Mikä on STP (STPT)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten STP toimii? 
Mikä on STPT?
Yhteenveto
Mikä on STP (STPT)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on STP (STPT)?

Mikä on STP (STPT)?

Keskitaso
Julkaistu Jul 7, 2022Päivitetty Sep 23, 2022
4m

Tiivistelmä

STP pyrkii optimoimaan hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAOjen) nykytilan. Se tarjoaa ratkaisuja olemassa olevien hajanaisten DAO-työkalujen virtaviivaistamiseen, DAOjen luomiseen koodaamatta tietoa sekä niiden tehokkaampaan hallintaan. Viime kädessä kokonaisvaltainen DAO-ekosysteemi alentaisi maksuja ja lisäisi transaktionopeutta käyttöönoton edistämiseksi.

Johdanto

Hajautetut autonomiset organisaatiot (DAOt) ovat yhteisöjohtoisia, läpinäkyviä ja täysin itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka toimivat lohkoketjussa. DAOt on tyypillisesti rakennettu ensimmäisen kerroksen verkkoihin, ja näistä lohkoketjuista perittyjen skaalautuvuusrajoitusten vuoksi toiminta DAOissa voi usein olla hidasta ja kallista.

Lisäksi vaikka markkinoilla on runsaasti DAO-työkaluja, kryptoala on edelleen jakautunut useisiin eri ketjuihin ja työkaluihin. Koska kiinnostus DAOja kohtaan kasvaa edelleen, on tärkeää varmistaa sujuva ja tehokas prosessi sekä projektien luomiselle että käyttäjille.

Vuonna 2021 STP lanseerasi Verse Networkin, täyden valikoiman työkaluja ja infrastruktuureja, jotka helpottavat tehokasta hajautettua päätöksentekoa käyttäjille, yhteisöille ja organisaatioille DAOjen luomisen ja hallinnan virtaviivaistamiseksi. Verse Networkin kautta käyttäjät voivat käyttää sarjaa koodittomia DAO-työkaluja DAOjen luomiseksi ja hallitsemiseksi lohkoketjussa. 

Miten STP toimii? 

STP tarjoaa ratkaisuja DAOn luomiseen, hallintaan ja hallintoon kaikenkattavan DAO-työkalunsa Cliquen avulla.

Clique auttaa lievittämään DAO-työkalujen jakautumista tarjoamalla kattavan hallintapaneelin, jonka avulla käyttäjät voivat hallita kaikkea toimintaansa useissa DAOissa. Se auttaa myös synkronoimaan tietoja ja päivityksiä useista DAOista. Kun DAOjen määrä kasvaa edelleen, jäsenet voivat virtaviivaistaa työnkulkuaan Cliquen avulla ja maksimoida tehokkuutensa paremman käyttökokemuksen ansiosta. 

Tässä on joitain muita tapoja, joilla Cliqueä voidaan käyttää:

DAOn luominen

Clique tarjoaa täyden valikoiman koodittomia työkaluja ja infrastruktuureja projekteille, joiden avulla DAOja voidaan rakentaa Verse-ekosysteemissä. Kaikki DAOn luomisen osa-alueet voidaan toteuttaa suoraan Cliquellä, mukaan lukien:

  • pohjan valinta DAOn luontia varten; esimerkiksi Membership DAO, Project DAO ja Investment DAO

  • uusien tokenien liikkeeseenlasku ja olemassa olevien tokenien yhdistäminen ketjunvälisiä toimintoja varten

  • mukautetun token-jakeluaikataulun käyttöönotto ja varattu token-allokointi 

  • mukauttaminen ja toteutus sallittujen luetteloon ja julkiseen myyntiin

  • DAOn hallintotokenin liikkeeseenlasku.

Clique tarjoaa malleja, jotka toimivat DAOissa eri käyttötapauksissa ja toimialoilla ja jotka silti tarjoavat käyttäjille vaihtoehtoja lisämukautukseen. Cliquen avulla projektit voivat säilyttää joustavuuden ketjun DAOn luomisessa ilman tarvetta luoda älysopimuksia. Projektit voivat vaikuttaa tokenien luomiseen, jakeluun ja julkiseen myyntiin sekä määrittää DAOn hallintorakenteen. Tämä sisältää säännöt, jotka koskevat vähimmäisomistuksia erilaisissa hallintotoiminnoissa ja DAOn hallintaan liittyvissä toiminnoissa, kuten ehdotusten laatimisessa ja äänestämisessä. 

DAOn hallinta ja hallinto

Kun DAO on luotu ja julkaistu Cliquessä, hajautettu sovellus (DApp) antaa myös yhteisön jäsenille mahdollisuuden selata, hallita ja osallistua sosiaalisesti projekteihinsa koostetun hallintapaneelin kautta. Nimitetyt hallinnoijat voivat myös valvoa ja seurata DAOn hallintoa ja sosiaalista toimintaa. Hallinnoijat voivat analysoida aktiivisuusmittareita muihin DAOihin verrattuna. DAOn jäsenet voivat puolestaan tarkastella DAOn aktiviteettia ja seurata niiden DAOjen toimintaa, joihin he ovat liittyneet. 

Alla on Cliquen DAO-hallintaominaisuuksia, jotka ovat DAOn hallinnoijien ja jäsenten käytettävissä:

  • Koostettu hallintapaneeli, jonka kautta voi hallita kaikkia seurattuja ja luotuja sekä käyttäjän omistuksia.

  • Kaikkiin esiteltyihin tai seurattuihin ehdotuksiin ja sosiaalisiin viesteihin tutustuminen.

  • DAOissa käynnissä olevien tapahtumien selaaminen Versessä, mukaan lukien kiinnitetyt tapahtumat ja tapahtumat, joihin käyttäjä on osallistunut.

  • DAOn aktiviteettien tarkasteleminen, mukaan lukien ehdotuksista äänestäminen, sosiaalinen vuorovaikutus keskustelufoorumien kautta, julkinen profiilien seuranta jne.

  • Hallinnoijien käytössä on työkaluja DAOn hallinnon ja kaikkien jäsenten sosiaalisen toiminnan valvontaan ja seurantaan sekä jäsenten toiminnan analysointiin muihin DAOihin verrattuna.

Jäsenten aktiivisen osallistumisen seuranta

Token-omistusten lisäksi Clique antaa jäsenille myös mahdollisuuden tarkkailla muiden jäsenten aktiivisuutta seuraamalla erilaisia keskeisiä osallistumismittareita. Näihin kuuluvat muun muassa äänestystiheys, tehtyjen ehdotusten määrä, sosiaalisten viestien luominen, analyyttinen työ ja tokenien hallinta. Cliquen avulla DAOn jäsenet voivat seurata kaikkia näitä toimintoja sekä tulevia DAO-ehdotuksia ja -tapahtumia virtaviivaisessa hallintapaneelissa. 

Ketjujen välinen hallinto Data Bridgen avulla

Verse Networkin Data Bridge mahdollistaa ketjujen välisen hallinnon DAOille. Data Bridge toimii ketjujen välisenä synkronoijana tietojen ja äänestystulosten välittämiseksi DAOn alkuperäisen ketjun (Ethereum) ja Polygonin välillä, jossa Clique sijaitsee. 

Polygon-ketjussa hallintosopimus antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda ehdotuksia ja äänestää niistä. Käyttäjän äänivalta määräytyy sen mukaan, mikä hänen token-omistuksiensa tilannekuva on ehdotuksen luomishetkellä. 

Vahvistajasolmut tallentavat menneitä tietoja ja tilannekuvia Ethereumista varmenteena, jotta käyttäjät voivat allekirjoittaa Polygonissa. Varmenne sisältää kunkin käyttäjän vastaavat token-omistukset. Käyttäjät voivat luoda ehdotuksia ja äänestää niistä allekirjoituksellaan, ja sopimus vahvistaa jokaisen yksilöllisen allekirjoituksen. 

Mikä on STPT?

STP:n natiivitokenia kutsutaan STPT:ksi. Tokenin haltijat voivat käyttää STPT:tä äänestääkseen sen ekosysteemiin ja tulevaan kehitykseen liittyvien hallintoehdotusten puolesta. STPT:n avulla päästään myös käyttämään kaikkia Versen työkaluja, kuten Cliqueä ja Data Bridgeä.

Yhteenveto

STP pyrkii kohti osallistavaa DAO-ekosysteemiä, jota kuka tahansa voi käyttää. Verse Networkin työkaluvalikoima mahdollistaa DAOn helpon luomisen ja hallinnan, koska sen tarkoituksena on yhdistää DAO-tila ja kannustaa DAOn käyttöönottoon.