Een introductie van de Elliott Wave-theorie
StartpaginaArtikelen

Een introductie van de Elliott Wave-theorie

Gemiddeld
6mo ago
5m

Inhoud


Wat is Elliott Wave?

Elliott Wave verwijst naar een theorie (of principe) die beleggers en handelaren toe kunnen passen in technische analyses. De theorie is gebaseerd op het principe dat financiële markten de neiging hebben specifieke patronen te volgen, afgezien van het tijdsbestek.
In de kern suggereert de Elliott Wave Theory (EWT) dat marktbewegingen een natuurlijke reeks cycli binnen de massapsychologie aanhouden. Patronen vormen zich aan de hand van het heersende sentiment binnen de markt, dat steeds wisselt tussen bearish en bullish.

Het Elliott Wave-principe is in de jaren 30 uitgedacht door de Amerikaanse accountant en auteur Ralph Nelson Elliott. De theorie won echter pas populariteit in de jaren 70, dankzij Robert R. Prechter en A. J. Frost.

Aanvankelijk heette het EWT nog Wave Principal, wat hoofdzakelijk het menselijk gedrag beschrijft. Het idee van Elliott was gebaseerd op een uitvoerige studie van marktgegevens, met name gericht op de aandelenmarkten. Zijn onderzoek omvatte minsten 75 jaar aan systematisch geanalyseerde data.

Als een instrument voor technisch analyse wordt het EWT nu gebruikt om marktcycli en trends te identificeren, en het kan worden toegepast op een breed scala van financiële markten. De Elliott Wave is echter geen indicator of handelstechniek. In plaats daarvan is het een theorie die kan helpen om marktgedrag te voorspellen. Zoals Prechter in zijn boek zegt: 

[...] het Wave-principe is niet primair een prognose instrument, maar het is een gedetailleerde beschrijving van hoe markten zich gedragen.

– Prechter, R. R. Het Elliott Wave-principe (p.19).


Het standaard Elliott Wave-patroon

Doorgaans is het standaard Elliott Wave-patroon herkenbaar aan een patroon met acht golven, dat vijf impulsgolven of Motive Waves bevat (die meebewegen met de hoofdtrend) en drie correctieve golven of Correctieve Waves (die tegen de hoofdtrend in bewegen).
Dus een volledige Elliott Wave-cyclus in een bullish markt zou er in theorie zo uitzien:


In het eerste voorbeeld zien we dat we vijf impuls golven hebben: drie in een opwaartse beweging (1, 3 en 5), plus twee in een neerwaartse beweging (A en C). Elke beweging die met de hoofdtrend mee beweegt kan worden beschouwd als een impuls golf. Dit betekent dat 2, 4 en B dus de drie correctieve golven zijn.

Maar Elliott merkte tevens op dat financiële markten fractale patronen creëren. Dit betekend dat als we uitzoomen naar langere tijdframes, dat de beweging van 1 tot 5 ook kan worden beschouwd als een enkele hoofdgolf (i), terwijl de A-B-C-beweging dan een enkele correctieve golf kan vertegenwoordigen (ii).


Als we vervolgens inzoomen op een lager tijdframe, kan een enkele impuls golf (zoals 3) verder worden onderverdeeld in vijf kleinere golven, zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding.

Daarentegen ziet een Elliott Wave-cyclus in een bearish markt er als volgt uit:Impuls golven

Prechter heeft geconcludeerd, dat impuls golven altijd in dezelfde richting meebewegen als de algehele trend.

In het verlengde van het voorgaande voorbeeld, beschreef Elliott twee soorten golfontwikkeling: impuls en correctieve golven. Zoals we hebben gezien in het vorige voorbeeld betrof het vijf impuls- en drie correctieve golven. Maar als we inzoomen op een enkele impuls golf, bestaat deze uit een kleinere structuur met vijf golven. Elliott noemde dit het Five-Wave Pattern en hij stelde de volgende drie vuistregels vast om de formatie te beschrijven:
  • Golf 2 kan nooit meer dan 100% van de voorgaande beweging van golf 1 evenaren.

  • Golf 4 kan nooit meer dan 100% van de voorgaande golf 3-beweging evenaren.

  • Onder golven 1, 3 en 5 kan golf 3 nooit de kortste zijn en is zelfs meestal ook de langste golf. Golf 3 gaat ook altijd voorbij de top van golf 1.Correctieve golven

In tegenstelling tot impuls golven, bestaan correctieve golven meestal uit een patroon met drie golven. Ze worden vaak gevormd door een kleinere correctieve golf die optreedt tussen twee kleinere impuls golven in. De drie golven worden vaak aangeduid met de letters A, B en C.


In vergelijking met impuls golven zijn correctieve golven meestal kleiner omdat ze tegen de algemene trend in bewegen. In sommige gevallen zijn corrigerende golven ook veel moeilijker te identificeren, omdat ze aanzienlijk kunnen verschillen in lengte en complexiteit.

Volgens Prechter is de belangrijkste regel om te onthouden met betrekking tot correctieve golven dat ze nooit vijf golven kunnen bevatten.


Werkt Elliott Wave werkelijk?

Er is een voortdurend debat gaande over de efficiëntie van de Elliott-golven. Sommigen beweren dat het slagingspercentage van het Elliott Wave-principe sterk afhankelijk is van het vermogen van de handelaren om de marktbewegingen nauwkeurig te verdelen in trends en correcties.

In de praktijk kunnen de golven op verschillende manieren worden getekend, zonder de vuistregels van Elliot te breken. Dit houdt in dat het intekenen van de golven verre van eenvoudig is. Niet alleen omdat het oefening en ervaring vereist, maar ook vanwege de hoge mate van subjectiviteit die hiermee gepaard gaat.

Hierdoor stellen veel critici dat de Elliott Wave-theorie geen legitieme theorie is door het subjectieve karakter en gebaseerd is op ongedefinieerde vuistregels. Toch zijn er duizenden succesvolle beleggers en handelaren die erin geslaagd zijn om Elliott's principes op een winstgevende manier toe te passen.

Het is opmerkelijk dat er een groeiend aantal handelaren is dat de Elliott Wave-theorie combineert met andere technische indicatoren om hun slagingspercentage te verhogen en tegelijkertijd risico's te verminderen. De Fibonacci Retracement en de Fibonacci Extension-indicatoren zijn misschien wel de meest gebruikte voorbeelden.


Tot slot

Volgens Prechter heeft Elliott zich nooit echt uitgelaten waarom de markten de neiging hebben om een 5-3 golfstructuur te vormen. In plaats daarvan analyseerde hij enkel de data uit de markt en kwam hij tot deze conclusie. Het principe van Elliott is een gevolg van de onvermijdelijke marktcycli die door de menselijk gedrag en de massapsychologie tot stand zijn gekomen.

Zoals eerder al gezegd, is de Elliott Wave echter geen TA-indicator, maar eerder een theorie. Hierdoor is er geen juiste manier om het toe te passen en blijft het in de kern subjectief. Het vereist oefening en kunde om de marktbewegingen met de EWT te voorspellen omdat handelaren eerst uit moeten zoeken hoe ze de golven in moeten tekenen. Dit betekent dat het gebruik Elliott Wave niet zonder risico’s is – wat vooral geldt voor beginners.