Mikä on Venus Protocol?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on Venus Protocol ja miten se toimii?
Venus Protocolin historia
Mikä on mahdollista Venus Protocolissa?
Mikä tekee Venus Protocolista ainutlaatuisen?
Yhteenveto
Luettavaa
Mikä on Venus Protocol?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Venus Protocol?

Mikä on Venus Protocol?

Keskitaso
Julkaistu Nov 10, 2022Päivitetty Feb 1, 2023
6m

Tiivistelmä

Venus Protocol on algoritmipohjainen rahamarkkinajärjestelmä BNB Chainissä. Sen tavoitteena on antaa käyttäjille mahdollisuus ottaa ja antaa kryptoja lainaksi hajautetusti ja turvallisesti.

Protokolla toimii ilman ulkopuolista lupaa, joten kuka tahansa voi aloittaa sen käytön yhdistämällä siihen kryptolompakon, kuten MetaMaskin. Venus Protocolin yhteisö omistaa ja hallitsee protokollaa natiivihallintotokeninsa XVS:n kautta, jota voidaan steikata Venus Protocol Vaultiin token-palkkioiden ansaitsemiseksi.

Johdanto

Hajautettu rahoitus (DeFi) on alkanut tarjota yhä enemmän palveluja, jotka tyypillisesti liittyvät perinteiseen rahoitukseen. Venus Protocolin avulla käyttäjät voivat ottaa tai antaa varoja omaisuuspoolista ilman ulkopuolista lupaa, ja vakuuksien toimittajat voivat hyötyä passiivisista varoistaan.

Sen sijaan, että keskitetty hallinnoija käsittelisi transaktioita, protokolla automatisoi prosessin erilaisten tekniikoiden, kuten älysopimuksien, avulla.

Mikä on Venus Protocol ja miten se toimii?

Venus Protocol on algoritminen rahamarkkina- ja synteettinen stablecoin -protokolla. Perinteisesti rahamarkkinat ovat olennainen osa taloutta, joka liittyy lyhytaikaisiin lainatarpeisiin.

Venus kuitenkin tuo hajautetun rahoituksen (DeFi) luotonannon ja lainanoton BNB Chainiin. Sen avulla vakuuksien antajat voivat myös luoda alustan natiiveja synteettisiä stablecoineja (VAI) ylivakuudellisilla positioilla.

Venus Protocol on Compoundin ja MakerDAOn haarautuminen. Molemmat ovat Ethereum-pohjaisia, ja niistä ensimmäinen on rahamarkkinaprotokolla ja toinen stablecoinien luontiprotokolla. Venus integroi nämä toiminnot yhdeksi protokollaksi, jolloin käyttäjät voivat käyttää samoja vakuuksia yhdessä ekosysteemissä riippumatta siitä, mitä toimintoa he käyttävät.

Voit ajatella Venus Protocolia ilman ulkopuolista lupaa toimivana lainausympäristönä. Ensinnäkin sen avulla BNB Chainin käyttäjät, joilla on tuottoa tuottamattomia kryptoja, voivat toimittaa vakuuksia verkkoon. Toiseksi käyttäjät, jotka tarvitsevat lisää kryptoja, voivat ottaa lainoja panttaamalla kryptoja ylivakuudellisesti protokollaan. Lainanantajat hyötyvät sitten koronkorollisista vuosikoroista, kun taas lainanottajat maksavat korkoa omista lainoistaan.

Luotonannon ja lainanoton korot asetetaan protokollan mukaan käyrätuotoksi, joka vaihtelee käytön mukaan. Nämä hinnat ovat automatisoituja tiettyjen markkinoiden, kuten BNB:n tai ETHin, vaatimusten mukaan. Protokollan hallintoprosessi asettaa kuitenkin myös vähimmäis- ja enimmäiskorkotasot.

Synteettisten stablecoinien luonti tapahtuu vTokenien avulla käyttäjien Venus Protocoliin tarjoamista vakuuksista. vTokenit edustavat talletettuja vakuuksia – esimerkiksi käyttäjät saavat vUSDT:tä USDT:n toimittamisesta, ja he voivat myöhemmin lunastaa ne saadakseen niiden taustalla olevan vakuuden takaisin. Käyttäjät voivat myös lainata jopa 50 % protokollaan tallettamiensa vakuuksien arvosta vTokeneina VAIn luomiseksi.

Venus Protocol määrittää stablecoinien korot eri tavalla kuin lainananto- ja -ottokorot. Luonnin korot ovat kiinteät, ja vain protokollan hallintoprosessi voi laskea ja nostaa näitä korkoja.

Venus Protocolin historia

Venus Protocolin perusti maailmanlaajuisen kryptoluottokortin myöntäjän Swipen projektikehitystiimi, ja Venus (XVS) lanseerattiin vuonna 2020. Alusta alkaen se on pyrkinyt kuromaan umpeen perinteisen rahoituksen ja DeFin välisen kuilun BNB Chainissä ja tarjoamaan käyttäjille vaihtoehtoisen sovelluksen, joka on vapaa käyttäjien kokemista ongelmista Ethereumissa.

Vaikka Swipe tuki Venus Protocolin kehittämistä, kehittäjät ja perustajat eivät saaneet XVS-tokenia lanseerauksen yhteydessä. Siksi XVS:n haltijoilla on täydellinen määräysvalta protokollaan ja tokeniin.

Venus Protocol määrittelee sääntönsä uudelleen yhteisön mieltymysten mukaan. Esimerkiksi Venus V2 -päivitys sisälsi korkeammat VAIn likvidointirangaistukset. Sen myöte otettiin myös käyttöön maksuja VAIn luomisesta ja alustalta nostoista, ja nämä maksut lisätään Venus Reserve Treasuryyn. Lisäksi päivitys sisälsi Venus Reward Tokenin (VRT) airdropin XVS:n senhetkisille haltijoille palkkioina.

Mikä on mahdollista Venus Protocolissa?

Venus Protocolin avulla käyttäjät voivat ottaa ja antaa lainoja omaisuuspoolista ilman ulkopuolista lupaa. Käyttäjät voivat myös luoda stablecoineja (VAI) ylivakuudellisina positioina ja osallistua protokollan hallintoon.

Lainaus

Käyttäjät voivat lainata ja ansaita muuttuvaa tuottoa tarjoamistaan varoista. Venus Protocol luo pooleja näistä lainatuista kryptoista älysopimusten avulla ja jakaa säännöllisesti vTokeneja niihin. Näin protokolla luo käyttömahdollisuuksia BNB Chainissä jo oleville käyttämättömille varoille, joilla ei ole lainausmarkkinoita, kuten Bitcoinilla ja Litecoinilla.

Lainanotto

Venus Protocol käyttää ylivakuudellista lainanottojärjestelmää, joka velvoittaa lainanottajia panttaamaan vakuuksia ennen lainanottoa. Esimerkiksi, jos Ethereumin vakuusarvo on 50 %, käyttäjät voivat lainata jopa 50 % omistamansa ETHin arvosta. He voivat sitten vaikuttaa vakuussuhteeseen protokollan hallintoprosessin kautta.

Venus Protocolin white paperin mukaan vakuusarvo on kuitenkin tyypillisesti noin 40–75 prosenttia. Käyttäjien on oltava varovaisia, koska jos vakuusarvo laskee liian alhaiseksi, heidän positionsa likvidoidaan. 

Stablecoinien luominen

Synteettisen stablecoinin VAIn luominen ja lunastus on sidottu 1 Yhdysvaltain dollariin, vaikka sen hinta voi silti vaihdella kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Venus Protocolin käyttäjät voivat luoda stablecoineja käyttämällä aiempien vToken-talletusten jäljellä olevia vakuuksia. Lisäksi kuka tahansa voi luoda stablecoineja ilman keskitettyä hallinnoijaa ja käyttää äskettäin luotuja stablecoineja esimerkiksi ansaitakseen tuottoa muissa DeFi-projekteissa.

Hallinto

Käyttäjät voivat myös vaikuttaa Venus Protocolin tulevaisuuteen. Yhteisö hallitsee protokollaa täysin hallintotokenin XVS:n avulla, joka on äänestämiseen käytettävissä oleva BEP-20-token.

Käyttäjät voivat äänestää useista protokollaan liittyvistä asioista, mukaan lukien parannuksista, uusien tokenien lisäämisestä protokollaan, korkojen säätämisestä ja jakeluaikataulun delegointien varaamisesta. Venus Protocol aikoo myös rakentaa Venus Vault -nimisen tuotteen, jonka avulla käyttäjät voivat lukita hallintotokeneita parantaakseen protokollan riskientorjuntakykyä ja jakaakseen steikkauspalkkioita.

Mikä tekee Venus Protocolista ainutlaatuisen?

Venus Protocol auttaa tuomaan yhteisiä lainauspalveluja lohkoketjupohjaisiin hajautettuihin protokolliin, vaikka se ei ole ensimmäinen, joka tekee niin – Ethereum-pohjaisia DeFi-sovelluksia on jo olemassa, ja niihin lukittu miljardien dollarien arvoista varoja.

Näihin sovelluksiin liittyy kuitenkin huonoja puolia, kuten korkeat kustannukset, alhainen verkon nopeus ja kryptojen puute muista lohkoketjuista (esim. XRP:stä ja Litecoinista). Venus Protocol eroaa monista muista rahamarkkinaprotokollista siinä, että se mahdollistaa toimitettujen vakuuksien käytön paitsi lainanottoon myös stablecoinien luomiseen.

Lisäksi käyttäjät voivat ansaita tuottoa luoduista tokeneista, toisin kuin muissa protokollissa, joissa tokenit lukitaan älysopimuksiin ilman taustalla olevien varojen tuottamia etuja. Venus Protocol eliminoi tarpeen poistaa varat rahamarkkinoilta stablecoinien luomiseksi.

Toisin kuin monia merkittäviä stablecoineja, Venus Protocolin synteettisiä stablecoineja ei ole sidottu perinteisiin rahoitusvaroihin tai fiatiin, vaan valikoimaan muita kryptoja. Lisäksi BNB Chain takaa, että transaktiot ovat nopeita ja edullisia ja tarjoaa samalla käärittyjen tokeneiden ja likviditeetin verkoston.

Yhteenveto

Venus Protocol yhdistää rahamarkkinat ja stablecoinien luomisen samaan protokollaan, mikä voi hyödyttää kryptoekosysteemiä vapauttamalla vakuuksia. Lisäksi BNB Chainin nopeus ja alhaiset transaktiokustannukset takaavat, että nämä rahoitustuotteet ovat kaikkien kryptolompakon omaavien käyttäjien saatavilla. Nyt ihmiset ympäri maailmaa voivat lainata kryptoja, ansaita korkoa ja tarjota vakuuksia sekä luoda stablecoineja oman mielensä mukaan.

Luettavaa