5 Essentiele indicatoren voor technische analyse
StartpaginaArtikelen

5 Essentiele indicatoren voor technische analyse

Gemiddeld
2mo ago
7m

Inhoud


Inleiding

Handelaren passen technische indicatoren toe om extra inzicht te krijgen in de prijsontwikkeling van een asset. Deze indicatoren maken het makkelijker om patronen te identificeren en buy of sell signalen in de marktomgeving te herkennen. Er zijn heel veel verschillende soorten indicatoren en deze worden veelvuldig ingezet door daghandelaren, swingtraders en soms zelfs langeretermijnbeleggers. Sommige professionele analisten en gevorderde handelaren hebben zelfs hun eigen indicatoren ontwikkeld. In dit artikel geven we een korte beschrijving van enkele van de meest populaire technische analyse-indicatoren die van waarde kunnen zijn in de marktanalyse-toolkit van elke handelaar.


1. Relative Strength Index (RSI)De RSI is een momentumindicator die aangeeft of een asset ‘overbought’ of ‘oversold’ is. Het doet dit door de kracht van recente prijsveranderingen te meten (de standaardinstelling is de voorgaande 14 periodes – bijv. 14 dagen, 14 uur, enz.). De gegevens worden vervolgens weergegeven als een oscillator met een waarde tussen 0 en 100.

Aangezien de RSI een momentumindicator is, geeft deze de snelheid (momentum) van de prijsverandering weer. Dit houdt in dat als het momentum toeneemt terwijl de prijs stijgt er sprake is van een sterke uptrend en zullen er steeds meer kopers instappen. Als het momentum echter afneemt terwijl de prijs stijgt, dan kan dit aantonen dat verkopers binnenkort de controle overnemen de markt.

De traditionele benadering van de RSI is dat wanneer een asset boven de 70 staat, er sprake van een overbought asset is en wanneer het lager dan 30 staat, het oversold is. Op deze wijze kunnen externe factoren wijzen op een naderende trendomkering of terugtrekking. Toch is het verstandig om deze waarde niet als directe koop- of verkoopsignaal te beschouwen. Net zoals gebruikelijk bij veel andere technieken voor technische analyse (TA), kan de RSI ook valse of misleidende signalen geven, dus is het raadzaam om andere factoren te beschouwen voordat een transactie aangegaan wordt.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk ons artikel over de Relative Strength Index (RSI).


2. Moving Average (MA)Een Moving Average vlakt de prijs af door ruis in de markt weg te nemen en daarnaast ook de richting van de trend aan te geven. Omdat het gebaseerd is op historische prijsgegevens, is het een lagging indicator.

De twee meest gebruikte Moving Average’s zijn Simple Moving Average (SMA of MA) en de Exponential Moving Average (EMA). De SMA wordt berekend door de prijsgegevens van een vooraf ingegeven periode te beschouw en hier vervolgens het gemiddelde over te berekenen. Zo wordt de 10-daagse SMA bijvoorbeeld berekend door de gemiddelde prijs over de afgelopen 10 dagen te berekenen. De EMA daarentegen wordt berekend door de recentere prijs een groter aandeel in de berekening te geven. Hierdoor wordt de nadruk meer gelegd op de belangrijkere recente prijsacties.

Zoals eerder vermeld is een Moving Average een lagging indicator. Hoe langer de periode is die we beschouwen, hoe groter de vertraging is. Zo zal de 200-daagse SMA veel trager reageren op de meest recente prijswijzigingen dan de 50-daagse SMA.

Vaak wordt er een relatie gezocht tussen prijs en de lijn van de Moving Average om de markttrend te kunnen pijlen. Als de prijs bijvoorbeeld voor een langere periode boven de 200-daagse SMA blijft, dan wordt er door veel handelaren gezegd dat we ons in een bullmarkt bevinden.

Handelaren gebruiken de moving average ook als koop- of verkoopsignaal bij een crossover. Als de 100-daagse SMA bijvoorbeeld de 200-daagse SMA passeert, dan wordt dit beschouwd als een verkoopsignaal. Maar wat betekent zo’n crossover nu eigenlijk precies? In principe geeft het aan dat de gemiddelde prijs over de laatste 100 dagen inmiddels lager is dan die van de laatste 200 dagen. Het idee achter verkopen op dit punt is dat aangenomen wordt dat de korte termijn prijsbewegingen niet langer een opwaartse trend zal volgen, waardoor de trend zal omkeren.

Wil je meer weten? Bekijk ons artikel over moving average.


3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)De MACD wordt gebruikt om het momentum van een asset weer te geven door de relatie tussen twee moving average’s te tonen. De MACD bestaat uit twee lijnen, de MACD-lijn en de signaallijn. De MACD-lijn wordt berekend door de 26-daagse EMA van de 12-daagse EMA af te halen. Dit wordt vervolgens weergegeven over de 9-daagse EMA van de MACD-lijn, wat de signaallijn wordt genoemd. Veel charting tools hebben ook een ingebouwde histogram, dat het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn weergeeft.

Door te zoeken naar afwijkingen tussen de MACD en de prijsactie, proberen handelaren meer begrip te krijgen in de sterkte van de huidige trend. Als de prijs bijvoorbeeld een higher high laat zien terwijl de MACD een lower high laat zien dan kan dit een teken zijn dat de markttrend zal omkeren. De MACD vertelt ons in dit geval dat als de prijs stijgt terwijl het momentum afneemt, dan is er een verhoogde kans op een pullback of reversal.

Handelaren kunnen deze indicator ook gebruiken door te zoeken naar crossovers tussen de MACD-lijn en de signaallijn. Als de MACD-lijn boven de signaallijn komt, dan kan dit een koopsignaal aangeven. Omgekeerd, als de MACD-lijn onder de signaallijn komt, dan kan dit juist een verkoopsignaal aangeven.

De MACD wordt vaak in combinatie met de RSI gebruikt, aangezien ze allebei het momentum meten, echter welleswaar door verschillende factoren te meten. De veronderstelling is dat de twee indicatoren samen een vollediger technisch beeld van de markt kunnen geven.

Wil je meer weten? Bekijk ons artikel over de MACD.Wil je ook aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!4. Stochastic RSI (StochRSI)De Stochastic RSI is een momentum-oscillator die wordt gebruikt om vast te stelen of een asset overbought of oversold is. Zoals de naam al doet vermoeden, stamt het af van de RSI, omdat RSI-waarden worden gebruikt in plaats van prijsgegevens. Het wordt berekend door de Stochastic oscillator-formule toe te passen op de gewone RSI-waarden. De Stochastische RSI-waarden liggen doorgaans tussen 0 en 1 (of 0 en 100).

Vanwege de hoge gevoeligheid en het vele aantal waardeveranderingen kan de StochRSI zeer veel signalen genereren, wat het lastig maakt om te interpreteren. Het is voornamelijk bruikbaar als de waarden zich rond de bovenste of onderste uitersten van het bereik bevinden.

Een StochRSI-waarde van meer dan 0,8 wordt meestal als overbought beschouwd, terwijl een waarde van minder dan 0,2 als oversold wordt beschouwd. Een waarde van 0 betekent dat de RSI op de laagste waarde in de gemeten periode staat (de standaardinstelling is meestal 14). Aan de andere kant betekent een waarde van 1 dat de RSI op zijn hoogste punt staat in de gemeten periode.

Wat voor de RSI geldt, kan ook op de StochRSI worden toegepast. Als een oversold of overbought waarde wordt aangegeven, dan hoeft niet per definitie te betekenen dat de prijs ook zal omdraaien. In het geval van de StochRSI geeft dit enkel aan dat de RSI-waarden (waar de StochRSI-waarden van afstammen) bijna in de uitersten van hun recente metingen liggen. Het is ook belangrijk om te realiseren dat de StochRSI veel gevoeliger is dan de RSI-indicator, dus het heeft de neiging om meer valse of misleidende signalen te geven.

Wil je meer weten? Bekijk ons artikel over de Stochastic RSI.


5. Bollinger Bands (BB)Bollinger Bands meten de volatiliteit van de markt, evenals overbought- en oversoldcondities. Ze zijn opgebouwd uit drie lijnen. Een SMA (de middelste band), een bovenste band en een onderste band. De instellingen kunnen variëren, maar meestal zijn de bovenste en onderste banden twee standaarddeviaties verwijderd van de middelste band. Als volatiliteit toeneemt of afneemt, dan neemt de afstand tussen de banden onderling ook toe of af.

Doorgaans wordt er aangenomen dat hoe dichter de prijs zich bij de bovenste band bevindt, hoe groter de kans is dat de prijs overbought is. Andersom geldt dit ook voor prijzen rondom de onderste band, die als oversold worden beschouwd. Voor het overgrote deel van de tijd blijft de prijs tussen de twee buitenste banden. In uitzonderlijke gevallen kan de prijs de onderste of bovenste band doorbreken. Hoewel deze gebeurtenis niet wordt beschouwd als een handelssignaal, kan dit wel duiden op een buitengewone prijsactie of marktomstandigheid.

Een ander belangrijk concept van BB's wordt squeeze genoemd. Dit betekent dat de drie banden dicht bij elkaar komen waardoor er sprake is van een periode van lage volatiliteit. Dit kan worden gebruikt als een indicatie van mogelijke toekomstige hogere volatiliteit. Omgekeerd, als de banden erg ver van elkaar verwijderd zijn, kan een periode van verminderde volatiliteit volgen.

Wil je meer weten? Bekijk ons artikel over Bollinger Bands.


Tot slot

Hoewel indicatoren ons voorzien van data, is het belangrijk om je te realiseren dat deze data subjectief is en geen absolute wetenschap. Hierdoor is het goed om altijd eerst even een stap terug te nemen en te overwegen hoe dit je persoonlijke besluitvorming kan beïnvloeden. Wat een direct koop- of verkoopsignaal voor de ene handelaar kan zijn, kan voor een andere handelaar gezien worden als gewone ruis in de markt.

Net zoals bij de meeste marktanalysetechnieken, zijn indicatoren het meest bruikbaar wanneer ze in combinatie met elkaar of met andere methoden worden toegepast, zoals in combinatie met fundamentele analyse (FA).

De beste manier om technische analyse (TA) te leren, is door heel veel te oefenen. Ga naar Binance en test je nieuwe kennis!