Mikä on SKALE (SKL)?
Table of Contents
Johdanto
Mikä on SKALE?
Miten SKALE toimii?
Moniketju 
SKALE-verkko
Mikä on SKL?
Kuinka SKL:ää voi ostaa Binancessa?
Yhteenveto
Mikä on SKALE (SKL)?
HomeArticles
Mikä on SKALE (SKL)?

Mikä on SKALE (SKL)?

Keskitaso
Published Jul 7, 2022Updated Jul 21, 2022
5mTiivistelmä

SKALE koostuu mahdollisesti rajoittamattomasta määrästä lohkoketjuja, jotka ovat modulaarisia, nopeita ja turvallisia. Se toimii integroidulla tavalla Ethereum-lohkoketjun kanssa. Kehittäjät voivat hyödyntää Ethereumin turvallisuutta siirtämällä DeFi-projektinsa omiin SKALE-ketjuihinsa korkean suorituskyvyn ja alhaisten gas-maksujen saavuttamiseksi. 

Johdanto

Suositut lohkoketjut, joissa käyttäjien ja kehittäjien toiminta lisääntyy jatkuvasti, saavuttavat usein nopeus- ja kapasiteettirajan. Samaan aikaan kitkaton käyttökokemus on erittäin tarpeellinen, jotta lohkoketjuyhteisö voi luoda tulevaisuuden Web3-sovelluksia. SKALE on eräs niistä projekteista, jotka on rakennettu tukemaan hajautettujen sovellusten (DAppit) eksponentiaalista kasvua Ethereum-verkossa. 


Mikä on SKALE?

SKALE on modulaarinen ensimmäisen ja toisen kerroksen hybridiverkko, joka koostuu skaalautuvista, toisiinsa yhdistetyistä lohkoketjuista. Sen avulla kehittäjät voivat siirtää projektinsa Ethereum-verkosta johonkin SKALEn hallinnoimaan lohkoketjuun saavuttaakseen suuren siirtonopeuden minimaalisilla gas-maksuilla. 

Jack O'Holleranin ja Stan Kladkon vuonna 2018 perustama SKALE on suunniteltu parantamaan yleistä käyttökokemusta lohkoketjualalla. Sen visiona on tehdä lohkoketjusovelluksista nopeita, helppoja ja ilmaisia kaikille käyttäjille. EVM (Ethereum Virtual Machine) -yhteensopivien lohkoketjujensa kautta SKALE luo nopean, gas-maksuttoman ekosysteemin, joka tukee NFT:iden, pelien, DAppien ja muiden sovellusten kehittämistä. 


Miten SKALE toimii?

SKALE toimii integroidusti Ethereumin kanssa ja käyttää samalla omaa konsensusmekanismiaan. Tämä rakenne hyödyntää ETH:n varantotodistusverkkoa ja yhdistää sen SKALEn verkkoihin nopeiden ja turvallisten transaktioiden ja alhaisten tai ilmaisten gas-maksujen tarjoamiseksi. Se hyödyttää myös Web3- ja DeFi-sovelluksia kustannusten ja suorituskyvyn suhteen, mikä edistää Ethereumin kykyä skaalautua massakäyttöön.


Moniketju 

SKALE on moniketjuverkko. SKALE-ketjuja voi olla mahdollisesti rajoittamaton määrä, ja ne voivat toimia itsenäisinä lohkoketjuina. Nämä lohkoketjut ovat yhteentoimivia ja EVM-yhteensopivia, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat ottaa käyttöön olemassa olevia Ethereum-pohjaisia älysopimuksia suoraan SKALE-ketjuihin ja nauttia suuresta siirtonopeudesta ja alhaisesta viiveestä. Kehittäjät voivat myös käyttää SKALE-ketjuja älysopimusten suorittamiseen, hajautettuun tallennukseen, koontisopimusten toteuttamiseen ja moneen muuhun tarkoitukseen.

SKALE on myös muokannut olemassa olevaa EVM-toimintoa älysopimusten käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi. Käyttäjät voivat esimerkiksi ottaa käyttöön FileStorage-älysopimuksellisia SKALE-ketjuja tallentaakseen suurempia tiedostoja verkkosolmuihin. Ketjujen välinen viestintäominaisuus mahdollistaa myös tokeneiden ja NFT:iden siirtämisen eri SKALE-ketjujen välillä. 

SKALEssa jokainen lohkoketju on erittäin konfiguroitavissa. Käyttäjät voivat valita ketjun koon, konsensusprotokollan, virtuaalikoneen, isäntälohkoketjun ja muita turvatoimia tarpeidensa mukaan. Verkon odotetaan kasvavan tukemaan tulevaisuudessa myös muita lohkoketjuja kuin Ethereumia.

SKALE-ketjun käyttämiseksi kehittäjien on maksettava verkon tilausmaksu, joka veloitetaan Ethereumissa olevan älysopimuksen kautta. Maksut jaetaan vahvistajien ja SKALE-yhteisön kesken.


SKALE-verkko

SKALE käyttää hajautettujen solmujen verkkoa yhdistetyn turvajärjestelmän luomiseksi. Jokainen solmu tarjoaa useille SKALE-ketjuille resursseja, kuten tallennustilaa, valvoo käyttöaikaa ja viivettä sekä tarjoaa solmujen omistajille käyttöliittymän natiivihyötytoken SKL:n nostamiseen, tallettamiseen, steikkaamiseen tai lunastamiseen. Jokainen verkkoon lisätty SKALE-ketju voi luoda lisää kapasiteettia ja yhdistää samalla tietoturvaresurssit muihin sivuketjuihin.

SKALE-verkko koostuu SKALE Managerista ja SKALE-solmuista. SKALE Manager sijaitsee Ethereumin pääverkossa. Se on lähtökohta kaikille muille SKALE-ekosysteemin älysopimuksille, jotka tukevat SKALE-ketjujen luomista ja tuhoamista. 

SKALE-solmuja ylläpitävät käyttäjät, jotka steikkaavat ennalta määrätyn määrän SKL-tokeneita Ethereumiin ja täyttävät verkon laitteistovaatimukset. Kun heidät on lisätty verkkoon, he voivat tukea yhtä tai useampaa SKALE-ketjua. SKALE Manager määrittää satunnaisesti jokaisen solmun 24 vertaisvahvistajan ryhmään hajauttamisen varmistamiseksi. Sen jälkeen vertaiset tarkistavat solmun käyttöajan ja viiveen. Kunkin verkkokauden lopussa mitatun suorituskyvyn perusteella heidät palkitaan SKL-tokeneilla. 

SKALE-solmut käyttävät virtualisoitua alisolmuarkkitehtuuria, jotta jokainen solmu voi suorittaa useita SKALE-ketjuja samanaikaisesti. Virtualisoidut alisolmut on suunniteltu kooltaan dynaamisiksi verkon joustavuuden helpottamiseksi. Virtualisoidut alisolmut vastaavat myös SKALEn EVM:n, SKALEn konsensuksen ja ketjujen välisen viestinnän hoitamisesta. 


Mikä on SKL?

SKL on SKALEn natiivikrypto- ja hyötytoken. Sen kokonaistarjonta on 4,27 miljardia tokenia. 

SKL on ERC-777-token, joka on taaksepäin yhteensopiva ERC-20-standardin kanssa. Se tukee token-tason delegointia, joka on turvallinen non-custodial-steikkaustapa. Sen sijaan, että käyttäjät lukitsisivat varoja älysopimukseen, he voivat steikata SKL:ää delegointiavaimella lompakostaan.

SKALE-tokenia käytetään verkon maksuihin, mukaan lukien SKALE-ketjutilauksiin. Tokenin haltijat voivat steikata SKL:ää vahvistajina tai delegoijina ja ansaita palkkioita. Vahvistajina he voivat ylläpitää solmuja transaktioiden vahvistamiseksi, älysopimusten suorittamiseksi ja SKALE-verkon suojaamiseksi. He voivat ansaita näistä toiminnoista SKL-palkkioita, jotka ovat peräisin SKALE-ketjutilauksista. Jos SKL:n haltijat päättävät steikata delegoijina, he ansaitsevat vain osan vahvistajan palkkioista.

Lisäksi SKL antaa tokenien haltijoille oikeuden osallistua SKALE-verkon hallinnointiin. Ketjuäänestyksen avulla he voivat määrittää SKALEn taloudelliset parametrit ja tulevan kehityssuunnan.


Kuinka SKL:ää voi ostaa Binancessa?

Voit ostaa SKALE-tokenia (SKL) kryptopörsseistä, kuten Binancesta

1. Kirjaudu sisään Binancen tilillesi ja klikkaa [Kaupat] – [Spot].

2. Näet käytettävissä olevat vaihtoparit kirjoittamalla hakupalkkiin "SKL". Käytämme esimerkkinä SKL/BUSD-paria.

3. Siirry [Spot]-ruutuun ja anna SKL-määrä, jonka haluat ostaa. Tässä esimerkissä käytämme markkinatoimeksiantoa. Vahvista toimeksianto klikkaamalla [Osta > SKL], jolloin ostettu SKL siirretään spot-lompakkoosi.


Yhteenveto

DApp-sovellusten käytön lisääntyessä SKALElla on potentiaalia kasvaa eksponentiaalisesti dynaamisen moniketjuverkkonsa ansiosta. Tarjoamalla korkean siirtonopeuden, alhaiset kustannukset ja transaktioiden alhaisen viiveen SKALE voisi olla varteenotettava skaalausratkaisu Ethereum-lohkoketjuun.