Een beginnershandleiding voor beleggen in cryptocurrency
Een beginnershandleiding voor beleggen in cryptocurrency
StartpaginaArtikelen

Een beginnershandleiding voor beleggen in cryptocurrency

Beginner
1mo ago
9m

Inleiding

Er zijn talloze manieren om winst te maken met beleggen in cryptocurrencies. Beleggingsstrategieën helpen je bij het organiseren van deze technieken in een samenhangend kader, dat je eenvoudig als handleiding bij het beleggen kunt gebruiken. Op deze manier kun je altijd je crypto-strategie in de gaten houden en optimaliseren.
De twee stromen waarmee je rekening moet houden bij het vormgeven van je beleggingsstrategie zijn technische analyse (TA) en fundamentele analyse (FA). We zullen later in dit artikel dieper ingaan op welke analysevorm past bij welke beleggingsstrategie, maar het is belangrijk dat je begrijpt wat de verschillen tussen deze concepten zijn.
Er zijn meer handelsstrategieën dan we in dit artikel kunnen bespreken. We beperken ons daarom tot enkele van de meest voorkomende en richten ons in het bijzonder op beleggingsstrategieën voor cryptocurrency. De meeste ideeën zijn echter ook van toepassing op andere financiële activa, bijvoorbeeld forex, aandelen, opties of edelmetalen zoals goud.

Wil je je eigen handelsstrategie ontwikkelen? In dit artikel bespreken we de basis van hoe je om moet gaan met speculatie op de cryptomarkten. Met een goed doordachte beleggingsstrategie zet je namelijk een grote stap naar het behalen van je handels- en investeringsdoelen.


Wat is een beleggingsstrategie?

We kunnen een beleggingsstrategie beschrijven als een uitgebreid plan voor al je handelsactiviteiten of, in andere woorden, een kader dat je vaststelt om richting te geven aan je activiteiten als belegger.

Een beleggingsplan kan ook helpen bij het verminderen van financieel risico, omdat het veel onnodige beslissingen elimineert. Hoewel het hebben van een strategie geen vereiste is om te beleggen, kan het soms een reddingsboei zijn. Gebeurt er namelijk iets onverwachts op de markt (en dat zal vroeger of later zeker het geval zijn), dan bepaalt je beleggingsstrategie in plaats van je emotie hoe je hierop reageert. Met andere woorden, een beleggingsstrategie zorgt ervoor dat je op alle mogelijke uitkomsten bent voorbereid en voorkomt dat je gehaaste, impulsieve beslissingen neemt die mogelijk tot grote verliezen kunnen leiden.

Een uitgebreide handelsstrategie kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Je beleggingsstrategie kan ook andere regels en richtlijnen bevatten, tot in de kleinste details aan toe. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat je nooit transacties doet op vrijdag of als je je moe of slaperig voelt. Ook kun je een handelsschema opstellen, zodat je alleen actief bent op specifieke dagen van de week. Controleer je bijvoorbeeld constant de prijs van Bitcoin tijdens het weekend? Sluit je posities dan op vrijdag. Zo creëer je een beleggingsstrategie die precies is afgestemd op jouw behoeften.
Een onderdeel van het opstellen van een beleggingsstrategie is terug- en vooruittesten. Dit kun je eenvoudig doen op het testnet van Binance Futures.

In dit artikel bespreken we twee specifieke beleggingsstrategieën: actief en passief.

Zoals je dadelijk zult zien, is de definitie van een bepaalde beleggingsstrategie niet heel streng. De meeste strategieën hebben namelijk veel met elkaar gemeen. Een hybride aanpak, waarbij meerdere strategieën worden gecombineerd, is dan ook het overwegen waard.


Actieve beleggingsstrategieën

Actieve strategieën vereisen meer tijd en aandacht. We noemen deze strategieën actief, omdat er doorlopend wordt gelet op hoe de markt zich ontwikkelt en het portfolio continu daarop wordt aangepast.


Daghandel

Daghandel is waarschijnlijk de meest bekende actieve beleggingsstrategie. Vaak wordt gedacht dat alle actieve beleggers bij definitie ook daghandelaars zijn, maar dit is onjuist.

Daghandel omvat het openen en sluiten van posities op dezelfde dag. Daghandelaars proberen te profiteren van intraday prijsbewegingen, dat wil zeggen de prijsbewegingen die tijdens één handelsdag plaatsvinden.

De term daghandel is afkomstig van de traditionele financiële markt, waar alleen tussen specifieke tijden gehandeld kan worden. Op die markten houden beleggers 's nachts geen posities open, omdat er dan niet kan worden gehandeld.

De meeste handelsplatformen voor cryptocurrency zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar geopend. In de context van cryptocurrencies wordt de term daghandel dus op een iets andere manier gebruikt. Vaak verwijst men hiermee naar kortetermijnhandel, waarbij beleggers posities openen en sluiten in een tijdsperiode van 24 uur of minder.

Daghandelaars maken vaak gebruik van prijsacties en technische analyse om hun beleggingsstrategieën vorm te geven, maar ook van andere technieken om inefficiënties in de markt te vinden.
Kortetermijnhandel in cryptocurrencies kan veel opleveren, maar is stressvol, tijdrovend en gaat gepaard met veel risico. Daghandel is dan ook geen strategie voor beginners.


Swinghandel

Swinghandel is een beleggingsstrategie voor de iets langere termijn, waarbij posities tot een aantal weken of een maand open worden gehouden. In sommige opzichten valt swinghandel tussen daghandel en trendhandel in.

Swinghandelaars proberen normaal gesproken te profiteren van volatiliteitsgolven die enkele dagen of weken duren. Swinghandelaars gebruiken een combinatie van technische en fundamentele indicatoren om hun beleggingsstrategieën te formuleren. Fundamentele veranderen nemen natuurlijk meer tijd in beslag en daarom speelt fundamentele analyse, naast grafiekpatronen en technische indicatoren, een belangrijke rol bij swinghandel.

Swinghandel is waarschijnlijk de meest toegankelijke actieve beleggingsstrategie voor beginners. Een groot voordel van swinghandel ten opzichte van daghandel is dat swinghandel meer tijd vergt. Toch is het handelsinterval kort genoeg om overzicht te houden op alle transacties.

Hierdoor hebben beleggers meer tijd om na te denken over hun beslissingen en op de juiste manier te reageren op hoe een transactie zich ontwikkelt. Swinghandel is minder gehaast en biedt meer ruimte voor rationaliteit. Daghandel vereist daarentegen dat er snel beslissingen worden gemaakt, wat niet ideaal is voor beginnende beleggers.


Trendhandel

Trendhandel, soms ook wel positiehandel genoemd, is een strategie waarbij posities gedurende langere periodes open worden gehouden. Zoals de naam al suggereert, proberen trendhandelaars te profiteren van op- of neerwaartse trends. In een uptrend houden beleggers een long-positie aan; is er sprake van een downtrend, dan wordt er een short-positie aangehouden.

Trendhandelaars maken normaal gesproken gebruik van fundamentele analyse, waarbij ervan uitgegaan wordt dat fundamentele ontwikkelingen veel tijd in beslag kunnen nemen. Dit is precies waarvan trendbeleggers proberen te profiteren.
Een trendstrategie is gebaseerd op de aanname dat onderliggende activa zullen meebewegen met de richting van de trend. Daarentegen moet er ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een trendkering. Om dat risico op te vangen, kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van voortschrijdende gemiddeldes, trendlijnen en andere technische indicatoren in een strategie om de kans op succes te vergroten en financiële risico's te beperken.
Trendhandel kan een ideale strategie zijn voor beginners. Het doen van due diligence en goed risicobeheer mag echter niet ontbreken. 


Scalpen

Scalpen is een van de kortst durende beleggingsstrategieën. Scalpers proberen niet te profiteren van grote volatiliteit of langdurige trends, maar richten zich op het steeds opnieuw verzilveren van kleine prijsbewegingen. Denk hierbij aan profiteren van de bid-ask spread, gebrek aan liquiditeit of andere inefficiënties in de markt. 
Scalpers houden posities slechts voor korte tijd aan, soms niet langer dan een aantal seconden. Scalpen wordt daarom vaak ook aangeduid met de term High-Frequency Trading (HFT) of flitshandel.
Als een belegger steeds opnieuw terugkerende inefficiënties in de markt kan identificeren en weet te exploiteren, kan scalpen ontzettend lucratief zijn. Er wordt steeds een klein beetje winst gemaakt, maar na verloop van tijd loopt dit op tot een aanzienlijk bedrag. Scalpen is bij uitstek geschikt voor markten met hoge liquiditeit, waar het openen en sluiten van posities relatief soepel en voorspelbaar gaat.
Scalpen is een geavanceerde en complexe beleggingsstrategie en daardoor niet geschikt voor beginnende investeerders. Het vereist diepgaand begrip van hoe de financiële markten functioneren. Daarnaast is scalpen over het algemeen meer geschikt voor grotere beleggers (de zogenaamde whales). Het percentage transacties dat winst oplevert is kleiner, waardoor het logischer is om met grotere bedragen te werken.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Passieve beleggingsstrategieën

Passieve investeringsstrategieën zijn meer hands-off. Bij deze strategieën vraagt het beheer van de portefeuille minder tijd en aandacht, omdat het uitvoeren van transacties minder belangrijk is voor het behalen van rendement.


Buy and hold

'Buy and hold' is een passieve investeringsstrategie waarbij een belegger activa koopt met de bedoeling om die langdurig in bezit te houden, ongeacht hoe de markt beweegt.

Deze strategie wordt veel gebruikt voor investeren op de lange termijn. Het idee is simpelweg om blootstelling aan de markt te creëren, waarbij de timing niet belangrijk is. De aanname is dat het op de lange termijn weinig uitmaakt op welk moment de positie precies is geopend.

De buy and hold strategie is bijna altijd gebaseerd op fundamentele analyse en maakt nauwelijks gebruik van technische indicatoren. Ook is het niet noodzakelijk om regelmatig te controleren hoe de portefeuille presteert.
Hoewel Bitcoin en andere cryptocurrencies pas een jaar of tien gemeengoed zijn, kan de term HODL worden vergeleken met de buy and hold strategie. Cryptocurrencies zijn echter een risicovolle en volatiele activaklasse. Het kopen en in bezit houden van Bitcoin is een bekende en veelgebruikte strategie, maar is niet noodzakelijk ook van toepassing op andere cryptocurrencies.


Indexbeleggen

Indexbeleggen omvat normaal gesproken het aankopen van ETF's en indices op de traditionele financiële markt. Deze producten zijn inmiddels ook verkrijgbaar voor de crypto-markten, zowel op gecentraliseerde handelsplatformen als binnen de Decentralized Finance (DeFi)-beweging.
Het idee achter een crypto-index is dat er een mandje met crypto-activa wordt samengesteld, waarna er een token wordt gecreëerd dat hun gecombineerde prestaties bijhoudt. Dit mandje kan cryptocurrencies met een bepaalde focus zoals privacy bevatten, maar bijvoorbeeld ook utility tokens. De enige vereiste is dat er betrouwbare prijsinformatie moet zijn. Het is geen verrassing dat de meeste van deze tokens sterk afhankelijk zijn van blockchain-orakels.
Hoe kunnen investeerders gebruik maken van crypto-indices? Dit is vrij eenvoudig: investeer in een op privacy gerichte crypto-index in plaats van individuele privacy coins aan te kopen. Op deze manier kun je in één keer in een hele sector investeren en elimineer je het risico van afzonderlijke beleggingen.
Indexbeleggen door middel van tokens zal de komende jaren waarschijnlijk sterk aan populariteit winnen. Het maakt het mogelijk om met een meer hands-off aanpak te investeren in de blockchain-industrie en de crypto-markten.


Tot slot

Het opstellen van een beleggingsstrategie voor cryptocurrencies die past bij je persoonlijke financiële doelen en beleggingsstijl is niet eenvoudig. In dit artikel hebben we een aantal algemene beleggingsstrategieën besproken, waarmee je hopelijk goed voorbereid aan de slag kunt gaan.

Om uit te vinden wat werkt en wat niet, houd je je aan de regels die je hebt opgenomen in je beleggingsstrategie. Het kan helpen om een dagboek of spreadsheet bij te houden, zodat je eenvoudig bij kunt houden wat het rendement van verschillende strategieën is.

Je hoeft natuurlijk niet altijd dezelfde strategie te blijven volgen. Wanneer je eenmaal genoeg gegevens en transactie-informatie hebt verzameld, kun je op basis hiervan je methodologie aanpassen. Met andere woorden: naarmate je meer ervaring krijgt met beleggen, zullen je strategieën zich doorontwikkelen.

Een ander idee is om verschillende delen van je portefeuille toe te wijzen aan verschillende beleggingsstrategieën. Op die manier kun je de prestaties van afzonderlijke strategieën in de gaten houden, zonder dat je goed risicobeheer uit het oog verliest.
Als je meer wilt lezen over portfoliobeheer, bekijk dan vooral ook ons artikel Assetallocatie en diversificatie uitgelegd.