Mikä on RSI-indikaattori?
Mikä on RSI-indikaattori?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on RSI-indikaattori?

Mikä on RSI-indikaattori?

Keskitaso
Julkaistu Dec 9, 2018Päivitetty Oct 4, 2022
4m

Suhteellisen lujuusindeksin indikaattori (RSI)

Tekninen analyysi (TA) on pohjimmiltaan tapa tarkastella aiempia markkinatapahtumia keinona yrittää ennustaa tulevia suuntauksia ja hintakehitystä. Useimmat treidaajat luottavat erikoistyökaluihin näiden analyysien suorittamisessa niin perinteisillä markkinoilla kuin kryptomarkkinoillakin, ja RSI on yksi näistä työkaluista.

Suhteellinen lujuusindeksi (RSI) on TA-indikaattori, joka kehitettiin 1970-luvun lopulla työkaluksi, jota treidaajat voivat käyttää tutkiakseen, miten osake menestyy tietyn ajanjakson aikana. Se on pohjimmiltaan vauhtioskillaattori, joka mittaa sekä hintaliikkeiden suuruutta että näiden liikkeiden nopeutta. RSI voi olla erittäin hyödyllinen työkalu treidaajan profiilista ja hänen treidaustavastaan riippuen.

Suhteellisen lujuusindeksin indikaattorin loi J. Welles Wilder vuonna 1978. Se esiteltiin hänen kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems yhdessä muiden TA-indikaattorien kanssa, kuten parabolinen SAR, keskimääräinen todellinen alue (ATR) ja keskimääräinen suuntaindeksi (ADX).

Ennen kuin hänestä tuli tekninen analyytikko, Wilder työskenteli koneinsinöörinä ja kiinteistökehittäjänä. Hän aloitti treidauksen osakkeilla noin vuonna 1972, mutta ei ollut kovin menestyvä. Pari vuotta myöhemmin Wilder kokosi treidaustutkimuksensa ja kokemuksensa matemaattisiksi kaavoiksi ja indikaattoreiksi, jotka monet treidaajat ottivat myöhemmin ympäri maailmaa käyttöön. Kirja tuotettiin vain kuudessa kuukaudessa, ja vaikka se on peräisin 1970-luvulta, se on edelleen monien kaavoja piirtävien ja treidaajien käytössä.


Miten RSI-indikaattori toimii? 

Oletusarvoisesti RSI mittaa omaisuuserän hinnan muutoksia 14 jakson aikana (14 päivää päiväkaavioissa, 14 tuntia tuntikaavioissa ja niin edelleen). Kaava jakaa keskimääräisen voiton, joka hinnalla on ollut tuona aikana, keskimääräisellä tappiolla, jota se on kokenut, ja piirtää nämä tiedot sitten asteikolla 0–100. 

Kuten jo mainitsimme, RSI on vauhti-indikaattori, joka on eräänlainen tekninen treidaustyökalu. Se mittaa vauhtia, jolla hinta (tai tiedot) muuttuu. Kun vauhti kasvaa ja hinta nousee, se osoittaa, että osaketta ostetaan aktiivisesti markkinoilla. Jos vauhti lisääntyy laskusuuntaan, se on merkki siitä, että myyntipaine kasvaa.

RSI on myös oskilloiva indikaattori, jonka avulla treidaajien on helpompi havaita yliostetut tai ylimyydyt markkinaolosuhteet. Se arvioi omaisuuserän hinnan asteikolla 0–100 ottaen huomioon 14 jaksoa. Jos RSI-pistemäärä on 30 tai vähemmän, se viittaa siihen, että omaisuuserä on todennäköisesti lähellä alinta hintaansa (ylimyyty), ja yli 70:n pistemäärä osoittaa, että omaisuuserän hinta on todennäköisesti lähellä korkeinta hintaansa (yliostettu) kyseisenä ajanjaksona.

Vaikka RSI:n oletusasetus on 14 jaksoa, treidaajat voivat halutessaan muokata sitä herkkyyden lisäämiseksi (eli vähentää jaksojen määrää) tai herkkyyden vähentämiseksi (eli lisätä jaksoja). Siksi 7 päivän RSI on herkempi hintamuutoksille kuin se, joka ottaa huomioon 21 päivää. Lisäksi lyhytaikaisissa treidausasetelmissa RSI-indikaattori voidaan säätää pitämään 20:tä ja 80:tä ylimyytyinä ja yliostettuina tasoina (30:n ja 70:n sijaan), jotta se ei antaisi vääriä signaaleja.


Kuinka käyttää RSI:tä divergenssien perusteella

RSI-pisteiden 30 ja 70 lisäksi – mitkä saattavat viitata mahdollisesti ylimyytyihin ja yliostettuihin markkinaolosuhteisiin – treidaajat käyttävät myös RSI:tä yrittääkseen ennustaa trendien kääntymistä tai havaitakseen tuki- ja vastustustasoja. Tällainen lähestymistapa perustuu niin sanottuihin nouseviin ja laskeviin divergensseihin.

Nousevassa divergenssissä hinta ja RSI-pisteet liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Näin RSI-pisteet nousevat ja luovat korkeampia alimpia hintoja samalla, kun hinta laskee, mikä luo alhaisempia alimpia hintoja. Tätä kutsutaan "nousevaksi" divergenssiksi, ja se osoittaa, että ostovoima vahvistuu hinnan laskutrendistä huolimatta.

Sitä vastoin laskevat divergenssit voivat viitata siihen, että hinnannoususta huolimatta markkinat ovat menettämässä vauhtiaan. Siksi RSI-pisteet putoavat ja luovat alhaisempia huippuhintoja, kun taas omaisuuden hinta nousee ja luo korkeampia huippuhintoja.

Muista kuitenkin, että RSI-divergenssit eivät ole niin luotettavia vahvojen markkinatrendien aikana. Tämä tarkoittaa, että voimakas laskutrendi voi aiheuttaa monia nousevia divergenssejä, ennen kuin todellinen pohja on vihdoin saavutettu. Tämän vuoksi RSI-divergenssit soveltuvatkin paremmin vähemmän epävakaille markkinoille (jotka liikkuvat sivuttain tai joissa on havaittavissa vain hienovaraisia trendejä).


Yhteenveto

Suhteellisen lujuusindeksin indikaattoria käytettäessä on otettava huomioon useita tärkeitä tekijöitä, kuten asetukset, pisteet (30 ja 70) ja nousevat/laskevat divergenssit. On kuitenkin aina pidettävä mielessä, että mikään tekninen indikaattori ei ole sataprosenttisen tehokas – varsinkin, jos sitä käytetään yksinään. Siksi treidaajien tulisi harkita RSI-indikaattorin käyttöä yhdessä muiden indikaattorien kanssa väärien signaalien välttämiseksi.