Blockchain-use cases: Voorspellingsmarkten
StartpaginaArtikelen

Blockchain-use cases: Voorspellingsmarkten

Gemiddeld
2d ago
6m

Inhoud


Inleiding

Wanneer je in dezelfde zin de termen blockchain en markten tegenkomt, denk je zonder twijfel aan de toenemende markt voor handelsplatformen die cryptocurrency-transacties mogelijk maken. Blockchain-technologie heeft echter meer potentie dan dat en stelt ons in staat om hier allerlei markten bovenop te bouwen.

Financiële assets kunnen fysieke objecten (tastbaar) of digitale goederen (immaterieel) zijn. Maar ongeacht het type, waar er assets zijn die waarde vertegenwoordigen, is er een potentiële markt.

In dit artikel behandelen we een bepaald soort markt die aanzienlijk zou kunnen profiteren van blockchain-technologie: de voorspellingsmarkten.


Wat zijn voorspellingsmarkten?

Een voorspellingsmarkt is een speculatieve markt waar deelnemers niet handelen op opties of cryptocurrencies, maar op informatie. Specifieker gezegd, speculeren beleggers bij voorspellingsmarkten op de resultaten van toekomstige gebeurtenissen.
Dit kan iedere denkbare gebeurtenis zijn (op voorwaarde natuurlijk dat een makelaar bereid is deze op te nemen). Laten we een voorbeeld nemen van een ja / nee vraag: zal een trein van de VS naar Europa rijden in het jaar 2025?
Er zijn hier twee mogelijkheden: wel of niet. Indien je verwacht dat een dergelijke trein de komende vijf jaar niet operationeel zal zijn, kan je nee-contracten afnemen. Deze kunnen ergens tussen $ 0,00 en $ 1,00 geprijsd zijn. 
Als de trein niet op de gestelde deadline rijdt, kunnen nee-contracten worden ingewisseld voor $ 1,00, en ja-contracten zullen in dat geval waardeloos zijn. Omgekeerd, als het wel gehaald wordt, dan zijn nee-contracten niets waard, terwijl ja-contracten juist $ 1,00 waard zijn.
Tot die tijd zal de waarde fluctueren aan de hand van het marktsentiment en zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt. In het bovenstaande voorbeeld kunnen de prijzen van nee-contracten stijgen rondom de deadline op basis van ontwikkelingen in onderwatertunneltechnologie. Een aankondiging vanuit het bedrijfsleven om deze treindienst voor 2024 uit te rollen, kan echter de prijs van ja-contracten stuwen.

Het lijken hierdoor standaard speculatieve markten. Deelnemers kopen contracten in de hoop dat ze in de loop van de tijd in waarde stijgen. Maar voorspellingsmarkten verschillen aanzienlijk ten opzichte van het gemiddelde speculatieve principes. Als je het gebruik hiervan correct inzet, dan kunnen dit krachtige voorspellingsinstrumenten zijn.


Waarom zijn voorspellingsmarkten nuttig?

De kans is groot dat een marktdeelnemer bij het plaatsen van een weddenschap enige kennis heeft die zijn beslissing beïnvloedt. Verschillend van het conventionele gokken, zijn er hier externe factoren die de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten kunnen beïnvloeden.

Slimme investeerders zullen eerst grondig onderzoek doen en experts zullen hun afwegingen maken. Degenen met kennis of expertise op het gebied van het onderwerp zullen investeren in de contracten waarvan zij denken dat ze waarschijnlijk meer waard zijn. Kortom, voorspellingsmarkten dienen als aanjagers van informatie.
Terug naar het voorbeeld over de intercontinentale trein, als er de nee-contracten worden verhandeld tegen $ 0,90 en ja-contracten tegen $ 0,10, dan betekent dit dat weinig mensen vertrouwen hebben in het succes van het concept. De collectieve verwachting van de markt weerspiegelen zich in de data, aangezien degenen met kennis een financiële stimulans hebben om hun kennis te ‘rapporteren’.
Voorspellingsmarkten blinken uit in het verzamelen en het uitstallen van informatie. Ze werken volgens het principe dat de wijsheid van het collectief zwaarder weegt dan de kennis van enkele experts. Door verschillende markten te beschouwen kunnen belanghebbenden in alle sectoren, zoals van IT tot duurzame energie, profiteren van de inzichten van het collectief. Sterker nog, de markten verkrijgen via crowdsourcing informatie om een zeer nauwkeurig beeld van toekomstige evenementen te krijgen.
Voorstanders geloven zelfs dat voorspellingsmarkten de drijvende kracht kunnen zijn in een nieuwe vorm van democratie, ook wel futarchie genoemd.
We hebben niet eens altijd ja- / nee-contracten nodig. We kunnen namelijk alle tegenovergestelde uitkomsten gebruiken. Een populair voorbeeld hiervan is dat van de presidentsverkiezingen in Amerika. Stel dat twee kandidaten, kandidaat A en kandidaat B, de strijd met elkaar aangaan. Deelnemers aan voorspellingsmarkten kunnen contracten van Kandidaat A kopen als ze geloven dat Kandidaat A zal winnen, en Kandidaat B als ze anders van mening zijn.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Voorspellingsmarkten en blockchain-technologie

Voorspellingsmarkten zijn waardevolle instrumenten, maar hun waarde kan aanzienlijk worden versterkt als ze worden gedecentraliseerd. Gecentraliseerde platforms zijn tegenwoordig beperkt in hun aanbod, hetzij vanwege lokale wetgeving of vanwege de terughoudendheid van exploitanten om bepaalde contracten te vermelden. Uiteindelijk moeten de gebruikers de exploitant van het platform kunnen vertrouwen en daarnaast tevens honoraria betalen voor het gebruik van hun diensten.

Met een op blockchain gebaseerde aanpak kan het conventionele gecentraliseerde model komen te vervallen. Dit kan veel voordelen bieden, zoals weerstand tegen censuur, een verminderd aantal tussenpersonen en een grotere toegankelijkheid.


Censuur-weerstand

De gevestigde voorspellingsmarkten worden doorgaans beheerd door één partij. Dit betekent dat entiteiten zoals overheidsinstanties of kwaadwillende actoren deze gemakkelijk kunnen beïnvloeden. Gedecentraliseerde platforms kunnen daarentegen minder gemakkelijk worden verwijderd.

Wanneer dit wordt geregeld door smart contracts, bestaat het ‘singel point of faillure’ niet meer. Elke node in het netwerk voert dezelfde code uit. Als de contracten op een bepaalde manier worden opgebouwd, dan is het voor een enkele gebruiker niet mogelijk om de programma's die de markt ondersteunen te bewerken of te verwijderen.


Geen tussenpersonen

Voor blockchains zijn geen administrators benodigd. Aangezien het werk dan wordt uitbesteed aan geautomatiseerde code, is er geen behoefte meer aan tussenpersonen. Gebruikers werken rechtstreeks met smart contracts, wat betekent dat ze geen honoraria meer hoeven te betalen aan derden (zoals gebruikelijk is op een gecentraliseerd platform). Dit neemt tevens het risico op slechte intenties van de tegenpartij weg, omdat er geen wantrouwen meer heerst.


Autorisatie arm

Met gedecentraliseerde voorspellingsmarkten staat het iedereen over de hele wereld vrij om weddenschappen te plaatsen of contracten aan te bieden. Geografische en wettelijke beperkingen waarmee eerdere platforms werden geconfronteerd zullen dan geen belemmering meer vormen.


De kracht van blockchain-orakels

Als er geen makelaar en geen centrale autoriteit meer is, wie stelt dan het resultaat vast op het moment van afloop?

We kunnen hier een soort 'waarheid'-mechanisme instellen en dit is precies waar blockchain-orakels uitkomst kunnen bieden. We hebben dan behoefte aan gegevensbron die ons met absolute zekerheid aangeeft of de uitkomst klopt. Om dit te doen, zijn er een meerdere benaderingen. 

De meest voor de hand liggende methode is om een website of feed van derden aan te boren, maar dat ondermijnt juist de fundamenten van de blockchain. Deze externe partij kan immers de resultaten beïnvloeden. Deze partij kan dan voor eigen gewin de uitkomsten beïnvloeden of juist een doelwit worden door degenen die willen vals spelen.

Een andere optie is om de gebruikers financieel te stimuleren om waarheidsgetrouw over gebeurtenissen te rapporteren. Er kunnen ‘staking’ mechanismen worden geïmplementeerd, waarbij gebruikers tokens moeten inleggen om te kunnen rapporteren. Als ze correct rapporteren, ontvangen ze hiervoor een vergoeding. Proberen ze echter vals te spelen, dan zullen ze hun inzet verliezen. Dit model wordt al gebruikt door Augur, het eerste blockchain-platform voor voorspellingsmarkten, voor geschillenbeslechting. Andere platforms, zoals Gnosis, stellen gebruikers juist in staat om gebruik te maken van een mix van gecentraliseerde en gedecentraliseerde oplossingen.
Het gebruik van blockchain-orakels in voorspellingsmarkten is een relatief nieuw concept. Als opkomende technologie moeten we nog ondervinden welke orakelvorm het meest geschikt is voor de verschillende soorten voorspellingsmarkten. Vorig jaar publiceerde Binance Research hierover een rapport. Ze omschreven onder meer een Design Flaw Attack en andere fouten in een van de meest gebruikte implementaties van voorspellingsmarkten.


Tot slot

Voorspellingsmarkten zijn interessante tools voor het aangaan van weddenschappen op toekomstige resultaten, maar het zijn ook gevorderde instrumenten om betrouwbare informatie over vrijwel alles te verzamelen. Door individuen financieel te stimuleren om hun kennis over een markt te delen, kunnen we inzichten genereren in sociale, industriële en politieke trends.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn er tekortkomingen binnen de gecentraliseerde platforms die de voorspellingsmarkten belemmeren in hun ware potentieel. Maar deze belemmeringen zijn goed weg te nemen met behulp van gedecentraliseerde alternatieven. Naarmate er meer bruikbare orakels worden ontwikkeld, zou blockchain-technologie aantoonbaar bij kunnen dragen aan eerlijke code waar niet mee geknoeid kan worden.