Blockchain-toepassingen: gezondheidszorg
StartpaginaArtikelen

Blockchain-toepassingen: gezondheidszorg

Beginner
5mo ago
5m
Hoewel het vaker in verband wordt gebracht met Bitcoin en andere cryptovaluta, is het gebruik van blockchain-technologie ook onderzocht voor de opslag en bescherming van gegevens in verschillende industrieën. Samen met filantropie en logistiek is gezondheidszorg een van de meest besproken gebieden voor toepassing van deze nieuwe technologie. Maar welke aspecten van de blockchain maken het geschikt voor de gezondheidszorg?


De voordelen van blockchain in de gezondheidszorg

Sommige van de functies waarmee cryptocurrency-blockchains kunnen fungeren als een veilig register van financiële transacties zijn ook toepasbaar op het opslaan van medische gegevens. Aangezien de meeste blockchains zijn ontworpen als gedistribueerde systemen die bestanden registreren en beschermen door middel van cryptografie, is het uiterst moeilijk voor iemand om de gegevens te manipuleren of te wijzigen zonder de goedkeuring van alle andere deelnemers binnen het netwerk. Daarom is onveranderlijkheid een van de kenmerken die het mogelijk maakt om integere databases voor medische dossiers aan te leggen.
Bovendien maakt de peer-to-peer architectuur die gebruikt wordt in blockchains het mogelijk om alle kopieën van een patiëntendossier met elkaar te synchroniseren terwijl er updates worden uitgevoerd, ook al zijn ze opgeslagen op verschillende computers. In feite heeft elk netwerkknooppunt een kopie van de volledige blockchain en wordt er regelmatig met andere knooppunten gecommuniceerd om ervoor te zorgen dat de gegevens up-to-date en authentiek zijn. Decentralisatie en datadistributie zijn dus ook belangrijke aspecten.

Het is de moeite waard om te vermelden dat blockchains gedistribueerd maar niet altijd gedecentraliseerd (in termen van governance) zijn. Decentralisatie is geen binaire zaak, dus afhankelijk van de manier waarop de knooppunten worden gedistribueerd alsook de algemene architectuur kunnen gedistribueerde systemen verschillende gradaties van decentralisatie vertonen. In de context van gezondheidszorg worden blockchains meestal gebouwd als een privénetwerk, in tegenstelling tot de publieke netwerken die typisch gebruikt worden als cryptocurrency ledgers. Hoewel iedereen kan meedoen en bijdragen aan de ontwikkeling van een publieke blockchain, vereisen private versies daar toestemming voor en worden ze beheerd door een kleiner aantal nodes.


Mogelijke voordelen

Meer veiligheid

Zoals gezegd is een van de belangrijkste toepassingen van blockchains in de gezondheidszorg het gebruik van de technologie om een veilige en uniforme peer-to-peer (gedistribueerde) database te creëren. Dankzij de onveranderlijkheid van blockchains is het corrumperen van gegevens niet langer een probleem. De blockchain-technologie kan worden gebruikt om de medische gegevens van duizenden patiënten effectief te registreren en te volgen.

In tegenstelling tot traditionele databases die afhankelijk zijn van een gecentraliseerde server, maakt het gebruik van een gedistribueerd systeem het mogelijk om gegevens uit te wisselen met een hoger beveiligingsniveau terwijl ook de administratieve kosten die het huidige systeem met zich meebrengt worden beperkt. De gedecentraliseerde aard van blockchains maakt ze ook minder kwetsbaar voor technische storingen en externe aanvallen die vaak waardevolle informatie in gevaar brengen. De beveiliging van blockchain-netwerken kan vooral nuttig zijn voor ziekenhuizen, die vaak te maken hebben met inbraken van hackers en ransomware-aanvallen.

Compatibiliteit

Een ander voordeel van op blockchain gebaseerde medische dossiers is hun vermogen om de interoperabiliteit tussen klinieken, ziekenhuizen en andere zorgverleners te verbeteren. Technologische verschillen in systemen voor de opslag van gegevens maken het vaak moeilijk voor organisaties om documenten te delen. Blockchains kunnen dit probleem echter oplossen door geautoriseerde partijen toegang te geven tot een uniforme database van patiëntendossiers of zelfs dossiers voor distributie van medicijnen. In plaats van systemen aan elkaar proberen te koppelen, kunnen dienstverleners samenwerken aan één enkele database.

Toegankelijkheid en transparantie

Naast het vereenvoudigen van het proces van het delen van dossiers, kunnen blockchain-systemen patiënten ook meer toegankelijkheid tot en transparantie over hun eigen gezondheidsinformatie bieden. In sommige omstandigheden kan een verzoek om validatie van wijzigingen in de documenten van patiënten de nauwkeurigheid van de dossiers waarborgen en indien correct gebruikt, kan dit soort verificatie een extra veiligheidslaag bieden tegen zowel menselijke fouten als opzettelijke vervalsingen.

Betrouwbare toeleveringsketens

Blockchains kunnen een betrouwbare methode zijn voor het traceren van geneesmiddelen gedurende het gehele productie- en distributieproces, waardoor het wijdverbreide probleem van namaakgeneesmiddelen wordt teruggedrongen. In combinatie met IoT-apparaten die worden gebruikt om omgevingsfactoren zoals temperatuur te meten, kan de blockchain-technologie ook worden gebruikt om de juiste omstandigheden voor opslag- en levering te garanderen of om de kwaliteit van geneesmiddelen te valideren.

Bescherming tegen verzekeringsfraude

Blockchain zou ook kunnen worden gebruikt om verzekeringsfraude te bestrijden, een probleem dat het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem naar schatting ongeveer 68 miljard dollar per jaar kost. De onveranderlijke verslagen die op blockchains worden opgeslagen en die met een verzekeraar worden gedeeld, kunnen enkele van de meest voorkomende vormen van fraude voorkomen, waaronder facturering voor procedures die nooit hebben plaatsgevonden en het in rekening brengen van onnodige diensten.

Werving voor klinisch onderzoek

Een andere toepassing van blockchain in de gezondheidszorg is het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van klinisch onderzoek. Medische gegevens op een blockchain kunnen door recruiters worden gebruikt om patiënten te identificeren die kunnen profiteren van experimentele geneesmiddelen. Een dergelijk systeem zou de inschrijving voor klinische proeven aanzienlijk kunnen verbeteren, aangezien veel patiënten nooit op de hoogte worden gesteld van relevant onderzoek en daarom nooit de kans krijgen om eraan deel te nemen. Terwijl de proeven worden uitgevoerd, kunnen blockchains worden gebruikt om de integriteit van de verzamelde gegevens te waarborgen.


Mogelijke beperkingen

Hoewel het vele voordelen biedt aan zowel patiënten als aanbieders, moet de blockchain nog een aantal obstakels overwinnen voordat het uiteindelijk op grote schaal kan worden toegepast in de medische sector. 

Compliance

Als we de VS als voorbeeld nemen, zijn zorgverleners die geïnteresseerd zijn in de toepassing van blockchain-technologie verplicht om te voldoen aan de bestaande regelgeving zoals de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA). In principe schetst HIPAA normen voor gegevensopslag, -deling en -bescherming in de gezondheidszorg. Om volledig te kunnen voldoen aan de eisen, zouden in de VS gevestigde bedrijven dus op maat gemaakte blockchain-systemen moeten implementeren met meer functies voor privacy en begrensde toegankelijkheid.

Kosten en snelheid

Wat de provider betreft is het waarschijnlijk dat blockchain-oplossingen een hoge initiële investering met zich meebrengen, een feit dat bredere toepassing zeker in de weg staat. Bovendien zijn gedistribueerde systemen vaak aanzienlijk langzamer dan gecentraliseerde systemen als het gaat om transacties per seconde. Een netwerk met een grote blockchain, met veel nodes, zou waarschijnlijk meer tijd nodig hebben om gegevens te verzenden en te synchroniseren dan gecentraliseerde systemen. Dit is vooral van belang voor enorme databases die uiteindelijk informatie van miljoenen patiënten moeten opslaan en volgen. Het probleem is nog erger bij grote beeldbestanden, zoals computertomografie of MRI-scans.


Tot slot

Van het creëren en delen van onveranderlijke medische dossiers tot het vergroten van de transparantie in de farmaceutische toeleveringsketen, blockchain-netwerken hebben verschillende veelbelovende toepassingen in de zorgsector. Hoewel er enkele technische, logistieke en regelgevende uitdagingen zijn, zal de implementatie van deze systemen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de toekomst van de opslag en overdracht van medische gegevens.