Visaptveroša pamācība iesācējiem par kriptovalūtu tirdzniecību
Sākums
Raksti
Visaptveroša pamācība iesācējiem par kriptovalūtu tirdzniecību

Visaptveroša pamācība iesācējiem par kriptovalūtu tirdzniecību

Iesācējiem
Publicēts Jun 22, 2020Atjaunināts Sep 11, 2023
17m

Kas ir tirdzniecība?

Tirdzniecība ir ekonomikas pamatjēdziens, kas ietver aktīvu pirkšanu un pārdošanu. Šie aktīvi var būt preces un pakalpojumi, par ko pircējs maksā kompensāciju pārdevējam. Citos gadījumos darījums var ietvert apmaiņu ar precēm un pakalpojumiem starp tirdzniecības darījuma pusēm.

Finanšu tirgos tirgojamos aktīvus sauc par finanšu instrumentiem. Tās var būt akcijas, obligācijas, valūtu pāri Forex tirgū, iespēju līgumi, nākotnes līgumi, maržas produkti, kriptovalūtas u. c. Ja šie termini tev nav zināmi, nesatraucies – mēs tos visus paskaidrosim šī raksta turpinājumā.

Termins "tirdzniecība" bieži tiek lietots, runājot par īstermiņa tirdzniecību, kad tirgotāji aktīvi atver un aizver pozīcijas salīdzinoši īsā laika periodā. Tomēr šāds pieņēmums ir visai maldinošs. Patiesībā tirdzniecība ietver plašu dažādu stratēģiju klāstu, piemēram, dienas tirdzniecību, uz svārstībām vai tendencēm balstītu tirdzniecību un daudzas citas. Taču nesatraucies! Pēc brīža apskatīsim katru stratēģiju sīkāk.


Vai vēlies pielietot iegūtās zināšanas?


Kas ir ieguldīšana?

Ieguldīšana ir resursu (piemēram, kapitāla) izvietošana ar mērķi gūt peļņu. Tā var ietvert naudas izmantošanu, lai finansētu un uzsāktu uzņēmējdarbību, vai zemes iegādi, lai to vēlāk pārdotu par augstāku cenu. Finanšu tirgos tie parasti ir ieguldījumi finanšu instrumentos cerībā, ka vēlāk varēs tos pārdot par augstāku cenu.

Ieguldīšanas loģikas pamatā ir gaidāmā peļņa (saukta arī par ienākumiem no ieguldījuma jeb ROI). Pretēji tirdzniecībai – ieguldot parasti līdzekļu uzkrāšana ir jāgaida ilgāk. Investora mērķis ir vairot bagātību ilgtermiņā (vairāku gadu vai pat desmitgažu gaitā). To var izdarīt daudzos dažādos veidos, taču investori parasti izmanto fundamentālos faktorus, lai atklātu labas ieguldījumu izdevības.
Investori savas ilgtermiņa pieejas dēļ parasti nesatraucas par cenas īstermiņa svārstībām. Tāpēc viņi parasti ieņem samērā pasīvu nostāju un pārlieku nesatraucas par īstermiņa zaudējumiem.


Tirdzniecība un ieguldīšana – kāda ir atšķirība?

Gan tirgotāji, gan investori cenšas gūt peļņu finanšu tirgos. Tomēr to izmantotās metodes ir visai atšķirīgas.

Būtībā investori cenšas gūt peļņu ilgtermiņā – vairāku gadu vai pat desmitgažu periodā. Tā kā investori raugās tālākā nākotnē, arī viņu mērķa peļņa no katra ieguldījuma parasti ir lielāka. 
Savukārt tirgotāji cenšas gūt labumu no tirgus svārstīguma. Viņi biežāk atver un aizver pozīcijas un var dot priekšroku mazākai peļņai no katra darījuma (jo viņiem parasti ir atvērti vairāki darījumi).

Kurš risinājums ir labāks? Kurš ir piemērotāks tev? Šis lēmums ir jāpieņem tev pašam. Iesākumā vari apgūt informāciju par tirgu darbības principiem, bet vēlāk – mācīties darot. Laika gaitā tu varēsi izlemt, kurš risinājums labāk atbilst taviem finanšu mērķiem, tavai personībai un tirdzniecības profilam.


Apskati aktuālās Bitcoin (BTC) cenas šobrīd.


Kas ir fundamentālā analīze (FA)?

Fundamentālā analīze ir finanšu aktīva novērtēšanas metode. Fundamentālā analīze ietver ekonomisko un finanšu faktoru izvērtēšanu ar mērķi noteikt, vai aktīva vērtība ir atbilstoša. Tā var iekļaut makroekonomiskos apstākļus, piemēram, vispārējās ekonomikas stāvokli, situāciju nozarē vai ar aktīvu saistīto uzņēmējdarbību (ja tāda ir). Šos apstākļus nereti analizē, izmantojot makroekonomiskos apsteidzošos un atpaliekošos indikatorus.
Pēc fundamentālās analīzes pabeigšanas analītiķi parasti cenšas noteikt, vai konkrētais aktīvs tiek novērtēts pārāk zemu vai pārāk augstu. Investori var izmantot šo secinājumu, lai pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.
Kriptovalūtu gadījumā fundamentālā analīze var ietvert arī jauno datu zinātnes jomu, kas nodarbojas ar publiskajiem blokķēdes datiem, ko sauc par ķēdes parametriem. Šie parametri iekļauj tīkla aprēķinu ātrumu, lielākos aktīvu turētājus, adrešu skaitu, darījumu analīzi un daudz ko citu. Izmantojot plašo informāciju, kas pieejama par publiskajām blokķēdēm, analītiķi var veidot sarežģītus tehniskos indikatorus, ar kuriem iespējams novērtēt noteiktus tīkla vispārējā stāvokļa aspektus.
Lai gan fundamentālo analīzi plaši izmanto akciju tirgū un Forex tirgū, tā ir mazāk piemērota kriptovalūtām to pašreizējā attīstības posmā. Šī aktīvu kategorija ir tik jauna, ka vēl nepastāv standartizētas, visaptverošas sistēmas tirgus novērtēšanai. Turklāt tirgu lielā mērā ietekmē spekulācijas un subjektīvā interpretācija. Līdz ar to fundamentālajiem faktoriem parasti ir nenozīmīga ietekme uz kriptovalūtas cenu. Tomēr, tirgum nobriestot, var tikt izstrādāti precīzāki paņēmieni kriptoaktīvu novērtēšanai.


Kas ir tehniskā analīze (TA)?

Tehniskajā analīzē tiek izmantota atšķirīga pieeja. Tehniskās analīzes pamatideja ir tāda, ka cenas vēsturiskā kustība var liecināt par tirgus iespējamo reakciju nākotnē.

Tehniskās analīzes mērķis nav noskaidrot aktīva patieso vērtību. Tā vietā tiek skatīta vēsturiskā tirdzniecības aktivitāte, lai, pamatojoties uz šo informāciju, mēģinātu atrast izdevīgus darījumus. Tas var ietvert cenas kustības un apjoma analīzi, grafiku modeļus, tehnisko indikatoru izmantošanu un daudzus citus grafiku veidošanas rīkus. Analīzes mērķis ir novērtēt konkrētā tirgus stiprās un vājās puses.
Tajā pat laikā tehniskā analīze nav tikai instruments, ar kuru var paredzēt iespējamās cenas svārstības nākotnē. To var izmantot arī kā efektīvu risku pārvaldības sistēmu. Tā kā tehniskā analīze nodrošina modeli tirgus strukturālajai analīzei, tā padara tirdzniecības darījumu pārvaldību konkrētāku un izmērāmāku. Šajā kontekstā risku novērtēšana ir pirmais solis uz to pārvaldību. Tāpēc dažus tehniskos analītiķus nevar īsti uzskatīt par tirgotājiem. Šādi analītiķi mēdz izmantot tehnisko analīzi tikai kā sistēmu risku pārvaldībai.
Tehnisko analīzi var izmantot jebkurā finanšu tirgū, un tā ir visai iecienīta kriptovalūtu tirgotāju vidū. Taču kā tehniskā analīze darbojas? Kā minējām iepriekš, kriptovalūtu tirgus novērtējumu lielā mērā ietekmē spekulācijas. Šī iemesla dēļ tā ir ideāla vide tehniskajiem analītiķiem, jo viņiem pilnībā pietiek tikai ar tehniskajiem faktoriem.


Fundamentālā analīze un tehniskā analīze – kura ir labāka?

Tas ir pilnībā atkarīgs no tavas tirdzniecības stratēģijas. Turklāt – kāpēc gan neizmantot tās abas? Lielākā daļa tirgus analīzes metožu vislabāk darbojas apvienojumā ar citām metodēm vai indikatoriem. Metožu apvienošana palielina iespēju atklāt drošākas ieguldījumu iespējas. Apvienojot dažādas tirdzniecības stratēģijas, iespējams arī izvairīties no kļūdainiem priekšstatiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Šo jēdzienu dažkārt sauc par konfluenci. Tirgotāji, kas vadās pēc konfluences principa, apvieno vairākas stratēģijas vienotā tirdzniecības stratēģijā, lai izmantotu to visu sniegtās priekšrocības. Pamatideja ir tāda, ka apvienoto stratēģiju atklātās izdevības varētu būt uzticamākas par tām, ko sniedz kāda atsevišķa stratēģija.


Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!


Kas virza finanšu tirgus?

Aktīva cenu nosaka līdzsvars starp tā pieprasījumu un piedāvājumu. Citiem vārdiem sakot, to nosaka pircēji un pārdevēji. Tirgus ir tur, kur ir piedāvājums un pieprasījums. Taču kas vēl ietekmē finanšu aktīva vērtību?

Kā iepriekš minējām, var pastāvēt fundamentālie faktori, piemēram, ekonomikas stāvoklis. Tāpat var pastāvēt dažādi tehniskie faktori, piemēram, kriptovalūtas tirgus kapitalizācija. Var būt jāņem vērā arī citi faktori kā, piemēram, noskaņojums tirgū vai jaunākās ziņas.

Tomēr tie ir vienkārši vērā ņemami faktori. Patiesībā aktīva cenu konkrētā brīdī nosaka tikai piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars.


Kas ir tirgus tendence?

Tirgus tendence ir aktīva cenas izmaiņu vispārējais virziens. Tehniskajā analīzē tirgus tendences parasti nosaka, izmantojot cenas kustību, tendenču līknes vai pat būtiskākās mainīgās vidējās vērtības.
Parasti ir divu galveno veidu tirgus tendences: tirgus ar pozitīvu jeb augšupejošu tendenci un tirgus ar negatīvu jeb lejupejošu tendenci. Tirgū ar pozitīvu tendenci vērojama ilgstoša augšupeja, kad cenas pastāvīgi pieaug. Tirgū ar negatīvu tendenci vērojama ilgstoša lejupeja, kad cenas pastāvīgi pazeminās. Turklāt var izšķirt arī konsolidējošu jeb horizontālas virzības tirgu, kurā izteikta tendence nav vērojama.


Bitcoin tirgum visā tā pastāvēšanas laikā ir bijusi raksturīga pozitīva tendence.


Jāpiebilst, ka tirgus tendence nenozīmē, ka cenas izmaiņas vienmēr atbilst tendences virzienam. Tirgū ar ilgstošu pozitīvu tendenci būs vērojamas mazākas negatīvas tendences, un pretēji. Tāda vienkārši ir tirgus tendenču būtība. Tendences noteikšana ir perspektīvas jautājums, jo viss ir atkarīgs no laika perioda, kuru aplūkojam. Tirgus tendencēm ilgākā laika periodā vienmēr būs lielāka ietekme salīdzinājumā ar tirgus tendencēm mazākā laika periodā.
Tirgus tendenču īpatnība ir tāda, ka tās ar pilnīgu pārliecību var noteikt tikai pēc tam, kad tās ir jau notikušas. Iespējams, esi jau dzirdējis par retrospektīvās analīzes kļūdainības jēdzienu, kas saistīts ar cilvēku tieksmi pārliecināt sevi, ka viņi ir spējuši precīzi paredzēt notikumus pirms to norises. Kā jau vari iedomāties, retrospektīvās analīzes kļūdainība var būtiski ietekmēt tirgus tendenču identificēšanas un tirdzniecības lēmumu pieņemšanas procesus.


Kas ir tirgus cikls?

Iespējams, būsi dzirdējis teicienu, ka tirgus kustībai ir raksturīgs cikliskums. Cikls ir modelis vai tendence, kas veidojas atšķirīgos laikos. Parasti tirgus cikli ilgākā laika periodā ir uzticamāki par tirgus cikliem mazākā laika periodā. Tomēr stundas grafikā var identificēt nelielus tirgus ciklus tikpat vienkārši kā desmitgadēm ilga perioda datos.

Tirgi pēc būtības ir cikliski. Cikli veidojas, noteiktu aktīvu kategorijām izkonkurējot citas. Citos tā paša tirgus cikla segmentos tās pašas aktīvu kategorijas var uzrādīt sliktākus rezultātus par citām aktīvu kategorijām, jo tirgus apstākļi ir atšķirīgi.

Jāpiebilst gan, ka ir gandrīz neiespējami konkrētajā brīdī noteikt, kurā tirgus cikla posmā mēs pašreiz atrodamies. Šādu analīzi var ar lielu ticamību veikt tikai pēc konkrētā cikla posma noslēguma. Turklāt tirgus cikliem parasti nav konkrēta sākuma vai beigu. Kā izrādās, finanšu tirgos atrašanās pašreizējā brīdī ir ārkārtīgi subjektīvs skatpunkts.
Ja vēlies uzzināt vairāk par tirgus cikliem, lasi mūsu rakstu Tirgus ciklu psiholoģija.

Esi gatavs izmēģināt spēkus tirdzniecībā?


2. nodaļa – Finanšu tirgi un tirdzniecības instrumenti


Saturs


Kas ir finanšu instruments?

Vienkārši izsakoties, finanšu instruments ir tirgojams aktīvs. Kā piemērus var minēt skaidru naudu, dārgmetālus (piemēram, zeltu vai sudrabu), dokumentu, kas apliecina noteiktas īpašumtiesības (piemēram, uz uzņēmumu vai kādu resursu), tiesības piegādāt vai saņemt skaidru naudu u. c. Finanšu instrumenti var būt patiesi sarežģīti, taču pamatprincips ir tāds, ka neatkarīgi no to būtības, tie ir tirgojami.

Pastāv dažādu veidu finanšu instrumenti atbilstoši atšķirīgām klasifikācijas metodēm. Saskaņā ar vienu no klasifikācijas modeļiem finanšu instrumenti tiek iedalīti naudas instrumentos un atvasinātajos instrumentos. Kā liecina nosaukums, atvasināto instrumentu vērtība ir atvasināta no kaut kā cita (piemēram, no kriptovalūtas). Finanšu instrumentus var iedalīt arī parādā balstītajos un kapitālā balstītajos.

Taču kurā kategorijā ietilpst kriptovalūtas? Uz tām var paraudzīties no dažādiem aspektiem, tādēļ tās varētu iekļaut vairāk nekā vienā kategorijā. Vienkāršākā klasifikācija būtu uzskatīt tās par digitālajiem aktīviem. Tomēr kriptovalūtu potenciāls ir saistīts ar pilnīgi jaunas finanšu un ekonomikas sistēmas izveidi.
Šajā ziņā kriptovalūtas veido pavisam jaunu digitālo aktīvu kategoriju. Turklāt, ekosistēmai pilnveidojoties, var veidoties daudz jaunu kategoriju, kas nebūtu iespējams citos apstākļos. Pirmos piemērus jau var redzēt decentralizēto finanšu (DeFi) jomā.


Kas ir tūlītējo darījumu tirgus?

Tūlītējo darījumu tirgus ir tirgus, kurā finanšu instrumenti tiek tirgoti tā saucamajai "tūlītējai piegādei". Šajā kontekstā piegāde nozīmē finanšu instrumenta apmaiņu pret naudu. Tā var šķist nebūtiska atšķirība, taču dažos tirgos nenotiek tūlītēji norēķini naudā. Piemēram, nākotnes līgumu tirgos aktīvi tiek piegādāti vēlāk (brīdī, kad beidzas nākotnes līguma termiņš).
Vienkārši izsakoties, uz tūlītējo darījumu tirgu var paraudzīties kā uz vietu, kurā darījumi notiek uzreiz. Tā kā darījumi tiek izpildīti nekavējoties, aktīva pašreizējā tirgus cena bieži tiek saukta par tūlītējo darījumu cenu.
Ko tas nozīmē kriptovalūtas tirgu kontekstā? Kādas darbības var veikt Binance tūlītējo darījumu tirgū? Tajā var apmainīt kriptovalūtas pret citām. Tātad, ja tu vēlies apmainīt savu BNB pret BUSD, tu dodies uz BNB/BUSD tūlītējo darījumu tirgu un – aiziet! Līdzīgi – ja tu vēlies apmainīt savu BNB pret BTC, tu dodies uz BNB/BTC tūlītējo darījumu tirgu. Kad tavi orderi būs izpildīti, tavas kriptovalūtas tiks nekavējoties apmainītas. Tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā tirgot kriptovalūtas.


Kas ir maržas tirdzniecība?

Maržas tirdzniecība ir tirdzniecības metode, kurā tiek izmantoti no trešās puses aizņemti līdzekļi. Faktiski tirdzniecība ar maržu pastiprina rezultātus – kā ieguvumus, tā arī zaudējumus. Tirgotājiem ar maržas kontu ir piekļuve lielākam kapitālam un tiek zināmā mērā mazināts ar darījuma otru pusi saistītais risks. Kāpēc tā? Tirgotāji var tirgot ar tādu pat pozīcijas lielumu, bet glabāt kriptovalūtu biržā mazāk kapitāla.
Saistībā ar maržas tirdzniecību bieži vien tiek lietoti tādi termini kā marža un kredītplecs. Marža nozīmē tavu ieguldīto kapitāla summu (proti, tavu iemaksāto līdzekļu apjomu). Kredītplecs ir koeficients, ar kuru tu pareizini savu maržu. Piemēram, ja tavs kredītplecs ir 2x, tas nozīmē, ka tu atver pozīciju, kuras summa ir divas reizes lielāka par tavu maržu. Izmantojot kredītplecu 4x apmērā, tu atver pozīciju, kas ir četras reizes lielāka par tavas maržas vērtību, utt.
Tomēr tev jāņem vērā likvidācijas risks. Jo lielāku kredītplecu tu izmanto, jo tuvāk tavai sākotnējai cenai ir likvidācijas cena. Ja tava pozīcija tiek likvidēta, tu riskē zaudēt visu savu maržu. Tāpēc pirms iesaistīšanās maržas tirdzniecībā ir jāizvērtē ar to saistītie augstie riski. Viens no resursiem, kuru ir vērts izpētīt pirms maržas tirdzniecības darījumu veikšanas, ir Binance maržas tirdzniecības pamācība.
Maržas tirdzniecību plaši izmanto akciju, preču un Forex tirdzniecībā, kā arī Bitcoin un kriptovalūtu tirgos. Tradicionālajā sistēmā aizņemtos līdzekļus sniedz investīciju brokeris. Kriptovalūtu gadījumā līdzekļus parasti aizdod birža, piemērojot par to finansēšanas maksu. Tomēr dažos citos gadījumos aizņemtos līdzekļus var nepastarpināti nodrošināt citi tirgotāji platformā. Šajā gadījumā parasti tiek piemērota mainīga procentu likme (finansēšanas maksa), kuru nosaka atklātā tirgū.
Tātad – esam īsumā apskatījuši maržas tirdzniecības pamatus, taču vienmēr var uzzināt vairāk. Plašāku informāciju meklē rakstā Kas ir maržas tirdzniecība?.


Kas ir atvasināto instrumentu tirgus?

Atvasinātie instrumenti ir finanšu aktīvi, kuru vērtību veido cits aktīvs. Tas var būt kāds pamata aktīvs vai aktīvu grozs. Populārākie šo aktīvu veidi ir akcijas, obligācijas, preces, tirgus indeksi un kriptovalūtas.
Pats atvasinātais instruments būtībā ir līgums starp vairākām pusēm. Tā cena tiek noteikta, atsaucei izmantojot attiecīgo pamata aktīvu. Neatkarīgi no tā, kādu aktīvu izmanto kā atsauces punktu, pamatprincips ir tāds, ka atvasinātā produkta vērtība tiek no tā atvasināta. Daži populāri atvasināto instrumentu piemēri ir nākotnes līgumi, iespēju līgumi un mijmaiņas darījumi.
Saskaņā ar aplēsēm atvasināto instrumentu tirgus ir viens no lielākajiem tirgiem. Kāpēc tā? Atvasinātos instrumentus var radīt, ņemot par pamatu faktiski jebkuru finanšu produktu – pat pašus atvasinātos instrumentus. Jā, tieši tā – atvasinātos instrumentus var veidot no atvasinātajiem instrumentiem. Un pēc tam var veidot jaunus atvasinātos instrumentus no šiem atvasinātajiem instrumentiem utt. Vai tas izklausās pēc bīstama kāršu namiņa, kas var jebkurā brīdī sabrukt? Tas būtībā nav pārāk tālu no patiesības. Pastāv uzskats, ka atvasināto instrumentu tirgum bija liela nozīme 2008. gada finanšu krīzē.


Kas ir standartizētie un nestandartizētie nākotnes līgumi?

Nākotnes līgums ir atvasināto instrumentu veids, kas ļauj tirgotājiem spekulēt ar aktīva nākotnes cenu. Tas ietver vienošanos starp pusēm par darījuma veikšanu kādā vēlākā datumā, ko sauc par līguma beigu datumu jeb termiņu. Kā jau minējām, runājot par atvasinātajiem instrumentiem, šāda līguma pamata aktīvs var būt jebkurš aktīvs. Populāri piemēri ir kriptovalūta, preces, akcijas un obligācijas.
Nākotnes līguma termiņš ir pēdējā diena, kad notiek tirdzniecības aktivitāte konkrētā līguma ietvaros. Attiecīgās dienas beigās līguma termiņš beidzas pie pēdējās tirgotās cenas. Par norēķiniem saistībā ar konkrēto līgumu vienojas iepriekš, un tie var būt norēķini naudā vai fiziska piegāde.
Fiziskas piegādes gadījumā līguma pamata aktīvs tiek tieši apmainīts. Piemēram, tiek piegādāts noteikts barelu skaits naftas. Ja norēķini notiek naudā, pamata aktīvu tieši neapmaina; apmaiņa notiek tikai ar aktīvam atbilstošo vērtību (naudas vai kriptovalūtas izteiksmē).
Ja vēlies tirgot nākotnes līgumus platformā Binance, noteikti izlasi sadaļu Visaptverošs ceļvedis par tirdzniecību Binance nākotnes līgumu sadaļā.


Kas ir beztermiņa nākotnes līgumi?

Nākotnes līgumi ir lielisks veids, kā tirgotāji var spekulēt ar aktīva cenu. Tomēr – kas notiek, ja viņi vēlas saglabāt savu pozīciju arī pēc līguma beigu datuma?

Risinājums ir beztermiņa nākotnes līgumi. Galvenā to atšķirība no parastajiem nākotnes līgumiem ir tāda, ka šiem līgumiem nav termiņa. Tādējādi tirgotāji var spekulēt ar pamata aktīva cenu, neraizējoties par līguma izbeigšanos. 

Tomēr tas rada citu problēmu. Ja nu beztermiņa nākotnes līguma cena pārāk novirzās no pamata aktīva cenas? Tā kā nav termiņa, beztermiņa nākotnes līgumu tirgū varētu rasties būtiska, pastāvīga novirze no tūlītējo darījumu tirgus.

Tāpēc beztermiņa nākotnes līgumu gadījumā tiek piemērota finansējuma likme, kuru maksā tirgotāji. Iedomāsimies, ka beztermiņa nākotnes līgumu tirgū cena ir augstāka nekā tūlītējo darījumu tirgū. Šajā gadījumā finansējuma likme būs pozitīva, kas nozīmē, ka garās pozīcijas (pircēji) maksās finansējuma likmes īsajām pozīcijām (pārdevējiem). Tas motivēs pircējus pārdot, kas savukārt izraisīs līguma cenas pazemināšanos, vairāk pietuvinot to tūlītējo darījumu cenai. Un pretēji – ja beztermiņa nākotnes līgumu tirgū cena būs zemāka par tūlītējo darījumu tirgu, finansējuma likme būs negatīva. Šajā gadījumā īsās pozīcijas maksās garajām pozīcijām, lai motivētu paaugstināt līguma cenu. 

Rezumējot – ja finansējuma likme ir pozitīva, garās pozīcijas maksā īsajām. Ja finansējuma likme ir negatīva, īsās pozīcijas maksā garajām.

Beztermiņa nākotnes līgumi ir ļoti iecienīti Bitcoin un kriptovalūtu tirgotāju vidū. Ja vēlies uzzināt vairāk par beztermiņa nākotnes līgumiem, lasi rakstu Kas ir beztermiņa nākotnes līgumi?.

Vēlies sākt veidot savu ieguldījumu portfeli?


Kas ir iespēju līgumi?

Iespēju līgums ir atvasināto instrumentu veids, kas piešķir tirgotājiem tiesības (bet ne pienākumu) nākotnē iegādāties vai pārdot aktīvu par noteiktu cenu. Galvenā atšķirība starp nākotnes līgumu un iespēju līgumu ir tāda, ka tirgotājiem nav pienākuma izpildīt iespēju līgumus.

Kad tirgotāji iegādājas iespēju līgumu, viņi spekulē, ka cena mainīsies noteiktā virzienā. 

Pastāv divu veidu iespēju līgumi: pirkšanas iespēju līgumi un pārdošanas iespēju līgumi. Pirkšanas iespēju līgumu turētāji liek likmi uz cenas paaugstināšanos, bet pārdošanas iespēju līgumu turētāji – uz cenas pazemināšanos.
Kā ar visiem atvasinātajiem instrumentiem – iespēju līgumu pamatā var būt dažādi finanšu aktīvi: tirgus indeksi, preces, akcijas, kriptovalūtas utt.
Ar iespēju līgumiem var izmantot ļoti sarežģītas tirdzniecības stratēģijas un risku pārvaldības metodes, piemēram, riska ierobežošanas stratēģijas. Kriptovalūtu iespēju līgumi var visvairāk noderēt ieguvējiem, kuri vēlas ierobežot savu lielo kriptovalūtas krājumu riskus. Tādējādi viņi ir labāk aizsargāti pret notikumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt viņu līdzekļu vērtību.
Ja vēlies uzzināt vairāk par iespēju līgumiem, lasi sadaļu Kas ir iespēju līgumi?. Ja vēlies tirgot iespēju līgumus Binance biržā, iesakām vispirms izlasīt mūsu pamācību darbā ar iespēju līgumiem iOS un Android operētājsistēmās.


Kas ir starptautiskais valūtu jeb Forex tirgus?

Starptautiskais valūtu jeb Forex (FX) tirgus ir tirgus, kurā tirgotāji var apmainīt vienas valsts valūtu pret citu. Būtībā Forex tirgus nosaka valūtu maiņas kursus visā pasaulē.
Valūtas mēdz uzskatīt par drošiem un stabiliem aktīviem. Teorētiski pat terminam "stabilā kriptovalūta" vajadzētu nozīmēt, ka attiecīgais aktīvs ir kaut kādā veidā pasargāts no svārstīguma. Tomēr, lai arī tā zināmā mērā ir taisnība, arī valūtas var skart būtiskas tirgus svārstības. Kāpēc tā? Valūtu vērtību nosaka arī piedāvājums un pieprasījums. Turklāt to var ietekmēt arī inflācija un citi tirgus spēki, kas saistīti ar globālo tirdzniecību un ieguldījumiem, kā arī ģeopolitiskie faktori.
Kā darbojas Forex tirgus? Valūtu pārus var tirgot investīciju bankas, centrālās bankas, komercuzņēmumi, ieguldījumu sabiedrības, riska ieguldījumu fondi un Forex mazumtirgotāji. Forex tirgū var veikt arī globālu valūtu konvertāciju starptautiskiem tirdzniecības norēķiniem.

Forex tirgotāji parasti izmanto dienas tirdzniecības stratēģijas (piemēram, sīkas spekulācijas ar kredītplecu), lai palielinātu savu peļņu. Tālāk šajā rakstā detalizēti apskatīsim, kā tas notiek.

Forex tirgus ir viena no galvenajām mūsdienu globālās ekonomikas sastāvdaļām. Faktiski Forex tirgus ir lielākais un likvīdākais finanšu tirgus pasaulē.


Kas ir kredītpleca tokeni?

Kredītpleca tokeni ir tirgojami aktīvi, kas sniedz iespēju spekulēt uz kriptovalūtas cenu ar kredītplecu, turklāt bez ierastajām pārvaldības prasībām, kas attiecas uz pozīcijām ar kredītplecu. Tas nozīmē, ka tev nav jāraizējas par maržu, nodrošinājumu, finansējumu un likvidāciju.
Kredītpleca tokeni ir inovatīvs finanšu produkts, kas pastāv, tikai pateicoties blokķēdes nodrošinātajām iespējām. Sākotnēji kredītpleca tokenus ieviesa atvasināto instrumentu birža FTX, taču kopš tā laika ir radušies dažādi citi šo tokenu izmantošanas risinājumi. Tomēr to pamata nolūks ir nemainīgs – tokenizēt atvērtās pozīcijas ar kredītplecu. Ko tas nozīmē?
Kredītpleca tokeni tokenu formātā atveido atvērtas beztermiņa nākotnes līgumu pozīcijas. Vai atceries, ka runājām par to, ka atvasinātos instrumentus var izveidot no citiem atvasinātajiem instrumentiem? Kredītpleca tokeni ir lielisks šī principa piemērs, jo to vērtība tiek atvasināta no nākotnes līgumu pozīcijām, kas arī ir atvasinātie instrumenti.
Kredītpleca tokeni ir lieliska iespēja iegūt vienkāršas kriptovalūtu pozīcijas ar kredītplecu. Ja vēlies tirgot tos Binance biržā, skati sadaļu Pamācība iesācējiem par Binance kredītpleca tokeniem (BLVT).
Ja vēlies uzzināt vairāk par FTX kredītpleca tokeniem, skati sadaļu Pamācība iesācējiem par FTX kredītpleca tokeniem.3. nodaļa – Tirdzniecības un ieguldījumu stratēģijas


Saturs


Kas ir tirdzniecības stratēģija?

Tirdzniecības stratēģija ir vienkārši plāns, kuru to ievēro, veicot tirdzniecības darījumus. Tirdzniecībā nav vienas pareizās pieejas, tāpēc katra stratēģija ir lielā mērā atkarīga no tirgotāja profila un preferencēm. 

Neatkarīgi no tavas pieejas tirdzniecībai ir svarīgi izveidot plānu – tajā tiek izvirzīti skaidri mērķi, un tas var palīdzēt nenovirzīties no iecerētā emociju iespaidā. Parasti, veidojot plānu, tev jāizlemj, ko tirgosi, kā tirgosi un kurā brīdī tu atvērsi vai slēgsi pozīcijas.

Nākamajā nodaļā apskatīsim vairākus populāru tirdzniecības stratēģiju piemērus. 


Kas ir portfeļa pārvaldība?

Portfeļa pārvaldība ietver ieguldījumu kolekcijas izveidi un uzturēšanu. Pats portfelis ir aktīvu grupējums – tajā var ietilpt jebkas no Beanie Babies līdz nekustamajiem īpašumiem. Ja tu tirgo tikai kriptovalūtas, tad tavā portfelī, visticamāk, būs Bitcoin un citas digitālās kriptovalūtas un tokeni. 

Pirmais solis ir izvērtēt, ko tu sagaidi no sava ieguldījumu portfeļa. Vai tu vēlies investīciju grozu, kas būs salīdzinoši pasargāts no svārstīguma, vai arī esi gatavs riskēt, lai gūtu lielāku peļņu īstermiņā?

Ļoti noderīgi ir izvērtēt, kā vēlies pārvaldīt savu portfeli. Kāds dos priekšroku pasīvai stratēģijai, kad ieguldījumi pēc to veikšanas netiek aiztikti. Citi varētu izmantot aktīvu pieeju un turpināt pirkt un pārdot aktīvus, lai gūtu peļņu.


Kas ir risku pārvaldība?


Risku pārvaldība ir ļoti svarīga, lai varētu gūt panākumus tirdzniecībā. Tā sākas ar iespējamo risku identificēšanu:

 • Tirgus risks: iespējamie zaudējumi, kas tev varētu rasties, ja aktÄ«va vērtÄ«ba pazemināsies.
 • Likviditātes risks: iespējamie zaudējumi, kas izriet no nelikvÄ«diem tirgiem, kad nevar viegli atrast pircējus saviem aktÄ«viem.
 • Operacionālais risks: iespējamie zaudējumi, kas izriet no darbÄ«bas kļūmēm. Tās var bÅ«t cilvēka pieļautas kļūdas, aparatÅ«ras vai programmatÅ«ras kļūmes, kā arÄ« darbinieku apzināta krāpnieciska rÄ«cÄ«ba.
 • Sistēmiskais risks: iespējamie zaudējumi, ko izraisa attiecÄ«gās nozares dalÄ«bnieku darbÄ«bas problēmas, kuras ietekmē visus attiecÄ«gā sektora uzņēmumus. Piemēram, 2008. gadā "Lehman Brothers" sabrukums ietekmēja finanÅ¡u sistēmas visā pasaulē.

Kā vari redzēt, risku identificēšana sākas ar tavā portfelī esošajiem aktīviem, taču, lai tā būtu efektīva, ir jāņem vērā kā iekšējie, tā arī ārējie faktori. Pēc tam šie riski ir jānovērtē. Cik bieži tu varētu ar tiem saskarties? Cik nopietni tie ir?

Izvērtējot riskus un to iespējamo ietekmi uz tavu ieguldījumu portfeli, tu vari tos kārtot pēc bīstamības un izstrādāt atbilstošas stratēģijas un atbildes reakcijas. Piemēram, sistēmisko risku var mazināt diversifikācija, izmantojot dažādus ieguldījumus, bet tirgus riska ietekmi var mazināt, izmantojot zaudējumu apturēšanas orderus.Kas ir dienas tirdzniecība?

Dienas tirdzniecība ir stratēģija, kas ietver pozīciju atvēršanu un slēgšanu vienā un tajā pašā dienā. Šis termins ir cēlies no tradicionālajiem tirgiem, kas ir atvērti tikai noteiktu laika periodu dienā. Pārējā laikā dienas tirgotājiem nav paredzēts turēt nekādas atvērtas pozīcijas. 

Kā tu, iespējams, jau zini – kriptovalūtu tirgos nav atvēršanās vai aizvēršanās laiku. Tirgot ir iespējams visu diennakti un bez brīvdienām. Tomēr kriptovalūtu jomā dienas tirdzniecība parasti nozīmē tirdzniecības stilu, kad tirgotājs atver un aizver pozīcijas 24 stundu periodā.
Dienas tirdzniecībā tirgojamos aktīvus nereti palīdz izvēlēties tehniskā analīze. Tā kā peļņa tik īsā periodā var būt pavisam maza, vari mēģināt tirgot vairākus atšķirīgus aktīvus un tādējādi palielināt peļņu. Tajā pat laikā daži tirgotāji izvēlas tirgot vienu un to pašu valūtu pāri gadiem ilgi.

Šis stils acīmredzami ir ļoti aktīva tirdzniecības stratēģija. Tā var būt ļoti ienesīga, taču saistās arī ar ievērojamu risku. Tāpēc dienas tirdzniecība ir vairāk piemērota pieredzējušiem tirgotājiem.


Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!


Kas ir uz svārstībām balstīta tirdzniecība?

Uz svārstībām balstītā tirdzniecībā arī tiek mēģināts nopelnīt, izmantojot tirgus tendences, taču laika periods ir ilgāks – pozīcijas parasti tiek turētas no pāris dienām līdz pāris mēnešiem. 

Mērķis bieži vien ir atklāt aktīvu, kurš nav pietiekami augstu novērtēts un kura vērtība, visticamāk, paaugstināsies. Šādu aktīvu varētu iegādāties un pēc tam, kad cena paaugstinās, – pārdot, gūstot peļņu. Tāpat vari mēģināt atrast aktīvus, kas ir novērtēti pārāk augstu un kuru vērtība, visticamāk, pazemināsies. Pēc tam vari šādus aktīvus pārdot par augstu cenu cerībā, ka varēsi tos atkal iegādāties par zemāku cenu.

Līdzīgi kā dienas tirdzniecībā – daudzi tirgotāji, kas izmanto tirgus svārstības, izmanto tehnisko analīzi. Tomēr, tā kā viņu stratēģija darbojas ilgākā laika periodā, noderīga var būt arī fundamentālā analīze. 

Uz svārstībām balstīta tirdzniecība parasti ir iesācējiem piemērota stratēģija. Tas galvenokārt ir tāpēc, ka šai tirdzniecības stratēģijai nav raksturīgs stress, ko rada dinamiskā dienas tirdzniecība. Ja pēdējo raksturo strauja lēmumu pieņemšana un daudz laika, kas pavadīts, raugoties ierīču ekrānos, tad uz svārstībām balstītā tirdzniecība ļauj nesteigties ar lēmumiem.


Kas ir pozīciju tirdzniecība?

Pozīciju (vai tendenču) tirdzniecība ir ilgtermiņa stratēģija. Tirgotāji iegādājas aktīvus, lai tos turētu ilgstoši (parasti – vairākus mēnešus). Mērķis ir gūt peļņu, nākotnē pārdodot šos aktīvus par augstāku cenu.

Pozīciju tirdzniecības un uz svārstībām balstītas ilgtermiņa tirdzniecības atšķirība ir saistīta ar tirdzniecības darījuma izvietošanas pamatojumu. Pozīciju tirgotāji pēta tendences, kas ir vērojamas ilgstošos periodos – viņi cenšas gūt peļņu, izmantojot tirgus vispārējo virzību. Savukārt uz svārstībām balstītās tirdzniecības gadījumā tirgotāji parasti cenšas paredzēt tirgus svārstības, kas ne vienmēr korelē ar plašāko tendenci.

Pozīciju tirgotāji visai bieži dod priekšroku fundamentālajai analīzei, jo viņiem ir pietiekami daudz laika, lai vērotu, kā īstenojas fundamentālie notikumi. Tas nenozīmē, ka viņi neizmanto tehnisko analīzi. Lai arī pozīciju tirgotāji pamatojas uz pieņēmumu, ka tendence turpināsies, tehniskie indikatori var brīdināt par iespējamu tendences maiņu.

Līdzīgi uz svārstībām balstītajai tirdzniecībai, pozīciju tirdzniecība ir ideāli piemērota stratēģija iesācējiem. Kā jau minējām, ilgtermiņa perspektīva sniedz viņiem plašas iespējas pārdomāt savus lēmumus.


Kas ir "skalpēšana"?

No visām apskatītajām stratēģijām īsākie termiņi ir raksturīgi t. s. "skalpēšanai". Skalpēšanas gadījumā tiek veikti mēģinājumi izmantot sīkas cenas svārstības, bieži vien atverot un aizverot pozīcijas pēc dažām minūtēm (vai pat sekundēm). Vairumā gadījumu šādi tirgotāji izmanto tehnisko analīzi, lai peļņas gūšanas nolūkā mēģinātu paredzēt cenas izmaiņas un izmantotu piedāvātās/pieprasītās cenas starpību un cita veida neefektivitāti. Īso termiņu dēļ skalpēšanas darījumiem parasti ir procentuāli maza peļņa – mazāka par 1 %. Taču skalpēšana ir ilgtermiņa spēle, tāpēc laika gaitā nelielie ienākumi summējas.

Skalpēšana noteikti nav stratēģija iesācējiem. Lai gūtu panākumus, ir nepieciešama padziļināta izpratne par tirgiem, izmantotajām platformām un tehnisko analīzi. Tajā pat laikā tirgotājiem, kuri zina, ko dara, ir iespēja gūt lielu peļņu, atklājot pareizās likumsakarības un izmantojot savā labā cenas īstermiņa svārstības.


Kas ir aktīvu sadale un diversifikācija?

Aktīvu sadale un diversifikācija ir termini, kurus mēdz lietot kā sinonīmus. Šie principi tev varētu jau būt zināmi no teiciena "neliec visas olas vienā maisā". Glabājot visas olas vienā maisā, tās visas ir pakļautas vienam riskam, un tas pats attiecas arī uz tavu bagātību. Ja ieguldīsi visus savus mūža uzkrājumus vienā aktīvā, būsi pakļauts tādam pat riskam. Ja attiecīgais aktīvs ir kāda uzņēmuma akcijas un šis uzņēmums piedzīvo pēkšņu sabrukumu, tu vienā brīdī zaudē visu savu naudu.
Tas attiecas ne tikai uz atsevišķiem aktīviem, bet arī uz aktīvu kategorijām. Finanšu krīzes gadījumā visas tavas akcijas var zaudēt vērtību. Tas ir tāpēc, ka tās ir cieši saistītas un visas seko vienai un tai pašai tendencei.
Efektīva diversifikācija nenozīmē vienkārši portfeļa piepildīšanu ar simtiem dažādu digitālo valūtu. Iedomājies, kas notiktu, ja valdības visā pasaulē aizliegtu kriptovalūtas vai kvantu datori uzlauztu publiskās atslēgas kriptogrāfijas shēmas, uz kurām paļaujas kriptovalūtu darbība. Jebkurš no šiem notikumiem būtiski ietekmētu visus digitālos aktīvus. Līdzīgi akcijām tie veido vienu aktīvu kategoriju.

Ideāls risinājums būtu sadalīt savus līdzekļus starp vairākām kategorijām. Tādējādi gadījumā, ja tu vienā kategorijā ciestu zaudējumus, tas neietekmētu tavu atlikušo ieguldījumu portfeli. Nobela prēmijas laureāts Harijs Markovics šo ideju pirmoreiz pauda modernās portfeļa teorijas (MPT) kontekstā. Būtībā šī teorija ir saistīta ar ideju par svārstīguma un risku samazināšanu, veidojot ieguldījumu portfeļus, kuros ietilpst savstarpēji nesaistīti aktīvi.

Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, aicinām lasīt Binance Akadēmijas sadaļu Aktīvu sadale un diversifikācija vai Binance pētījumu sadaļas rakstu Diversifikācijas priekšrocību ar Bitcoin izpēte.


Kas ir Dova teorija?
Dova teorija ir finanšu sistēma, kas veidota, izmantojot Čārlza Dova idejas. Dovs dibināja laikrakstu "The Wall Street Journal" un palīdzēja izveidot pirmos ASV akciju indeksus – Dova-Džonsa transporta indeksu (DJTA) un Dova-Džonsa akciju indeksu (DJIA).

Lai arī Dovs pats tā arī neformulēja Dova teoriju, to var uzskatīt par viņa darbos izklāstīto tirgus principu apkopojumu. Tālāk ir uzskaitītas dažas būtiskākās atziņas:Ir vērts paturēt prātā, ka šī nav precīza zinātne – tā ir teorija un tātad var būt kļūdaina. Tomēr šai teorijai joprojām ir liela ietekme, un daudzi tirgotāji un investori iekļauj to savās metodoloģijās.

Lai uzzinātu vairāk, lasi rakstu Ievads Dova teorijā.


Kas ir Eliota viļņu teorija?

Eliota viļņu teorija (EVT) ir princips, kas paredz, ka tirgus kustības notiek atbilstoši tirgus dalībnieku psiholoģijai. Lai gan to izmanto daudzās tehniskās analīzes stratēģijās, tā nav indikators vai tirdzniecības tehnika. Drīzāk tas ir veids, kā analizēt tirgus uzbūvi.

Eliota viļņu modeli parasti var atpazīt pēc astoņu viļņu sērijas – katrs no šiem viļņiem ir vai nu motīvu vilnis, vai korektīvais vilnis. Pieci motīvu viļņi virzās atbilstoši galvenajai tendencei, un trīs korektīvie viļņi virzās pretējā virzienā.


Eliota viļņu cikls ar motīvu viļņiem (zilā krāsā) un korektīvajiem viļņiem (dzeltenā krāsā).


Šie modeļi ir fraktāli, kas nozīmē, ka, pietuvinot atsevišķu vilni, var redzēt vēl vienu, mazāka mēroga Eliota viļņu modeli. Un pretēji – var paraudzītes no plašāka skatpunkta un konstatēt, ka pētītais viļņu modelis veido vienu atsevišķu vilni lielākā Eliota viļņu ciklā.

Eliota viļņu teorija tiek vērtēta visai pretrunīgi. Daži uzskata, ka šī metodoloģija ir pārāk subjektīva, jo tirgotāji var tās noteikumu ietvaros definēt viļņus dažādos veidos. Līdzīgi Dova teorijai Eliota viļņu teorija nav pilnīgi droša, tāpēc to nevajadzētu uzskatīt par precīzu metodi. Tajā pat laikā daudzi tirgotāji ir veiksmīgi apvienojuši EVT ar citiem tehniskās analīzes instrumentiem.

Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, lasi rakstu Ievads Eliota viļņu teorijā.


Kas ir Vikofa metode?

Vikofa metode ir visaptveroša tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija, kuru 20. gs. 30. gados izstrādāja Čārlzs Vikofs. Viņa darbs tiek uzskatīts par mūsdienu tehniskās analīzes metožu stūrakmeni dažādos finanšu tirgos.

Vikofs piedāvāja trīs pamatlikumus – piedāvājuma un pieprasījuma likumu, cēloņa un seku likumu un piepūles un rezultāta likumu. Viņš formulēja arī saliktā operatora teoriju, kas ievērojami sasaucas ar Čārlza Dova primāro tendenču sadalījumu. Viņa veikums šajā jomā ir īpaši noderīgs kriptovalūtu tirgotājiem.

No praktiskā aspekta Vikofa metode ir piecu soļu pieeja tirdzniecībai. Tā ietver tālāk norādītos posmus.

 • Noteikt tendenci: kāda tā ir tagad, un kā tā mainÄ«sies?
 • Identificēt spēcÄ«gus aktÄ«vus: vai to kustÄ«ba atbilst tirgum vai virzās pretējā virzienā? 
 • Atrast aktÄ«vus ar pietiekamu iemeslu: vai ir pietiekami daudz iemeslu, lai atvērtu Å¡o pozÄ«ciju? Vai iespējamā atlÄ«dzÄ«ba atsver saistÄ«tos riskus?
 • Novērtēt izmaiņu iespējamÄ«bu: vai tādi instrumenti kā Vikofa pirkÅ¡anas un pārdoÅ¡anas testi liecina par iespējamām izmaiņām? Par ko liecina cena un apjoms? Vai Å¡im aktÄ«vam ir paredzama kāda kustÄ«ba?
 • Noteikt Ä«sto pozÄ«cijas atvērÅ¡anas brÄ«di: kā konkrētie aktÄ«vi izskatās attiecÄ«bā pret tirgu kopumā? Kad ir piemērotākais brÄ«dis pozÄ«cijas atvērÅ¡anai?
Vikofa metode tika izgudrota gandrīz pirms gadsimta, taču tā joprojām nav zaudējusi savu aktualitāti. Vikofa pētījumu mērogs bija ļoti plašs, tādēļ iepriekš minētais būtu jāuztver tikai kā ļoti lakonisks pārskats. Aicinām tevi padziļināti izpētīt viņa veikumu, jo tas sniedz neaizstājamas zināšanas par tehnisko analīzi. Iesākumā vari izlasīt rakstu Vikofa metodes skaidrojums.


Ko nozīmē "nopirkt un turēt"?

Pirkšanas un turēšanas stratēģija ietver aktīva pirkšanu un turēšanu (visai paredzami). Tā ir pasīva ilgtermiņa pieeja, kuras ietvaros investori iegādājas aktīvu un glabā to neatkarīgi no tirgus apstākļiem. Labs piemērs kriptovalūtu jomā ir HODL pieeja, ko piekopj investori, kuri aktīvās tirdzniecības vietā izvēlas iegādāties aktīvus un tos turēt gadiem ilgi.

Tas var būt izdevīgs risinājums tiem, kuri nevēlas aktīvi iesaistīties ieguldīšanā, jo nav jāsatraucas par cenas īstermiņa svārstībām vai kapitāla pieauguma nodokļu nomaksu. No otras puses – investoram ir jābūt pacietīgam, un šī pieeja ir balstīta pieņēmumā, ka aktīvs pilnībā nezaudēs savu vērtību.

Ja vēlies uzzināt vairāk par vienkāršu veidu, kā izmantot šo stratēģiju attiecībā uz Bitcoin, lasi rakstu Izmaksu izlīdzināšanas (DCA) skaidrojums.


Kas ir ieguldījumi indeksos?

Ieguldījumus indeksos var uzskatīt par pirkšanas un turēšanas stratēģijas paveidu. Kā liecina nosaukums – šajā gadījumā investors cenšas gūt peļņu no aktīvu kustībām noteikta indeksa ietvaros. To var darīt, iegādājoties aktīvus atsevišķi vai ieguldot līdzekļus indeksu fondā.
Arī šī ir pasīvā stratēģija. Investori var gūt labumu arī no diversifikācijas, izmantojot vairākus atšķirīgus aktīvus un tādējādi novēršot ar aktīvo tirdzniecību saistīto spriedzi.


Kas ir simulētā tirdzniecība?

Simulētā tirdzniecība var būt jebkura veida stratēģija – ar nosacījumu, ka tirgotājs tikai izliekas, ka pērk un pārdod aktīvus. To var izmantot iesācējs (vai arī pieredzējis tirgotājs), lai pārbaudītu prasmes, neriskējot ar savu naudu.

Piemēram, tev varētu šķist, ka esi atklājis lielisku stratēģiju Bitcoin cenas kritumu prognozēšanai un vēlies mēģināt gūt peļņu no šiem cenas kritumiem, pirms tie rodas. Tomēr, pirms riskē ar visiem saviem līdzekļiem, tu varētu izmēģināt simulēto tirdzniecību. To var izdarīt pavisam vienkārši – pierakstīt cenu īsās pozīcijas "atvēršanas" brīdī un slēgšanas brīdī. Tāpat tu varētu izmantot kādu simulatoru, kas atveido populāras tirdzniecības platformu saskarnes.

Galvenais ieguvums no simulētās tirdzniecības ir iespēja izmēģināt stratēģijas, nezaudējot naudu gadījumā, ja kaut kas neizdodas, kā iecerēts. Tādējādi vari neriskējot gūt priekšstatu par to, kādi varētu būt tavu tirdzniecības lēmumu rezultāti. Protams, tev ir jāsaprot, ka ar simulēto tirdzniecību vari gūt tikai ierobežotu priekšstatu par reālo vidi. Ir grūti simulēt reālās emocijas, kādas tu piedzīvotu, ja darījumos izmantotu savu naudu. Simulētā tirdzniecība bez reālās dzīves simulatora var radīt arī nepatiesu priekšstatu par saistītajām izmaksām un komisijas maksām, ja vien tu neņem vērā konkrētām platformām raksturīgās maksas.

Binance piedāvā vairākas simulētās tirdzniecības iespējas. Piemēram, Binance nākotnes līgumu testa vide nodrošina pilnvērtīgu saskarni. Ja tu pats veido tirdzniecības botus vai programmas, tad tūlītējo darījumu biržas testa videi vari piekļūt, izmantojot API.4. nodaļa – Tehniskās analīzes pamati


Saturs


Kas ir garā pozīcija?

Garā pozīcija nozīmē, ka aktīvs tiek iegādāts cerībā, ka tā vērtība paaugstināsies. Garās pozīcijas parasti izmanto saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem vai Forex, taču tās attiecas uz praktiski visu kategoriju aktīviem un dažādu veidu tirgiem. Garo pozīciju veido arī aktīva iegāde tūlītējo darījumu tirgū cerībā, ka aktīva cena paaugstināsies.

Garās pozīcijas ir populārākais ieguldījumu veids finanšu produktos – īpaši iesācējiem. Ilgtermiņa tirdzniecības stratēģijas kā, piemēram, pirkšana un turēšana, ir balstītas uz pieņēmumu, ka pamata aktīva vērtība palielināsies. Šajā ziņā pirkšana un turēšana ir tā pati garā pozīcija, kas ilgst ilgāku laika periodu.

Tomēr garās pozīcijas ieņemšana ne vienmēr nozīmē, ka tirgotājs plāno gūt peļņu no cenas paaugstināšanās. Kā piemēru apskatīsim kredītpleca tokenus. BTCDOWN ir raksturīga negatīva korelācija ar Bitcoin cenu. Ja Bitcoin cena paaugstinās, BTCDOWN cena pazeminās. Ja Bitcoin cena pazeminās, BTCDOWN cena paaugstinās. Līdz ar to BTCDOWN garās pozīcijas atvēršana nozīmē Bitcoin cenas pazemināšanos.


Kas ir īsās pozīcijas atvēršana?

Īsā pozīcija nozīmē, ka aktīvs tiek pārdots ar mērķi vēlāk to atkal iegādāties par zemāku cenu. Īsās pozīcijas atvēršana ir cieši saistīta ar maržas tirdzniecību, jo tā var notikt ar aizņemtiem līdzekļiem. Tomēr to plaši izmanto atvasināto instrumentu tirgū, un to var īstenot, izmantojot vienkāršu tūlītējo darījumu pozīciju. Kā tad īsti darbojas īsās pozīcijas atvēršana?
Īso pozīciju atvēršana tūlītējo darījumu tirgos ir pavisam vienkārša. Pieņemsim, ka tev jau ir Bitcoin un tev šķiet, ka tā cena pazemināsies. Tu pārdod savu BTC apmaiņā pret USD un plāno vēlāk to atkal iegādāties par zemāku cenu. Šajā gadījumā tu būtībā atver īso Bitcoin pozīciju, jo tu pārdod par augstāku cenu, lai vēlāk iegādātos par zemāku cenu. Visai vienkārši. Taču kā ir ar īso pozīciju atvēršanu, izmantojot aizņemtus līdzekļus? Apskatīsim, kā tas darbojas. 
Tu aizņemies aktīvu, kura vērtība, tavuprāt, pazemināsies, – piemēram, akciju vai kriptovalūtu. Tu uzreiz to pārdod. Ja aktīva cena pazeminās, kā to paredzēji, tu atkal iegādājies tādu pat daudzumu aizņemtā aktīva. Tu atmaksā aizņemtos līdzekļus (kopā ar procentiem) un nopelni uz atšķirību starp sākotnējās pārdošanas cenu un tai sekojošās atkārtotās iegādes cenu.
Tātad – kā Bitcoin īso pozīciju atvēršana darbojas aizņemtu līdzekļu gadījumā? Apskatīsim piemēru. Mēs iemaksājam nepieciešamo nodrošinājumu, lai varētu aizņemties 1 BTC, un uzreiz pārdodam to par 10 000 $. Tagad mums ir 10 000 $. Pieņemsim, ka BTC cena pazeminās līdz 8000 $. Mēs iegādājamies 1 BTC un atmaksājam parādu 1 BTC apmērā, kā arī procentu maksājumu. Tā kā mēs sākotnēji pārdevām Bitcoin par 10 000 $ un tagad to atkal iegādājāmies par 8000 $, mūsu peļņa ir 2000 $ (mīnus procentu maksājums un darījumu komisijas maksas).


Kas ir orderu žurnāls?

Orderu žurnāls ir pašlaik atvērto aktīva orderu apkopojums, kas sakārtots pēc cenas. Izvietojot orderi, kas netiek uzreiz izpildīts, tas tiek iekļauts orderu žurnālā. Tas tur paliks, līdz tiks izpildīts ar citu orderi vai atcelts.

Orderu žurnāli katrā platformā var būt atšķirīgi, taču kopumā tie ietver līdzīgu informāciju. Tajos var redzēt orderu skaitu ar konkrētiem cenas līmeņiem.

Kriptovalūtu biržās un tiešsaistes tirdzniecībā orderu žurnālos esošos orderus saskaņo sistēma, kuru sauc par saskaņošanas programmatūru. Šī sistēma nodrošina, ka tirdzniecības darījumi tiek izpildīti, – to var uzskatīt par biržas smadzenēm. Šī sistēma kopā ar orderu žurnālu veido elektroniskās biržas pamatu.


Kas ir orderu žurnāla dziļums?

Orderu žurnāla dziļums (jeb tirgus dziļums) attiecas uz pašreiz atvērto orderu vizualizāciju orderu žurnālā. Parasti pirkšanas orderi tiek izvietoti vienā pusē, bet pārdošanas orderi – otrā, un tie tiek attēloti kumulatīvā grafikā.


BTC/USDT tirdzniecības pāra orderu žurnāla dziļums Binance biržā


Vispārīgi izsakoties, orderu žurnāla dziļums norāda arī uz likviditātes apjomu, kādu var aptvert orderu žurnāls. Jo "dziļāks" ir tirgus, jo vairāk likviditātes ir orderu žurnālā. Šajā ziņā tirgus ar lielāku likviditāti var pieņemt lielākus orderus, neradot būtisku ietekmi uz cenu. Savukārt nelikvīda tirgus gadījumā lieli orderi var būtiski ietekmēt cenu.


Kas ir tirgus orderis?

Tirgus orderis ir orderis aktīva iegādei vai pārdošanai par labāko attiecīgajā brīdī pieejamo tirgus cenu. Tas būtībā ir ātrākais veids, kā ieiet tirgū vai iziet no tā.

Izveidojot tirgus orderi, tu būtībā paziņo: "Es vēlos izpildīt šo orderi tieši tagad par labāko cenu, kādu varu iegūt."
Tavs tirgus orderis turpinās izpildīt orderu žurnālā esošos orderus, līdz tas būs pilnībā izpildīts. Šī iemesla dēļ lielie tirgotāji (jeb "vaļi"), izmantojot tirgus orderus, ievērojami ietekmē aktīva cenu. Lieli tirgus orderi var "izsūkt" likviditāti no orderu žurnāla. Kāpēc tā? Atgriezīsimies pie šī jautājuma, kad runāsim par novirzi.
Vēlies uzzināt vairāk? Apskati sadaļu Kas ir tirgus orderis?.


Kas ir novirze tirdzniecībā?

Ir termins, kurš tev ir jāzina saistībā ar tirgus orderiem, un tā ir novirze. Sakot, ka tirgus orderi tiek izpildīti par labāko pieejamo cenu, tas nozīmē, ka orderu žurnālā esošie orderi tiek izpildīti, līdz tirgus orderis ir pilnībā izpildīts. 
Bet kas notiek tad, ja likviditāte attiecīgajā cenas līmenī nav pietiekama, lai izpildītu lielu tirgus orderi? Starp tavu vēlamo ordera izpildes cenu un faktisko cenu, par kādu tavs orderis tiek izpildīts, var pastāvēt būtiska atšķirība. Šo atšķirību sauc par novirzi.
Pieņemsim, ka tu vēlies atvērt garo pozīciju 10 BTC vērtībā, izmantojot kādu alternatīvo kriptovalūtu. Tomēr šai alternatīvajai kriptovalūtai ir samērā zems tirgus kapitalizācijas līmenis, un tā tiek tirgota zemas likviditātes tirgū. Ja izmantosi tirgus orderi, tas turpinās izpildīt orderu žurnālā esošos orderus, līdz 10 BTC orderis būs pilnībā izpildīts. Likvīdā tirgū tu varētu izpildīt savu 10 BTC vērto orderi, būtiski neietekmējot aktīva cenu. Taču šajā gadījumā nepietiekamās likviditātes dēļ orderu žurnālā varētu nepietikt pārdošanas orderu ar attiecīgajam diapazonam atbilstošu cenu. 

Tāpēc brīdī, kad tavs 10 BTC orderis būs pilnībā izpildīts, tu varētu atskārst, ka vidējā samaksātā cena bijusi daudz augstāka par vēlamo. Citiem vārdiem sakot – tā kā pārdošanas orderu apjoms nebija pietiekams, tavs tirgus orderis pavirzījās orderu žurnālā uz augšu un tam tika piemeklēti orderi ar ievērojami augstāku cenu par sākotnējo.

Novirze ir jāņem vērā, tirgojot alternatīvās kriptovalūtas, jo dažos tirdzniecības pāros likviditāte var nebūt pietiekama, lai izpildītu tavus tirgus orderus.


Kas ir limita orderis?

Limita orderis ir orderis, ar kuru kādu aktīvu pērk vai pārdod par noteikto vai izdevīgāku cenu. Šo cenu sauc par limita cenu. Limita pirkšanas orderi tiek izpildīti par limita cenu vai zemāku cenu, bet limita pārdošanas orderi tiek izpildīti par limita cenu vai augstāku cenu.
Izveidojot limita orderi, tu būtībā paziņo: "Es vēlos izpildīt šo orderi par konkrēto vai izdevīgāku cenu, taču nekādā gadījumā ne par neizdevīgāku cenu".

Ar limita orderi tev ir lielāka kontrole pār savas pozīcijas atvēršanu vai aizvēršanu konkrētajā tirgū. Faktiski tev tiek garantēts, ka tavs orderis netiks izpildīts par cenu, kas ir neizdevīgāka par tavu izvēlēto cenu. Tomēr tam ir arī savi trūkumi. Aktīva cena tirgū var tā arī nesasniegt tavu izvēlēto cenu, kā rezultātā tavs orderis paliktu neizpildīts. Daudzos gadījumos tas nozīmētu, ka tu palaid garām tirdzniecības iespēju.

Lēmums par to, kad izmantot limita vai tirgus orderi, katram tirgotājam var būt atšķirīgs. Daži tirgotāji izmanto tikai vienu no abu veidu orderiem, bet citi izmanto tos abus atkarībā no apstākļiem. Svarīgi ir saprast, kā tie darbojas, lai tu varētu patstāvīgi pieņemt lēmumu.

Vēlies uzzināt vairāk? Apskati sadaļu Kas ir limita orderis?.


Kas ir zaudējumu apturēšanas orderis?

Tagad, kad esam noskaidrojuši, kas ir tirgus un limita orderi, parunāsim par zaudējumu apturēšanas orderiem. Zaudējumu apturēšanas orderis ir limita vai tirgus ordera veids, kas tiek aktivizēts tikai tad, ja tiek sasniegta noteikta cena. Šo cenu sauc par apturēšanas cenu.
Zaudējumu apturēšanas ordera mērķis būtībā ir ierobežot zaudējumus. Tirgotājam jāspēj definēt nosacījumi, kuriem iestājoties, ieņemtā pozīcija tiek atzīta par neizdevīgu, un šim nolūkam izmanto iepriekš iestatītu cenas līmeni. Tas ir cenas līmenis, pie kura tu atzīsti, ka tava sākotnējā doma bija kļūdaina un tu vēlies aizvērt savu pozīciju, lai novērstu turpmākus zaudējumus. Tātad savu zaudējumu apturēšanas orderi tu izvieto atbilstoši šiem pozīcijas aizvēršanas nosacījumiem.

Kā darbojas zaudējumu apturēšanas orderis? Kā minējām, zaudējumu apturēšanai var izmantot limita orderi vai tirgus orderi. Tāpēc šo veidu orderus sauc arī attiecīgi par apturēšanas limita orderi un apturēšanas tirgus orderi. Svarīgākais ir tas, ka zaudējumu apturēšanas orderis aktivizējas tikai tad, kad tiek sasniegta konkrēta cena (apturēšanas cena). Sasniedzot apturēšanas cenu, tiek aktivizēts tirgus vai limita orderis. Tu būtībā iestati apturēšanas cenu kā tirgus vai limita ordera aktivizēšanas mehānismu.

Tomēr ir jāpatur prātā viena lieta. Mēs zinām, ka limita orderi tiek izpildīti tikai pie limita cenas vai pie izdevīgākas cenas, taču nekādā gadījumā ne pie cenas, kas ir neizdevīgāka. Ja tu izmanto apturēšanas limita orderi kā zaudējumu apturēšanas orderi un tirgū notiek pēkšņs un smags kritums, cena var strauji novirzīties no tavas iestatītās limita cenas, kā rezultātā tavs orderis paliks neizpildīts. Citiem vārdiem sakot – apturēšanas cena aktivizēs tavu apturēšanas limita orderi, taču limita orderis paliks neizpildīts straujā cenas krituma dēļ. Tieši tāpēc apturēšanas tirgus orderus uzskata par drošāku risinājumu salīdzinājumā ar apturēšanas limita orderiem. Tie nodrošina, ka pat ekstremālos tirgus apstākļos tu varēsi garantēti aizvērt pozīciju brīdī, kad iestāsies tavi iestatītie nosacījumi pozīcijas atzīšanai par neizdevīgu.
Vēlies uzzināt vairāk? Apskati sadaļu Kas ir apturēšanas limita orderis?.


Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!


Kas ir veidotāji un ņēmēji?

Par veidotāju tu kļūsti brīdī, kad izvieto orderi, kas netiek uzreiz izpildīts, bet tiek pievienots orderu žurnālam. Tā kā tavs orderis pievieno orderu žurnālam likviditāti, tu kļūsti par likviditātes "veidotāju".

Kā veidotāja orderi parasti tiek izpildīti limita orderi, taču tā nav vienmēr. Piemēram, pieņemsim, ka tu izvieto limita pirkšanas orderi ar limita cenu, kas ir ievērojami augstāka par pašreizējo tirgus cenu. Tā kā tu paziņo, ka tavu orderi drīkst izpildīt pie noteiktās limita cenas vai pie izdevīgākas cenas, tavs orderis tiks izpildīts pret tirgus cenu (jo tā ir zemāka par tavu iestatīto limita cenu).

Par ņēmēju tu kļūsti brīdī, kad izvieto orderi, kurš tiek nekavējoties izpildīts. Tavs orderis netiek pievienots orderu žurnālam, bet tiek nekavējoties saskaņots ar kādu no esošajiem orderiem orderu žurnālā. Tā kā tu atņem likviditāti no orderu žurnāla, tu esi ņēmējs. Tirgus orderi vienmēr būs ņēmēja orderi, jo šajā gadījumā orderis tiek izpildīts par pašreizējo tirgus cenu.
Dažās biržās tiek ieviestas vairāku līmeņu komisijas maksas shēmas, lai motivētu tirgotājus nodrošināt likviditāti. Galu galā viņu interesēs ir piesaistīt biržai tirgotājus ar lieliem tirdzniecības apjomiem – likviditāte piesaista arvien vairāk likviditātes. Šādās sistēmās veidotāji parasti maksā mazākas komisijas maksas nekā ņēmēji, jo viņi pievieno biržai likviditāti. Dažkārt veidotājiem pat tiek piedāvātas komisijas maksas atlaides. Savu pašreizējo komisijas maksas līmeni platformā Binance vari skatīt šajā lapā.
Ja vēlies uzzināt vairāk, skati sadaļu Kas ir veidotāji un ņēmēji?.


Kas ir piedāvātās/pieprasītās cenas starpība?

Piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir atšķirība starp augstāko pirkšanas orderi (piedāvāto cenu) un zemāko pārdošanas orderi (pieprasīto cenu) konkrētajā tirgū. Būtībā tā ir starpība starp augstāko cenu, pie kuras pārdevējs vēlas pārdot, un zemāku cenu, pie kuras pircējs vēlas pirkt.
Piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir veids, kā noteikt tirgus likviditāti. Jo mazāka ir piedāvātās/pieprasītās cenas starpība, jo augstāka likviditāte pastāv tirgū. Piedāvātās/pieprasītās cenas starpību var uzskatīt arī par konkrēta aktīva piedāvājuma un pieprasījuma rādītāju. Šajā gadījumā par piedāvājumu liecina pieprasītā cena, bet par pieprasījumu – piedāvātā cena.

Izvietojot pirkšanas tirgus orderi, tas tiks izpildīts pie zemākās pieejamās pieprasītās cenas. Un pretēji – izvietojot pārdošanas tirgus orderi, tas tiks izpildīts pie augstākās piedāvātās cenas. 


Kas ir sveču grafiks?

Sveču grafiks ir aktīva cenas grafisks atveidojums noteiktā laika periodā. To veido sveces, katra no kurām attēlo vienādu laika periodu. Piemēram, 1 stundas grafikā redzamās sveces katra attēlo vienas stundas periodu. 1 dienas grafikā katra svece attēlo vienas dienas periodu utt.

Bitcoin dienas grafiks. Katra svece attēlo vienu tirdzniecības dienu.


Sveci veido četri datu punkti: atvēršanas, augstākā, zemākā un aizvēršanas cena (t. s. OHLC vērtības). Atvēršanas un aizvēršanas cenas ir pirmā un pēdējā reģistrētā cena attiecīgajā laika periodā, bet zemākā un augstākā cena ir attiecīgi zemākā un augstākā reģistrētā cena šajā periodā. 

Sveču grafiki ir viens no nozīmīgākajiem instrumentiem finanšu datu analīzē. Sveču grafiku pirmsākumi ir meklējami 17. gs. Japānā, taču 20. gs. sākumā tos pilnveidoja pirmie tirdzniecības speciālisti, tostarp Čārlzs Dovs.
Sveču grafiku analīze ir viens no populārākajiem veidiem, kā aplūkot Bitcoin tirgu, izmantojot tehnisko analīzi. Vai vēlies uzzināt, kā lasīt sveču grafikus? Apskati sadaļu Pamācība iesācējiem par sveču grafikiem.


Kas ir sveču grafika modelis?

Tehniskā analīze lielā mērā ir balstīta pieņēmumā, ka iepriekšējās cenas kustības varētu liecināt par cenas kustību nākotnē. Kā šajā kontekstā noder sveču grafiki? Mērķis ir atklāt sveču grafikos vērojamās likumsakarības un veidot atbilstošas tirdzniecības stratēģijas.

Sveču grafiki palīdz tirgotājiem analizēt tirgus uzbūvi un noteikt, vai tirgū ir vērojama pozitīva tendence vai negatīva tendence. Tos var izmantot arī, lai pētītu noteiktas grafika vietas, piemēram, atbalsta vai pretestības līmeni vai iespējamos tendences maiņas brīžus. Šajās grafika vietās parasti ir lielāka tirdzniecības aktivitāte.
Sveču grafiki ir arī lielisks risinājums risku pārvaldībai, jo tie var precīzi un skaidri parādīt darījumiem piemērotas situācijas. Kāpēc tā? Sveču grafiki var palīdzēt definēt skaidras mērķa cenas un darījumu atcelšanas nosacījumus. Tā ir iespēja tirgotājiem izveidot ļoti precīzu un kontrolētu tirdzniecības stratēģiju. Šo iemeslu dēļ sveču grafikus plaši izmanto, piemēram, Forex un kriptovalūtu tirgotāji.
Daži no populārākajiem sveču modeļiem ir, piemēram, karogi, trīsstūri, ķīļi, āmuri, zvaigznes un Dodži veidojumi. Ja vēlies uzzināt, kā tos atpazīt, apskati sadaļu 12 populāri sveču grafiku modeļi tehniskajā analīzē un Ceļvedis iesācējiem par klasiskajiem grafiku modeļiem.


Kas ir tendences līkne?

Tendenču līknes plaši izmanto gan tirgotāji, gan tehniskie analītiķi. Tās ir līnijas, kas savieno noteiktus datu punktus grafikā. Parasti šie dati ir cena, taču ne vienmēr. Tirgotāji dažkārt zīmē tendenču līknes arī uz tehniskajiem indikatoriem un oscilatoriem.

Šīs tendenču līknes galvenokārt tiek zīmētas, lai vizualizētu noteiktus cenas kustības aspektus. Tādējādi tirgotāji var noteikt vispārējo tendenci un tirgus struktūru.


Bitcoin cena, kas vairākas reizes pieskaras tendences līknei un liecina par augšupejošu tendenci.


Daži tirgotāji izmanto tendenču līknes tikai tāpēc, lai gūtu labāku priekšstatu par tirgus struktūru. Citi tās izmanto, lai gūtu praktiskas tirdzniecības darījumu idejas, ņemot vērā tendenču līkņu un cenas mijiedarbību.

Tendenču līknes var izmantot praktiski jebkāda laika perioda grafikos. Tomēr – kā ar visiem citiem tirgus analīzes instrumentiem – tendenču līknes parasti ir uzticamākas ilgākos laika periodos. 

Vēl viens vērā ņemams aspekts ir tendences līknes stiprums. Saskaņā ar tradicionālo tendences līknes definīciju tai ir jāpieskaras cenai vismaz divas vai trīs reizes, lai līkni varētu uzskatīt par derīgu. Parasti uzskata, ka, jo vairāk reižu cena pieskaras (jeb pārbauda) tendences līkni, jo drošāka tā ir.
Ja vēlies lasīt vairāk par to, kā zīmēt tendenču līknes, lasi rakstu Tendenču līkņu skaidrojums.


Kas ir atbalsta un pretestības līmenis?

Atbalsta un pretestības līmenis ir pamata jēdzieni, kas saistīti ar tirdzniecību un tehnisko analīzi.
Atbalsta līmenis ir cenas apakšējais līmenis jeb "grīda". Citiem vārdiem sakot, atbalsta līmenis ir ievērojama pieprasījuma zona, kuras ietvaros pircēji atver darījumus un tādējādi paaugstina cenu.
Pretestības līmenis ir cenas augšējais līmenis jeb "griesti". Pretestības līmenis ir ievērojama piedāvājuma zona, kuras ietvaros pārdevēji atver darījumus un tādējādi pazemina cenu.


Atbalsta līmenis (sarkanā krāsā) tiek pārbaudīts un pārkāpts, pārvēršoties par pretestības līmeni.


Tagad tu zini, ka atbalsta un pretestības līmeņi nozīmē attiecīgi palielināta pieprasījuma un piedāvājuma līmeņus. Tomēr saistībā ar atbalsta un pretestības līmeņiem nozīmīgi var būt arī daudzi citi faktori.

Par iespējamiem atbalsta un pretestības līmeņiem var liecināt arī dažādi tehniskie indikatori, piemēram, tendenču līknes, mainīgās vidējās vērtības, Bolindžera joslas, Išimoku mākoņi un Fibonači korekcija. Patiesībā tiek izmantoti pat cilvēka psiholoģijas aspekti. Tāpēc tirgotāji un investori var ļoti atšķirīgi iekļaut atbalsta un pretestības līmeņus savās tirdzniecības stratēģijās.
Vai vēlies iemācīties zīmēt atbalsta un pretestības līmeņus grafikos? Apskati sadaļu Atbalsta un pretestības līmeņu pamataspektu skaidrojums.5. nodaļa – Tehniskās analīzes indikatori


Saturs


Kas ir tehniskās analīzes indikators?

Tehniskie indikatori aprēķina ar finanšu instrumentu saistītus rādītājus. Šie aprēķini tiek balstīti uz cenu, apjomu, ķēdes datiem, atvasināto instrumentu atvērto līgumu kopskaitu, sociālajiem rādītājiem vai pat kādu citu indikatoru.
Kā minējām iepriekš, tehniskās analīzes veicēji savas metodes balsta uz pieņēmumu, ka cenas vēsturiskie modeļi var noteikt cenas kustību nākotnē. Tādējādi tirgotāji, kuri izmanto tehnisko analīzi, var ņemt vērā dažādus tehniskos indikatorus, lai grafikā noteiktu iespējamos pozīciju atvēršanas vai aizvēršanas brīžus.
Tehniskos indikatorus ir iespējams kategorizēt, izmantojot vairākas metodes. Tās var būt atkarīgas, piemēram, no tā, vai indikators norāda uz nākotnes tendencēm (apsteidzošie indikatori), apstiprina jau notiekošu tendenci (atpaliekošie indikatori) vai precizē reāllaika notikumus (sakritības indikatori).
Cits kategorizācijas veids var būt saistīts ar to, kā šie indikatori atveido informāciju. Šajā ziņā izšķir pārklājuma indikatorus, kas pārklāj cenas datus, un oscilatorus, kas svārstās starp minimālo un maksimālo vērtību. 
Ir arī tādi indikatori, kas mēra noteiktu tirgus aspektu, piemēram, dinamikas indikatori. Kā var noprast no nosaukuma, šie indikatori mēra un attēlo tirgus dinamiku jeb kustību.

Kurš tad ir labākais tehniskās analīzes indikators? Uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. Tirgotāji mēdz izmantot dažādu veidu tehniskos indikatorus, un viņu izvēle ir lielā mērā balstīta uz personīgo tirdzniecības stratēģiju. Tomēr, lai varētu veikt šo izvēli, vispirms ir jāapgūst šie indikatori, un tieši to mēs darīsim šajā nodaļā.


Apsteidzošie un atpaliekošie indikatori

Kā noskaidrojām, dažādiem indikatoriem ir atšķirīgas īpašības, un tie ir izmantojami konkrētiem mērķiem. Apsteidzošie indikatori norāda uz nākotnes notikumiem. Atpaliekošie indikatori tiek izmantoti, lai apstiprinātu kaut ko, kas ir jau noticis. Tātad – kad tos vajadzētu izmantot?

Apsteidzošie indikatori parasti ir lietderīgi īstermiņa un vidēja termiņa analīzē. Tos izmanto gadījumā, kad analītiķis paredz kādu tendenci un vēlas apstiprināt savu hipotēzi, izmantojot statistikas rīkus. Jo īpaši attiecībā uz ekonomiku, apsteidzošie indikatori var būt ļoti noderīgi, lai paredzētu recesijas periodus. 

Tirdzniecībā un tehniskajā analīzē apsteidzošos indikatorus var izmantot arī tāpēc, ka tiem ir raksturīga spēja paredzēt notikumus. Tomēr neviens indikators nevar precīzi paredzēt nākotni, tāpēc šīs prognozes vienmēr ir jāvērtē skeptiski.

Atpaliekošie indikatori tiek izmantoti, lai apstiprinātu tendences un notikumus, kas jau ir notikuši vai notiek dotajā brīdī. Tas var šķist lieki, tomēr var būt visai noderīgi. Atpaliekošie indikatori var akcentēt noteiktus tirgus aspektus, kas citādi tiktu palaisti garām. Tāpēc atpaliekošos indikatorus parasti izmanto ilgtermiņa grafiku analīzē.

Vēlies uzzināt vēl vairāk? Lasi rakstu Apsteidzošo un atpaliekošo indikatoru skaidrojums.


Kas ir tirgus dinamikas indikators?

Dinamikas indikatori mēra un attēlo tirgus dinamiku. Kas ir tirgus dinamika? Vienkārši izsakoties, tas ir cenas izmaiņu ātruma rādītājs. Ar dinamikas indikatoriem mēra cenas paaugstināšanās vai pazemināšanās ātrumu. Tāpēc tos parasti izmanto īstermiņa analīzē tirgotāji, kuri vēlas gūt peļņu strauju cenas svārstību apstākļos.

Tirgotāja mērķis, izmantojot dinamikas analīzi, ir atvērt pozīcijas brīdī, kad dinamika ir augsta, un aizvērt pozīcijas, kad tirgus dinamika sāk pazemināties. Ja svārstīgums ir zems, cena parasti mainās mazā diapazonā. Spriedzei pieaugot, cena parasti veic vērienīgu kustību un tad pārsniedz attiecīgo diapazonu. Šajā brīdī laurus plūc tirgotāji, kuri vadās pēc tirgus dinamikas.

Kad kustība noslēdzas un tirgotāji ir aizvēruši savu pozīciju, viņi pievēršas nākamajam aktīvam ar augstu dinamiku un mēģina vēlreiz atkārtot to pašu stratēģiju. Tādējādi dinamikas indikatorus plaši izmanto dienas tirgotāji, "skalpētāji" un īstermiņa tirgotāji, kuri meklē ātru darījumu iespējas. 


Kas ir tirdzniecības apjoms?

Tirdzniecības apjomu var uzskatīt par pamata indikatoru. Tas norāda uz aktīva atsevišķo vienību skaitu, kas konkrētajā laikā tiek tirgots. Būtībā tas parāda, cik liela šī aktīva daļa ir mainījusi īpašnieku attiecīgajā periodā.
Tirdzniecības apjomu mēdz uzskatīt par svarīgāko tehnisko indikatoru. Tirgotāju vidū populārs ir teiciens "cena seko apjomam". Tas nozīmē, ka liels tirdzniecības apjoms var kalpot kā apsteidzošais indikators pirms lielas cenas kustības (neatkarīgi no kustības virziena).
Tirdzniecībā izmantojot apjoma datus, tirgotāji var mērīt pamatā esošās tendences stiprumu. Ja vienlaikus ar lielu svārstīgumu ir vērojams arī liels tirdzniecības apjoms, to var uzskatīt par kustības apstiprinājumu. Tas šķiet loģiski, jo lielai tirdzniecības aktivitātei vajadzētu nozīmēt ievērojamu apjomu, jo daudzi tirgotāji un investori ir aktīvi attiecīgajā cenas līmenī. Tomēr, ja svārstīgums ir vērojams bez liela tirdzniecības apjoma, pamata tendenci var uzskatīt par vāju.
Arī cenas līmeņi ar vēsturiski augstu tirdzniecības apjomu var norādīt uz potenciāli labu brīdi tirgotāju pozīciju atvēršanai vai aizvēršanai. Tā kā vēsturiskās tendences mēdz atkārtoties, ir lielāka varbūtība, ka tirdzniecības apjoms palielināsies tieši pie šiem līmeņiem. Ideālajā variantā arī atbalsta un pretestības līmeņi būtu jāapstiprina ar palielinātu tirdzniecības apjomu.


Kas ir relatīvais spēka indekss (RSI)?

Relatīvais spēka indekss (RSI) ir indikators, kurš norāda, vai aktīvs ir pārvērtēts vai pienācīgi nenovērtēts. Tas ir dinamikas oscilators, kas parāda cenas izmaiņu īstenošanās ātrumu. Šis oscilators svārstās robežās no 0 līdz 100, un šie dati parasti ir redzami līniju grafikā.


RSI indikators Bitcoin grafikā


Kāpēc tiek mērīta tirgus dinamika? Ja tirgus dinamika palielinās laikā, kad cena paaugstinās, to var uzskatīt par spēcīgu augšupejas tendenci. Un pretēji – ja tirgus dinamika samazinās, kamēr cena paaugstinās, šo augšupejas tendenci var uzskatīt par vāju. Šajā gadījumā tendence drīzumā varētu mainīties.

Apskatīsim, kā parasti tiek interpretēts RSI. Ja RSI vērtība ir mazāka par 30, var uzskatīt, ka attiecīgais aktīvs ir nenovērtēts. Turpretī, ja RSI vērtība pārsniedz 70, aktīvs ir uzskatāms par pārvērtētu.

Tomēr RSI vērtības jāvērtē skeptiski. Ārkārtējos tirgus apstākļos RSI vērtības var būt ekstremālas, un pat tad tirgus tendence var vēl kādu laiku turpināties.
RSI ir viens no visvieglāk saprotamajiem tehniskajiem indikatoriem, tāpēc tas ir viens no piemērotākajiem indikatoriem iesācējiem. Ja vēlies lasīt par to vairāk, skati mūsu rakstu Kas ir RSI indikators?.


Kas ir mainīgā vidējā vērtība?

Mainīgās vidējās vērtības izlīdzina cenas kustību un atvieglo tirgus tendenču identificēšanu. Tā kā tās ir balstītas uz iepriekšējiem cenas datiem, tām trūkst prognozējošo īpašību. Šī iemesla dēļ mainīgās vidējās vērtības ir uzskatāmas par atpaliekošajiem indikatoriem.
Pastāv dažādu veidu mainīgās vidējās vērtības – divi populārākie veidi ir vienkāršā mainīgā vidējā vērtība (SMA jeb MA) un eksponenciālā mainīgā vidējā vērtība (EMA). Kāda ir atšķirība? 
Vienkāršo mainīgo vidējo vērtību aprēķina, izmantojot cenas datus no iepriekšējiem n periodiem un aprēķinot vidējo vērtību. Piemēram, 10 dienu SMA gadījumā izmanto pēdējo 10 dienu vidējo cenu un attēlo rezultātus grafikā.


200 nedēļu mainīgā vidējā vērtība, kas balstīta uz Bitcoin cenu.


Eksponenciālā mainīgā vidējā vērtība ir nedaudz sarežģītāka. Šajā gadījumā tiek izmantota atšķirīga formula, kurā uzsvars tiek likts uz nesenākiem cenas datiem. Tā rezultātā EMA ātrāk reaģē uz nesenām cenas kustības izmaiņām, kamēr SMA var būt nepieciešams vairāk laika.

Kā minējām, mainīgās vidējās vērtības ir atpaliekošie indikatori. Jo ilgāks laika periods tiek skatīts, jo lielāka ir nobīde. Tas nozīmē, ka 200 dienu mainīgā vidējā vērtība, salīdzinot ar 100 dienu mainīgo vidējo vērtību, lēnāk reaģēs uz notiekošo cenas kustību.

Mainīgās vidējās vērtības var palīdzēt atklāt tirgus tendences. Ja vēlies lasīt par tām vairāk, ieskaties sadaļā Mainīgo vidējo vērtību skaidrojums.


Kas ir mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD)?

MACD ir oscilators, kas parāda tirgus dinamiku, izmantojot divas mainīgās vidējās vērtības. Tā kā tas ņem vērā jau notikušu cenas kustību, tas ir atpaliekošais indikators.

MACD sastāv no divām līknēm – MACD līknes un signāllīknes. Kā tās tiek aprēķinātas? Lai iegūtu MACD līkni, no 12 EMA atņem 26 EMA. Pavisam vienkārši. Pēc tam to attēlo virs MACD līknes 9 EMA – signāllīknes. Turklāt daudzos grafiku veidošanas rīkos tiek rādīta arī histogramma, kurā redzams attālums no MACD līknes līdz signāllīknei.


MACD indikators Bitcoin grafikā


Tirgotāji var izmantot MACD, vērojot attiecību starp MACD līkni un signāllīkni. Attiecībā uz MACD nozīmīgs notikums parasti ir abu līkņu krustošanās. Ja MACD līkne šķērso signāllīniju un to pārsniedz, to var interpretēt kā augšupejošas tendences signālu. Turpretī, ja MACD līkne šķērso signāllīniju virzienā uz leju, tad to var interpretēt kā lejupejošas tendences signālu.
MACD ir viens no populārākajiem tehniskajiem indikatoriem, kuru izmanto tirgus dinamikas analīzei. Ja vēlies uzzināt par to vairāk, lasi rakstu MACD indikatora skaidrojums.


Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!


Kas ir Fibonači korekcijas rīks?

Fibonači korekcijas rīks ir populārs indikators, kas balstīts uz skaitļu virkni, ko sauc par Fibonači skaitļu secību. Šos skaitļus 13. gadsimtā identificēja itāliešu matemātiķis Leonardo Fibonači. 
Mūsdienās Fibonači skaitļi tiek izmantoti daudzos tehniskās analīzes indikatoros, un Fibonači korekcija ir viens no populārākajiem indikatoriem. Tas izmanto koeficientus, kas iegūti procentuālā izteiksmē no Fibonači skaitļiem. Šie procentuālie dati tiek attēloti grafikā, un tirgotāji var tos izmantot, lai noteiktu iespējamos atbalsta un pretestības līmeņus.  

Fibonači koeficienti ir šādi:

 • 0%
 • 23,6 %
 • 38,2 %
 • 61,8 %
 • 78,6 %
 • 100 %

Lai arī 50 % tehniski nevar uzskatīt par Fibonači koeficientu, daudzi tirgotāji, izmantojot šo rīku, ņem vērā arī to. Turklāt var izmantot arī Fibonači koeficientus, kas neatbilst diapazonam 0-100 %. Daži populārākie koeficienti ir 161,8 %, 261,8 % un 423,6 %.


Fibonači līmeņi Bitcoin grafikā


Kā tirgotāji var izmantot Fibonači korekcijas līmeņus? Galvenais iemesls, kāpēc šie procentuālie koeficienti tiek atzīmēti grafikā, ir mēģinājumi noteikt svarīgās zonas. Parasti tirgotāji izvēlas grafikā divus nozīmīgākos cenas punktus un piesprauž šiem punktiem Fibonači korekcijas rīka vērtības 0 un 100. Diapazons starp šiem punktiem var norādīt uz iespējamajiem pozīciju atvēršanas un aizvēršanas līmeņiem un palīdzēt noteikt zaudējumu apturēšanas līmeni.
Fibonači korekcijas rīks ir daudzpusīgs indikators, kuru var izmantot dažādās tirdzniecības stratēģijās. Ja vēlies lasīt vairāk, skati rakstu Ceļvedis Fibonači korekcijas rīka apguvei.


Kas ir stohastiskais RSI (StochRSI)?

Stohastiskais RSI jeb StochRSI ir RSI atvasinātais instruments. Līdzīgi kā RSI, tā galvenais mērķis ir noteikt, vai aktīvs ir pārvērtēts vai nenovērtēts. Tomēr StochRSI atšķirībā no RSI tiek veidots, izmantojot RSI vērtības, nevis cenas datus. Vairumā grafiku veidošanas rīku StochRSI vērtības atbilst diapazonam no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).

StochRSI parasti visefektīvāk darbojas tad, kad tā vērtība ir tuvu diapazona augšējai vai apakšējai robežai. Tomēr lielāka ātruma un augstāka jutīguma dēļ tas var radīt daudz viltus signālu, ko var būt sarežģīti interpretēt.

StochRSI tradicionālā interpretācija zināmā mērā līdzinās RSI interpretācijai. Ja tas pārsniedz 0,8, aktīvu var uzskatīt par pārvērtētu. Ja tas ir zemāks par 0,2, aktīvs ir uzskatāms par nenovērtētu. Tomēr tos nevajadzētu uzskatīt par tiešiem signāliem tirdzniecības pozīciju atvēršanai vai aizvēršanai. Lai arī šī informācija noteikti ir vērtīga, var pastāvēt arī citas vērā ņemamas nianses. Tāpēc vairumu tehniskās analīzes rīku ir ieteicams izmantot kopā ar citām tirgus analīzes metodēm.
Vai vēlies uzzināt vairāk par StochRSI? Lasi sadaļu Stohastiskā RSI skaidrojums.


Kas ir Bolindžera joslas (BB)?

Džona Bolindžera vārdā nosauktās Bolindžera joslas mēra tirgus svārstīgumu un bieži tiek izmantotas, lai noteiktu pārvērtētus un nenovērtētus aktīvus. Šo indikatoru veido trīs līknes jeb "joslas" – SMA (vidējā josla), augšējā un apakšējā josla. Šīs joslas tiek atzīmētas grafikā kopā ar cenas kustības datiem. Pamata ideja ir tāda, ka, svārstīgumam palielinoties vai samazinoties, attālums starp šīm joslām mainīsies – tas attiecīgi palielināsies vai samazināsies.


Bolindžera joslas Bitcoin grafikā


Apskatīsim Bolindžera joslu vispārīgo interpretāciju. Jo tuvāk cena ir augšējai joslai, jo tuvāk aktīvs ir pārvērtēta aktīva stāvoklim. Un pretēji – jo tuvāk cena ir apakšējai joslai, jo tuvāk aktīvs ir nenovērtēta aktīva stāvoklim. 

Jāņem vērā, ka parasti cena ietilpst diapazonā starp šīm joslām, tomēr dažkārt tā var būt ārpus šī diapazona. Vai tas ir signāls aktīva tūlītējai pārdošanai vai iegādei? Nē. Tas vienkārši liecina, ka tirgus novirzās no vidējās joslas SMA un sasniedz ekstremālus apstākļus.

Tirgotāji mēdz izmantot Bolindžera joslas arī, lai mēģinātu paredzēt tirgus "saspiešanu", ko sauc par Bolindžera joslu sašaurināšanos. Tas attiecas uz zema svārstīguma periodiem, kad joslas ievērojami pietuvojas viena otrai un samazina cenas diapazonu. Palielinoties "spiedienam" šajā mazajā diapazonā, tirgus galu galā pārkāpj šī diapazona robežas, un tam seko paaugstināta svārstīguma periods. Tā kā tirgū var būt kustība uz augšu vai uz leju, "saspiešanas" stratēģija ir uzskatāma par neitrālu (nedz pozitīvu, nedz negatīvu). Tāpēc ir vērts apvienot šo metodi ar citiem tirdzniecības rīkiem, piemēram, ar atbalsta un pretestības līmeņiem.
Vai vēlies labāk saprast Bolindžera joslas? Skati sadaļu Bolindžera joslu skaidrojums.


Kas ir apjomā svērtā vidējā cena (VWAP)?

Kā minējām iepriekš, daudzi tirgotāji uzskata, ka svarīgākais indikators ir tirdzniecības apjoms. Vai ir kādi indikatori, kas ir balstīti uz tirdzniecības apjomu?
Apjomā svērtā vidējā cena jeb VWAP ņem vērā gan tirdzniecības apjomu, gan cenas kustību. Precīzāk, tā ir aktīva vidējā cena konkrētajā periodā, svērta pēc apjoma. Šī iemesla dēļ tā ir efektīvāka par vienkārši aprēķinātu vidējo cenu, jo tā ņem vērā arī cenas līmeņus, pie kuriem tirdzniecības apjoms bija vislielākais.
Kā tirgotāji izmanto VWAP? VWAP parasti izmanto kā etalonu pašreizējās tirgus situācijas novērtējumam. Attiecīgi, ja tirgus pārsniedz VWAP līkni, vērojama augšupejoša jeb pozitīva virzību. Savukārt, ja tirgus rādītājs ir zem VWAP līknes, virzība ir lejupejoša jeb negatīva. Vai pamanīji, ka tas līdzinās mainīgo vidējo vērtību interpretācijai? VWAP tiešām var salīdzināt ar mainīgajām vidējām vērtībām, vismaz attiecībā uz tās izmantošanu. Kā redzējām, galvenā atšķirība ir tajā, ka VWAP ņem vērā arī tirdzniecības apjomu.
Turklāt VWAP izmanto arī, lai noteiktu augstākas likviditātes zonas. Daudzi tirgotāji par tirdzniecības signālu uzskata brīžus, kad cena šķērso VWAP virzienā uz augšu vai uz leju. Tomēr risku mazināšanas nolūkā viņi parasti savā stratēģijā izmanto arī citus instrumentus.
Vai vēlies uzzināt vairāk par to, kā izmantot VWAP? Apskati sadaļu Apjomā svērtās vidējās cenas (VWAP) skaidrojums.


Kas ir paraboliskais SAR indikators?

Paraboliskais SAR tiek izmantots, lai noteiktu tendences virzību un paredzamo tendences maiņas brīdi. SAR nozīmē "Stop and Reverse" jeb "apturēšana un atpakaļgaita". Tas attiecas uz brīdi, kad garā pozīcija ir jāaizver un jāatver īsā pozīcija, vai pretēji.

Paraboliskais SAR grafikā tiek attēlots punktu veidā virs vai zem cenas. Ja punkti atrodas zem cenas, tas parasti nozīmē, ka cenai ir raksturīga augšupejoša tendence. Un pretēji – ja punkti atrodas virs cenas, tad cenas tendence ir lejupejoša. Tendences maiņa notiek brīdī, kad punktu novietojums attiecībā pret cenu mainās no vienas puses uz otru.


Paraboliskais SAR Bitcoin grafikā


Paraboliskais SAR var sniegt informāciju par tirgus tendences virzību. To var arī ērti izmantot, lai noteiktu iespējamos tendences maiņas brīžus. Daži tirgotāji uz paraboliskā SAR indikatora datiem balsta savus sekojošos zaudējumu apturēšanas orderus. Šī īpašā veida orderi seko līdzi tirgum un aizsargā investoru gūto peļņu straujas augšupejas laikā.
Vislabāk paraboliskais SAR indikators darbojas pārliecinošu tirgus tendenču gadījumā. Konsolidācijas periodā tas var sniegt daudz viltus signālu par iespējamu tendences maiņu. Vai vēlies uzzināt, kā izmantot parabolisko SAR indikatoru? Apskati sadaļu Īsa pamācība par parabolisko SAR indikatoru.


Kas ir Išimoku mākonis?

Išimoku mākonis ir TA indikators, kas vienā grafikā apvieno vairākus indikatorus. No mūsu jau apskatītajiem indikatoriem Išimoku mākonis noteikti ir viens no sarežģītākajiem. Pirmajā mirklī varētu būt grūti saprast tā formulas un darbības principus. Tomēr praksē Išimoku mākoni nemaz nav tik sarežģīti izmantot, un daudzi tirgotāji to izmanto, jo tas var nodrošināt ļoti skaidrus un precīzus tirdzniecības signālus. 
Kā minējām, Išimoku mākonis nav vienkārši indikators – tas ir indikatoru kopums. Tā ir indikatoru kopa, kas sniedz priekšstatu par tirgus dinamiku, atbalsta un pretestības līmeņiem un tendences virzību. Šajā nolūkā tiek aprēķinātas piecas vidējās vērtības, kas tiek attēlotas grafikā. No šīm vidējām vērtībām tiek izveidots "mākonis", ar kuru iespējams prognozēt iespējamās atbalsta un pretestības zonas.

Lai gan šīs vidējās vērtības ir svarīgas, indikatora galvenā daļa ir pats mākonis. Kopumā, ja cena atrodas virs mākoņa, var uzskatīt, ka tirgus tendence ir augšupejoša. Un pretēji – ja cena atrodas zem mākoņa, tad tiek uzskatīts, ka tendence ir lejupejoša.


Išimoku mākonis Bitcoin grafikā – sākumā kā atbalsta zona, vēlāk kā pretestības zona.


Išimoku mākonis var arī pastiprināt citus tirdzniecības signālus.

Išimoku mākoni ir grūti apgūt, taču tad, kad ir izprasti tā darbības principi, tas var nodrošināt lieliskus rezultātus. Lai uzzinātu par to vairāk, lasi sadaļu Išimoku mākoņu skaidrojums.6. nodaļa – Padomi tirdzniecībai ar kriptovalūtām


Saturs


Kā sākt tirgot kriptovalūtas?

Ja vēlies sākt tirgot kriptovalūtas, tev jāņem vērā dažas lietas.

Pirmkārt, tirdzniecībai, protams, ir vajadzīgs kapitāls. Ja tev nav uzkrājumu un tu sāc tirgoties, izmantojot naudu, kuru nevari atļauties zaudēt, tam var būt graujoša ietekme uz tavu dzīvi. Tirdzniecība nav vienkārša – pārliecinošs vairākums iesācēju zaudē naudu. Tev ir jārēķinās, ka tirdzniecībai atvēlēto naudu tu vari ātri zaudēt un, iespējams, nekad neatgūt. Tāpēc ir ieteicams sākt ar mazākām summām, lai iemēģinātu roku tirdzniecībā.

Tev jāpārdomā ir arī sava vispārīgā tirdzniecības stratēģija. Ir daudz un dažādu veidu, kā nopelnīt naudu finanšu tirgos. Atkarībā no tā, cik daudz laika un pūļu esi gatavs ieguldīt, tu vari izvēlēties atšķirīgas stratēģijas savu finanšu mērķu īstenošanai.

Visbeidzot, ir vēl kāds vērā ņemams aspekts. Daudzi tirgotāji gūst labākus panākumus tad, ja tirdzniecība nav to primārais ienākumu avots. Tādā gadījumā ir vieglāk tikt galā ar emocionālo slogu, jo no tirdzniecības rezultātiem nav atkarīga ikdienas izdzīvošana. Viena no veiksmīgu tirgotāju panākumu atslēgām ir spēja norobežoties no emocijām, un to ir ievērojami grūtāk izdarīt tad, ja uz spēles ir iztikas līdzekļi. Tāpēc tirdzniecību un ieguldīšanu varētu uzskatīt par papildu ienākumu avotu – jo īpaši tad, ja esi iesācējs šajā jomā. Atceries arī, ka, mācoties un trenējoties, ieteicams izmantot mazākas naudas summas. Lietderīgi būtu arī apsvērt izmantot kriptovalūtu kā pasīvo ienākumu avotu.
Ja vēlies uzzināt par kļūdām, no kurām vajadzētu izvairīties tirdzniecībā un tehniskajā analīzē, lasi rakstu 7 populārākās kļūdas, veicot tehnisko analīzi (TA).


Kā tirgot kriptovalūtas platformā Binance?

Tātad – tu vēlies iesaistīties kriptovalūtu tirdzniecības pasaulē. Kas tev ir jādara?
Vispirms tev ir jākonvertē sava bezseguma valūta uz kriptovalūtu. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir atvērt lapu Pirkt kriptovalūtu platformā Binance, kur atradīsi daudz dažādu iespēju. Kriptovalūtu var iegādāties, izmantojot debetkartes un kredītkartes vai ar bankas kontu P2P biržā, kā arī izmantojot trešās puses nodrošinātus risinājumus, piemēram, Simplex, Paxful vai Koinax. Kad tas būs izdarīts, tu būsi daļa no jaunās finanšu sistēmas!
Tagad, kad tev ir kriptovalūta, tev ir pieejamas plašas iespējas. Tu vari uzreiz doties uz Binance tūlītējo darījumu biržu un tirgot kriptovalūtas. Ja tev jau ir pieredze tirdzniecībā, vari doties uz Binance maržas tirdzniecības platformu vai Binance nākotnes līgumu sadaļu. Ir pieejamas arī pasīvo ienākumu gūšanas iespējas, piemēram, steikings, aktīvu aizdošana Binance uzkrājumu sadaļā, pievienošanās Binance ieguves fondam u. c.
Visas apskatītās iespējas ir pieejamas t. s. centralizētajās biržās, piemēram, Binance. Tās ir biržas, kurās tu iemaksā savu kriptovalūtu un veic savus finanšu darījumus biržas iekšējās sistēmās. Tomēr, pateicoties blokķēdes tehnoloģijai, pastāv arī cits risinājums – decentralizētās biržas (DEX). Tajās tavi līdzekļi vienmēr paliek tavā kriptovalūtu makā, tāpēc tie visu laiku ir tavā pārvaldībā. Tu vari arī pievienot savu aparatūras maku un tirgot tieši no tā.
Kriptovalūtu nozarē dominē centralizētās biržas. Tomēr daudzi tirgotāji un blokķēdes entuziasti uzskata, ka nākotnē liela daļa kriptovalūtu tirdzniecības apjoma tiks uzticēta DEX biržām. Dodies uz Binance DEX un gūsti pieredzi tirdzniecībā!


Kas ir tirdzniecības dienasgrāmata, un vai man tāda būtu jāievieš?

Tirdzniecības dienasgrāmatā vari dokumentēt savas tirdzniecības aktivitātes. Vai tev tāda būtu jāveido? Visticamāk! Vari izmantot vienkāršu Excel izklājlapu vai abonēt kādu šim nolūkam paredzētu pakalpojumu.

Daži tirgotāji uzskata, ka darījumu fiksēšana tirdzniecības dienasgrāmatā ir ļoti svarīga pastāvīgas peļņas gūšanai, jo īpaši – aktīvas tirdzniecības gadījumā. Galu galā, ja tu nedokumentē savas tirdzniecības aktivitātes, kā tu varēsi novērtēt savas stiprās un vājās puses? Bez tirdzniecības dienasgrāmatas tev nebūtu skaidra priekšstata par taviem tirdzniecības rezultātiem.

Paturi prātā, ka tirdzniecības lēmumus mēdz būtiski ietekmēt kļūdaini priekšstati, un tirdzniecības dienasgrāmata var palīdzēt novērst daļu no tiem. Kā? Šos datus nevar apstrīdēt! Par tirdzniecības rezultātiem liecina skaitļi – ja tev neklājas labi, tas būs redzams rezultātos. Rūpīgi veicot ierakstus tirdzniecības žurnālā, tu vari arī izvērtēt, kuras stratēģijas darbojas vislabāk.


Kā aprēķināt manas pozīcijas apjomu tirdzniecībā?

Viens no nozīmīgākajiem tirdzniecības aspektiem ir risku pārvaldība. Daži tirgotāji to pat uzskata par svarīgāko aspektu. Tāpēc ir svarīgi aprēķināt savu pozīciju lielumu, izmantojot standartizētu formulu. Aprēķini tiek veikti šādi. 

Vispirms tev ir jānosaka, ar cik lielu daļu no saviem līdzekļiem esi gatavs riskēt atsevišķos darījumos. Pieņemsim, ka tas ir 1 %. Vai tas nozīmē, ka tu atver pozīcijas tikai par 1 % no saviem līdzekļiem? Nē, tas nozīmē, ka gadījumā, ja izpildās tavi zaudējumu apturēšanas nosacījumi, tu nezaudē vairāk par 1 % no saviem līdzekļiem.

Tas varētu šķist pārāk maz, taču mērķis ir nodrošināt, lai daži neizbēgami neveiksmīgi darījumi neiztukšotu tavu kontu. Kad tas ir noteikts, tev jāizlemj, kādi būs tavi zaudējumu apturēšanas nosacījumi. Tas tiek darīts katram atsevišķajam darījumam, ņemot vērā konkrētā darījuma specifiku. Pieņemsim, ka tava iestatītā zaudējumu apturēšanas cena par 5 % atšķiras no pozīcijas sākotnējās cenas. Tas nozīmē, ka, sasniedzot šo zaudējumu apturēšanas cenu un aizverot pozīciju pie cenas, kas par 5 % atšķiras no sākotnējās cenas, tu zaudēsi tieši 1 % no saviem līdzekļiem.

Pieņemsim, ka tavā kontā esošo līdzekļu kopējā vērtība ir 1000 USDT. Katrā darījumā mēs riskējam ar 1 %. Mūsu zaudējumu apturēšanas cena par 5 % atšķiras no sākotnējās cenas. Cik liela pozīcija būtu jāizmanto? 

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Ja esam gatavi zaudēt tikai 10 USDT, kas ir 1 % no mūsu kontā esošajiem līdzekļiem, tad būtu jāatver pozīcija 200 USDT vērtībā.

Sākumā šis process var šķist garš, taču tas ir ļoti būtisks pareizā risku pārvaldībā. Labās ziņas ir tādas, ka esam izveidojuši rakstu par šo tematu: Kā aprēķināt pozīcijas apjomu tirdzniecībā?.


Kuru tiešsaistes tirdzniecības programmatūru izmantot?

Grafiku analīze ir jebkura tehniskā analītiķa tirdzniecības instrumentu komplekta pamatā. Bet kur to vislabāk veikt? Platformā Binance ir integrēti TradingView grafiki, lai varētu veikt analīzi turpat platformā – gan tīmekļa saskarnē, gan mobilajā lietotnē. Vari arī izveidot TradingView kontu un skatīt visus Binance tirgus viņu platformā.

Tirgū ir daudz citu tiešsaistes grafiku veidošanas programmu, un katrai no tām ir savas priekšrocības. Tomēr parasti par tām ir jāmaksā mēneša abonēšanas maksa. Daži citi kriptovalūtām veltīti risinājumi ir Coinigy, TradingLite, Exocharts un Tensorcharts.


Vai pievienoties tirdzniecības maksas grupai?

Visticamāk, nē. Ir pieejams daudz bezmaksas informācijas par tirdzniecību. Kāpēc neizmantot to? Ir lietderīgi arī patstāvīgi praktizēt tirdzniecību, lai varētu mācīties no kļūdām un rast risinājumus, kas vislabāk piemēroti tieši tev un tavam tirdzniecības stilam.

Maksas grupa var būt labs veids, kā mācīties, taču ņem vērā, ka pastāv krāpnieciskas shēmas un viltus reklāmas. Galu galā tirdzniecības rezultātus var visai viegli viltot, lai maksas pakalpojumam piesaistītu sekotājus.
Ir vērts arī aizdomāties, kāpēc veiksmīgs tirgotājs varētu vēlēties veidot maksas grupu. Protams, nelieli papildu ienākumi nekad nenāk par ļaunu, taču kāpēc tas būtu jādara par lielu samaksu, ja tirgotājs jau tāpat labi nopelna?

Tajā pat laikā daži veiksmīgi tirgotāji vada kvalitatīvas kopienas ar maksas papildu pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar īpašiem tirgus datiem. Tev vienkārši ir rūpīgi jāizvērtē, kam tu maksā savu naudu, jo lielākā daļa maksas grupu pastāv tikai tāpēc, lai izkrāptu naudu no iesācējiem.


Kas ir cenas strauja paaugstināšana ar tai sekojošu aktīva pārdošanu (angliski "pump and dump")?

Cenas strauja paaugstināšana ar tai sekojošu aktīvu pārdošanu ir shēma, kas ietver kāda aktīva cenas paaugstināšanu, izmantojot nepatiesu informāciju. Kad cena ir ievērojami paaugstinājusies, shēmas organizētāji pārdod savus lēti iegādāto aktīvu krājumus par daudz augstāku cenu.


Tipiskas shēmas piemērs ar cenas strauju paaugstināšanu un tai sekojošu aktīvu pārdošanu


Shēmas ar cenas strauju paaugstināšanu un tai sekojošu aktīvu pārdošanu ir izplatītas kriptovalūtu tirgos, jo īpaši – tirgos ar pozitīvu tendenci. Šādos apstākļos tirgū ienāk daudz nepieredzējušu investoru, kurus ir vieglāk apkrāpt. Šāda veida krāpnieciskās shēmas parasti tiek izmantotas kriptovalūtām ar mazu tirgus kapitalizāciju, jo to cenas parasti ir vieglāk paaugstināt tirgus zemās likviditātes dēļ.

Shēmas ar cenas mākslīgu paaugstināšanu un tai sekojošu aktīva pārdošanu nereti organizē privātas grupas, kas sola vieglu peļņu iesācējiem (vairumā gadījumu – par noteiktu samaksu). Tomēr parasti notiek tā, ka no šiem jaunpienācējiem līdzekļus izkrāpj vēl mazāka grupa, kas ir jau atvērusi savas pozīcijas.

Tradicionālajos tirgos par šādu krāpniecisku shēmu veicināšanu tiek piemēroti brangi naudas sodi.


Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!


Vai man vajadzētu pieteikties kriptovalūtu izdalēm?

Iespējams, taču ievēro īpašu piesardzību! Izdales ir jauns veids, kā kriptovalūtas tiek sadalītas plašai auditorijai. Izdale var būt arī lielisks risinājums, lai nodrošinātu, ka kriptovalūta netiek koncentrēta dažu turētāju rokās. Veselīgam, decentralizētam tīklam ir ļoti svarīgi, lai kriptovalūtas turētāju loks būtu iespējami plašāks.

Tomēr nekas šajā pasaulē nav bez maksas. Labi – varbūt dažkārt ir, taču tā ir īpaša veiksme! Vairumā gadījumu izdaļu popularizētāji centīsies tevi apkrāpt vai vēlēsies kaut ko saņemt pretī.

Ko viņi varētu prasīt? Viens no populārākajiem "aktīviem", kas tiek prasīts izdalēs, ir tava personīgā informācija. Vai ir vērts izpaust savu personīgo informāciju par 10-50 $ vērtu spekulatīvu kriptovalūtu? Tas ir tavs lēmums, taču pastāv arī labāki veidi, kā gūt nedaudz papildu ienākumu, neriskējot ar savu privātumu un personas datiem. Tāpēc tev jāievēro īpaša piesardzība, pieņemot lēmumu par to, vai piedalīties kādās kriptovalūtu izdalēs.


Noslēgumā

Mēs apskatījām visai daudz tēmu, vai ne tā? Sākt tirgot kriptovalūtas var būt visai biedējoši – procesā jāapgūst daudz jaunu jēdzienu. Ceram, ka šis ceļvedis palīdzēja tev gūt labāku izpratni par kriptovalūtām.
Tomēr vēl ir daudz, ko mācīties! Tāpēc esam izveidojuši jautājumu un atbilžu platformu saistībā ar kriptovalūtām: Uzdot jautājumu Akadēmijai. Ja tev ir vēl kādi jautājumi par kriptovalūtu tirdzniecību, blokķēdes tehnoloģiju, kriptogrāfiju vai citām līdzīgām tēmām, aicinām tos uzdot, lai kopiena varētu sniegt tev atbildi. Tiksimies tur!
Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.