Een beginners introductie tot Crypto-economie
StartpaginaArtikelen

Een beginners introductie tot Crypto-economie

Beginner
1mo ago
6m

Inhoud


Wat is crypto-economie?

Eenvoudig gezegd biedt crypto-economie een manier om het gedrag van netwerkdeelnemers te coördineren door cryptografie te combineren met economie.

In het bijzonder is crypto-economie een gebied van informatica dat probeert de coördinatieproblemen van deelnemers in digitale ecosystemen op te lossen door middel van cryptografie en economische stimulansen.

Het is van essentieel belang om crypto-economie in overweging te nemen bij het bouwen van gedecentraliseerde netwerken, omdat dit het mechanisme is dat een manier biedt om deelnemers prikkels op elkaar af te stemmen zonder de noodzaak van vertrouwde derde partijen.

Crypto-economie is geen onderdeel van de traditionele economie, maar een mix van speltheorie, mechanisme ontwerp, wiskunde en andere methoden uit de economie. Het hoofddoel is te begrijpen hoe de activiteiten van gedecentraliseerde netwerken kunnen worden gefinancierd, ontworpen, ontwikkeld en vergemakkelijkt.

Dit artikel zal ingaan op de oorsprong van crypto-economie en zijn rol in het ontwerp van Bitcoin en andere gedecentraliseerde netwerken uitlichten.


Welk probleem lost crypto-economie op?

Voordat Bitcoin bestond werd er algemeen aangenomen dat het onmogelijk was om een peer-to-peer netwerk te creëren waar consensus wordt bereikt zonder significante kwetsbaarheden voor aanvallen en fouten.
Dit probleem wordt vaak het Byzantine General’s Problem genoemd. Het is een logisch dilemma dat aantoont dat het in gedistribueerde systemen van cruciaal belang is dat de verschillende actoren afspraken maken. Het probleem veronderstelt dat, aangezien sommige partijen mogelijk onbetrouwbaar zijn, er nooit afspraken kunnen worden gemaakt en het netwerk niet kan functioneren zoals bedoeld. 
Met de ontwikkeling van Bitcoin introduceerde Satoshi Nakamoto economische prikkels voor een peer-to-peer netwerk en loste dit probleem op.
Sindsdien zijn de gedecentraliseerde netwerken blijven vertrouwen op cryptografie om consensus te bereiken over de status van het netwerk en zijn geschiedenis. Ook nemen de meeste netwerken economische prikkels op die netwerkdeelnemers ertoe aanzetten zich op bepaalde manieren te gedragen.

Deze synergie van cryptografische protocollen met economische prikkels maakt een geheel nieuw ecosysteem van gedecentraliseerde netwerken mogelijk die veerkrachtig en veilig zijn.


De rol van crypto-economie in Bitcoin mining

Het doel van Bitcoin is om een netwerk voor waardeoverdracht te creëren dat waardeoverdrachten nauwkeurig verifieert en dat onveranderlijk en censuur bestendig is.

Dit wordt bereikt door het proces van mining, waarbij miners die een blok met transacties valideren, worden beloond in bitcoin. Een dergelijke economische prikkel stimuleert miners om eerlijk te handelen, waardoor het netwerk betrouwbaarder en veilig is.

Het mining omvat het oplossen van een moeilijk wiskundig probleem op basis van een cryptografisch hash algoritme. In deze context worden hashes gebruikt om elk blok aan het volgende blok te koppelen, waardoor in wezen een document met tijdstempels van goedgekeurde transacties wordt gemaakt, ook wel beter bekend als de blockchain
Hashes worden ook gebruikt in de rekenpuzzels die miners met elkaar proberen op te lossen. Bovendien is een van de consensus regels waaraan transacties moeten voldoen, dat een bitcoin alleen kan worden uitgegeven als een geldige digitale handtekening wordt gegenereerd op basis van een private key. 

Deze technologische regels met betrekking tot mining zijn afgestemd op de beveiligingsvereisten van het Bitcoin-netwerk, inclusief het voorkomen dat kwaadwillende actoren de controle overnemen.


Hoe verbetert crypto-economie de beveiliging van Bitcoin?

Het beveiligingsmodel van Bitcoin is gebaseerd op het principe van meerderheidsregel. Dit betekent dat kwaadwillende partijen de controle over de blockchain kunnen overnemen door de meerderheid van de rekenkracht van het netwerk in handen te krijgen in een aanval die ook wel de 51% -aanval wordt genoemd. 
In een dergelijk scenario zouden de aanvallers kunnen voorkomen dat nieuwe transacties bevestigingen krijgen of zelfs transacties volledig terugdraaien. Het verkrijgen van controle over deze hoeveelheid hashing-vermogen zou echter enorm duur zijn en aanzienlijke grote hoeveelheden hardware en elektriciteit vereisen.

Crypto-economie is een van de redenen waarom Bitcoin succesvol is. Satoshi Nakamoto implementeerde aannames om bepaalde prikkels voor de verschillende deelnemers klassen van het netwerk aan te moedigen. De veiligheidsgaranties van het systeem hangen sterk af van de effectiviteit van deze veronderstellingen over hoe netwerkdeelnemers op bepaalde economische prikkels reageren. 
Zonder de stugheid van het cryptografische protocol zou er geen veilige rekeneenheid zijn waarmee miners kunnen worden beloond. Zonder de miners zou er geen vertrouwen zijn in de geldigheid van de transactiegeschiedenis van het gedistribueerde ledger, tenzij het zou worden geverifieerd door een vertrouwde derde partij, wat een van de belangrijkste voordelen van Bitcoin teniet zou doen. 

Op basis van crypto-economische veronderstellingen biedt de symbiotische relatie tussen miners en het Bitcoin-netwerk vertrouwen. Dit is echter geen garantie dat het systeem in de toekomst zal blijven bestaan.


De crypto-economische cirkel

De crypto-economische cirkel is een holistisch model van crypto-economie. Het werd gepubliceerd door Joel Monegro en illustreert abstracte waardestromen door verschillende deelnemers klassen in een dergelijke peer-to-peer economie

 

Het model vertegenwoordigt een driezijdige markt tussen miners (de aanbodzijde), gebruikers (de vraagzijde) en investeerders (de kapitaalzijde). Elke groep wisselt waarde met elkaar uit met behulp van een schaarse crypto-economische bron (een token).

Onder de miners in de cirkel worden miners gecompenseerd voor hun werk door tokens die door de gebruikers worden gebruikt. Het consensus protocol van het netwerk standaardiseert dit proces, terwijl het crypto-economische model bepaalt wanneer en hoe miners worden betaald.

Het creëren van een netwerkarchitectuur die wordt ondersteund door een gedistribueerde aanbodzijde (miners) is wenselijk zolang de voordelen opwegen tegen de nadelen. De voordelen omvatten vaak censuur bestendigheid, transacties zonder grenzen en hogere betrouwbaarheid. Maar gedecentraliseerde systemen hebben doorgaans lagere prestaties in vergelijking met gecentraliseerde modellen.

De rol van de belegger in dit model is tweeledig: het verschaffen van liquiditeit voor de miners om hun tokens te verkopen, en het netwerk kapitaliseren door token prijzen te ondersteunen die boven de mine kosten liggen. 
Het model illustreert deze twee rollen door beleggers in twee groepen te verdelen: traders (kortetermijnbeleggers) en hodlers (langetermijnbeleggers). 

Traders creëren liquiditeit voor het token, zodat miners hun geminde tokens kunnen verkopen en operationele kosten kunnen dekken, terwijl holders het netwerk kapitaliseren voor groei door token prijzen te ondersteunen. De mine-trade relatie werkt met een directe waardestroom, terwijl de mine-holder relatie werkt met een indirecte waardestroom.

Dit betekent eenvoudig gezegd dat alle deelnemers aan een dergelijke economie van elkaar afhankelijk zijn om hun economische doelstellingen te bereiken. Een dergelijk ontwerp creëert een robuust en veilig netwerk. Naleving van de gestimuleerde regelset is gunstiger voor de individuele deelnemer dan kwaadaardige activiteit - wat op zijn beurt het netwerk veerkrachtiger maakt.


Tot slot

Hoewel een relatief nieuw concept dat is ontstaan met de geboorte van Bitcoin, is crypto-economie een belangrijke bouwsteen om te overwegen bij het ontwerpen van gedecentraliseerde netwerken.

Het isoleren van de verschillende rollen in crypto-economische modellen helpt bij het analyseren van kosten, prikkels en waardestromen voor elke deelnemersgroep. Het kan ook helpen om na te denken over relatieve macht en potentiële centralisatie punten te identificeren, wat belangrijk is voor het ontwerpen van een evenwichtiger bestuur en token-distributiemodellen.

Het gebied van crypto-economie en het gebruik van crypto-economische modellen kan zeer nuttig zijn tijdens de ontwikkeling van toekomstige netwerken. Door crypto-economische modellen te bestuderen die al in levende omgevingen zijn gebruikt en getest, kunnen toekomstige netwerken worden ontworpen om efficiënter en duurzamer te zijn, wat resulteert in een robuuster ecosysteem van gedecentraliseerde economieën.