Mikä on SKALE (SKL)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on SKALE?
Miten SKALE toimii?
Moniketjuinen toiminnallisuus
SKALE-verkko
Mikä on SKL?
Miten SKL:n steikkaaminen hyödyttää verkkoa? 
Yhteenveto
Mikä on SKALE (SKL)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on SKALE (SKL)?

Mikä on SKALE (SKL)?

Keskitaso
Julkaistu Jul 7, 2022Päivitetty Mar 9, 2023
6mTiivistelmä

SKALE koostuu mahdollisesti rajoittamattomasta määrästä lohkoketjuja, nimeltään SKALE Chains. Se toimii integroidulla tavalla Ethereum-lohkoketjun kanssa. Kehittäjät voivat hyödyntää Ethereumin turvallisuutta siirtämällä hajautetut sovelluksensa omaan SKALE-ketjuun korkean suorituskyvyn ja ilmaisten gas-maksujen saavuttamiseksi.

Johdanto

Jatkuvasti kasvava käyttäjien ja kehittäjien toiminta saavuttaa usein suosittujen lohkoketjujen nopeus- ja kapasiteettirajat. Kitkaton käyttökokemus on kuitenkin elintärkeä, jotta lohkoketjuyhteisö voi luoda tulevaisuuden Web3-sovelluksia. SKALE on yksi niistä projekteista, jotka on rakennettu tukemaan hajautettujen sovellusten (DAppit) eksponentiaalista kasvua Ethereum-verkossa. 

Mikä on SKALE?

SKALE on modulaarinen layer 1- ja layer 2 -hybridiverkko, joka koostuu skaalautuvista, toisiinsa yhdistetyistä lohkoketjuista. Sen avulla kehittäjät voivat siirtää projektinsa Ethereum-verkosta johonkin SKALEn hallinnoimaan lohkoketjuun saavuttaakseen suuren siirtonopeuden ja ilmaiset gas-maksut

Jack O'Holleranin ja Stan Kladkon vuonna 2018 perustama SKALE on suunniteltu parantamaan yleistä käyttökokemusta lohkoketjualalla. Sen visiona on tehdä lohkoketjusovelluksista nopeita, helppoja ja ilmaisia kaikille käyttäjille.

EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopivien lohkoketjujensa avulla SKALE luo nopean, gas-maksuttoman ekosysteemin, joka tukee NFT:iden, pelien, hajautettujen sovellusten ja muiden sovellusten kehittämistä.

Miten SKALE toimii?

SKALE toimii integroidusti Ethereumin kanssa ja käyttää samalla omaa konsensusmekanismiaan. Tämä rakenne hyödyntää ETH:n varantotodistusverkkoa ja yhdistää sen SKALEn verkkoihin nopeiden ja turvallisten transaktioiden ja ilmaisten gas-maksujen tarjoamiseksi. Se hyödyttää myös Web3- ja DeFi-sovelluksia kustannusten ja suorituskyvyn suhteen, mikä edistää Ethereumin kykyä skaalautua massakäyttöön.

Moniketjuinen toiminnallisuus

SKALE on moniketjuinen verkko. SKALE-ketjuja voi olla mahdollisesti rajoittamaton määrä, ja ne voivat toimia itsenäisinä lohkoketjuina. Nämä lohkoketjut ovat yhteentoimivia ja EVM-yhteensopivia, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat ottaa käyttöön olemassa olevia Ethereum-pohjaisia älysopimuksia suoraan SKALE-ketjuihin ja hyötyä suuresta siirtonopeudesta ja alhaisesta viiveestä. Kehittäjät voivat myös käyttää SKALE-ketjuja älysopimusten suorittamiseen, hajautettuun tallennukseen, koontisopimusten toteuttamiseen ja moneen muuhun tarkoitukseen.

SKALE on myös muokannut olemassa olevaa EVM-toimintoa älysopimusten käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi. Käyttäjät voivat esimerkiksi ottaa käyttöön FileStorage-älysopimuksellisia SKALE-ketjuja tallentaakseen verkkosolmuihin suurempia tiedostoja, kuten esimerkiksi verkkosivustoja. Ketjujen välinen viestintä mahdollistaa myös tokeneiden ja NFT:iden siirtämisen eri SKALE-ketjujen välillä. 

SKALEssa jokainen lohkoketju on erittäin konfiguroitava. Käyttäjät voivat valita oman SKALE-ketjun, konsensusprotokollan, virtuaalikoneen ja lisäturvatoimet tarpeidensa mukaan. He voivat myös liittyä yhteisöketjuun sen sijaan, että heillä olisi oma SKALE-ketjunsa. Verkon odotetaan kasvavan tukemaan tulevaisuudessa myös muita lohkoketjuja kuin Ethereumia.

SKALE-ketjun käyttämiseksi kehittäjien on maksettava verkon tilausmaksu, joka veloitetaan Ethereumissa olevan älysopimuksen avulla. Maksut jaetaan vahvistajien ja SKALE-yhteisön kesken; tämän arkkitehtuurin ansiosta SKALE voi tarjota loppukäyttäjilleen ilmaiset gas-maksut.

SKALE-verkko

SKALE käyttää hajautettujen solmujen verkkoa yhdistetyn turvajärjestelmän luomiseen. Jokainen solmu tarjoaa useille SKALE-ketjuille resursseja, kuten tallennustilaa, valvoo käyttöaikaa ja viivettä sekä tarjoaa solmujen omistajille käyttöliittymän natiivihyötytoken SKL:n nostamiseen, tallettamiseen, steikkaamiseen tai lunastamiseen. Jokainen verkkoon lisätty SKALE-ketju voi luoda lisää kapasiteettia ja yhdistää samalla muiden sivuketjujen tietoturvaresurssit.

SKALE-verkko koostuu SKALE Managerista ja SKALE-solmuista. SKALE Manager sijaitsee Ethereumin pääverkossa, ja se on lähtökohta kaikille muille SKALE-ekosysteemin älysopimuksille, jotka tukevat SKALE-ketjujen luomista ja tuhoamista. 

SKALE-solmuja ylläpitävät vahvistajat, jotka steikkaavat ennalta määrätyn määrän SKL-tokeneita Ethereumiin ja täyttävät verkon laitteistovaatimukset. Kun vahvistajat on lisätty verkkoon, he voivat tukea yhtä tai useampaa SKALE-ketjua. SKALE Manager määrittää satunnaisesti jokaisen solmun 16 vertaisvahvistajan ryhmään hajauttamisen varmistamiseksi. Sen jälkeen vertaiset tarkistavat solmun käyttöajan ja viiveen. Heidät palkitaan SKL-tokeneilla kunkin verkkokauden lopussa mitatun suorituskyvyn perusteella. 

SKALE-solmut käyttävät virtualisoitua alisolmuarkkitehtuuria, jotta jokainen solmu voi suorittaa useita SKALE-ketjuja samanaikaisesti. Virtualisoidut alisolmut on suunniteltu kooltaan dynaamisiksi verkon joustavuuden parantamiseksi, ja ne ovat myös vastuussa SKALEn EVM:n, SKALEn konsensuksen ja ketjujen välisen viestinnän ylläpitämisestä.

Mikä on SKL?

SKL on SKALEn natiivikrypto- ja hyötytoken. Sen kokonaislevikki on 4,27 miljardia tokenia. SKL on ERC-777-token, joka on taaksepäin yhteensopiva ERC-20-standardin kanssa. Se tukee token-tason delegointia, joka on turvallinen ei-säilytysmallinen steikkaustapa. Sen sijaan, että käyttäjät lukitsisivat varoja älysopimukseen, he voivat steikata SKL:ää delegointiavaimella lompakostaan.

SKL-tokenia käytetään verkon maksuihin, mukaan lukien SKALE-ketjutilauksiin. Tokenin haltijat voivat steikata SKL:ää vahvistajina tai delegoijina ja ansaita palkkioita. Vahvistajina he voivat ylläpitää solmuja transaktioiden vahvistamiseksi, älysopimusten suorittamiseksi ja SKALE-verkon suojaamiseksi. He voivat ansaita näistä toiminnoista SKL-palkkioita, jotka ovat peräisin SKALE-ketjutilauksista. Jos SKL:n haltijat päättävät steikata delegoijina, he ansaitsevat vain osan vahvistajan palkkioista.

Lisäksi SKL antaa tokenien haltijoille oikeuden osallistua SKALE-verkon hallinnointiin. Ketjuäänestyksen avulla he voivat määrittää SKALEn taloudelliset parametrit ja tulevan kehityssuunnan.

Miten SKL:n steikkaaminen hyödyttää verkkoa? 

SKL-tokenien steikkaaminen on keskeinen osa SKALEn verkkotoimintoja. 

Uuden SKALE-ketjun käyttöönottoa varten kehittäjien on steikattava SKL:ää Ethereumin pääverkkoon, joka ottaa käyttöön uuden SKALE-ketjun, jossa hajautettu sovellus voi toimia. Hajautetun sovelluksen pääverkkoon steikatut SKL-tokenit annetaan vahvistajille palkkioina kyseisen ketjun transaktioiden vahvistamisesta kuukausittain. 

Koska vahvistajille maksetaan etukäteen lohkojen tuottamisesta, loppukäyttäjien ei tarvitse maksaa siitä ja näin he hyötyvät ilmaisista gas-maksuista. 

Lisäksi SKL-tokenin haltijat voivat steikata SKL:ää ja delegoida sitä solmuja ylläpitäville vahvistajille. Nämä solmut auttavat SKALE Networkia toimimaan vahvistamalla lohkoja, suorittamalla älysopimuksia ja suojaamalla verkon.

Yhteenveto

Hajautettujen sovellusten käytön lisääntyessä SKALElla on potentiaalia kasvaa eksponentiaalisesti dynaamisen moniketjuisen verkkonsa ansiosta. Korkean siirtonopeuden, ilmaisten gas-maksujen ja transaktioiden alhaisen viiveen vuoksi SKALE voisi olla varteenotettava skaalausratkaisu Ethereum-lohkoketjuun.