Mikä on Ethereum London Hard Fork?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä uutta Ethereum London -päivitys esitteli?
Mikä on EIP?
Mikä on EIP-1559?
Mikä on EIP-3238?
Mitä mieltä yhteisö on tästä?
Mitä London-päivitys tarkoitti käyttäjille?
Yhteenveto
Mikä on Ethereum London Hard Fork?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Ethereum London Hard Fork?

Mikä on Ethereum London Hard Fork?

Keskitaso
Julkaistu Jun 1, 2021Päivitetty Dec 2, 2022
6m

Tiivistelmä

Ethereumin London Hard Fork -päivitys muutti lohkoketjun transaktiomaksumallia ja vaikeusaikapommia. Ethereum-verkko asettaa nyt transaktiomaksut, jotka koostuvat perusmaksusta kullekin lohkolle sen sijaan, että käyttäjät tekisivät tarjouksia gas-maksuista.

Kehittäjät viivästyttivät tarkoituksellisesti yhdessä Ethereum 2.0:n julkaisun kanssa saman aikaista sisäänrakennettua tapahtumaa, joka tunnettiin nimellä vaikeusaikapommi. Tämä kannustaa louhijoita vaihtamaan työntodistemallista varantotodistemalliin.


Johdanto

Ethereumin London Hard Fork on päivitys Ethereum-lohkoketjuun, joka tehtiin huhtikuussa 2021 julkaistun Berlin Hard Forkin jälkeen. London-päivitys teki merkittäviä muutoksia Ethereumin transaktiomaksujärjestelmään, joka oli pitkään ollut kiistanalainen aihe. Päivitys valmisteli myös suunniteltua Ethereum 2.0 -julkaisua tekemällä muutoksia verkon konsensusmalliin.

Jotkut pitivät London-päivitystä kuitenkin kiistanalaisena, koska se aiheutti merkittäviä muutoksia kryptotransaktiomaksuihin ja louhintaan. Muutosten tarkkoja vaikutuksia käyttäjiin ja louhijoihin ei täysin tunnettu, mutta ne olivat väliaikaisia, koska Ethereum 2.0 otettiin pian käyttöön haarautumisen jälkeen.


Mitä uutta Ethereum London -päivitys esitteli?

Ethereumin London-päivitys oli kova haarautuminen, joka esitteli kaksi uutta Ethereumin parannusehdotusta (Ethereum Improvement Proposals, EIP). London-päivitys valmisteli siirtymistä varantotodistemalliin vuonna 2022 Ethereum 2.0:n (Serenity) myötä. Tämä päivitys lisäsi louhintavaikeutta. Koska London oli kova haarautuminen, kaikkien solmujen oli käytettävä uusia sääntöjä ja uusinta versiota jatkaakseen louhintaa ja vahvistamista.

Merkittävin muutos koski transaktiomaksuja, mukaan lukien uutta deflaatiomekanismia. Aiemmin käyttäjät tekivät tarjouksen gas-maksujensa maksamisesta. Louhijat priorisoisivat transaktiot tämän maksun perusteella ja saisivat maksun palkkiona transaktion lisäämisestä lohkoon. Nyt jokaisella lohkolla on sen sijaan kiinteä, siihen liittyvä maksu. Tämä muutos johtuu EIP-1559:stä, joka sisältyy London-päivitykseen yhdessä EIP-3238:n kanssa.


Mikä on EIP?

Ethereumin parannusehdotukset (Ethereum Improvement Proposals, EIP) ovat teknisiä eritelmiä, joissa hahmotellaan Ethereum-lohkoketjun uusia ominaisuuksia. Kehittäjät luovat ehdotuksensa Ethereum-yhteisön ehdotusten rinnalla. Kuka tahansa voi tehdä EIP:n ja lähettää sen keskusteltavaksi, ennen kuin yhteisö hyväksyy ehdotuksen.

Kukin EIP noudattaa EIP1:ssä vahvistettuja ohjeita:

"EIP:n olisi annettava ominaisuudelle tiivis tekninen eritelmä ja perustelut. EIP:n kirjoittaja on vastuussa konsensuksen rakentamisesta yhteisössä ja eriävien mielipiteiden dokumentoinnista."

EIP:n laatijan on noudatettava ennalta määrättyä prosessia ennen EIP:n hyväksymistä, johon sisältyy vertaisarviointi ja luonnokset. Kun yhteisö on tyytyväinen ehdotukseen, he voivat lisätä sen seuraavaan ohjelmistoversioon.


Mikä on EIP-1559?

EIP-1559 on muutos tapaan, jolla käyttäjät maksavat gas-maksut Ethereum-verkossa. Tämän EIP:n julkaisivat Ethereumin perustaja Vitalik Buterin ja joukko muita kehittäjiä.

Ajan myötä Ethereumin käyttäjien maksama keskimääräinen maksu tuli liian kalliiksi pienien transaktioiden yhteydessä. Esimerkiksi jos verkkomaksu on noin 20 dollaria (USD), 20 dollarin arvoisen etherin (ETH) tai muun digitaalisen omaisuuden lähettäminen ei ole sen arvoista. Nämä korkeat maksut tekevät verkosta vähemmän houkuttelevan, etenkin aloittelijoille.

EIP-1559 ehdotti uutta transaktiohinnoittelumekanismia, joka luo perusmaksun kullekin lohkolle. Lohkoketju polttaa maksun, mikä vähentää etherin (ETH) kokonaistarjontaa. Tämä vaikutus luo deflatorisia paineita etherille.

Perusmaksu muuttuu kunkin lohkon osalta verkon kysynnän mukaan. Jos lohko on yli puolet täynnä, perusmaksu nousee ja päinvastoin. Tämä mekanismi yrittää pitää lohkot puoliksi täysinä.

Voit myös lisätä tipin louhijoille kannustimena antaa transaktiosi ohittaa jonon. Ethereum yrittää kuitenkin pitää lohkot noin 50 % täynnä jopa ilman tippejä. Koska jokaisessa lohkossa on paljon tilaa, tipin on todennäköisesti oltava pieni jonon kärkeen pääsemiseksi.


Mikä on EIP-3238?

Ethereumiin on sisäänrakennettu vaikeusaikapommi, joka tekee Ethereumin louhinnasta yhä vaikeampaa. Kun vaikeusaikapommi saavutetaan, uuden lohkon louhimiseen kuluva aika on niin pitkä, että louhijoiden kannattavuus laskee ja transaktiot ovat liian hitaita. Kehittäjät haluavat varmistaa, että louhijoilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa Ethereum 1.0:n louhinta ja siirtyä Ethereum 2.0:aan julkaisun yhteydessä.

Lohkoketju saavuttaisi kuitenkin tämän pisteen liian aikaisin. Varmistaakseen, että verkko kannustaa vahvistajia siirtymään Ethereum 2.0:n varantotodistekonsensusmalliin oikeaan aikaan, EIP-3238 viivästytti aikapommia.

Ilman tätä voisi olla mahdollista, että louhijat jatkavat Ethereum 1.0:n käyttöä, samoin kuin kävi Ethereumin ja Ethereum Classicin haarautumisessa. Aikapommi johti jopa 30 sekunnin lohkoaikoihin vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Tässä vaiheessa Ethereum 1.0:n ja Ethereum 2.0:n yhdistyminen oli saatu aikaan.


Mitä mieltä yhteisö on tästä?

London-verkkopäivitys on herättänyt ristiriitaisia tunteita, lähinnä transaktiomaksujen osalta. Vaikka louhijat valmistautuvat työntodistemallin päättymiseen Ethereum 2.0:n myötä, tämä päivitys muutti merkittävästi louhijoiden saamia maksuja. Tämä vähennys johtaa mahdollisesti louhijoiden voittojen vähenemiseen. Toinen huolenaihe on, että Ethereumin louhinta voi tulla keskitetymmäksi. Jotkut väittävät, että vain suurimmat louhijat, joiden energiakustannukset ovat alhaisemmat, voivat toimia voitolla.

Vaikka tämä ei vielä olekaan varmaa, deflaatiomekanismit tulevat todennäköisesti nostamaan ETH:n hintaa. Tällaiset odotukset voivat liittyä siihen, että päivityksen jälkeen Ethereum on alkanut polttaa kaikkien lohkoketjutransaktioiden ETH-perusmaksuja.


Mitä London-päivitys tarkoitti käyttäjille?

Samoin kuin Bitcoin-verkossa, vanha mekanismi toimi tarjouksen tavoin. Mitä enemmän maksoit transaktiomaksuja (tai gas-maksuja), sitä todennäköisemmin louhijat valitsivat transaktiosi nopeasti ja vahvistivat sen. London-päivityksen jälkeen sinun ei enää tarvitse valita gas-hintaa, jonka maksat tehdessäsi Ethereum-transaktioita.

Sen sijaan näet vain perusmaksun sekä mahdollisuuden antaa tippejä louhijalle. Perusmaksu voi kuitenkin muuttua transaktion lähettämisen ja lohkoon lisäämisen välillä. Tämän välttämiseksi voit asettaa maksukaton enimmäismääräksi, jonka haluat maksaa. Jos louhija sisällyttää transaktiosi lohkoon, jossa perusmaksu on pienempi kuin maksukattosi, verkko hyvittää erotuksen.


Yhteenveto

London on yksi merkittävistä päivityksistä, joita olemme nähneet käyttäjien vuorovaikutuksessa Ethereumin kanssa. Monet aiemmat päivitykset ovat muuttaneet monia järjestelmiä, joita emme yleensä näe Ethereumia käytettäessä. Nyt transaktiohintojen ja -aikojen laskun todennäköisyys on paljon todennäköisempi, mutta se ei silti ole taattua.

Koska Ethereum 2.0 ja varantotodistemalliin siirtyminen tapahtui syyskuussa 2022, London Hard Forkin käyttöönotto oli ajallisesti rajoitettu ja väliaikainen.