Mikä on tokenomiikka ja miksi sillä on merkitystä?
Sisällysluettelo
Johdanto 
Tokenomiikka yhdellä silmäyksellä 
Tokenomiikan keskeiset elementit
Miltä tokenomiikan tulevaisuus näyttää?
Yhteenveto
Mikä on tokenomiikka ja miksi sillä on merkitystä?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on tokenomiikka ja miksi sillä on merkitystä?

Mikä on tokenomiikka ja miksi sillä on merkitystä?

Aloittelija
Julkaistu Aug 4, 2022Päivitetty Sep 23, 2022
8m

Tiivistelmä

Tokenomiikka on termi, joka kuvaa tokenin taloudellista mallia. Se kuvaa tokenin käyttöön ja arvoon vaikuttavia tekijöitä, joihin kuuluu muun muassa tokenin luominen ja jakelu, tarjonta ja kysyntä, kannustinmekanismit ja tokenin polttoaikataulut. Kryptoprojekteissa hyvin suunniteltu tokenomiikka on ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta. Hankkeen tokenomiikan arviointi ennen sijoituspäätöstä on välttämätöntä sijoittajille ja sidosryhmille.

Johdanto 

Tokenomiikan ymmärtäminen on keskeinen osa kryptoprojektin perustutkimuksen tekemistä. White paperin, perustajatiimin, etenemissuunnitelman ja yhteisön kasvun lisäksi tokenomiikka on keskeinen arvioitaessa lohkoketjuprojektin tulevaisuudennäkymiä. Kryptoprojektien tulisi suunnitella tokenomiikkansa huolellisesti kestävän pitkän aikavälin kehityksen varmistamiseksi.

Tokenomiikka yhdellä silmäyksellä 

Lohkoketjuprojektit suunnittelevat tokenomiikkasääntöjä tokeneidensa ympärille kannustaakseen tai estääkseen käyttäjien erilaisia toimia. Tämä on samanlainen kuin tapa, jolla keskuspankki tulostaa rahaa ja toteuttaa rahapolitiikkaa kannustaakseen tai estääkseen kulutusta, lainanantoa, säästämistä ja rahan liikkumista. Huomaa, että sana "token" viittaa tässä sekä kolikoihin että tokeneihin. Voit oppia eron näiden kahden välillä täältä. Toisin kuin fiat-valuutat, tokenomiikan säännöt toteutetaan koodin avulla ja ne ovat läpinäkyviä, ennustettavia ja vaikeasti muutettavia.

Katsotaanpa bitcoinia esimerkkinä. Bitcoinin kokonaistarjonta on esiohjelmoitu 21 miljoonaksi kolikoksi. Tapaa, jolla bitcoineja luodaan ja lasketaan liikkeeseen, kutsutaan louhinnaksi. Louhijoille annetaan joitain bitcoineja palkkiona, kun lohko louhitaan noin 10 minuutin välein. 

Palkkio, jota kutsutaan myös lohkotueksi, puolittuu 210 000 lohkon välein. Tämän aikataulun mukaan puolittuminen tapahtuu neljän vuoden välein. Sen jälkeen kun Bitcoin-verkon ensimmäinen lohko, eli genesis-lohko, luotiin 3. tammikuuta 2009, lohkotuki on puolittunut kolme kertaa 50 BTC:stä 25 BTC:hen, 12,5 BTC:hen ja 6,25 BTC:hen tällä hetkellä.

Näiden sääntöjen perusteella on helppo laskea, että noin 328 500 bitcoinia louhitaan vuonna 2022 jakamalla vuoden minuuttien kokonaismäärä 10:llä (koska lohko louhitaan 10 minuutin välein) ja kertomalla sitten 6,25:llä (koska jokainen lohko antaa 6,25 BTC:tä palkkiona). Siksi vuosittain louhittujen bitcoinien määrä voidaan ennustaa, ja viimeisen bitcoinin louhinnan odotetaan tapahtuvan noin vuonna 2140.

Bitcoinin tokenomiikka sisältää myös louhijoiden uuden lohkon vahvistamisesta saamien transaktiomaksujen suunnittelun. Tämän maksun tarkoituksena on kasvaa transaktiokoon ja verkon ruuhkautumisen kasvaessa. Se auttaa estämään spammaustarkoituksissa luotuja transaktioita ja kannustaa louhijoita jatkamaan transaktioiden vahvistamista, vaikka lohkotuet vähenevät jatkuvasti. 

Lyhyesti sanottuna Bitcoinin tokenomiikka on yksinkertainen ja nerokas. Kaikki on läpinäkyvää ja ennustettavissa olevaa. Bitcoinin kannustimet takaavat, että osallistujat kompensoidaan verkon turvaamisesta ja sen arvon edistämisestä kryptovaluuttana. 

Tokenomiikan keskeiset elementit

Yleisterminä monille kryptojen arvoon vaikuttaville tekijöille "tokenomiikka" viittaa ennen kaikkea tietyn krypton luojien sille suunnittelemaan taloudelliseen rakenteeseen. Tässä on joitain tärkeimpiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon tarkasteltaessa kryptojen tokenomiikkaa. 

Tokenin tarjonta

Tarjonta ja kysyntä ovat ensisijaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat minkä tahansa tavaran tai palvelun hintaan. Sama koskee kryptoja. On olemassa useita kriittisiä mittareita, jotka mittaavat tietyn tokenin tarjontaa. 

Ensimmäistä kutsutaan enimmäistarjonnaksi. Se tarkoittaa, että on olemassa enimmäismäärä tokeneita, jotka on koodattu olemaan olemassa tämän krypton elinaikana. Bitcoinin tarjonta on enintään 21 miljoonaa kolikkoa. Litecoinin yleisölle tarjottava enimmäismäärä on 84 miljoonaa kolikkoa, ja BNB:n enimmäistarjonta on 200 miljoonaa.

Joillakin tokeneilla ei ole enimmäistarjontaa. Ethereum-verkon ether-kolikon tarjonta kasvaa joka vuosi. Stablecoineilla, kuten USDT, USD Coin (USDC) ja Binance USD (BUSD), ei ole enimmäistarjontaa, koska nämä kolikot lasketaan liikkeeseen kolikoita tukevien varantojen perusteella. Ne voivat teoriassa jatkaa kasvuaan ilman rajoja. Dogecoin ja Polkadot ovat vielä kaksi kryptoa, joilla on rajaamaton tarjonta.

Toinen on levikki, joka viittaa liikkeessä olevien tokeneiden määrään. Tokeneita voidaan luoda ja polttaa tai lukita muilla tavoilla. Tämä vaikuttaa myös tokenin hintaan.

Tokenin tarjonnan tarkastelu antaa sinulle hyvän kuvan siitä, kuinka monta kappaletta tiettyä tokenia tulee lopulta olemaan.

Tokenin hyöty

Tokenin hyöty viittaa tokenille suunniteltuihin käyttötapauksiin. Esimerkiksi BNB:n hyötyihin kuuluvat käyttö BNB Chainissä, transaktiomaksujen maksaminen ja treidausmaksualennuksista hyötyminen BNB Chainissä sekä toimiminen yhteisön hyötytokenina BNB Chainin kosysteemissä. Käyttäjät voivat myös steikata BNB:tä erilaisiin ekosysteemin tuotteisiin ansaitakseen lisätuloja.

Tokeneille on myös monia muita käyttötapauksia. Hallintotokenien avulla haltija voi äänestää tokenin protokollan muutoksista. Stablecoinit on suunniteltu käytettäväksi valuuttana. Arvopaperitokenit puolestaan edustavat rahoitusvaroja. Yhtiö voi esimerkiksi kolikkoannin (ICO) aikana laskea liikkeeseen tokenisoituja osakkeita, jotka myöntävät niiden haltijalle omistusoikeuksia ja osinkoja.

Nämä tekijät voivat auttaa sinua määrittämään tokenin mahdolliset käyttötapaukset, mikä on välttämätöntä sen ymmärtämiseksi, miten tokenin talous todennäköisesti kehittyy.

Tokenin jakelun analysointi 

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi on tärkeää tarkastella, miten tokenit on jaettu. Suuret instituutiot ja yksittäiset sijoittajat käyttäytyvät eri tavalla. Kun tiedät, minkä tyyppiset yhteisöt pitävät tokenia hallussaan, saat käsityksen siitä, miten ne todennäköisesti treidaavat tokeneillaan, mikä puolestaan vaikuttaa tokenin arvoon. 

Tokeneiden lanseeraukseen ja jakeluun on yleensä kaksi tapaa: oikeudenmukainen lanseeraus ja esilouhintalanseeraus. Oikeudenmukainen lanseeraus on sellainen, jossa ei tarjoa varhaista pääsyä tai yksityisiä allokaatioita ennen tokenin luomista ja yleisölle jakamista. BTC ja Dogecoin ovat esimerkkejä tästä luokasta. 

Toisaalta esilouhinta mahdollistaa sen, että osa kryptoista voidaan luoda ja jakaa valitulle ryhmälle ennen kuin niitä tarjotaan yleisölle. Ethereum ja BNB ovat kaksi esimerkkiä tämän tyyppisestä tokenien jakelusta. 

Yleensä haluat kiinnittää huomiota siihen, kuinka tasaisesti tokenin omistus jakautuu. Projekteja, joiden tokenit omistaa muutama suuri organisaatio, pidetään tyypillisesti riskialttiimpina. Token, joka on suurelta osin kärsivällisten sijoittajien ja perustajatiimin hallussa, tarkoittaa, että sidosryhmien edut ovat paremmin linjassa pitkän aikavälin menestyksen saavuttamiseksi. 

Sinun tulisi myös tarkastella tokenin lukitus- ja vapautusaikataulua nähdäksesi, lasketaanko suuria määriä tokeneita jossain vaiheessa liikkeeseen, mikä voisi aiheuttaa tokenin arvon laskua. 

Tokenpolttojen tutkiminen

Monet kryptoprojektit polttavat säännöllisesti tokeneita, mikä tarkoittaa tokeneiden vetämistä pois liikkeestä pysyvästi. 

Esimerkiksi BNB otti käyttöön kolikoiden polttamisen poistaakseen kolikoita liikkeestä ja vähentääkseen tokenin kokonaistarjontaa. BNB:n esilouhinta tuotti 200 miljoonaa BNB:tä, mutta BNB:n kokonaistarjonta oli 165 116 760 kesäkuussa 2022. BNB polttaa enemmän kolikoita, kunnes 50 % kokonaistarjonnasta on tuhottu, mikä tarkoittaa, että BNB:n kokonaistarjonta vähenee 100 miljoonaan BNB:hen. Samoin Ethereum alkoi polttaa ETHiä vuonna 2021 vähentääkseen kokonaistarjontaansa. 

Kun tokenin tarjonta vähenee, sitä pidetään deflatorisena. Päinvastoin, kun tokenin tarjonta kasvaa jatkuvasti, sitä pidetään inflatorisena. 

Kannustinmekanismit

Tokenin kannustinmekanismi on ratkaisevan tärkeä. Se, miten token kannustaa osallistujia varmistamaan pitkän aikavälin kestävyyden, on tokenomiikan keskiössä. Bitcoinin lohkotukien ja transaktiomaksujen suunnittelu on täydellinen esimerkki tyylikkäästä mallista.

Varantotodistemekanismi on toinen vahvistusmenetelmä, joka on yleistymässä. Tämän rakenteen avulla osallistujat voivat lukita tokeninsa transaktioiden vahvistamiseksi. Yleensä mitä enemmän tokeneita lukitaan, sitä suurempi on mahdollisuus tulla valituksi vahvistajaksi ja saada palkkioita transaktioiden vahvistamisesta. Se tarkoittaa myös sitä, että jos vahvistajat yrittävät vahingoittaa verkkoa, heidän oman omaisuutensa arvo vaarantuu. Nämä ominaisuudet kannustavat osallistujia toimimaan rehellisesti ja pitämään protokollan vahvana. 

Monissa DeFi-hankkeissa on käytetty innovatiivisia kannustinmekanismeja nopean kasvun saavuttamiseksi. Compound, kryptolainananto- ja -ottoalusta, antaa sijoittajien tallettaa kryptoja Compound-protokollaan, kerätä niistä korkoja ja saada COMP-tokeneita lisäpalkkiona. Lisäksi COMP-tokenit toimivat Compound-protokollan hallintotokenina. Nämä suunnitteluvalinnat yhdenmukaistavat kaikkien osallistujien edut Compoundin pitkän aikavälin näkymiin.

Miltä tokenomiikan tulevaisuus näyttää?

Sen jälkeen kun Bitcoin-verkon genesis-lohko luotiin vuonna 2009, tokenomiikka on kehittynyt merkittävästi. Kehittäjät ovat kokeilleet monia erilaisia tokenomiikkamalleja. Osa niistä on ollut onnistuneita ja osa vähemmän onnistuneita. Bitcoinin tokenomiikkamalli on edelleen käytössä, koska se on kestänyt ajan testin. Toiset projektit ovat hävinneet markkinoilta niiden huonon tokenomiikkamallin vuoksi.

NFT:t tarjoavat erilaisen tokenomiikkamallin, joka perustuu digitaaliseen niukkuuteen. Perinteisten omaisuuserien, kuten kiinteistöjen ja taideteosten, tokenisointi voi tulevaisuudessa synnyttää uusia tokenomiikan innovaatioita.

Yhteenveto

Tokenomiikka on peruskäsite, joka tulee ymmärtää, jos haluat treidata kryptoja tai sijoittaa niihin. Se on termi, joka kattaa tokenin arvoon vaikuttavat tärkeimmät tekijät. On tärkeää huomata, että mikään yksittäinen tekijä ei tarjoa maagista avainta. Arviointisi tulisi perustua mahdollisimman moneen tekijään ja analysointiin kokonaisuutena. Tokenomiikka voidaan yhdistää muihin fundamenttianalyysityökaluihin, jotta voidaan tehdä tietoinen arvio projektin tulevaisuuden näkymistä ja sen tokenin hinnasta.

Viime kädessä tokenin talouteen liittyvillä tiedoilla on suuri vaikutus siihen, miten niitä käytetään, kuinka helppoa verkkoon rakentaminen on ja herättääkö tokenin käyttötapaus kiinnostusta.