Blockchain-toepassingen: goede doelen
StartpaginaArtikelen

Blockchain-toepassingen: goede doelen

Beginner
5mo ago
5m

Blockchain voor goede doelen: een introductie tot crypto-filantropie

Goededoelenorganisaties stuiten vaak op belemmeringen bij het uitvoeren van hun activiteiten als gevolg van een gebrek aan transparantie, verantwoordingsplicht en grenzen aan de manier waarop zij donaties kunnen accepteren. Crypto-filantropie (of het gebruik van blockchain-technologie om charitatieve bijdragen te faciliteren) biedt een alternatieve oplossing, waarbij gedecentraliseerde en directe transacties deze organisaties kunnen helpen met het ontvangen van donaties en het werven van fondsen.


De basis van blockchain

Het creëren van blockchain-systemen heeft veel voordelen opgeleverd in een verscheidenheid van industrieën, omdat deze systemen meer transparantie en gegevensbeveiliging mogelijk maken. Hoewel het concept al lang voor de oprichting van Bitcoin bestond, werd het potentieel van de blockchain pas op grotere schaal erkend toen de cryptovaluta populair werd.
De blockchain is een fundamenteel onderdeel van bijna alle cryptografische netwerken. Het werd door Satoshi Nakamoto bedacht als het digitale grootboek achter Bitcoin, maar de technologie is sindsdien toegepast in een verscheidenheid aan andere scenario's en is niet alleen nuttig gebleken voor digitale valuta, maar ook voor vele andere vormen van digitale communicatie en gegevensuitwisseling.
De Bitcoin-blockchain werkt als een gedistribueerd grootboek (distributed ledger technology of DLT) dat wordt beschermd door cryptografie en onderhouden door een enorm netwerk van computers (nodes of netwerkknooppunten). Een dergelijk kader maakt wereldwijd peer-to-peer (P2P) transacties binnen een 'vertrouwensloze' omgeving mogelijk. Vertrouwensloos betekent dat het niet nodig is dat gebruikers elkaar vertrouwen, omdat alle deelnemende knooppunten een vooraf gedefinieerde set regels moeten volgen (zoals beschreven in het Bitcoin-protocol).
Het Bitcoin-grootboek dat voor deze transacties wordt gebruikt, bevindt zich niet op een enkel datacenter of server. In plaats daarvan wordt de blockchain verdeeld en gedupliceerd over een groot aantal netwerkknooppunten verspreid over de hele wereld. Dit betekent dat elke keer als er een transactie wordt bevestigd of er gegevens worden gewijzigd, elke deelnemer zijn eigen versie van de blockchain moet updaten in overeenstemming met die gebeurtenissen (met andere woorden, ze moeten consensus bereiken over elke wijziging).
Zoals gezegd wordt de blockchain vaak gebruikt als een gedistribueerd grootboek. De eigenschappen van deze unieke technologie kunnen van grote waarde zijn voor verschillende filantropische organisaties en liefdadigheidsinstellingen. De Binance Blockchain Charity Foundation (BCF) is daar een goed voorbeeld van.


Donaties in cryptovaluta

Er is nog een lange weg te gaan tot cryptovaluta wereldwijd wordt geaccepteerd, en zeker als het gaat om liefdadigheid. Op dit moment is er een klein maar groeiend aantal liefdadigheidsorganisaties die cryptovaluta hebben omarmd als donatiemethode.

Donateurs die van plan zijn hun cryptovaluta te doneren aan het goede doel kunnen slechts uit een aantal organisaties kiezen, of moeten voldoende grote bedragen doneren om de liefdadigheidsinstellingen van hun voorkeur ervan te overtuigen om donaties in cryptovaluta te accepteren.

Voordat een liefdadigheidsinstelling donaties in crypto kan ontvangen, moet er een proces bestaan om die fondsen op een transparante en efficiënte manier te beheren en te distribueren. Het begrijpen van de basisprincipes van cryptovaluta en blockchain-technologie - en hoe donaties in cryptovaluta kunnen worden omgezet in fiatvaluta - is cruciaal voor een effectieve implementatiestrategie.


Mogelijke voordelen van crypto-filantropie

Crypto-filantropie heeft een aantal bijzondere voordelen voor liefdadigheidsorganisaties en donoren, waaronder:

  • Totale transparantie: elke cryptografische transactie is uniek, wat betekent dat deze ook gemakkelijk door de blockchain kan worden gevolgd. De grotere transparantie en publieke verantwoording kan de donoren geruststellen en hen aanmoedigen om te blijven geven, terwijl tegelijkertijd de reputatie van de liefdadigheidsinstelling op het gebied van integriteit versterkt wordt.
  • Mondiaal en gedecentraliseerd: de meeste blockchain-netwerken kennen een hoge mate van decentralisatie, wat betekent dat ze niet afhankelijk zijn van een centrale overheid of een andere instelling. Zo kunnen fondsen rechtstreeks van donoren naar liefdadigheidsinstellingen worden overgeheveld; de gedecentraliseerde aard van de blockchain maakt de technologie ook bijzonder geschikt voor internationale transacties.
  • Digitale overeenkomsten: blockchain maakt het gemakkelijker om digitale gegevens te delen en op te slaan en kan ook worden gebruikt om te garanderen dat belangrijke documenten of contracten niet kunnen worden gewijzigd zonder dat alle betrokken leden daar hun goedkeuring voor hebben gegeven. 
  • Lagere kosten: de blockchain-technologie heeft het potentieel om het beheer van liefdadigheidsinstellingen te vereenvoudigen, delen van processen te automatiseren en de totale kosten te verlagen doordat er minder tussenpersonen nodig zijn.
  • Lagere belastingen: we nemen een in de VS gevestigde donor als voorbeeld. Als er een donatie wordt gedaan in Bitcoin, krijgt het goede doel de volledige gedoneerde waarde (zonder aftrek van vermogenswinstbelasting). Bovendien zou de donor hogere belastingaftrek kunnen claimen bij de desbetreffende overheidsinstanties.


Zorgen en beperkingen

Ondanks de potentiële voordelen zijn er een ook een aantal punten waarmee rekening moet worden gehouden op het gebied van van crypto-filantropie:

  • Volatiliteit: afgezien van de stabiele munten of stablecoins worden de meeste cryptovaluta verhandeld op zeer volatiele markten en hebben ze vaak last van grote schommelingen in waarde.
  • Beveiliging: als de sleutels die toegang geven tot gedoneerde fondsen verloren gaan, is er geen manier om ze terug te krijgen. Worden die sleutels niet goed beheerd en beveiligd, dan kan een kwaadwillende toegang krijgen tot de wallets en er met de gedoneerde fondsen vandoor gaan.
  • Bewustwording en begrip bij het publiek: de meeste mensen vinden de blokketen vrij moeilijk uit te leggen, en veel potentiële donoren begrijpen de basisprincipes van cryptocurrenties niet goed genoeg om het systeem te vertrouwen of het te gebruiken voor liefdadigheidsdonaties.


Voorbeelden uit de echte wereld

Crypto-filantropie is de afgelopen jaren door enkele grote liefdadigheidsorganisaties opgepakt. In 2017 bijvoorbeeld ontving de wereldwijde filantropische organisatie Fidelity Charitable het equivalent van $69 miljoen aan donaties in cryptovaluta. In datzelfde jaar heeft een anonieme donor, bekend onder het pseudoniem Pine, via het Pineapple Fund ongeveer $55 miljoen aan Bitcoin-donaties aan verschillende organisaties wereldwijd gedaan.
Zoals eerder gezegd is de Blockchain Charity Foundation (BCF) een ander mooi voorbeeld van crypto-filantropie. De BCF is een non-profitorganisatie die zich richt op het transformeren van filantropie door middel van een gedecentraliseerd liefdadigheidsplatform.


Tot slot

Crypto-filantropie blijft een relatief nieuwe methode om donaties te geven, te accepteren en te verdelen. Maar naarmate de blockchain-technologie verder uitbreidt en meer vertrouwd raakt, kunnen zowel liefdadigheidsinstellingen als donoren deze omarmen als een aantrekkelijker alternatief om mensen in nood te helpen. Het lijkt een verstandig om aan te nemen dat naarmate het publiek deze vorm van geven meer en meer zal accepteren, goede doelen hun cryptovaluta-activiteiten ook zullen opvoeren.