Īsā pamācība darbā ar Binance duālajām investīcijām
Satura rādītājs
Ievads
Kas ir Binance duālās investīcijas?
Kā darbojas BTC duālās investīcijas?
Kā darbojas BUSD/USDT duālās investīcijas?
Kā tiek aprēķināta atdeve?
Kā izmantot Binance duālās investīcijas?
Noslēgumā
Īsā pamācība darbā ar Binance duālajām investīcijām
SākumlapaRaksti
Īsā pamācība darbā ar Binance duālajām investīcijām

Īsā pamācība darbā ar Binance duālajām investīcijām

Iesācējiem
Published Sep 17, 2020Updated May 13, 2022
6m

Īsumā

Ja tu jau kādu laiku darbojies kriptovalūtu pasaulē, noteikti zini, ka kriptoaktīvi mēdz būt ārkārtīgi svārstīgi. Tava ieguldījumu portfeļa kopējā vērtība var ievērojami mainīties, un tev nemitīgi jācenšas izdzīvot šajā trakajā pārmaiņu virpulī.

Binance duālās investīcijas ir lielisks veids, kā gūt pasīvos ienākumus, nesatraucoties par tirgus izmaiņu virzienu. Tev ir iespēja ne vien ierobežot riskus, fiksējot cenu, bet arī gūt peļņu no divu kriptovalūtu relatīvās cenu atšķirības.


Ievads

Ko var darīt, lai ierobežotu ar kriptovalūtas cenu saistītos riskus un vienlaikus gūtu peļņu? Binance Earn piedāvā daudz dažādu pasīvo ienākumu gūšanas veidu ar atšķirīgu riska un peļņas līmeni. Iespēja izmantot svārstīgākas kriptovalūtas ienākumu gūšanai ir vilinoša, taču tās ir tieši atkarīgas no tirgus apstākļiem.
Vēl viena iespēja ir izmantot stabilās kriptovalūtas, piemēram, BUSD vai USDT, taču Binance duālajos ieguldījumos šis jēdziens tiek pacelts jaunā līmenī. Tev ir iespēja gūt peļņu neatkarīgi no tā, kāda ir tirgus virzība. Apskatīsim, kā tas darbojas.


Kas ir Binance duālās investīcijas?

Binance duālās investīcijas ļauj tev ieguldīt kriptovalūtu un gūt lielāku peļņu divu aktīvu veidā. Tu prognozē tirgus virzienu, ieguldi savus kriptovalūtu līdzekļus un iesaldē tos ar mērķi gūt peļņu. Neatkarīgi no tavas pozīcijas, ienesīgums būs lielāks. 

Valūta, kuru saņemsi, ir atkarīga no tavu prognožu rezultātiem izpildes datumā. Izmantojot izpildes ar augstāku cenu BTC produktu, gadījumā, ja pamata aktīva cena paaugstināsies un tavi ienākumi pārsniegs iepriekš noteikto cenu (izpildes cenu), tavs ieguldījums tiks konvertēts uz alternatīvo valūtu (BUSD) par izpildes cenu. Ja pamata aktīva cena nepārsniegs izpildes cenu, tu joprojām saņemsi peļņu (procentus) no savas ieguldītās kriptovalūtas.

Izmantojot izpildes ar zemāku cenu BUSD vai USDT produktu, gadījumā, ja izpildes dienā pamata aktīva vērtība būs augstāka par izpildes cenu, tu saņemsi atpakaļ savu iemaksāto kriptovalūtu un procentus. Ja pamata aktīva cena nebūs pārsniegusi iepriekš noteikto izpildes cenu, tavs ieguldījums kopā ar gūto peļņu tiks konvertēts uz alternatīvo valūtu par izpildes cenu.

Pirms apskatām, kā šie produkti darbojas, precizēsim dažus svarīgus terminus.

  • Izpildes diena – diena, kad varēsi izņemt savu ieguldīto kriptovalūtu un nopelnītos procentus.
  • Izpildes cena – cenas slieksnis, kas nosaka, kādā aktīvā saņemsi ieguldījuma atmaksu. Šis cenas līmenis tiek noteikts brīdī, kad tu sāc izmantot attiecīgo duālo investīciju produktu.
  • Norēķinu cena – vidējā tūlītējo darījumu cena pēdējās 30 minūtēs pirms plkst. 08.00 (UTC) izpildes dienā.
  • Ienesīguma gada procentu likme (APY) – procenti, ko tu nopelnītu, ja uz gadu iesaldētu savu kriptovalūtu duālo investīciju produktā (iekļaujot saliktos procentus). Piemēram, ja tava GPL ir 36,5 %, tad paredzamā dienas procentu likme ir 36,5 % / 365 dienas = 0,1 %.
  • Pamata aktīvs – duālo investīciju produkta atsauces aktīvs. Piemēram, ja tu iemaksā BUSD un prognozē, ka BTC cena pazemināsies, pamata aktīvs ir BTC. Izpildes cena, atsauces tūlītējo darījumu cena un norēķinu cena ir piesaistītas pamata aktīvam. 


Kā darbojas BTC duālās investīcijas?

Izmantojot BTC duālās investīcijas, BTC turētāji var ierobežot savu Bitcoin uzkrājumu riskus. Izpildes ar augstāku cenu produkti sniedz lietotājiem iespēju izpildes brīdī pārdot pamata aktīvu ar procentiem par samērā augstu cenu.

Izmantojot izpildes ar augstāku cenu produktu, gadījumā, ja norēķinu cena ir augstāka par izpildes cenu, norēķini notiek BUSD valūtā un produkts tiek uzskatīts par "izpildītu". Turpretī, ja norēķinu cena ir zemāka par izpildes cenu, tad norēķiniem izmanto BTC.

Izpildes ar zemāku cenu produkti darbojas pretēji. Ja norēķinu cena ir zemāka par izpildes cenu, tad norēķini notiek BTC valūtā un produkts tiek uzskatīts par "izpildītu". Ja norēķinu cena ir augstāka par izpildes cenu, tad norēķiniem izmanto BUSD.
Izpilde ar augstāku cenu

Izpilde ar zemāku cenu

Iemaksājamās kriptovalūtas

BTC

BUSD un USDT

Alternatīvās kriptovalūtas

BUSD un USDT

BTC

Izpildes mehānisms

Norēķinu cena ≥ izpildes cena

Norēķinu cena ≤ izpildes cena

Ieguldījuma periods

Jebkurā nedēļas dienā

GPL

Pastāvīgi mainās, taču tiek fiksēta pēc ieguldījuma veikšanas.

Izpildes cena

Fiksēta


Kad tiek izpildīts tavs izpildes ar augstāku cenu BTC produkts, tavs aktīvs tiek konvertēts uz BUSD, kā konvertācijas likmi izmantojot izpildes cenu. Kā tiek aprēķinātas procentu likmes šim produktam? Attēlotās GPL mainās un ir atkarīgas no izpildes cenas, atlikušo dienu skaita un cenas svārstīguma. Tomēr tava GPL tiks fiksēta, tiklīdz veiksi ieguldījumu duālo investīciju produktā. 

Kā tas darbojas praksē? Pieņemsim, ka tev ir 1 BTC un pašreizējā BTC atsauces tūlītējo darījumu cena ir 38 555 $. Tu vēlies ieguldīt tālāk redzamajā izpildes ar augstāku cenu duālo investīciju produktā. Iestatītā izpildes cena ir 43 000 $, bet GPL ir 37,60 %.


Kad noklikšķināsi uz pogas [Ieguldīt], tu redzēsi papildinformāciju par šo produktu un savu iespējamo peļņu. Ierakstot 1 BTC, zemāk tiek parādīti rezultāti.Pēc 16 dienām īstenojas viens no diviem scenārijiem:

  • Ja BTC galīgā norēķinu cena ir vienāda ar 43 000 $ vai pārsniedz šo līmeni, tev tiek izmaksāts tavs 1 BTC 43 000 $ apmērā plus papildu procenti. Tagad tev ir BUSD 43 752,50 $ vērtībā.
  • Ja BTC galīgā norēķinu cena ir zemāka par 43 000 $, tu saņem savu 1 BTC un papildus arī procentus 0,0175 BTC apmērā. Tagad tev ir 1,0175 BTC.


Kā darbojas BUSD/USDT duālās investīcijas?

Izpildes ar zemāku cenu duālie investīciju produkti, kas balstīti uz stabilajām kriptovalūtām, sniedz lietotājiem iespēju izpildes brīdī iegādāties pamata aktīvu ar procentiem par samērā zemu cenu. Ja produkts tiek izpildīts, tavas stabilās kriptovalūtas tiek konvertētas uz BTC, izmantojot iepriekš atrunāto izpildes cenu.

Pieņemsim, ka tev ir 10 000 USDT un atsauces tūlītējo darījumu cena par 1 BTC ir 38 555 $. Tu veic ieguldījumu uz 16 dienām izpildes ar zemāku cenu duālo investīciju produktā, kura GPL ir 69,53 %. Izpildes cena tiek noteikta 37 000 $ apmērā.

Kad noklikšķināsi uz pogas [Ieguldīt], varēsi redzēt papildinformāciju par izpildes ar zemāku cenu produktu un paredzamajiem rezultātiem.


Pēc 16 dienām īstenojas viens no diviem scenārijiem:

  • Ja BTC galīgā norēķinu cena pārsniedz 37 000 $, tu saņem atpakaļ savus 10 000 USDT un papildus arī procentus 323 USDT vērtībā. Tagad tev ir 10 323 USDT.

  • Ja BTC cena ir vienāda ar 37 000 $ vai zemāka, tavi 10 000 USDT tiek izmaksāti BTC valūtā, piemērojot cenu 37 000 $, un tu saņem papildu procentus. Tagad tev ir 0,279 BTC.


Kā tiek aprēķināta atdeve?

Tava atdeve ir atkarīga no tā, vai attiecīgais duālo investīciju produkts tiek izpildīts un tava ieguldītā kriptovalūta tiek konvertēta uz alternatīvo valūtu. Izpildes ar augstāku cenu gadījumā tavs produkts tiek izpildīts tad, ja norēķinu cena ir lielāka vai vienāda ar izpildes cenu. Ja norēķinu cena ir mazāka par izpildes cenu, produkts netiek izpildīts. Izpildes ar zemāku cenu gadījumā nosacījumi ir pretēji.

Ja tavs produkts tiek izpildīts, tu saņem savu sākotnējo ieguldījumu un procentus alternatīvajā valūtā. Izpildes cenu izmanto kā konvertācijas kursu. Šeit ir norādīti pilni aprēķini abu veidu duālo investīciju produktiem:

Izpilde ar augstāku cenu: 

(Ieguldījuma summa * izpildes cena) * [1 + (GPL % * ieguldījuma dienu skaits / 365)]

Izpilde ar zemāku cenu: 

(Ieguldījuma summa / izpildes cena) * [1 + (GPL % * ieguldījuma dienu skaits / 365)]

Ja tavs produkts netiek izpildīts, tu saņem savu sākotnējo ieguldījumu un procentus iemaksātajā valūtā. Tava atdeve tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

Ieguldījuma summa * [1 + (GPL % * ieguldījuma dienu skaits / 365)]


Kā izmantot Binance duālās investīcijas?

Izmantot Binance duālās investīcijas ir pavisam vienkārši, ja tev ir zināms, kā šis produkts darbojas. Pieejamos duālo investīciju produktus vari skatīt Binance Earn lapā vai noklikšķinot uz saites, kas pieejama pirmajā tālāk norādītajā darbībā.

2. Atlasi produktu, kurā vēlies ieguldīt.

3. Norādi vēlamo ieguldījuma summu.

4. Noklikšķini uz [Ieguldīt].

5. Tas arī viss! Norēķini saistībā ar tavu ieguldījumu notiks beigu datumā. Savus iepriekšējos orderus vari skatīt duālo investīciju orderu lapā.


Noslēgumā

Ar Binance duālajām investīcijām tu vari gūt pasīvos ienākumus, nesatraucoties par tirgus izmaiņu virzienu. Ja esi investors vai tirgotājs, kurš vēlas ko vairāk nekā vienkārši ieguldīt līdzekļus steikingā vai aizdot savas ilgtermiņā uzkrājamās kriptovalūtas, tev ir iespēja prognozēt cenas izmaiņu virzienu un mēģināt ierobežot riskus ar izdevīgām cenām un papildu procentiem. Kā vienmēr, pirms savu līdzekļu ieguldīšanas tev ir jāveic patstāvīga informācijas izpēte.