Mikä on WOOFi?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten WOOFi toimii?
WOOFi Swap
WOOFi DEX
WOOFi Supercharger -holvit
Mikä tekee WOOFista ainutlaatuisen?
Mikä on WOO?  
Yhteenveto  
Mikä on WOOFi?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on WOOFi?

Mikä on WOOFi?

Keskitaso
Julkaistu Oct 14, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
5m


Tiivistelmä  

WOOFi on kaikki toiminnot tarjoava hajautettu sovellus (DApp), jonka on rakentanut WOO Network. WOOFin päätavoitteena on parantaa käyttäjien kokemusta hajautetusta rahoituksesta (DeFi) tarjoamalla pienemmän liukuman, kilpailukykyiset vaihtomaksut ja muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

WOOFin käyttäjät voivat vaihtaa suosittuja digitaalisia resursseja ja hyödyntää tulonansaitsemismahdollisuuksia, kuten steikkausta ja likviditeetin tarjoamista verkolle. Eräs alustan tärkeimmistä arvolupauksista DeFi-käyttäjille on syvä likviditeetti.

Johdanto

Vuodesta 2020 lähtien hajautettujen pörssien (DEXien) suosio on kasvanut nopeasti. Pelkästään elokuussa 2022 kuukausittainen DEX-kaupankäyntivolyymi ylitti 66 miljardia dollaria. Vastatakseen jatkuvasti kasvavaan edullisten ketjussa suoritettavien kauppojen kysyntään WOO Network lanseerasi WOOFin lokakuussa 2021 ja WOOFi DEXin kesäkuussa 2022. Yhdessä WOOFi ja WOOFi DEX tarjoavat joukon työkaluja yksinkertaiset vaihdot mahdollistavista työkaluista aina ammattimaisiin treidausrajapintoihin.

Miten WOOFi toimii?

WOOFin tuotevalikoima on suunniteltu tarjoamaan DeFi-käyttäjille kilpailukykyiset hinnat, alhaiset maksut, tiukat hintaerot sekä erilaisia tuottoa tarjoavia mahdollisuuksia.

Alusta tarjoaa kolme pääkäyttötapausta:

Vaihdot 

Maksamalla minimaalisen 0,025 %:n maksun WOOFi Swapissa käyttäjät voivat vaihtaa suosittuja, taloudellisesti terveitä blue chip -varoja WOOFin tukemien ketjujen sisällä tai niiden välillä.

Ansaitseminen

Kuka tahansa voi tallettaa digitaalista omaisuutta ansaitakseen kilpailukykyisiä vuosituottoprosentteja WOOFin yksipuolisen steikkausratkaisun, Supercharger Vaultsin, kautta. Yksipuolinen steikkaus edellyttää, että käyttäjät steikkaavat vain yhdentyyppistä tokenia. Tämä malli kannustaa omaisuudenhaltijoita tarjoamaan likviditeettiä WOOFille, mikä puolestaan antaa WOOFille mahdollisuuden tarjota parempaa likviditeettiä treidaajille.

Steikkaus

Tokenien haltijat voivat steikata WOO-tokeninsa WOOFi-alustalle ja ansaita näin tuloja WOOFin minimaalisista 0,025 %:n vaihtomaksuista.

WOOFi Swap

Muista hajautetuista sovelluksista poiketen WOOFi simuloi WOO Networkin keskitetyn pörssin, WOO X:n, syvää likviditeettiä, mikä tarkoittaa, että käyttäjät hyötyvät DeFi-palveluista keskitetyn pörssin tarjoamilla edullisemmilla hinnoilla.

Muita tämän mallin käytön etuja ovat vähentynyt liukuma ja parempi suojaus sandwich-hyökkäyksiä vastaan. Liukuma viittaa omaisuuserän markkinahinnan ja sen todellisen hinnan väliseen erotukseen toimeksiannon toteuttamisen yhteydessä. Liukuma lisääntyy todennäköisemmin, kun markkinaolosuhteet ovat epävakaat tai kun käydään kauppaa alhaisen likviditeetin omaavilla varoilla, mikä saa treidaajat ostamaan tai myymään omaisuuttaan odotettua enemmän tai vähemmän.

WOOFi DEX

Kesäkuussa 2022 lanseerattu WOOFi DEX on WOO Networkin hajautettu pörssi, joka toimii Orderly Networkin avulla. Alusta on suunniteltu tarjoamaan korkeaa likviditeettiä, edistyneet kaupankäyntityökalut, muokattavan käyttöliittymän (UI) ja läpinäkyvän tarjouskirjan NEAR-protokollalle. WOOFi DEX auttaa yhdistämään treidaajat alustaan, joka tarjoaa nopeamman toteutuksen ja alhaisemmat maksut sen lisäksi, että treidaajat voivat säilyttää omistusoikeuden omaisuuteensa. 

WOOFi DEX edesauttaa suosittujen blue chip -omaisuuserien, kuten BTC:n, ETH:n ja NEARin, spot-kauppaa. Tulevaisuudessa alustan odotetaan laajentavan tarjontaansa ja tarjoavan myös muita palveluja, kuten marginaalikaupan, eräpäivättömät swapit, luotonannon ja jopa lainanoton. Koska WOOFi DEXiä tukevat johtavat markkinatakaajat, kuten Kronos Research, AGBuild ja Ledger Prime, se pystyy tarjoamaan parannetun DeFi-treidauskokemuksen, joka on ulkonäöltään ja käyttökokemukseltaan keskitetyn pörssin kaltainen. 

WOOFi Supercharger -holvit

WOOFissa käyttäjät voivat tallettaa yhtä tokenia ja ansaita kilpailukykyistä tuottoa hyötyen samalla suosittujen varojen saatavuudesta.

WOOFille likviditeettiä tarjoava voi lainata jopa 90 % Supercharger-holvin varoista kiinteällä korolla likviditeetin tarjoamiseksi WOOFille. Loput varat siirretään kolmannen osapuolen DeFi-protokolliin ulkoista tuottofarmausta varten. Suojaamalla varat WOO Networkin keskitettyyn pörssiin, WOO X:ään, ja pysymällä siten markkinaneutraalina WOOFin likviditeetin tarjoajat voivat varmistaa, että käyttäjille on aina tarjolla riittävästi varoja nostaa varansa.

Tämän kaksoisstrategian avulla tallettajat voivat hyötyä suoraan kahdesta erillisestä tulonlähteestä ja tarjota samalla likviditeettiä WOOFille. Käyttäjät voivat pyytää talletettujen varojensa nostamista ilman maksua tai rajoitusta (paitsi silloin, kun holvi on tilitystilassa), kun 7 päivän tilitysjakso on päättynyt. Kymmenen prosenttia kunkin Supercharger-holvin lukitusta kokonaisarvosta (Total Value Locked) varataan joka viikko välittömiä nostoja varten, mutta tästä veloitetaan 0,3 %:n nostomaksu järjestelmän väärinkäytön estämiseksi.

Mikä tekee WOOFista ainutlaatuisen?

sPMM-likviditeettimalli

Sen sijaan, että WOOFi käyttäisi automatisoidun markkinatakaajan (AMM) mallia, kuten useimmat muut hajautetut pörssit, se hyödyntää innovatiivista synteettistä proaktiivista markkinatakausmenetelmää (sPMM) syvemmän likviditeetin saavuttamiseksi.

SPMM-mallin tarkoituksena on simuloida WOO Networkin keskitetyn pörssin, WOO X:n, syvää likviditeettiä, jolloin WOOFi Swap voi tarjota alhaisemman liukuman ja kilpailukykyiset DeFi-hinnat samalla, kun se pysyy hajautettuna.

Suojaus sandwich-hyökkäyksiä vastaan

Sandwich-hyökkäys tapahtuu, kun pahantahtoinen treidaaja tekee yhden toimeksiannon ennen odottavaa transaktiota ja yhden sen jälkeen DeFi-protokollassa manipuloidakseen omaisuuserien hintoja. Tällainen käyttäjä nostaa siten omaisuuserän hintaa tekemällä tarjouksen muiden tarjoajien odottavia tarjoushintoja korkeammalla hinnalla. Kun tarjoaja ostaa omaisuutta korkeammalla hinnalla, hyökkääjä voi myydä omaisuutensa uudella, keinotekoisesti korotetulla hinnalla. 

Sandwich-hyökkäykset ovat yleisiä suurten treidaajien keskuudessa, jotka vaihtavat omaisuutta AMM-pohjaisissa hajautetuissa pörsseissä. Koska hinnanmuodostusta ohjaavat AMM:ssä likviditeettipoolin token-saldot, hyökkääjät voivat hyödyntää tätä läpinäkyvyyttä hintojen nostamiseksi.

Sitä vastoin WOOFin sPMM-mekanismiin perustuva hinnanmuodostus määräytyy ketjun sisäisten hintasyötteiden parametrien perusteella poolin likviditeetin sijaan. Pahantahtoiset toimijat eivät pysty ennustamaan hintoja token-saldojen perusteella.

DEX, joka maksaa toimeksiantovirrasta

Tällä hetkellä WOOFilla on käytössä välittäjäohjelma, jossa se maksaa 0,5 peruspistettä (basis points) kolmannen osapuolen hajautetun sovelluksen lähettämästä volyymistä hyvityksenä. 

Mikä on WOO?  

WOO on WOOFin ja monien muiden WOO-tuotteiden käyttämä natiivitoken. Se tarjoaa steikkauspalkkioita, maksualennuksia ja hallinto-oikeuksia koko WOO Network -ekosysteemissä. 

Yhteenveto  

WOOFin käyttämä ainutlaatuinen likviditeettimalli on suunniteltu jäljittelemään perinteisen pörssin tarjouskirjaa, jotta se voi tarjota keskeisiä etuja, kuten paremman likviditeetin, kilpailukykyisemmät hinnat ja kaiken kaikkiaan paremman DeFi-treidauskokemuksen. Pienempää liukumaa etsivien treidaajien kannattaa tutustua WOOFiin ja suurempaan WOO-ekosysteemiin.