreeks verband met het aantal gebruikers in het netwerk.


IOTA is een complexe en zeer experimentele cryptocurrency en de enige die een tangle-architectuur gebruikt. Er zijn veel technische problemen gemeld en de tangle structuur moet nog steeds zijn efficiëntie bewijzen. Toch bracht het project een aantal interessante, innovatieve concepten naar voren en als ontwikkelaars erin slagen de mogelijke beperkingen te overwinnen, kan het geschikt zijn voor de IoT- en M2M-economie.


Slotwoord

Het Internet of Things (IoT) zal uiteindelijk zorgen voor automatisering, supervisie en controle van apparaten op grote schaal, wat ons dagelijks leven zeker zal verbeteren en de efficiëntie van verschillende industrieën zal verhogen. Er is een goede kans dat cryptocurrencies een onderdeel zullen zijn van de IoT-revolutie en dienen als het digitale geld voor de microtransacties en de M2M-economie. Momenteel is er een beperkt aantal cryptocurrency-projecten gericht op de IoT-industrie, maar we zullen waarschijnlijk nog veel meer zien worden gecreëerd in de nabije toekomst, omdat de technologie in een snel tempo ontwikkeld.