Mikä on Threshold Network (T)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten Threshold toimii?
Thresholdin ekosysteemi
Threshold DAO ja T-token
Loppusanat
Mikä on Threshold Network (T)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Threshold Network (T)?

Mikä on Threshold Network (T)?

Keskitaso
Julkaistu May 6, 2022Päivitetty May 18, 2022
5m

Tiivistelmä

Threshold vahvistaa käyttäjän suvereniteettia tarjoamalla web3-sovelluksille joukon kynnyskryptografisia palveluja hajautetun solmuverkoston kautta.


Johdanto

Nykymaailmassa teemme usein kompromisseja yksityisyyden ja käytettävyyden välillä. Luovutamme yksityiset reaaliaikaiset sijaintitietomme voidaksemme varata kyydin, sosiaaliturvatunnuksemme ja kulutustietomme saadaksemme lainan sekä valokuvamme ja selaustietomme pysyäksemme yhteydessä verkossa. Näiden kompromissien seuraukset ovat todellisia ja mitattavia. Miljoonia kirjautumistietoja on vuotanut, pankkitilit ja puhelinnumerot ovat vaarantuneet, yhdistetyt tietoprofiilit ovat hienovaraisesti vaikuttaneet näkemyksiimme ja algoritmit tietävät meistä nyt enemmän kuin mitä me tiedämme itsestämme. Entä jos meidän ei tarvitsisi tehdä tätä kompromissia?

Threshold pyrkii ratkaisemaan tämän kompromissin käyttämällä kynnyskryptografiaa digitaalisten resurssien hyötyjen lisäämiseksi ilman keskitetyn viranomaisen väliintuloa tai luottamusta keskitettyyn viranomaiseen.


Miten Threshold toimii?

Kynnyskryptografia jakaa arkaluontoiset toiminnot useille itsenäisille toimijoille, kuten verkon solmuille. Jotta toiminto onnistuisi, näiden toimijoiden kynnysarvon tai vähimmäismäärän on tehtävä yhteistyötä keskenään. Tämä yksinkertainen idea lisää tietojärjestelmän turvallisuutta ja saatavuutta. Se vähentää myös riippuvuutta luotettavista osapuolista, koska yksikään toimija ei voi turmella järjestelmää. Vaikka pahantahtoisia henkilöitä olisi muutama, järjestelmä toimii edelleen turvallisesti ja oikein niin kauan kuin vähimmäismäärä osallistujia noudattaa sääntöjä. Esimerkiksi keskitettyihin varojen säilyttäjiin liittyen vain yhden henkilön on oltava pahantahtoinen toimija voidakseen viedä kaikki käyttäjien varat. Kynnyskryptojärjestelmät suojelevat tältä yksittäiseltä heikolta kohdalta.


Thresholdin ekosysteemi

Thresholdin ekosysteemi syntyi NuCypherin ja Keep Networksin yhdistyttyä yhdeksi hajautetuksi verkoksi. Threshold tarjoaa joukon kynnyskryptografisia palveluja web3-sovelluksille hajautetun solmuverkoston kautta. Threshold Networkin palveluihin kuuluvat käyttäjän hallitsemaan salaisuuksien hallintaan ja dynaamiseen kulunvalvontaan tarkoitettu välityspalvelimen uudelleensalauspalvelu sekä tBTC v2, joka on hajautettu ja ilman ulkopuolista lupaa toimiva Bitcoin-Ethereum-silta.

 

Välityspalvelimen uudelleensalaus (PRE)

Vaikka lohkoketjuvallankumous on lisännyt hajautettujen sovellusten käyttöä, julkisiin lohkoketjuihin rakennetut web3-alustat voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä käyttäjien yksityisyydelle. Threshold Network tarjoaa kynnyskryptografian avulla ainutlaatuisen ratkaisun web3-alustojen käyttäjien yksityisyyttä koskeviin haasteisiin.

Thresholdin välityspalvelimen uudelleensalauspalvelu (PRE) on kryptografinen väliohjelmisto käyttäjien yksityisyyden säilyttäville sovelluksille. Välityspalvelimen uudelleensalaus on skaalautuva päästä päähän -salausprotokolla, jonka avulla välityspalvelin voi muuntaa (tai salata uudelleen) salatut tiedot salausavaimesta toiseen paljastamatta tekstimuotoisia tietoja. Threshold Networkin solmut toimivat näinä välityspalvelimina ja käyttävät kynnyskryptografiaa vastaanottajien tietojen turvalliseen ja yhteistyöpohjaiseen salaamiseen tietojen omistajan määrittämien käyttöoikeusehtojen perusteella.

PREtä voidaan soveltaa suoraan käyttötapauksiin, joilla pyritään säilyttämään tietojen omistajuus ja helpottamaan samalla tietojen yhteiskäyttöominaisuuksia, kuten salatun sisällön maksettuja tilauksia tai salattujen NFT:iden tietojen omistajuuden siirtämistä. Tiedot, riippumatta siitä, mihin ne on tallennettu, pysyvät yksityisinä ja salattuina, kun taas tietojen omistajat ylläpitävät kykyä jakaa näitä tietoja ja kryptografisesti valvoa pääsyä niihin. 

Jos haluat saada paremman käsityksen siitä, miten tämä toimii, kuvittele Alice-niminen käyttäjä, joka haluaisi jakaa tietoja turvallisesti toisen käyttäjän tai sovelluksen kanssa. Tätä varten Alicen pitäisi perinteisesti lähettää keskitetylle palvelulle salaamattomia tietoja tai yksityisiä salausavaimia. Thresholdin PRE-palvelun kautta ja web3-sovellusten avulla Alice voi tallentaa salatut tietonsa minne tahansa, luoda lohkoketjuun mukautettuja käyttöoikeuskäytäntöjä, jotka määrittävät, kuka voi käyttää mitäkin tietoja, ja tehdä sen turvallisella ja hajautetulla tavalla.

Näihin tietoihin pääsyä valvovat Threshold Networkin hajautetut solmut, jotka ylläpitävät Alicen käyttöoikeuskäytäntöjä ja ovat valmiita salaamaan tiedot uudelleen aiotuille vastaanottajille. Nämä hajautetut solmut eivät voi käyttää pohjana olevia tietoja, koska uudelleensalausprosessi ei voi purkaa tietojen salausta. Kun aiottu vastaanottaja haluaa käyttää jaettuja tietoja, tämä hankkii ne ensin tallennustilasta ja pyytää sitten uudelleensalausta solmuilta. Kukin solmu voi salata vain osan tiedoista uudelleen, ja vastaanottajan on kerättävä vähimmäismäärä (kynnysarvomäärä) uudelleensalauksen fragmentteja tietojen salauksen purkamiseksi.

Thresholdin välityspalvelimen uudelleensalauspalvelun ainutlaatuisen suunnittelun ansiosta web3-sovellukset voivat varmistaa, että käyttäjän tiedot ovat täysin hänen hallinnassaan, kun hän toimii julkisessa lohkoketjussa.


tBTC v2

Olemassa olevat ratkaisut, jotka yhdistävät Bitcoinin Ethereumiin, edellyttävät, että käyttäjät lähettävät bitcoinia välittäjälle, joka sitten luo samanarvoisen ether-tokenin. Tämä keskitetty malli edellyttää, että luotat kolmanteen osapuoleen, ja se on myös altis sensuurille. Näin keskitetty malli luopuu Bitcoinin takana olevasta ajatuksesta turvallisesta, ilman ulkopuolista lupaa toimivasta hajauttamisesta.

Toisen sukupolven tBTC on aidosti hajautettu silta Bitcoinin ja Ethereumin välillä, mikä tarjoaa bitcoinin haltijoille ilman ulkopuolista lupaa toimivan pääsyn hajautettuun rahoitukseen ja laajenevaan web3-universumiin. tBTC v2 korvaa keskitetyt välittäjät satunnaisesti valitulla toimijaryhmällä, joka ylläpitää solmuja Threshold Networkissa. 

Tämä riippumattomien toimijoiden ryhmä tekee yhteistyötä turvatakseen talletetut bitcoinisi kynnyskryptografian avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että tBTC v2 vaatii näiden toimijoiden kynnysenemmistön, jotta voit käyttää tai suorittaa mitään toimia bitcoinisi kanssa. Vaihtamalla toimijoiden valintaa viikoittain tBTC v2 suojaa järjestelmän tiettyjen henkilöiden tai käyttäjäryhmien hallinnankaappauksilta. Muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin verrattuna tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjien varoja ohjataan matematiikalla laitteistojen tai ihmisten sijaan. Lisäksi tBTC v2 toimii ilman ulkopuolista lupaa, mikä tekee siitä avoimen ja kaikkien saatavilla olevan.


Threshold DAO ja T-token

Threshold on yhteisölähtöinen projekti, jota hallitsee DAO. DAO on kolmiosainen järjestelmä, joka perustuu Compoundin Governor Bravoon. Se koostuu Token Holder DAOsta, Staker DAOsta ja valitusta neuvostosta (Elected Council). Kukin näistä pitää kahta muuta osaa vastuullisena hallintorakenteessa olevien eri vastuiden lisäksi. T-token antaa voimaa Thresholdille. Tokenin haltijat voivat auttaa tukemaan ekosysteemiä steikkaamalla ja ylläpitämällä hajautettua solmua verkossa. Sekä aktiiviset steikkaajat että passiiviset tokenin haltijat voivat osallistua verkoston tulevaisuutta koskeviin DAOn hallintopäätöksiin.
Lisäksi on olemassa yhteisön johtamia kiltoja, kuten Marketing Guild, Integrations Guild ja Treasury Guild. Jokaista kiltaa johtaa vaaleilla valittu komitea, ja ne järjestävät säännöllisiä, kiertäviä vaaleja. Kuka tahansa voi liittyä kiltaan ja työskennellä yhdessä muiden Threshold DAOn jäsenten kanssa kiinnostuksen kohteidensa ja asiantuntemuksensa pohjalta.


Loppusanat

Threshold tarjoaa kynnyskryptografisia palveluja, jotka lisäävät käyttäjien suvereniteettia lohkoketjussa. Sen palveluihin kuuluvat PRE-salausprotokolla, jonka avulla käyttäjä voi kryptografisesti jakaa ja hallita pääsyä tietoihinsa, ja tBTCv2, joka on aidosti hajautettu silta Bitcoinin ja Ethereumin välillä ja joka tarjoaa bitcoinin haltijoille ilman ulkopuolista lupaa toimivan tavan käyttää BTC:tä DeFissä. Lisätietoja saat Thresholdin verkkosivustolta.