De Dow-theorie in het kort
StartpaginaArtikelen

De Dow-theorie in het kort

Gemiddeld
3w ago
5m

Inhoud


Wat is de Dow-theorie?

Simpel gezegd is de Dow-theorie een raamwerk voor technische analyse, dat is ontstaan in de publicaties van Charles Dow over handelstheorieën. Dow was de oprichter en redacteur van de Wall Street Journal en de mede-oprichter van Dow Jones & Company. Binnen het bedrijf hielp hij bij het creëren van de eerste aandelenindex, die beter bekend zijn als de Dow Jones Transportation Index (DJT) en vervolgens de Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Dow beschreef zijn ideeën nooit echt als een theorie en behandelde ze ook niet als zodanig. Toch hielp hij met zijn inzichten in de Wall Street Journal veel beleggers. Na zijn dood perfectioneerde andere editors, zoals William Hamilton, deze ideeën en gebruikten zijn gedachtegoed om wat nu bekend staat als de Dow-theorie te creëren.

In dit artikel wordt de basis van de Dow-theorie en de verschillende stadia van markttrends behandeld uit het werk van Dow. Zoals met elke theorie het geval is, zijn ook deze principes niet volmaakt en staan ze open voor interpretatie.

 

De basisprincipes van de Dow-theorie

De markt weerspiegelt alles

Dit principe staat in lijn met de zogenaamde Efficient Market Hypothesis (EMH). Dow geloofde dat de markt alles weerspiegeld, wat betekent dat alle beschikbare informatie al lang voordat het relevant wordt al in de prijs wordt weergegeven.

Bijvoorbeeld wanneer de verwachting is dat een bedrijf een positief resultaat zal rapporteren, zal de markt dit weergeven nog voordat het gebeurt. De vraag naar hun aandelen zal toenemen voordat het rapport wordt vrijgegeven en zodra de positieve cijfers bekend worden gemaakt dan zal de prijs mogelijk niet veel veranderen.

In enkele gevallen merkte Dow op dat de aandelenprijs van een bedrijf ook bij goed nieuws zou kunnen dalen, als het nieuws minder positief bleek als verwacht.

Veel handelaren en beleggers vertrouwen blind op dit principe, met name degenen die voornamelijk gebruik maken van technisch analyse. Degenen die de voorkeur geven aan fundamentele analyse zijn hier niet allemaal even zeker van, aangezien ze van mening zijn dat de marktwaarde niet de intrinsieke waarde van een aandeel weerspiegelt.

 

Sommige mensen zijn van mening dat het werk van Dow het principe van markttrends introduceerde, wat als een essentieel onderdeel van de financiële wereld wordt beschouwd. De Dow-theorie zegt dat er drie hoofdtypen markttendensen zijn:

  • Primaire trend - Dit is de belangrijkste marktbeweging die maanden tot soms vele jaren duurt.
  • Secundaire trend – Duurt enkele weken tot een aantal maanden.
  • Tertiaire trend - Vaak minder dan een week maar niet langer dan tien dagen. In sommige gevallen kunnen ze slechts enkele uren of een dag duren.

Door deze verschillende trends te bestuderen, kunnen beleggers kansen opmerken. Hoewel de primaire trend verreweg de belangrijkste is, doen de gunstige kansen zich meestal voor wanneer secundaire en tertiaire trends zich tegen de primaire trend in bewegen.

Bijvoorbeeld wanneer een cryptocurrency een positieve primaire trend heeft, maar zich in een negatieve secundaire trend bevindt, dan kan dit een goede kans zijn om het relatief laag te kopen en zodra de waarde ervan is gestegen te verkopen.
Het probleem is echter om de juiste trendsoort te herkennen, en dat is waar diepere kennis van technische analyse van pas komt. Tegenwoordig beschikken investeerders en handelaren over een breed scala aan analytische tools om hen te helpen bij het herkennen van het type trend.

 

Dow heeft vastgesteld dat primaire trends op de lange termijn drie fasen hebben. In een bullmarkt zijn de fasen:
  • Accumulatie - Na een bear markt is de waardering van een asset nog steeds laag omdat het marktsentiment overwegend negatief is. Slimme handelaren en market makers beginnen in deze periode in te stappen, voordat er een prijsstijging optreedt.
  • Publieksparticipatie – Een breder publiek beseft nu de kans die slimme handelaren al hebben opgemerkt en men wordt steeds actiever met kopen. In deze fase stijgen de prijzen snel.
  • Overdaad & overheveling - In de derde fase blijft het grote publiek speculeren, maar de trend nadert zijn einde. De marktmakers beginnen hun assets te overhevelen. Dit houdt in dat ze hun assets verkopen aan andere handelaren die nog niet beseffen dat de trend op het punt staat om te keren.

In een bear markt zijn de fasen in principe omgekeerd. De trend begint bij degenen die de voortekenen herkennen en worden gevolgd door bredere participatie. In de derde fase zou het publiek blijven wanhopen, maar beleggers die de aanstaande verschuiving zien aankomen, zullen zich opnieuw beginnen te verzamelen.

Er is geen garantie dat het principe werkt, maar duizenden handelaren en beleggers nemen deze fasen in ogenschouw voordat ze actie ondernemen. De Wyckoff-methode is ook gebaseerd op de ideeën van accumulatie en distributie, en beschrijft een enigszins vergelijkbaar concept van marktcycli (van de ene fase naar de andere).

 

Cross-index correlatie

Dow was van mening dat primaire trends op de ene marktindex moest worden bevestigd door trends op een andere marktindex. Destijds sloeg dit voornamelijk op de Dow Jones Transportation Index en Dow Jones Industrial Average.

Vroeger was de transportmarkt (voornamelijk spoorwegen) sterk verbonden met de industrie. Immers: voordat er meer goederen geproduceerd kunnen worden moet er eerst een toename van de spoorwegactiviteit nodig zijn om de nodige grondstoffen aan te leveren.

Vanzelfsprekend was een samenhang tussen de verwerkende industrie en de transportmarkt. Als het goed met de één gaat, dan zou dat waarschijnlijk ook voor de andere zo zijn. Het principe van cross-indexcorrelatie is tegenwoordig minder relevant aangezien er meer digitale goederen zijn en geen fysieke levering vereisen.

 

Volume is belangrijk

Zoals veel beleggers inmiddels doen, geloofde Dow in het volume als een cruciale secundaire indicator. Dit houdt in dat een sterke trend hand in hand gaat met een hoog handelsvolume. Hoe hoger het volume, hoe waarschijnlijker is het dat de marktbeweging de ware trend van de markt weerspiegelt. Wanneer het handelsvolume laag is, is de prijsactie mogelijk niet de echte markttrend.

 

Dow geloofde dat als de markt trending is, deze dat ook zal blijven. Bijvoorbeeld als het aandeel van een bedrijf na positief nieuws begint te stijgen, dan zal het dit blijven doen totdat een definitieve omkering wordt bevestigd.

Hierdoor was Dow van mening dat omkeringen met argwaan moet worden bekeken totdat ze worden bevestigd als een nieuwe primaire trend. Het is lastig om onderscheid te maken tussen een secundaire trend en het begin van een nieuwe primaire trend, en handelaren worden dan ook vaak geconfronteerd met valse omkeringen die uiteindelijk secundaire trends blijken te zijn.

 

Tot slot

Sommige critici zijn van mening dat de Dow-theorie inmiddels achterhaald is. Met name op het gebied van het principe van cross-index correlatie (dat stelt dat een index of gemiddelde elkaar moet ondersteunen). Toch beschouwen de meeste investeerders de Dow-theorie vandaag alsnog als relevant. Niet alleen bij het identificeren van financiële kansen, maar ook omdat het werk van Dow het concept van markttrends introduceerde.