Bitcoin en het Stock to Flow-model
StartpaginaArtikelen

Bitcoin en het Stock to Flow-model

Gemiddeld
6h ago
6m

Wat is het Stock to Flow-model?

Simpel gezegd is Stock to Flow (SF of S2F) een manier om het aanbod van een bepaald middel te bepalen. De Stock to Flow-ratio is de hoeveelheid van dit middel die in reserve wordt gehouden, gedeeld door de hoeveelheid die jaarlijks wordt geproduceerd.

Het Stock to Flow-model wordt meestal gebruikt voor natuurlijke hulpbronnen. Laten we goud als voorbeeld nemen. Schattingen lopen uiteen, maar de World Gold Council gaat ervan uit dat er ongeveer 190.000 ton goud is gedolven. Deze hoeveelheid (dat wil zeggen, het totale aanbod) is wat we de stock noemen. Ondertussen wordt er ieder jaar ongeveer 2.500 tot 3.200 ton goud uit de grond gehaald. Deze hoeveelheid noemen we de flow.

We kunnen de Stock to Flow-ratio dus berekenen aan de hand van twee cijfers. Maar wat betekent het eigenlijk? In feite geeft het aan hoeveel van een bepaald activum er jaarlijks op de markt komt ten opzichte van het totale aanbod van dit activum. Hoe hoger de Stock to Flow-ratio van een activum is, hoe minder er van dit activum op de markt wordt gebracht in relatie tot het totale aanbod. Een activum met een hogere Stock to Flow-ratio zou daarom, in theorie althans, op lange termijn waardevast moeten zijn.

Verbruiksgoederen en industriële productiemiddelen daarentegen hebben doorgaans een lage Stock to Flow-ratio. Waarom is dat zo? Omdat hun waarde normaal gesproken een gevolg is van het feit dat ze worden vernietigd of verbruikt, is de voorraad van deze middelen (de stock) er vaak alleen om aan de vraag te voldoen. Deze middelen hebben weinig waarde als bezitting en hebben daarom nauwelijks nut als investering. In uitzonderlijke situaties kan de prijs snel stijgen als gevolg van verwachte tekorten, maar normaal komen vraag en aanbod redelijk overeen.

Het is belangrijk om op te merken dat schaarsheid er op zichzelf niet voor zorgt dat een bepaald middel waarde heeft. Goud is bijvoorbeeld niet heel zeldzaam: we hebben er ruim 190.000 ton van! De Stock to Flow-ratio suggereert echter dat goud waardevol is, omdat de jaarlijkse productie ten opzichte van het totale aanbod relatief gering en constant is.


Wat is de Stock to Flow-ratio van goud?

Historisch gezien heeft goud de hoogste Stock to Flow-ratio van alle edelmetalen. Maar wat is de ratio precies? Pakken we ons vorige voorbeeld er weer bij, dan verdelen we het totale aanbod van 190.000 ton door 3.200 en krijgen we een Stock to Flow-ratio van ~59. Op basis hiervan weten we dat het met het huidige productietempo ongeveer 59 jaar zal duren om 190.000 ton goud te delven.
Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat de hoeveelheid goud die jaarlijks wordt gedolven, slechts een schatting is. Als we de jaarlijkse productie (de flow) verhogen tot 3.500, daalt de Stock to Flow-ratio tot ~54.
Als we toch bezig zijn, waarom berekenen we dan niet de totale waarde van al het goud dat tot nu toe uit de grond is gehaald? Dit lijkt in zekere zijn op de marktkapitalisatie van cryptovaluta. Gebruiken we een prijs van €1.500 per troy ounce goud, dan is de totale waarde van al het goud ongeveer €9 biljoen. Dit klinkt als heel veel geld. Zouden we al dit goud met elkaar versmelten, dan zou die goudstaaf ongeveer zo groot zijn als een voetbalstadion!
Ter vergelijking: de hoogste marktkapitalisatie die Bitcoin ooit heeft bereikt was ongeveer €300 miljard aan het einde van 2017. Op het moment van schrijven bedraagt de marktkapitalisatie ongeveer €120 miljard.


Stock to Flow en Bitcoin

Als je begrijpt hoe Bitcoin werkt, dan snap je dat het toepassen van het Stock to Flow-model wellicht interessant kan zijn. Bitcoin kan namelijk net als bijvoorbeeld goud en zilver als een schaars goed worden gezien.
Goud en zilver worden vaak oppotmiddelen genoemd. In theorie behouden ze op de lange termijn hun waarde, omdat ze relatief schaars en zijn en de 'flow' laag is. Ook is het vrijwel onmogelijk om op korte termijn de productie ervan significant te verhogen.
Volgens de voorstanders van het Stock to Flow-model is Bitcoin inderdaad een schaars goed, omdat het maximale aanbod is beperkt tot 21 miljoen en het relatief kostbaar is om nieuwe bitcoins te produceren. De uitgifte van nieuwe bitcoins is gereguleerd op protocolniveau, waardoor de 'flow' volledig voorspelbaar is. Ook heb je misschien wel gehoord over de Bitcoin-halveringen. Die houden in dat de productie van nieuwe bitcoins iedere 21.000 blocks (ongeveer iedere 4 jaar) wordt gehalveerd.


Totaal geproduceerde BTC (%) en block subsidy (BTC).


Volgens de voorstanders van dit model combineren deze kenmerken tot een schaars digitaal goed dat alle eigenschappen heeft om op lange termijn waarde vast te houden. Bovendien gaan ze ervan uit dat er een statistisch significante relatie tussen Stock to Flow en marktwaarde bestaat. Volgens de voorspellingen van het model moet Bitcoin uiteindelijk in waarde gaan stijgen omdat de Stock to Flow-ratio steeds lager wordt.

De toepassing van het Stock to Flow-model op Bitcoin wordt onder andere vaak toegeschreven aan PlanB en zijn artikel Modeling Bitcoin's Value with Scarcity.


Wat is de Stock to Flow-ratio van Bitcoin?

Op dit moment bedraagt het aanbod van Bitcoin ongeveer 18 miljoen en worden er jaarlijks circa 0,7 miljoen bitcoins per jaar geproduceerd. Op het moment van schrijven is de Stock to Flow-ratio van Bitcoin dus ongeveer 25. Na de volgende halvering in mei 2020 zal de ratio toenemen tot ongeveer 50.
In de onderstaande afbeelding zie je de historische verhouding van het 365-daags gemiddelde van de Stock to Flow-ratio van Bitcoin tot de prijs. Ook hebben we op de verticale as de datums aangegeven van de Bitcoin-halveringen.


Stock to Flow-model voor Bitcoin. Bron: LookIntoBitcoin.com
Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!
De beperkingen van het Stock to Flow-model

Hoewel Stock to Flow een interessant model is voor het meten van schaarsheid, neemt het een aantal belangrijke zaken niet in overweging. Modellen zijn zo goed als de onderliggende aannames. Zo gaat Stock to Flow ervan uit dat schaarsheid, zoals gemeten door het model, waarde stimuleert. Volgens critici van het Stock to Flow-model houdt deze aannname echter geen stand als Bitcoin behalve schaarsheid geen andere nuttige eigenschappen heeft.

De schaarsheid, voorspelbare productie en wereldwijde liquiditeit van goud maken het tot een relatief stabiel oppotmiddel vergeleken met fiatvaluta, die vatbaar zijn voor devaluatie.

Volgens dit model moet de volatiliteit van Bitcoin na verloop van tijd ook afnemen. Deze aanname wordt bevestigd door historische gegevens van Coinmetrics.


 
200-daags gemiddelde van 180-daagse volatiliteit van Bitcoin. Bron: Coinmetrics.io


Bij het waarderen van activa moet rekening worden gehouden met de volatiliteit. Als de volatiliteit tot op bepaalde hoogte voorspelbaar is, kan dit het model betrouwbaarder maken. Bitcoin wordt echter gekenmerkt door grote prijsbewegingen.

Hoewel de volatiliteit op macroniveau kan afnemen, wordt de prijs van Bitcoin al sinds het begin bepaald door de vrije markt. Dit betekent dat de prijs enkel door gebruikers, beleggers en speculanten wordt gereguleerd. Combineer dit met relatief lage liquiditeit en je begrijpt dat Bitcoin vatbaarder is voor plotselinge volatiliteit dan andere activa. Het Stock to Flow-model houdt hier echter geen rekening mee.
Andere externe factoren, zoals zogenaamde economische black swans, kunnen dit model ook ondermijnen, al geldt dit eigenlijk voor elk model dat op basis van historische gegevens de prijs van een activa probeert te voorspellen. Een black swan heeft per definitie een zekere mate van onvoorspelbaarheid, waar op basis van historische gegevens geen rekening mee gehouden kan worden.


Tot slot

Het Stock to Flow-model meet de relatie tussen de totale voorraad of 'stock' van goederen en de productiesnelheid of 'flow' ervan. Vaak wordt dit model toegepast op edelmetalen en andere grondstoffen, maar volgens sommigen kan het ook gebruikt worden voor Bitcoin.

In dit licht kan Bitcoin worden gezien als een schaars digitaal goed. Volgens deze analysemethode maken de unieke eigenschappen van Bitcoin het tot een activum dat op lange termijn goed waarde vasthoudt.

Elk model is echter zo sterk als de onderliggende aannames en het is vrijwel onmogelijk om alle aspecten in overweging te nemen die Bitcoin waarde geven. Op het moment van schrijven bestaat Bitcoin ook pas iets meer dan tien jaar. Volgens sommige critici hebben langetermijn-waarderingsmodellen zoals Stock to Flow een grotere gegevensset nodig om betrouwbaar en nauwkeurig te zijn.