Mikä on THORChain (RUNE)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten THORChain toimii?
Mikä tekee THORChainista ainutlaatuisen?
Mikä on RUNE?
Yhteenveto
Mikä on THORChain (RUNE)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on THORChain (RUNE)?

Mikä on THORChain (RUNE)?

Keskitaso
Julkaistu Apr 27, 2022Päivitetty Dec 28, 2022
6m

Tiivistelmä

THORChain on hajautettu likviditeettiprotokolla, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa varoja ilman ulkopuolista lupaa toimivassa ympäristössä. Se mahdollistaa alkuperäisten ensimmäisen kerroksen resurssien, kuten BTC:n, vaihtamisen toimimalla holvinhoitajana. THORChain käyttää verkkonsa turvaamiseen Tendermintiä ja Cosmos-SDK:ta. Se käyttää myös Threshold Signature Schemes (TSS) -järjestelmiä johtajattoman ensisijaisen holvinsa turvaamiseen.


Johdanto

THORChainin konseptin kehitti vuonna 2018 tiimi, joka osallistui Binance Dexathoniin (hajautettuun pörssikoodauskilpailuun). THORChain helpottaa ketjujen välistä likviditeettiä ja vähentää keskitettyjen pörssien ja kolmansien osapuolten tarvetta DeFi-tilassa. Se mahdollistaa ketjujen väliset vaihdot ja tuoton tuottamisen kryptovaroille, kuten bitcoinille ja etherille.


Miten THORChain toimii?

THORChain on ensimmäisen kerroksen verkko, joka perustuu Cosmos SDK:hin ja Tendermintiin. THORChain toimii ketjujen välisenä ilman ulkopuolista lupaa toimivana hajautettuna pörssinä (DEX). Se käyttää myös Threshold Signature Schemes (TSS) -järjestelmiä johtajattoman resurssiholvinsa turvaamiseen. Tendermint ja TSS tarjoavat kerrostetun bysanttilaisen kenraalin ongelmaan perustuvan konsensusmekanismin, ja kahden kolmasosan enemmistön konsensus vaaditaan, jotta varat voidaan viedä ensisijaiseen TSS-holviin ja poistaa siitä.

THORChainin ekosysteemissä on neljä keskeistä käyttäjätyyppiä: 

 1. Vaihtajat, jotka käyttävät likviditeettipooleja varojen vaihtamiseen.

 2. Likviditeetin tarjoajat, jotka lisäävät likviditeettiä pooleihin ja ansaitsevat palkkioita.

 3. Solmujen ylläpitäjät, jotka tarjoavat takuita ja joille maksetaan järjestelmän turvaamisesta.

 4. Treidaajat, jotka seuraavat ja tasapainottavat pooleja tarkoituksenaan tehdä voittoa.

Muista ketjujen välisistä protokollista poiketen THORChain ei kääri varoja ennen vaihtamista. Sen sijaan se käyttää THORChainin natiivivaroja autonomisten, läpinäkyvien varojenvaihtojen suorittamiseen.

Varojen vaihtaminen tapahtuu likviditeettipoolien avulla. Nämä poolit koostuvat likviditeetin tarjoajien tallettamista varoista, ja niiden vakuutena on solmujen ylläpitäjistä koostuva verkosto. Likviditeetin tarjoajat tallettavat varansa THORChainin likviditeettipooleihin ansaitakseen tuottoa vaihto- ja järjestelmäpalkkioista. Kuka tahansa voi lisätä likviditeettiä olemassa olevaan pooliin, mikä tekee THORChainista ilman ulkopuolista lupaa toimivan. Lisäksi THORChain ei ole säilytysyhteisö, koska vain alkuperäinen tallettaja voi nostaa pooliin tallettamansa varat. Likviditeetin tarjoajat voivat myös ehdottaa uusia varojen pooleja edellyttäen, että nämä varat ovat ekosysteemin tukeman ketjun tokeneita. 

THORNodes-nimiset solmujen ylläpitäjät ovat itsenäisiä ja kommunikoivat keskenään muodostaakseen ketjujen välisen vaihtoverkon. Vastineeksi verkon turvaamisesta he saavat palkkioita jokaisesta tehdystä vaihdosta. Ennen solmujen ylläpitäjäksi tulemista käyttäjän on annettava RUNE-takuu. Näitä takuita pidetään vakuutena sen varmistamiseksi, että solmujen ylläpitäjät toimivat THORChainin etujen mukaisesti. Taatun määrän on oltava kaksi kertaa suurempi kuin poolatun RUNEn.

Varojen vaihdossa vaihtajat lähettävät varansa THORChainiin ja saavat vastineeksi toista omaisuutta. Esimerkiksi jos vaihdetaan BTC:tä ETH:hen, vaihtajat lähettävät BTC:tä THORChainiin. Kun BTC tulee verkkoon, tapahtuu BTC-RUNE-vaihto ja sitten RUNE-ETH-vaihto. Sen jälkeen ETH lähetetään vaihtajalle THORChainin holvista. Tämän prosessin avulla THORChain voi suorittaa natiivivaihtoja ilman varojen käärimistä.

THORChainin markkinahintoja säätelevät arbitraasitreidaajat, mikä puolestaan määrittelee varojen vaihtojen arvon. Nämä treidaajat etsivät varoja, jotka on hinnoiteltu väärin markkinoiden välillä, saadakseen voittoa hintaeroista. Tämän mekanismin avulla THORChainin markkinahintoja voidaan säännellä luonnollisesti ilman oraakkelien tarvetta.

Tämän likviditeettipoolimallin avulla THORChain pystyy määrittämään, kuinka paljon minkä tahansa muun omaisuuden arvo on missä tahansa muussa omaisuudessa yksinkertaisesti käyttämällä poolien saldoja. THORChain toimii täten holvinhoitajana, joka valvoo talletuksia ja nostoja käyttäen poolien suhteita omaisuuden hinnan määrittämiseen. Tämä auttaa luomaan hajautettua likviditeettiä poistamalla keskitetyt välittäjät.


Mikä tekee THORChainista ainutlaatuisen?

THORChain on DEX, joka ei vaadi varojen käärimistä vaihdoissa. Muita THORChainin etuja ovat:

Vaihtajat ja treidaajat

 • Voit vaihtaa ensimmäisen kerroksen natiivivaroja useissa lohkoketjuissa.

 • Sinun ei tarvitse rekisteröityä – kuka tahansa voi lähettää transaktion, ja THORChain suorittaa vaihdon.

 • Varoja ei tarvitse kääriä – THORChain käyttää omien varojen holviaan vaihtojen tekemiseen.

 • Voit hyötyä läpinäkyvistä, oikeudenmukaisista hinnoista luottamatta keskitettyihin kolmansiin osapuoliin tai oraakkeleihin.

 • Hyvä likviditeetti milloin tahansa.

Likviditeetin tarjoajat

 • Tuoton ansaitseminen käyttämättömillä natiivivaroilla, kuten BTC, ETH, BNB ja LUNA.

 • Turvaa väliaikaisia tappioita vastaan jopa 100 prosenttiin asti sen jälkeen, kun varat ovat olleet poolissa 100 päivää.

 • Ei lukitusjaksoja.

 • Rekisteröintiä ei vaadita.

 • Ei tarvitse olla tekemisissä kolmansien osapuolten kanssa.

Solmujen ylläpitäjät

 • Palkkioiden ansaitseminen verkon turvaamisen yhteydessä.

 • Solmujen ylläpitäjiä kannustetaan pysymään nimettömänä hajauttamisen lisäämiseksi.

 • Rekisteröintiä ei vaadita.


Mikä on RUNE?

RUNE on THORChainin natiivikolikko. Verkossa se toimii perusparina, jota hyödyntäen käyttäjät voivat vaihtaa RUNEa mihin tahansa muuhun tuettuun omaisuuteen. Sen tarjonta on 500 miljoonaa, ja sillä on neljä pääasiallista käyttötapausta: toimitus, turvallisuus, hallinto ja kannustimet.

RUNE toimitusvarana

RUNE on kaikkien likviditeettipoolien toimitusomaisuus, mikä helpottaa kahden poolin välisiä vaihtoja. Jokaisessa poolissa on oltava sama summa RUNEa ja toista omaisuutta. Esimerkiksi poolissa, jossa on 100 000 dollarin edestä BTC:tä, on oltava 100 000 dollarin edestä RUNEa.

RUNE turvallisuusvarana

Turvallisuuden varmistamiseksi solmujen ylläpitäjien on annettava takuuna kaksi kertaa niin paljon RUNEa kuin summa, jonka he lisäsivät pooliin. Näitä takuita pidetään vakuutena sen varmistamiseksi, että solmujen ylläpitäjät toimivat THORChainin etujen mukaisesti.

RUNE hallintovarana

RUNE-tokenin haltijat voivat valita, minkä omaisuuden tai ketjun he haluavat asettaa etusijalle. He tekevät niin äänestämällä likviditeetillään. Esimerkiksi sellaisen poolin, jossa on eniten RUNEa, prioriteetti on korkeampi.

RUNE kannustimena

Lohko- ja vaihtopalkkiot maksetaan RUNEna likviditeetin tarjoajille ja solmujen ylläpitäjille etukäteen määritetyn suunnitelman mukaisesti. RUNEa voidaan käyttää myös gas-maksujen maksamiseen.

RUNEn pienin nimellisarvo, jota kutsutaan Toriksi, on kahdeksan desimaalia. RUNE pyrkii siirtymään kohti ennustettavaa determinististä arvoa. RUNEn markkina-arvon olisi rakenteeltaan oltava vähintään kolme kertaa suurempi kuin RUNE-varojen kokonaisarvo ekosysteemin likviditeettipooleissa. 


Yhteenveto

DeFin ketjujenvälisenä DEXinä THORChain tasoittaa tietä autonomisille varojen vaihdoille. RUNEn suunnittelu toimitus-, turvallisuusresurssi-, hallinto- ja kannustintyökaluna mahdollistaa THORChainin alkuperäisen vaihtomallin käytön hajautetussa ympäristössä ja useissa lohkoketjuissa.