Mikä on "Proof of Reserves" (todiste varannoista) ja miten se toimii Binancessa?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on "Proof of Reserves" (todiste varannoista, PoR)?
Mistä PoR-vahvistus koostuu?
PoR:n rajoitukset ja mahdolliset parannukset
Tilisi auditoinnin varmistaminen
Yhteenveto
Luettavaa
Mikä on "Proof of Reserves" (todiste varannoista) ja miten se toimii Binancessa?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on "Proof of Reserves" (todiste varannoista) ja miten se toimii Binancessa?

Mikä on "Proof of Reserves" (todiste varannoista) ja miten se toimii Binancessa?

Keskitaso
Julkaistu Nov 30, 2022Päivitetty Jan 4, 2023
5m

Tiivistelmä

Kryptojen säilyttäjät käyttävät Proof of Reserves (PoR) -auditointeja osoittaakseen, että käyttäjien varat ovat heidän hallussaan täysimääräisesti. Binance suorittaa ja julkaisee julkisesti sisäisiä auditointeja, minkä jälkeen kolmannen osapuolen tilintarkastajat auttavat todentamaan ne kryptografisten tekniikoiden avulla. Tämän tarkoituksena on todistaa, että käyttäjien varat ovat turvallisesti yrityksen hallussa. Binancen käyttäjät voivat myös itsenäisesti varmistaa, että heidän tiliensä saldot sisältyvät näihin auditointeihin.

Johdanto

Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävät kryptografiset todisteet lisäävät kryptopörssien rahoitustransaktioiden läpinäkyvyyttä. Proof of Reserves (PoR) lisää tätä läpinäkyvyyttä entisestään luomalla valtuutetun kehyksen kryptojen säilyttäjien auditointeihin.

Vaikka se onkin yksi askel eteenpäin, PoR-menetelmiin tulee silti tehdä useita parannuksia, jotta ekosysteemi olisi avoimempi ja luotettavampi.

Mikä on "Proof of Reserves" (todiste varannoista, PoR)?

PoR-auditoinnilla pyritään varmistamaan, että asiakkaiden varat ovat säilyttäjien hallussa täysimääräisesti. Kryptojen säilytysyritykset käyttävät PoR-auditointeja todistaakseen tallettajille ja käyttäjille, että heidän talletuksensa vastaavat käyttäjien saldoja. Nämä auditoinnit suorittaa riippumaton kolmas osapuoli, jotta voidaan poistaa mahdollisuus, että nämä tiedot ovat väärennettyjä.

PoR on välttämätön useista syistä. Sen avulla käyttäjät voivat ensinnäkin tarkistaa, että heidän esimerkiksi kryptopörssissä olevien saldojensa tukena on varoja samoissa määrin. Toiseksi se saa yritykset täyttämään avoimuusvaatimukset, mikä vaikeuttaa niiden osallistumista kyseenalaiseen tai laittomaan rahoitustoimintaan. 

Ihannetapauksessa PoR:n pitäisi hyödyttää sekä käyttäjiä että yrityksiä. Se suojaa käyttäjiä minimoimalla tietoturvariskit ja suojaamalla pahansuovilta osallistujilta. Samalla se auttaa yrityksiä säilyttämään käyttäjänsä lisäämällä luotettavuuttaan.

Kyky auditoida kryptopörssejä luo läpinäkyvämmän kryptoekosysteemin. PoR estää esimerkiksi pörssejä toimimasta pankkeina, jotka lainaavat talletettuja varoja kolmansille osapuolille.

Vastaavasti pörssit eivät voi käyttää talletuksia sijoittaakseen muihin protokolliin tai yrityksiin. Toisin sanoen PoR eliminoi riskin siitä, että yritykset maksimoivat asiakkaiden omaisuuden tuoton ja muun mahdollisen tuoton. 

PoR:n avulla mikä tahansa taho voi todistaa, että kryptopörssillä on hallussaan kaikki käyttäjiensä tallettamat varat. Siksi pörssejä kannustetaan luonnollisesti olemaan käsittelemättä näitä saldoja väärin, koska se rikkoisi käyttäjien luottamuksen niihin ja vaikuttaisi niiden jatkuvuuteen.

Mistä PoR-vahvistus koostuu?

PoR-vahvistuksessa tilintarkastaja tarkistaa kunkin tilin saldon sisällyttämisen kryptografian avulla. Tämän toimintaan liittyy muutamia keskeisiä vaiheita.

Ensinnäkin tilintarkastaja ottaa tilannekuvan kaikkien tilien saldoista. Sitten se muuntaa varojen tiedot Merkle-puuksi, jota käytetään suurten tietomäärien jäsentämiseen niiden käsittelyn helpottamiseksi. 

Yhden käyttäjän saldotiedot hajautetaan "lehdeksi". Ryhmä näitä "lehtiä" hajautetaan sitten muodostamaan "oksa", ja ryhmä "oksia" hajautetaan muodostamaan "juuri".

Seuraavaksi tilintarkastaja voi käyttää erilaisia menetelmiä käyttäjän osoitteen omistajuuden tarkistamiseksi. Esimerkiksi Binancessa tilintarkastajalla on kolme tapaa tunnistaa omistajuus. Kun pörssi suorittaa näiden tietojen hakuprosessin, myös tilintarkastajat tarkistavat ne.

  • Kryptografisesti allekirjoitettu viesti: Tilintarkastaja antaa pörssille yksilöllisen viestin, joka allekirjoitetaan kryptografisesti käyttämällä sen yksityisiä avaimia. 

  • Varojen ohjeistettu siirto: Pörssin tehtävänä on suorittaa "ohjeistettu varojen siirto", jossa johto siirtää tietyn summan julkisesta avaimesta/osoitteesta tiettynä ajankohtana ja hankkii transaktion hajautusarvon tarkistaakseen ohjeistetun transaktion vastaavassa lohkoketjussa.

  • Osoitteiden etsiminen lohkoketjutyökalussa: Tilintarkastaja voi myös etsiä ETH- ja BSC-osoitteet (Binancen tapauksessa) Etherscanista ja BscScanista varmistaakseen, että osoitteet on merkitty pörssiin kuuluviksi.

Jos saldot vastaavat näitä eri löytötapoja, pörssi on vahvistanut PoR:n ja osoittanut, että kaikki talletetut varat ovat sen hallussa kokonaisuudessaan.

PoR:n rajoitukset ja mahdolliset parannukset

Kryptopörssin saldot muuttuvat, kun käyttäjät siirtävät varojaan pörssiin ja sieltä pois. PoR:n ongelmana on, että se tarkistaa varantosaldojen oikeellisuuden vain määrättynä auditoinnin ajankohtana. Tämä voi olla ongelmallista, koska ongelmat voivat ilmetä liian myöhään ja säilyttäjä voi jopa käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen todellisen tilan piilottamiseksi. 

On myös tärkeää huomata, että nämä auditoinnit suorittaa kolmannen osapuolen yritys, mikä tarkoittaa, että auditoinnin tulokset voivat riippua kunkin tilintarkastajan pätevyydestä tai siitä, vaikuttavatko heihin ulkopuoliset intressit.

Mutta miten kryptopörssi voi parantaa PoR-auditointejaan käyttäjien luottamuksen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi? Se voi aloittaa lyhentämällä auditointien välisiä aikavälejä sen varmistamiseksi, että syklien välillä ei esiinny epäilyttävää taloudellista toimintaa. Pörssi voisi myös käyttää hyvämaineista kolmannen osapuolen yritystä, jolla ei ole siihen tai siihen liittyviin tahoihin liittyviä taloudellisia intressejä.

Kryptopörssit käyttävät PoR-auditointeja tarjotakseen enemmän läpinäkyvyyttä, mikä on välttämätöntä markkinoiden ailahdellessa. Koska lohkoketjutekniikka käyttää matematiikkaa ja kryptografiaa pelkän luottamuksen ja viestinnän sijaan, kuten perinteinen pankkijärjestelmä tekee, lohkoketjutekniikka voi tarjota vieläkin paremman tavan auditoida rahoitusmarkkinoita.

Tilisi auditoinnin varmistaminen

Voit myös itse varmistaa, että Binance-tilisi on sisällytetty viimeiseen PoR-auditointiin. Seuraa vain alla olevia ohjeita.

  1. Kirjaudu Binance-tilillesi ja vie hiiren osoitin kohtaan "Lompakko". Valitse seuraavaksi Auditoinnit-välilehti.

  1. Näet kaikki viimeaikaiset auditoinnit, joissa tilisi saldo on vahvistettu PoR-prosessilla.

  1. Valitse tietty auditointi, josta haluat lisätietoja. Voit myös ladata Merkle-puun samasta kohdasta.

Yhteenveto

Voit käyttää PoR-auditointia nähdäksesi, onko kryptojen säilyttäjällä sinun ja muiden käyttäjien varat hallussaan. Auditointien pitäisi estää kryptopörssejä käyttämästä käyttäjien varoja väärin ja auttaa parantamaan kryptoalan läpinäkyvyyttä.

PoR on ensimmäinen askel kryptokäyttäjien luottamuksen palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi se asettaa pörsseille myös muita vaatimuksia, mikä toivottavasti asettaa käyttäjien varat etusijalle ja tekee alasta turvallisemman ja avoimemman kaikille. 

Luettavaa