Een beginnershandleiding voor het begrijpen van risicobeheer
StartpaginaArtikelen

Een beginnershandleiding voor het begrijpen van risicobeheer

Beginner
1mo ago
4m

Inhoud


Wat is risicobeheer?

Gedurende ons hele leven houden we ons bezig met het beheren van risico's - bijvoorbeeld tijdens iets simpels als het besturen van een auto of het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. Risicobeheer gaat in feite om het beoordelen en reageren op risico's.

Meestal doen we dit onbewust tijdens dagelijkse activiteiten. Maar als het gaat om financiële markten en bedrijfsadministratie, is het beoordelen van risico's een cruciale, ontzettend belangrijke bezigheid.

In economische termen kunnen we risicobeheer beschrijven als het kader dat definieert hoe een bedrijf of investeerder omgaat met de financiële risico's die inherent zijn aan vrijwel alle soorten organisaties.

Voor beleggers en investeerders kan dit kader het beheer van meerdere klassen activa omvatten, bijvoorbeeldcryptovaluta, forex, grondstoffen, aandelen, indices en vastgoed.
Er zijn veel verschillende vormen van financieel risico die op verschillende manieren geclassificeerd kunnen worden. Dit artikel biedt een overzicht van het risicobeheerproces. Ook introduceert het een aantal strategieën die beleggers en investeerders kunnen helpen bij het verminderen van financiële risico's.


Hoe werkt risicobeheer?

Meestal omvat risicobeheer vijf stappen: doelen stellen, risico's identificeren, risico's beoorden, reacties definiëren en monitoren. Afhankelijk van de context kunnen deze stappen echter aanzienlijk veranderen.

Doelen stellen

De eerste stap is het definiëren van hoofddoelen. Vaak is dit gerelateerd aan de risicotolerantie van het bedrijf of individu. Met andere woorden, in deze stap gaat het om het bepalen van hoe veel risico iemand bereid is te nemen om bepaalde doelen te bereiken.

Risico's identificeren

De tweede stap gaat om het detecteren en definiëren van wat de mogelijke risico's zijn. Het doel hierbij is om gebeurtenissen te identificeren die negatieve effecten kunnen veroorzaken. In zakelijke omgevingen kan deze stap ook nuttige informatie opleveren die niet direct is gerelateerd aan financiële risico's.

Risico's beoordelen

Na het identificeren van de risico's is de volgende stap het evalueren van de verwachte frequentie en zwaarte van deze risico's. De risico's worden daarna gerangschikt in volgorde van belang, wat het creëren of aannemen van een passende reactie vergemakkelijkt.

Reacties definiëren

De vierde stap bestaat uit het definiëren van reacties op ieder type risico op basis van wat de impact van deze risico's kan zijn. In deze stap wordt bepaald welke actie ondernomen moet worden als er zich een ongunstige gebeurtenis voordoet.

Monitoren

De laatste stap van een risicobeheerstrategie is het monitoren van hoe efficiënt deze is in reactie op bepaalde gebeurtenissen. Dit vereist vaak het doorlopend verzamelen en analyseren van data.


Financiële risico's beheren

Er zijn verschillende redenen waarom een strategie of beleggingsmethode kan mislukken. Een belegger kan bijvoorbeeld geld verliezen omdat de markt in tegenovergestelde richting van hun futures beweegt of omdat ze emotioneel worden en in paniek hun posities verkopen.
Emotionele reacties leiden er vaak toe dat beleggers hun initiële strategie negeren of opgeven. Dit is bijzonder zichtbaar tijdens bear-markten en periodes van capitulatie.
Op de financiële markten zijn de meeste mensen het erover eens dat een goede risicobeheerstrategie veel bijdraagt aan hun succes. In de praktijk kan dit zo simpel zijn als het instellen van stop-loss of take-profit-orders.

Een robuuste beleggingsstrategie moet een duidelijk pakket aan mogelijke acties bevatten. Dat wil zeggen dat beleggers voorbereid moeten zijn op allerlei verschillende situaties. Zoals gezegd bestaan er verschillende methodes voor het beheren van risico's. Idealiter worden deze strategieën doorlopend herzien en aangepast.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van financiële risico's, samen met een korte beschrijving van hoe deze kunnen worden ingeperkt.
  • Marktrisico : kan worden geminimaliseerd door stop-loss-orders in te stellen voor iedere positie, zodat deze automatisch worden gesloten voordat verliezen verder oplopen.
  • Liquiditeitsrisico: kan worden gemitigeerd door te handelen op markten met hoge volumes. Activa met een hoge marktkapitalisatie zijn vaak meer liquide.
  • Kredietrisico: kan worden gereduceerd door te handelen op een betrouwbaar platform, zodat kredietnemers en -verleners (of kopers en verkopers) niet op elkaar hoeven te vertrouwen.
  • Operationeel risico: beleggers kunnen operationele risico's mitigeren door hun portfolio te diversifiëren en zo blootstelling aan een enkel project of bedrijf te voorkomen. Ook kunnen ze onderzoek doen naar bedrijven die minder waarschijnlijk met operationele uitdagingen te kampen hebben.
  • Systematisch risico: kan eveneens worden gereduceerd door portfoliodiversificatie. In dit geval moet er echter gediversifieerd worden in onderscheidende projecten of bedrijven uit andere industrieën, bij voorkeur met zo min mogelijk correlatie.


Tot slot

Voorafgaand aan het openen van een positie of het toewijzen van kapitaal aan een portfolio, moeten beleggers en investeerders nadenken over een risicobeheerstrategie. Dan nog is het echter belangrijk dat zij zich ervan bewust zijn dat financieel risico nooit volledig vermeden kan worden.

Risicobeheer bepaalt over het algemeen hoe er met risico's wordt omgegaan, maar gaat niet alleen over het inperken van de effecten ervan. Ook gaat het om strategisch nadenken, zodat er op een efficiënte manier kan worden omgegaan met onvermijdelijke risico's.

Met andere woorden, risicobeheer gaat dus ook over het identificeren, beoordelen en monitoren van risico binnen een context en volgens een strategie. Het proces van risicobeheer is erop gericht om de verhouding tussen risico's en opbrengsten te evalueren, zodat de meest gunstige posities kunnen worden geprioriteerd.