Blockchain toepassingen: Overheid
StartpaginaArtikelen

Blockchain toepassingen: Overheid

Beginner
5mo ago
6m
Hoewel blockchain-technologie oorspronkelijk is ontworpen om te functioneren als de architectuur van Bitcoin, wordt deze nu in veel verschillende gebieden gebruikt. Een van deze gebieden is de overheid, waarbij gedistribueerde systemen de potentie hebben om de publieke sector sterk te kunnen veranderen.


Waarom zullen overheden over Blockchain na moeten denken?

Hoewel het veel bestuurlijke voordelen kan hebben, zijn er enkele belangrijke motivatoren voor overheidsinstanties om te overwegen om blockchain-technologie te implementeren. Deze redenen omvatten onder andere een verhoogde mate van decentralisatie, data-integriteit, transparantie en een betere efficiëntie wat uiteindelijk tot lagere operationele kosten kan leiden.


Decentralisatie en data-integriteit

Er zijn veel verschillende methoden om de blockchain op te bouwen, maar vanuit het oogpunt van gedistribueerde systemen, bieden ze allemaal een zekere mate van decentralisatie. Dat komt omdat een blockchain-netwerk wordt ondersteund door een netwerk van computer-nodes, die samenwerken om alle data te controleren en verifiëren. In principe moet er consensus en overeenstemming bereikt worden over de totale database, met behoud van een unieke versie van de juiste keten.

In die zin kunnen blockchain-systemen een hoge mate van standvastigheid bereiken en het framework kan alleen worden aangepast, en in sommige gevallen worden verbeterd, door geautoriseerde partijen. In de praktijk kunnen de verschillende overheidsinstanties opereren als de controlerende partij, die verantwoordelijk zijn voor de distributie en controle van gegevens. Dit zou de kans op het manipuleren van gegevens en eventuele fraude nog verder verkleinen.

Eventueel kunnen niet-overheidsinstanties, universiteiten en zelfs burgers ook als validerende nodes (knooppunten) worden ingezet, wat zou kunnen resulteren in een nog hogere mate van decentralisatie. Bovendien kunnen deze verificatiemethoden veel voorkomende soorten fouten verhinderen, zoals fouten bij het invoeren van data (bijv. Een block dat geen juiste informatie bevat zou worden geweigerd door het gedistribueerde netwerk van nodes).

Daarnaast is het niet uit te sluiten dat blockchain op een dag een belangrijke zal rol spelen in het verkiezingsproces. Eerlijke en open verkiezingen zijn een van de fundamenten van een democratie en de hoge mate van onveranderbaarheid van de blockchain maakt het een ideaal middel dat zorgt dat er niet met de uitslag geknoeid kan worden. Naast extra beveiliging bij het stemmen op stembureaus, heeft blockchain ook het potentieel om veilig online stemmen te realiseren. De Amerikaanse staat West Virginia maakte gebruik van een dergelijk systeem tijdens de midterm-verkiezing in de Verenigde Staten in 2018 als pilot.


Transparantie

Blockchain-databases kunnen eventueel worden gebruikt om gegevens van de overheid op te slaan en te beschermen op een manier die het voor iedereen moeilijker maakt om informatie te manipuleren of te verbergen. Momenteel worden de meeste overheidsgegevens opgeslagen in gecentraliseerde databases, die worden beheerd door de autoriteiten zelf. Sommige van deze databases worden beheerd door slechts een paar mensen, waardoor manipulatie gemakkelijk onopgemerkt kan blijven. In dergelijke situaties kan blockchain-technologie uitkomst bieden omdat deze het proces van verificatie en opslag van gegevens aan meerdere partijen kan uitbesteden, waardoor de macht wordt verdeeld.

Daarom kan blockchain-technologie worden gebruikt bij transparante databases die argwaan tussen overheidsinstanties en burgers vermindert (of zelfs helemaal wegneemt). Sommige Europese autoriteiten onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van blockchain-registers om het voorkomen van geschillen over eigendommen te verminderen. Een dergelijk model kan gebaseerd zijn op een gedistribueerd systeem dat toegankelijk is voor zowel overheidsinstanties als burgers. Elke partij kan dan veilig een kopie van de officiële documenten en claims bewaren.

Gedecentraliseerde blockchains kunnen ook toegang verschaffen aan justitie of overheidsinstanties en waakhondorganisaties die corruptie of machtsmisbruik moeten onderzoeken. Doordat de afhankelijkheid van tussenpersonen bij het delen van gegevens en financiële transacties afneemt, zouden blockchain-systemen het ook veel moeilijker kunnen maken voor overheidsfunctionarissen om wangedrag te verdoezelen door geld via dubieuze tussenpersonen weg te sluizen.


Toename van efficiëntie

Een andere reden om blockchain bij overheden toe te passen, is om operationele kosten te verlagen door de werkefficiëntie van overheidsinstellingen te bevorderen. Omdat overheden afhankelijk zijn van belastinggeld, is het van belang dat ze verstandig met hun budgetten omgaan. Blockchain-systemen en smart contracts kunnen worden gebruikt om de taken en workflows te automatiseren, waardoor tijd en geld besteed aan bureaucratische processen aanzienlijk zou kunnen verminderen.

Naast administratieve uitgavenverlaging, kunnen ze ook bijdragen om het vertrouwen en de tevredenheid van burgers te vergroten. Meer efficiëntie en lagere kosten zouden waarschijnlijk resulteren in een hogere waarderingen van bestuursorganen. Door de operationele kosten te verlagen, kunnen overheden overigens meer investeren in andere gebieden, zoals onderwijs, veiligheid en volksgezondheid.

Belastinginning is een ander belangrijk kerngebied waarbij blockchain-technologie een rol kan spelen. Blockchain-gebaseerde grootboeken kunnen relatief eenvoudig geld tussen partijen verplaatsen volgens vooraf ingestelde voorwaarden. Dit kan mogelijk leiden tot een drastische verlagingen van de administratieve kosten, die doorgaans gepaard gaan met het innen en verdelen van belastinggeld en het handhaven van belastingwetten. Door bijvoorbeeld records op te slaan op privé blockchains, kunnen belastingdiensten ook een betere beveiliging bieden om individuele belastingbetalers te beschermen tegen fraude of identiteitsdiefstal.


Nadelen en beperkingen

Hoewel het duidelijk is dat blockchain een bijdrage kan bieden om de gegevensintegriteit, transparantie en efficiëntie te verbeteren, zijn er bepaalde beperkingen verbonden aan het gebruik ervan in de publieke sector. 

Zo valt op te merken dat de eigenschappen, zoals onveranderbaarheid, die doorgaans de voordelen biedt van de blockchain, in bepaalde omstandigheden ook een nadeel kan zijn. Dat de data niet aangepast kan worden maakt het essentieel dat gegevens correct worden ingevoerd vóór validatie, wat betekent dat aanvullende stappen moeten worden ondernomen om de nauwkeurigheid van de initiële gegevensverzameling te kunnen waarborgen. 

Hoewel sommige blockchain-implementaties juist zijn ontworpen om meer flexibiliteit te bieden, waardoor gegevens juist wel kunnen worden gewijzigd, zou dit de goedkeuring (consensus) van de meeste nodes vereisen. Dit kan vragen oproepen omtrent de decentralisatie van het systeem en uiteindelijk tot discussies leiden. Toch zou dit nadeel relatief eenvoudig ondervangen kunnen worden op particuliere blockchains die geen hogere mate van decentralisatie vereisen.

Privacy-waarborging is ook een aandachtspunt, omdat gegevens die aan een blockchain worden toegevoegd permanent beschikbaar blijven voor iedereen. Dit kan tot problemen leiden bij gegevens die juist niet openbaar mogen worden zoals strafregisters. In landen die wetgeving hanteren waarbij online-gegevens verwijderd kunnen worden, kunnen deze onveranderbare gegevens in strijd zijn met bestaande wetgeving of gerechtelijke verordeningen. Potentiële oplossingen voor deze problemen kunnen onder meer zijn: het toepassen van burn-functies en cryptografische technieken, zoals zk-SNARKs of andere vormen van zero-knowledge proofs.

Tot slot moet worden opgemerkt dat overheden zelf de obstakels voor de implementatie kunnen vormen. In sommige gevallen begrijpen autoriteiten de waarde van blockchain-technologie niet, waardoor ze de potentiële voordelen over het hoofd kunnen zien. In meer extreme gevallen kunnen overheden waarin veel sprake is corruptie, de adoptie van blockchain tegengaan om de belangen van hun eigen functionarissen te beschermen.


Tot slot

Ondanks de bovenstaande nadelen, zijn er veel verschillende mogelijke toepassingen voor blockchain-systemen bij overheden. Van het verbeteren van de transparantie tot het stroomlijnen van het proces rondom belastingen, gedistribueerde netwerken kunnen overheden helpen om efficiënter te werken en meer vertrouwen bij hun burgers scheppen. Hoewel sommige toepassingen nog steeds in de kinderschoenen staan, experimenteren veel landen hier momenteel al mee.

Het is op te merken dat gedigitaliseerde systemen door overheden al sinds het begin van de jaren 2000 worden toegepast, jaren vóór de oprichting van de blockchain. Estland is hier een goed voorbeeld van, aangezien dat land in 2002 zijn digitale identificatie-programma lanceerde en in 2005 het eerste land was dat via internet verkiezingen organiseerde. In 2014 lanceerde de Estse overheid het e-Residency program, waarin het zinspeelt op het toepassen van blockchaintechnologie bij het beheer en de beveiliging van digitale gegevens..