Blockchain-toepassingen: logistiek
StartpaginaArtikelen

Blockchain-toepassingen: logistiek

Beginner
3mo ago
5m

Een logistieke keten is een netwerk van mensen en bedrijven die betrokken zijn bij het creëren en distribueren van een bepaald product of dienst - van de eerste leveranciers tot de eindgebruikers en klanten. Een eenvoudig logistiek systeem omvat vaak de leveranciers van voedsel of grondstoffen, de fabrikanten (verwerkingsfase), de distributiebedrijven en de uiteindelijke retailers.

Momenteel wordt het systeem voor het beheer van deze toeleveringsketen geplaagd door een gebrek aan efficiëntie en transparantie en hebben de meeste netwerken moeite om alle betrokken partijen met elkaar te integreren. Idealiter moeten de producten en materialen, maar ook geld en gegevens, naadloos door de verschillende stadia van de keten bewegen.

Het huidige model maakt het echter moeilijk om een consistent en efficiënt logistiek systeem in stand te houden - wat niet alleen een negatieve invloed heeft op de winstgevendheid van de bedrijven, maar ook op de uiteindelijke detailhandelsprijs.

Sommige van de meest urgente problemen van de toeleveringsketen kunnen worden aangepakt door het gebruik van blockchain-technologie, omdat het nieuwe manieren biedt om gegevens vast te leggen, door te geven en te delen.


De voordelen van het gebruik van blockchain in de logistiek

Omdat blockchains zijn ontworpen als gedistribueerde systemen, zijn ze zeer goed bestand tegen modificaties en zijn ze zeer goed toepasbaar voor logistieke netwerken. Een blockchain bestaat uit een keten van 'blocks' die met elkaar verbonden zijn door middel van cryptografische technieken die ervoor zorgen dat de opgeslagen gegevens niet kunnen worden gewijzigd en er niet met de informatie geknoeid kan worden - tenzij het hele netwerk daarmee instemt.

Daarom bieden blockchain-systemen een veilige en betrouwbare architectuur voor het overbrengen van informatie. Hoewel ze vaak worden gebruikt voor het registreren van cryptografische transacties, kan blockchain-technologie uiterst nuttig zijn voor het beveiligen van alle soorten digitale gegevens en kan de toepassing ervan binnen een logistiek netwerk veel voordelen opleveren.

Transparante en betrouwbare informatie

Stel je voor dat we verschillende bedrijven en instellingen hebben die met elkaar samenwerken. Zij kunnen een blockchain-systeem gebruiken om gegevens vast te leggen over de locatie en het eigendom van hun materialen en producten. Elk lid van de toeleveringsketen kan zien wat er gebeurt als de materialen van bedrijf naar bedrijf verschuiven. Omdat de gegevensbestanden niet kunnen worden gewijzigd, is er nooit onenigheid over wie de verantwoordelijke partij is als er iets misgaat.

Kostenbesparend

Door de inefficiënties van logistieke netwerken wordt veel energie verspild. Dit probleem komt vooral voor in industrieën die werken met bederfelijke goederen. De verbeterde traceerbaarheid en transparantie van gegevens helpt bedrijven om de meest energieverspillende activiteiten te identificeren, zodat zij doeltreffende en kostenbesparende maatregelen kunnen nemen.

De blockchain kan ook een einde maken aan de kosten die verbonden zijn aan het in- en uitgaan van betalingen naar en van verschillende bankrekeningen en betalingsverwerkers. Deze kosten verlagen de winstmarges, maar komen binnen een blockchain-netwerk niet langer voor.

Data integreren

Een van de belangrijkste problemen met de huidige toeleveringsketen is dat het niet mogelijk is om gegevens van alle partners in het proces te integreren. Blockchains worden gebouwd als gedistribueerde systemen die een unieke en transparante 'data repository' onderhouden. Elk knooppunt van het netwerk (elke partij) draagt bij aan het toevoegen van nieuwe gegevens en het verifiëren van hun integriteit. Dit betekent dat alle informatie die op een blockchain is opgeslagen toegankelijk is voor alle betrokken partijen, zodat het ene bedrijf gemakkelijk kan controleren welke informatie door het andere bedrijf wordt verstuurd.

Een alternatief voor EDI

Veel bedrijven vertrouwen op Electronic Data Interchange (EDI)-systemen om zakelijke informatie naar elkaar te sturen. Deze gegevens worden echter vaak in batches verwerkt in plaats van in real-time. Als een zending vermist raakt of prijzen snel veranderen, krijgen andere deelnemers in de logistieke keten deze informatie pas als de volgende EDI-batch is verwerkt. Met blockchain wordt de informatie regelmatig bijgewerkt en kan deze snel worden gedistribueerd naar alle betrokken partijen.

Digitale overeenkomsten en het delen van documenten

Een enkele versie van de waarheid is belangrijk wanneer er logistieke documenten van welk soort dan ook gedeeld worden. De benodigde documentatie en contracten kunnen worden gekoppeld aan blockchain-transacties met digitale handtekeningen, zodat alle deelnemers toegang hebben tot de originele versie van de overeenkomsten en documenten. 

De blockchain garandeert de authenticiteit of 'onveranderlijkheid' van de documenten en de overeenkomsten. Deze kunnen alleen worden gewijzigd als alle betrokken partijen tot een consensus komen. Op die manier hoeven organisaties minder tijd door te brengen met hun advocaten om papierwerk of onderhandelingen te bespreken en kunnen zij in plaats daarvan meer tijd besteden aan het ontwikkelen van nieuwe producten of het bevorderen van zakelijke groei.


De uitdagingen van blockchain in de logistiek

Hoewel blockchain-technologie enorm veel potentieel heeft voor de logistieke industrie, zijn er enkele uitdagingen en beperkingen die het overwegen waard zijn.

Uitrol van nieuwe systemen

Systemen die speciaal voor de toeleveringsketen van een organisatie zijn gebouwd, kunnen mogelijk niet aangepast worden aan een blockchain-omgeving. Het reviseren van de infrastructuur en processen van het bedrijf is een belangrijke taak die de bedrijfsvoering kan verstoren en middelen kan onttrekken aan andere projecten. Het topmanagement kan daarom aarzelen voor een dergelijke investering te tekenen als zij geen steun van andere belangrijke spelers in hun industrie zien.

Het vinden van de juiste partners

De partners in de toeleveringsketen moeten ook bereid zijn om met blockchain-technologie aan de slag te gaan. Hoewel organisaties nog steeds voordelen kunnen behalen wanneer slechts een deel van het proces gebruik maakt van de blockchain, kunnen ze er niet ten volle van profiteren wanneer er geen brede acceptatie is. Bovendien is transparantie niet iets wat alle bedrijven wensen.

Openstaan voor verandering

Wanneer er een blockchain-systeem wordt ingevoerd, moeten bedrijven het gebruik ervan bij hun werknemers bevorderen. Een plan voor veranderingsmanagement moet zich richten op wat de blockchain is, de manieren waarop het hun takenpakket kan verbeteren en hoe gebruikers moeten werken met het nieuwe systeem. Een doorlopend trainingsprogramma kan zich richten op nieuwe functies of innovaties van blockchain-technologie, maar dat vereist tijd en (financiële) middelen.


Oog op de toekomst

Verscheidene grote spelers in de logistieke industrie omarmen al gedistribueerde systemen op basis van blockchains en zetten middelen in om het gebruik ervan aan te moedigen. Waarschijnlijk zullen we zien dat wereldwijde logistieke platformen gebruik gaan maken van blockchain-technologie om de manier waarop bedrijven informatie delen wanneer producten en materialen zich verplaatsen, te stroomlijnen.

Blockchain-technologie kan organisaties op veel verschillende manieren transformeren, van productie en verwerking tot logistiek en verantwoording. Elke gebeurtenis kan worden geregistreerd en geverifieerd om transparante en onveranderlijke informatie te creëren. Daarom heeft het gebruik van blockchains in logistieke netwerken zeker het potentieel om de inefficiënties te elimineren die traditionele managementmodellen karakteriseren.