Mitä DeFin todellisella tuotolla tarkoitetaan?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä on tuottofarmaus DeFissä?
Todellinen ja kestävä tuotto vs laimentavat annit
Mikä on kryptojen todellinen tuotto mittarina?
Kuinka voit varmistaa, että DeFi-tuottosi on todellista?
Tekeekö todelliseen tuottoon luottaminen DeFistä paremman?
Yhteenveto
Luettavaa
Mitä DeFin todellisella tuotolla tarkoitetaan?
Etusivu
Artikkelit
Mitä DeFin todellisella tuotolla tarkoitetaan?

Mitä DeFin todellisella tuotolla tarkoitetaan?

Edistynyt
Julkaistu Jan 25, 2023Päivitetty Mar 7, 2023
6m

Tiivistelmä

Kryptojen todelliseen tuottoon liittyvä mittari vertaa projektin tarjottua tuottoa sen tuloihin. Jos steikkauksen tuotto on oikeasti suurempaa kuin tarjottu korko, annilla on laimentava vaikutus. Tämä tarkoittaa, että niiden tuotto ei ole kestävää tai maallikon termein "todellista". Todellinen tuotto ei välttämättä ole parempi kuin laimentavat annit, joita käytetään usein markkinointitarkoituksiin. Tämä indikaattori voi kuitenkin toimia hyödyllisenä välineenä arvioitaessa projektin pitkän aikavälin tuottonäkymiä.

Johdanto

Hajautetun rahoituksen (DeFi) maailmassa usein tarjotut huomattavat APY:t ovat varmasti kiehtovia monille sijoittajille. Silti jos olet koskaan törmännyt 100 %:n tai jopa 1 000 %:n steikkaustuottoon, on hyvä kysyä, onko tämä liian hyvää ollakseen totta. Eräs suosittu menetelmä luvattujen tuottojen arvioimiseksi on projektin todellisen tuoton laskeminen. Tämä yksinkertainen, nopea ja suhteellisen tehokas laskelma voi auttaa sinua arvioimaan projektin lupausten toteutettavuuden yhdellä silmäyksellä ja arvioimaan, kuinka "todellista" sen tuotto todella on.

Mitä on tuottofarmaus DeFissä?

Tuottofarmauksen avulla käyttäjät voivat ansaita kryptopalkkioita lukitsemalla omaisuutensa tuottoa tuottaviin pooleihin. Tuottofarmausmahdollisuuksia on olemassa erilaisia, ja niihin kuuluvat muun muassa likviditeettipoolit, natiiviverkon steikkaus ja lainausprotokollat. Yhteistä näille kaikille on se, että ne tuottavat käyttäjälle tuottoa vastineeksi käyttäjän varojen käyttämisestä. On tavallista, että tuottofarmaajat käyttävät tuottonsa maksimoivia protokollia, joita kutsutaan tuoton optimoijiksi. Tuottofarmaajat siirtävät myös varojaan ympäriinsä etsiessään markkinoiden parasta tuottoa.

Kun DeFin suosio kasvoi, monet protokollat alkoivat tarjota korkeampia palkkioita kannustimiksi steikkaajille. Tämä johti kuitenkin usein luonnottoman korkeisiin ja kestämättömiin APY-arvoihin, joista osa oli jopa yli 1 000 %. Kun nämä todelliset vuosikorot laskivat projektin varojen hupenemisen seurauksena, tokenien hinnat romahtivat usein, kun käyttäjät ryntäsivät myymään farmatut tokenit. Kävi ilmi, että tällaisten tokenien kysyntää tukivat niiden hyödyllisyyden sijaan niiden annit.

Kun DeFi-ala tarjoaa runsaasti loistavia vuosikorkoja, miten voit arvioida projektien todellisen arvon ja niiden kiinnostusta tuottavan potentiaalin? Eräs vaihtoehto on tarkastella projektin kryptojen todellista tuottoa.

Todellinen ja kestävä tuotto vs laimentavat annit

Kun kuvailemme tuottoa "todelliseksi", puhumme sen kestävyydestä. Jos projektin tulot kattavat steikkaajille jaettujen tokenien määrän, sen omia varoja ei tyhjennetä. Teoriassa projekti voisi säilyttää saman APY:n realistisesti loputtomiin, jos tulot pysyvät samoina. 

On kuitenkin tavallista nähdä myös laimentavia anteja. Tässä skenaariossa projekti jakaa APY:tä tavalla, joka on kestämätön pitkällä aikavälillä – yleisimmin kuluttamalla omia varojaan. Jos projektin tulot eivät kasva, on mahdotonta ylläpitää samaa APY-tasoa. Tällainen APY jaetaan usein projektin natiivitokenissa, koska sitä on suuri määrä helposti saatavilla.

Steikkaajat saattavat myös farmata näitä tokeneita ja myydä niitä avoimilla markkinoilla, mikä alentaa niiden hintaa. Tämä voi aiheuttaa noidankehän, jossa natiivitokeneita on annettava enemmän saman APY:n tarjoamiseksi, mikä kuluttaa projektin varoja vieläkin nopeammin.

Huomaa, että vaikka "todellinen tuotto" tulisi mieluiten antaa blue-chip-tokeneina, natiivitokeniaan jakava projekti voisi myös tehdä tämän kestävällä tavalla.

Mikä on kryptojen todellinen tuotto mittarina?

Kryptojen todellinen tuotto -mittari on nopea tapa arvioida projektin tarjoamaa tuottoa suhteessa sen tuloihin. Näin voit nähdä, kuinka suuri osa projektin palkkioista on laimennusvaikutteisia tai kuinka suurta osaa niistä tuetaan pääasiassa tokenien anneilla sen sijaan, että ne rahoitettaisiin tuloilla. Katsotaanpa yksinkertaista esimerkkiä. 

Kuukauden aikana projekti X on jakanut 10 000 tokenia 10 dollarin keskihinnalla, jolloin niiden kokonaisantiarvo on 100 000 dollaria. Samana ajanjaksona projekti on tuottanut 50 000 dollaria tuloja. Projektin tulot ovat 50 000 dollaria, mutta koska se on maksanut 100 000 dollaria antien kautta, todellinen tuottovaje on 50 000 dollaria. Siksi on selvää, että tarjottu APY on erittäin riippuvainen laimentavista anneista eikä todellisesta kasvusta. Tämä yksinkertainen esimerkkimme ei ota huomioon liikekuluja, mutta se on silti kohtuullinen karkea arvio käytettäväksi tuoton arviointiin.

Olet saattanut huomata, että todellinen tuotto on käsitteellisesti samanlainen kuin osakemarkkinoiden osingot. Yhtiö, joka maksaisi osakkeenomistajille osinkoja, joita vastaavat tulot eivät tue, olisi ilmeisen kestämätön. Lohkoketjuprojekteissa tulot tulevat pääasiassa tarjotun palvelun maksuista. Automatisoidun markkinatakaajan (AMM) tapauksessa nämä voivat olla likviditeettipoolin transaktiomaksuja, kun taas tuoton optimoija voi jakaa tulospalkkionsa hallintotokeninsa haltijoiden kanssa.

Kuinka voit varmistaa, että DeFi-tuottosi on todellista?

Ensin sinun on löydettävä hyvämaineinen projekti, joka tarjoaa luotettavan ja käytetyn palvelun. Tämä antaa sinulle parhaan lähtökohdan kestävän tuoton ansaitsemiseen. Seuraavaksi sinun tulee tutustua projektin tuottopotentiaaliin ja siihen, miten voit tarkalleen osallistua. Saatat esimerkiksi joutua tarjoamaan likviditeettiä protokollalle tai steikkaamaan sen hallintotokenia pooliin. Natiivitokenien lukitseminen on myös yleinen mekanismi. 

Monille tuottoa halajaville tuottomaksu blue-chip-tokeneissa on parempi vaihtoehto, koska tällaisten omaisuuserien volatiliteetti on pienempi. Kun olet löytänyt projektin ja ymmärtänyt sen mekanismin, muista tarkistaa projektin todellinen tuotto yllä olevan kaavan avulla. Katsotaanpa tuottomallia, jonka tokenomiikkaan on sisällytetty todellinen tuotto – sekä kuinka tuoton voi tarkistaa mittarillamme.

Automaattinen markkinatakaajaprotokolla tarjoaa tuottoa kahdella tavalla. Ensinnäkin sen hallintotokenin, ABC:n, haltijoille ja toiseksi sen likviditeetin tarjoajan tokenin XYZ:n haltijoille. Suunnittelun mukaan kymmenen prosenttia alustan tuloista siirretään varantoon, ja loput jaetaan 50/50-suhteessa kahden eri tokenin haltijoiden kesken niiden omissa palkkiopooleissa ja maksetaan BNB:ssä. 

Laskelmiesi mukaan projekti tuottaa 200 000 dollaria kuukausituloja. Projektin tokenomiikan mukaan 90 000 dollaria BNB:tä jaetaan ABC-palkintopoolin steikkaajille ja 90 000 dollaria XYZ-palkintopoolin steikkaajille. Voimme laskea todellisen tuoton seuraavasti:

200 000 $ – (90 000 $ x 2) = 20 000 $

Laskelmamme mukaan ylijäämä on 20 000 dollaria, ja tuottomalli on kestävä. Tuotonjaon tokenomiikkamalli takaa, että annit eivät koskaan ylittäisi tuloja. Sellaisen DeFi-projektin valitseminen, jolla on kestävä jakelumalli on hyvä tapa löytää todellista tuottoa ilman, että sinun tarvitsee leikkiä lukujen kanssa itse.

Tekeekö todelliseen tuottoon luottaminen DeFistä paremman?

Lyhyesti sanottuna: ei välttämättä. Annit ovat aiemmin toimineet menestyksekkäästi joissakin projekteissa käyttäjien houkuttelemiseksi. Tyypillisesti nämä projektit vähentävät vähitellen antejaan ja siirtyvät kestävämpiin malleihin. Olisi väärin sanoa, että todellisen tuoton tavoittelu on objektiivisesti parempaa ja että anteihin luottaminen on täysin kestämätöntä. Mutta pitkällä aikavälillä alalla on kysyntää vain sellaisille DeFi-projektien tuloja tuottaville malleille, joilla on todellisia käyttötapauksia.

Yhteenveto

Aiemmista DeFi-sykleistä saatujen kokemusten perusteella olisi hyödyllistä nähdä useampien protokollien toteuttavan onnistuneesti ominaisuuksia, jotka edistävät käyttöönottoa ja kestävää tulonmuodostusta. Antien osalta viesti on myös selvä: käyttäjien olisi hyvä ymmärtää ne sellaisina kuin ne ovat, sekä niiden rooli projektien käyttäjäkunnan laajentamisessa ja mahdollisesti kestävän kehityksen saavuttamisessa.

Luettavaa