Een handleiding voor fundamentele analyse van cryptocurrency
Een handleiding voor fundamentele analyse van cryptocurrency
StartpaginaArtikelen

Een handleiding voor fundamentele analyse van cryptocurrency

Gemiddeld
3mo ago
14m

In jip-en-janneketaal

Fundamentele analyse houdt in dat we de beschikbare informatie voor een bepaald financieel instrument, zoals een cryptocurrency, diepgaand analyseren. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de toepassingen, het aantal gebruikers of het team achter het project.

Het doel is om te bepalen of een financieel instrument is over- of ondergewaardeerd. Dit inzicht kun je vervolgens gebruiken als de basis voor nieuwe aan- of verkooptransacties.


Inleiding

Handelen in volatiele instrumenten zoals cryptocurrencies vereist bepaalde kennis. Het selecteren van een strategie, begrijpen van handelsmechanismen en het beheersen van technische en fundamentele analyse komt echter allemaal met een steile leercurve.
Wanneer het aankomt op technische analyse, kan er bepaalde kennis worden overgenomen van de traditionele financiële markten. Veel cryptobeleggers gebruiken dezelfde technische indicatoren die in de Forex-, aandelen en grondstoffenhandel worden toegepast. Tools zoals de RSI, MACD en Bollinger Bands proberen het gedrag van de markt te voorspellen, onafhankelijk van welk instrument er wordt verhandeld. Deze instrumenten zijn dan ook erg populair in de crypto-sphere.

De fundamentele analyse van cryptocurrencies is vergelijkbaar met de aanpak die op de traditionele markten wordt gehanteerd, al kun je de aldaar bewezen instrumenten niet één op één toepassen op crypto. Om een goede fundamentele analyse van cryptocurrencies te kunnen doen, moeten we begrijpen waar ze hun waarde aan ontlenen.

In dit artikel beschrijven we een aantal instrumenten die je kunt gebruiken om je eigen indicatoren op te stellen.


Wat is fundamentele analyse (FA)?

Fundamentele analyse (DA) is een aanpak die door investeerders wordt gehanteerd om de 'intrinsieke waarde' van activa of bedrijven te bepalen. Door te kijken naar een aantal interne en externe factoren wordt geprobeerd om te bepalen of de genoemde activa of bedrijven over- of ondergewaardeerd zijn. Vervolgens kan deze kennis worden gebruikt om strategisch posities te openen of te sluiten.

Ook technische analyse levert waardevolle handelsgegevens op, maar resulteert in andere inzichten. Technische analisten geloven dat toekomstige prijsbewegingen kunnen worden voorspeld op basis van de historische prestaties van activa. Dit wordt gedaan door candlestick-patronen te identificeren en essentiële indicatoren te bestuderen.
Traditionele fundamentele analisten kijken over het algemeen naar bedrijfsspecifieke gegevens om de echte waarde te bepalen. Hiervoor worden indicatoren zoals de winst per aandeel (de bedrijfswinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen) of de koers-boekwaardeverhouding (de waarde die investeerders het bedrijf toekennen ten opzichte van de boekwaarde van het bedrijf). Dit doen zij bijvoorbeeld voor verschillende bedrijven in dezelfde sector, om zo de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijf te bepalen vergeleken met de concurrentie.
Voor een uitgebreide inleiding tot fundamentele analyse, raden we je ons artikel Wat is fundamentele analyse? aan.


Het probleem met fundamentele analyse van cryptocurrency

Cryptocurrency-netwerken kunnen niet echt op dezelfde manier worden beoordeeld als traditionele ondernemingen. In zekere zin lijken gedecentraliseerde cryptocurrency's zoals Bitcoin (BTC) meer op grondstoffen. Maar zelfs over de meer gecentraliseerde alternatieven (zoals die uitgegeven door bedrijven) kunnen klassieke FA-indicatoren ons weinig vertellen.

We zullen dus naar andere kaders moeten kijken. De eerste stap in dit proces is het identificeren van sterke cijfers. Met 'sterke cijfers' bedoelen we in dit geval gegevens die niet eenvoudig kunnen worden gemanipuleerd. Het aantal volgers op Twitter of gebruikers op Reddit is bijvoorbeeld niet ideaal, omdat er eenvoudig nepaccounts kunnen worden aangemaakt of engagement kan worden gekocht.

Het is belangrijk om op te merken dat er niet één instrument is dat ons een totaalbeeld van het netwerk kan geven. We kunnen kijken naar het aantal actieve adressen op een blockchain en zien dat er sprake is van een scherpe toename. Maar dat alleen vertelt ons niet zoveel: voor hetzelfde geld verstuurt één iemand bijvoorbeeld continu transacties naar zichzelf, waarvoor elke keer een nieuw adres wordt aangemaakt.
In de volgende paragrafen kijken we naar drie verschillende gegevenscategorieën voor de fundamentele analyse van cryptocurrency's: blockchain-gegevens, projectgegevens en financiële gegevens. Dit overzicht zal niet volledig zijn, maar moet ons een solide basis bieden waarop we vervolgens nieuwe indicatoren kunnen creëren.


Blockchain-gegevensBlockchain-gegevens zijn gegevens die we kunnen uitlezen van de blockchain. Dit kunnen we zelf doen, bijvoorbeeld door een node te draaien op het desbetreffende netwerk en vervolgens de gegevens te exporteren, maar dit kan een tijdrovend en kostbaar proces zijn. Vooral als als we een investering enkel overwegen, maar nog niet bereid zijn om er daadwerkelijk tijd of geld in te stoppen.
Een eenvoudigere oplossing zou zijn om deze informatie direct van websites of uit API's te halen die specifiek zijn ontworpen voor het maken van geïnformeerde investeringsbesluiten. De blockchain-analyse van Bitcoin door CoinMarketCap bevat bijvoorbeeld veel informatie. Andere nuttige bronnen zijn de Data Charts van Coinmetrics en projectrapporten van Binance Research.


Het aantal transacties

Het aantal transacties is een goede maatstaaf van de activiteit die plaatsvindt op een netwerk. Door het aantal transacties binnen een bepaald interval in te tekenen in een grafiek (of door voortschrijdende gemiddelden te gebruiken), kunnen we zien hoe de activiteit op het netwerk na verloop van tijd verandert.

Let op dat je voorzichtig met deze gegevens moet omgaan. Net als met het aantal actieve adressen, weten namelijk niet zeker of er niet één partij is die voortdurend transacties tussen zijn of haar eigen wallets verstuurt om de activiteit op de blockchain kunstmatig te verhogen.


De waarde van transacties

Niet te verwarren met het aantal transacties, vertelt de waarde van transacties ons wat de waarde is van de transacties die binnen een bepaald interval zijn verstuurd. Als er bijvoorbeeld tien Ethereum-transacties ter waarde van $ 50 zijn verstuurd op dezelfde dag, kunnen we zeggen dat het dagelijkse transactievolume $ 500 was. We kunnen dit meten in een fiduciaire valuta zoals USD of EUR, maar ook in de eenheid van het protocol (ETH).


Het aantal actieve adressen

Actieve adressen zijn blockchain-adressen waarop er binnen een bepaald interval activiteit plaatsvond. Dit kan op verschillende manieren worden gemeten, maar een populaire methode is om zowel de afzenders als de ontvangers van elke transactie te tellen in een bepaalde periode (bijvoorbeeld dagen, weken of maanden). Soms wordt ook het aantal actieve adressen bij elkaar opgeteld, wat inhoudt dat er naar de totale activiteit na verloop van tijd wordt gekeken.


De betaalde vergoedingen

Hoewel deze indicator voor sommige cryptocurrency's relevanter is dan voor andere, kunnen de betaalde vergoedingen inzicht bieden in de vraag naar block space. We kunnen deze vergoedingen zien als een veiling: gebruikers concurreren met elkaar om hun transacties tijdig in de blockchain op te laten nemen. Door een hogere vergoeding te betalen, worden transacties sneller bevestigd (gemined). Transacties met een lagere vergoeding moeten daarentegen langer wachten.
Voor cryptocurrency's met afnemende uitgifteschema's is dit een interessante indicator. De grote Proof of Work (PoW) blockchains bieden geven miners een block reward voor het bevestigen van transacties. In bepaalde protocollen bestaat deze beloning uit een block subsidy en transactievergoedingen. De block subsidy neemt af na verloop van tijd (bijvoorbeeld na zogenaamde Bitcoin-halveringen).

Omdat de kosten van minen op lange termijn toenemen maar de block subsidy langzaam minder wordt, is het logisch dat de transactievergoedingen hoger moeten worden. Miners zouden anders verlies maken en het netwerk verlaten, wat tot een domino-effect op de veiligheid van de blockchain zou leiden.


De hash rate en staking

Blockchains maken tegenwoordig gebruik van verschillende algoritmen voor het bereiken van consensus, elk met hun eigen specifieke eigenschappen. Omdat deze algoritmen een integrale rol spelen bij het beveiligen van het netwerk, kunnen ze waardevolle informatie opleveren voor het doen van fundamentele analyse.

De hash rate, dat wil zeggen de rekenkracht op het netwerk, wordt vaak gebruikt als een maatstaaf voor de gezondheid van Proof of Work-cryptocurrency's. Hoe hoger de hash rate is, hoe moeilijker het is om succesvol een 51%-aanval uit te voeren. Een toename van de hash rate kan eveneens duiden op meer interesse van miners, vaak als gevolg van lage instapkosten en hoge winsten. Een afname van de hash rate duidt er daarentegen op dat miners het netwerk verlaten (zogenaamde 'miner capitulation'), omdat het beveiligen van het netwerk niet langer rendabel is.

Tot de factoren die de totale kosten van het minen beïnvloeden, behoren onder andere de prijs van de cryptocurrency, het aantal verwerkte transacties en de betaalde transactievergoedingen. Ook spelen de directe kosten van het minen (de prijs van elektriciteit en investeringen in hardware) natuurlijk een rol.

Staking (bijvoorbeeld in Proof of Stake) is een ander gerelateerd concept dat gebruikmaakt van een speltheorie vergelijkbaar met die van PoW-mining. Het mechanisme werkt echter anders. Het basisidee is dat gebruikers hun eigen middelen inzetten voor het valideren van blockchain-transacties. Als zodanig kunnen we kijken naar de middelen die hiervoor worden ingezet om de interesse (of het gebrek daaraan) in een protocol te meten.


ProjectgegevensHoewel het bij blockchain-gegevens gaat om controleerbare cijfers, is een analyse van projectgegevens gebaseerd op een kwalitatieve benadering. Hierbij wordt er naar factoren zoals de prestaties van het team (als dat bestaat), het whitepaper en de roadmap gekeken.


Het whitepaper

Het is een goed gebruik om het whitepaper van een project door te lezen voordat je investeert. Dit is een technisch document dat een overzicht geeft van het cryptocurrency-project. In een goed whitepaper worden de doelen van het netwerk duidelijk gedefinieerd en krijgen we inzicht in het volgende:

  • De gebruikte technologie (is het project open-source?)
  • De toepassing(en) waarop het project is gericht
  • De roadmap voor upgrades en nieuwe functies
  • Het aanbod- en distributieschema van coins of tokens

Het is verstandig om deze informatie te vergelijken met de discussies die er rondom het project worden gevoerd. Wat denken anderen erover? Lijkt het te mooi om waar te zijn? Zijn de doelen van het team realistisch?


Het team

Indien het cryptocurrency-netwerk door een specifiek team wordt ontwikkeld, kan de ervaring van de teamleden een indicatie geven van of het team de vereiste kennis en ervaring heeft om het project te voltooien. Hebben de ontwikkelaars eerder vergelijkbare projecten met succes afgerond? Is hun kennis voldoende om de doelen te bereiken die het team zich heeft gesteld? Zijn de teamleden betrokken geweest bij dubieuze projecten of scams?
Als er geen team is, hoe ziet de community van ontwikkelaars er dan uit? Heeft het project een openbare GitHub, controleer dan hoeveel ontwikkelaars erbij zijn betrokken en of er regelmatig updates worden gepubliceerd. Een project dat constant wordt doorontwikkeld kan een aantrekkelijker alternatief zijn dan een project waarvan de repository twee jaar geleden voor het laatst is bijgewerkt.


De concurrentie

Een goed whitepaper moet ons een idee geven van de toepassing waarop het project is gericht. In dit stadium is het belangrijk om concurrerende projecten te identificeren en goed te kijken naar de infrastructuur die de ontwikkelaars willen vervangen.

Idealiter zou een fundamentele analyse van de concurrentie net zo rigoreus moeten zijn als die van het project zelf. Een project kan er op zichzelf weliswaar aantrekkelijk uitzien, maar als we dezelfde indicatoren toepassen op vergelijkbare cryptocurrency's, kunnen we bijvoorbeeld concluderen dat de concurrentie er beter voorstaat.


De tokenomie en initiële distributie

Sommige projecten creëren tokens als een oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Dat wil niet zeggen dat het project zelf niet levensvatbaar is, enkel dat het geassocieerde token in deze context niet heel nuttig is. Als zodanig is het belangrijk om te bepalen of het token daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt en, in het verlengde daarvan, of die toegevoegde waarde door de markt geaccepteerd zal worden.
Een andere belangrijke factor die we in overweging moeten nemen, is de initiële distributie van coins of tokens. Ging dit via een ICO of IEO, of konden gebruikers ze verdienen door middel van mining? In het eerste geval moet in het whitepaper beschreven staan hoeveel de oprichters en ontwikkelaars voor zichzelf apart hebben gezet en wat er nog beschikbaar is voor investeerders. In het laatste geval kunnen we kijken of er sprake is geweest van premining (voorafgaand aan de aankondiging van het project is er al gemined).
Door te kijken naar de distributie, kunnen we een idee krijgen van de risico's rondom het project. Als het aanbod grotendeels in bezit is van een klein aantal partijen, kunnen we bijvoorbeeld concluderen dat er aanzienlijke risico's zijn omdat deze partijen eenvoudig de markt kunnen manipuleren.Financiële gegevensInformatie over de huidige en eerdere prijs van activa, liquiditeit en meer zijn allemaal handig voor het doen van fundamentele analyse. Andere interessante gegevens die in deze categorie vallen, hebben betrekking op de economische mechanismen en stimuli van het crypto-protocol.


Marktkapitalisatie

De marktkapitalisatie (of netwerkwaarde) word berekend door het circulerend aanbod te vermenigvuldigen met de prijs. In essentie vertegenwoordigt het de hypothetische kosten van het aankopen van elke beschikbare eenheid cryptocurrency van een protocol (slippage buiten beschouwing gelaten).

Op zichzelf kan marktkapitalisatie misleidend zijn. In theorie is het eenvoudig om bijvoorbeeld tien miljoen waardeloze tokens uit te geven. Als zelfs één van deze tokens voor $ 1 wordt verhandeld, zou de marktkapitalisatie $ 10 miljoen zijn. Deze waardering is duidelijk vertekend: zonder duidelijke toegevoegde waarde, is het onwaarschijnlijk dat de markt geïnteresseerd zou zijn in het token.

Dat gezegd hebbende, is het onmogelijk om nauwkeurig te bepalen hoeveel eenheden er van een bepaalde cryptocurrency of token in omloop zijn. Coins kunnen worden verbrand, private keys kunnen verloren gaan en soms kunnen gebruikers simpelweg vergeten dat ze bepaalde activa in bezit hebben. We kunnen enkel schattingen maken van het aantal coins of tokens dat in omloop is.

Toch wordt marktkapitalisatie veel gebruikt om het groeipotentieel van netwerken te bepalen. Sommige crypto-investeerders zijn van mening dat 'small cap' coins meer groeipotentieel hebben dan 'large cap' coins. Anderen geloven juist dat large caps sterkere netwerkeffecten hebben en daarom waardevoller zijn dan onbekende small caps.


Liquiditeit en volume

Liquiditeit is een maatstaaf van hoe eenvoudig activa kunnen worden gekocht of verkocht. Voor liquide activa is het geen probleem om deze tegen de huidige prijs te verkopen. Een gerelateerd concept is dat van een liquide markt, dat wil zeggen een markt waar er voldoende asks en bids zijn (waardoor de bid-ask spread kleiner is).

Een probleem waar we tegenaan kunnen lopen in een illiquide markt is dat we onze activa niet tegen een 'eerlijke' prijs kunnen verkopen. Dit houdt in dat er geen kopers voor onze activa zijn, waardoor we twee opties hebben: verkopen tegen een lagere prijs of wachten tot de liquiditeit toeneemt.

Het handelsvolume is een indicator die ons kan helpen bij het bepalen van hoe liquide een markt is. Het kan op verschillende manieren worden gemeten en geeft aan hoeveel waarde er binnen een bepaald interval is verhandeld. Grafieken geven vaak het dagelijkse handelsvolume weer (uitgedrukt in de tokens van het protocol of fiduciair geld).

Begrijpen wat liquiditeit inhoudt, kan zeker nuttig zijn in de context van fundamentele analyse. Kortgezegd moeten we het zien het als een indicator van de interesse van de markt in een mogelijke investering.


Aanbodmechanismen

Voor sommige gebruikers is het aanbodmechanisme van een coin of token een van interessantste eigenschappen vanuit een investeringsoogpunt. Modellen zoals de Stock-to-Flow (S2F) ratio worden dan ook steeds populairder onder aanhangers van Bitcoin.
Het maximale aanbod, circulerend aanbod en de inflatie kunnen onze beslissingen informeren. Sommige protocollen geven na verloop van tijd steeds minder nieuwe coins uit, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor investeerders die geloven dat de vraag uiteindelijk het aanbod zal overstijgen. 
Aan de andere kant zien sommige investeerders een strikt bepaald maximum als schadelijk op de lange termijn. Zij geloven dat dit het gebruik van de coins of tokens ontmoedigt, omdat men eerder geneigd zal zijn om te hoarden. Een ander kritiekpunt is dat het zogenaamde 'early adopters' onevenredig beloont, terwijl een stabiel inflationair beleid eerlijker zou zijn voor nieuwkomers.


Combineren van gegevens in nieuwe FA-indicatoren

Nu we bekend zijn met een aantal basisconcepten, kunnen we gaan nadenken over hoe we deze met elkaar kunnen combineren om de financiële gezondheid van netwerken beter te begrijpen. Waarom zouden we dit willen doen? Wel, zoals we eerder in dit artikel hebben uitgelegd, heeft iedere afzonderlijke indicator bepaalde tekortkomingen. Als we bovendien alleen maar kijken naar een verzameling cijfers voor een cryptocurrency-project, kunnen we bepaalde cruciale informatie over het hoofd zien. Neem het volgende scenario:Coin A

Coin B

Marktkapitalisatie

$ 100.000.000

$ 5.000.000

Aantal transacties (6 maanden)

20.000.000

40.000.000

Gem. transactiewaarde (6 maanden)

$ 50

$ 100

Actieve adressen (6 maanden)

30.000

2.000


Zonder aanvullende informatie vertelt het aantal actieve adressen ons weinig als we de twee coins met elkaar vergelijken. We kunnen zeggen dat Coin A de afgelopen zes maanden meer actieve adressen had dan Coin B, maar die analyse schiet tekort. Hoe verhoudt dit cijfer zich tot de marktkapitalisatie? Of het aantal transacties?
Beter is het om een bepaalde verhouding te creëren die we kunnen toepassen op de cijfers van Coin A en deze vervolgens te vergelijken met dezelfde verhouding voor Coin B. Op die manier vergelijken we niet simpelweg de individuele cijfers van beide coins. In plaats daarvan gebruiken we een methode waarmee we beide coins onafhankelijk van elkaar kunnen waarderen. 
We kunnen bijvoorbeeld besluiten dat de relatie tussen marktkapitalisatie en het aantal transacties ons meer vertelt dan alleen de marktkapitalisatie. In dat geval kunnen we de marktkapitalisatie verdelen door het aantal transacties. Voor Coin A levert dit een verhouding van 5 op, voor Coin B een verhouding van 0,125.
Afgaande op deze verhouding kunnen we concluderen dat Coin B een hogere intrinsieke waarde heeft dan Coin A omdat het resultaat van onze berekening lager is. Dit houdt in dat het aantal transacties vergeleken met de marktkapitalisatie veel hoger is voor Coin B. Dit kan betekenen dat Coin B meer wordt gebruikt of dat de waardering van Coin A te hoog is. 
Geen van deze resultaten mag worden opgevat als investeringsadvies: het is simpelweg een voorbeeld van hoe we een een klein stukje van het grote geheel kunnen bekijken. Zonder de doelen van het project en de functionaliteit van de coin te begrijpen, kunnen we niet bepalen of het relatief lagere aantal transacties van Coin A een positieve of negatieve ontwikkeling is.
Een vergelijkbare berekening die veel wordt gebruikt voor cryptocurrency's is de NWT-verhouding. De verhouding tussen netwerkwaarde en transacties, bedacht door Willy Woo, wordt ook wel de koers-winstverhouding voor cryptocurrency's genoemd. Simpel gezegd houdt het in dat we de marktkapitalisatie (of netwerkwaarde) verdelen door de waarde van het aantal transacties (meestal op een daggrafiek).

We zijn pas net begonnen met het bespreken van de indicatoren die we kunnen gebruiken. Fundamentele analyse draait om het ontwikkelen van een systeem dat we kunnen gebruiken om verschillende projecten te waarderen. Hoe meer kwalitatief hoogwaardig onderzoek we doen, hoe meer gegevens we daarbij kunnen gebruiken.


Tot slot

Indien correct gedaan, kan een fundamentele analyse waardevolle inzichten over cryptocurrency's opleveren die verder gaat dan technische analyse. De marktprijs kunnen onderscheiden van de 'echte' waarde van een netwerk is een waardevolle eigenschap voor beleggers. Natuurlijk kan TA ook bepaalde informatie vertellen waar we met FA geen zicht op hebben. Veel handelaren gebruiken daarom een combinatie van beide methoden.

Zoals voor veel strategieën geldt, is er niet één fundamentele analysemethode die universeel kan worden toegepast. Hopelijk begrijp je na het lezen van dit artikel beter met welke factoren je rekening moet houden voordat je een positie opent of sluit in een bepaalde cryptocurrency.