Mikä on Polymesh (POLYX)?
Sisällysluettelo
Johdanto  
Mikä on Polymesh?
Miten Polymesh toimii?  
Polymeshin maksurakenne
Mikä tekee Polymeshistä ainutlaatuisen? 
Mikä on POLYX?  
Polymeshin ekosysteemi
Miten POLYXia voi ostaa Binancessa?  
Yhteenveto  
Mikä on Polymesh (POLYX)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Polymesh (POLYX)?

Mikä on Polymesh (POLYX)?

Keskitaso
Julkaistu Nov 2, 2022Päivitetty Feb 1, 2023
5m

Tiivistelmä  

Polymesh on julkinen luvallinen layer 1 -lohkoketju, joka keskittyy arvopaperitokenalaan. Käyttämällä hyötytokeniaan POLYXiä se palkitsee ja sakottaa tarpeen mukaan lohkoketjuekosysteemin toimijoita lohkoketjun turvallisuuden parantamiseksi. POLYX helpottaa myös hallintoa ja steikkausta Polymeshin ekosysteemissä.

Johdanto  

Arvopaperit ovat vaihdettavissa olevia rahoitusinstrumentteja, joilla on reaalimaailman arvoa. Arvopapereita tokenisoimalla arvopaperimarkkinat – joiden arvo on satoja biljoonia – voivat kasvaa entisestään. Tämä voisi parantaa markkinoiden tehokkuutta ja avoimuutta muiden etujen ohella. 

Tokenisoidut arvopaperit tai arvopaperitokenit lasketaan liikkeeseen Polymeshin kaltaisessa lohkoketjussa, joka on säännellyille omaisuuserille, kuten arvopaperitokeneille, erityisesti rakennettu institutionaalisen tason lohkoketju. 

Mikä on Polymesh?

Polymesh on julkinen luvallinen layer 1 -lohkoketju, joka on rakennettu tietoturvatokeneille, jotka ovat digitaalisia sopimuksia omaisuuden murto-osille, joilla on todellista arvoa. 

Koska Polymesh on julkisesti lisensoitu lohkoketju, kuka tahansa voi tarkastella verkkoa. Sinun on kuitenkin suoritettava henkilöllisyyden vahvistusprosessi osallistuaksesi siihen. Tämä varmennusprosessi koskee kaikkia ketjun toimijoita liikkeeseenlaskijoista ja sijoittajista steikkaajiin ja solmujen ylläpitäjiin. 

Solmujen ylläpitäjien on erityisesti oltava luvallisia ja lisensoituja rahoituslaitoksia. Tämä lisää verkon turvallisuutta, koska näillä tahoilla on suurempi maineeseen liittyvä riski kuin tuntemattomilla toimijoilla. 

Polymeshin avulla markkinatoimijat voivat nauttia yksityisten ja ilman ulkopuolista lupaa toimivien verkkojen ainutlaatuisista eduista tarjoten luottamusta verkkoa kohtaan vaarantamatta avoimuutta.

Miten Polymesh toimii?  

Solmujen ylläpitäjät ja steikkaajat tekevät yhteistyötä layer 1 -lohkoketjun suojaamiseksi ja lohkojen vahvistamiseksi. 

Solmujen ylläpitäjät, jotka onnistuvat vahvistamaan lohkoja, palkitaan POLYXissä, Polymeshin hyötytokenissa. Steikkaajat steikkaavat POLYXinsä solmujen ylläpitäjille lisätäkseen ylläpitäjien mahdollisuuksia tulla valituksi vahvistajapooliin 24 tunnin välein. Kun solmujen ylläpitäjät saavat jopa 10 %:n palkkionsa, steikkaajat saavat POLYXiä.

Polymeshin turvaaminen

Polymesh käyttää Polkadotin kehittämää Nominated Proof-of-Stake (NPoS) -konsensusmallia verkon roolien, sääntöjen ja kannustimien määrittämisessä. Järjestelmä on suunniteltu lisäämään lohkoketjun turvallisuutta, koska se tekee haitallisesta käyttäytymisestä kallista ja vaikeaa toteuttaa. Mekanismin avulla solmujen ylläpitäjät ja steikkaajat palkitaan tai heitä sakotetaan POLYXissä heidän suorituksensa mukaan. 

Polymeshin maksurakenne

Monilla julkisilla ilman ulkopuolista lupaa toimivilla lohkoketjuilla on maksumarkkinat, joilla maksut voivat vaihdella suuresti muutamassa sekunnissa. Esimerkiksi jos käyttäjät kilpailevat lohkoketjun tilasta suorittaakseen koodia tai tallentaakseen tietoja (eli lohkotilasta), tästä aiheutuisi todennäköisesti korkeampia maksuja.

Polymesh pitää transaktiokustannukset alhaisina ja johdonmukaisina pohjaamalla maksut ketjun painoon (tavuina) ja transaktion monimutkaisuuteen. Lisäksi Polymesh Governancella on valtuudet mukauttaa maksuja. Polymesh Governance on demokraattinen järjestelmä, joka koostuu keskeisten sidosryhmien neuvostosta, Polymesh Governing Councilista, ja POLYXin haltijoista. 

Polymesh Governing Council asettaa ja veloittaa protokollamaksuja tietyistä natiiveista toiminnoista, kuten tokenin kaupankäyntitunnuksen varaamisesta. Maksu jaetaan suhteessa 4:1 Polymesh Governancen ylläpitämän Network Treasuryn ja solmujen ylläpitäjien välillä. Network Treasury -varoja käytetään tyypillisesti verkon parantamiseen tai suojaamiseen. 

Mikä tekee Polymeshistä ainutlaatuisen? 

Polymesh on yksi harvoista layer 1 -lohkoketjuista, jotka on rakennettu arvopaperitokeneita varten. Tällä hetkellä useimmat arvopapereihin keskittyvät projektit ovat layer 2 -aloitteita, jotka perustuvat olemassa oleviin lohkoketjuihin, kuten Ethereumiin tai Solanaan. Polymesh on kuitenkin itsenäinen layer 1 -lohkoketju.

Infrastruktuurillaan Polymesh toivoo voivansa parantaa arvopaperitokenalaa ratkaisemalla hallintoon, identiteettiin, vaatimustenmukaisuuteen, luottamuksellisuuteen ja selvitykseen liittyviä haasteita. 

Hallinto 

Substrate-kehykseen rakennettu Polymesh hyödyntää saumattomia päivityksiä tarjotakseen arkkitehtuurin, jota ei voi haarauttaa, joten ketjusta tulee aina olemaan vain yksi versio. Ketjun sisäinen hallintomalli, johon kuuluu keskeisten sidosryhmien neuvosto, voi helposti ratkaista kaikki ongelmat.

Henkilöllisyyden todentaminen 

Toisin kuin useimmat julkiset lohkoketjut, joihin kuka tahansa voi osallistua, Polymeshin pakollinen henkilöllisyyden todentamisprosessi luo ketjussa olevan identiteetin jokaiselle verkkoon osallistuvalle henkilölle tai taholle. Ketjun sisäiset vuorovaikutukset voidaan jäljittää tunnettuihin, todellisiin tahoihin.

Vaatimustenmukaisuus

Kyky luoda ja hallita arvopaperitokeneita on sisäänrakennettu lohkoketjun peruskerrokseen. Lisäominaisuudet, kuten vaatimustenmukaisuus ja säännöt, ovat valinnaisia, ja ne voidaan automatisoida ja pakottaa token-tasolla älysopimusten avulla.

Luottamuksellisuus

Polymeshin protokolla MERCAT (Mediated, Encrypted, Reversible, SeCure Asset Transfers) mahdollistaa varojen luottamuksellisen liikkeeseenlaskun ja siirrot. Käyttäjät voivat ylläpitää kauppojen yksityisyyttä, eikä Polymeshin tarvitse uhrata vaatimustenmukaisuutta tai läpinäkyvyyttä. 

Selvitys

Välitön selvitys on mahdollista sekä ketjun sisäisille että sen ulkopuolisille omaisuuserille Polymeshin ketjun sisäisen selvitysmoottorin, kaksisuuntaisen transaktiovahvistuksen ja lähes välittömän deterministisen lopullisuuden kautta.

Mikä on POLYX?  

POLYX on Polymeshin natiivitoken. Se on luokiteltu Sveitsin lain mukaan hyötytokeniksi Sveitsin rahoitusalan sääntelyviranomaisen FINMAn ohjeiden perusteella. POLYXia käytetään hallintoon, ketjun suojaamiseen steikkauksen avulla sekä arvopaperitokenien luomiseen ja hallintaan.

Hallinto 

Hallintoa helpottaa Polymesh Governance. Mikä tahansa vahvistettu POLYXin haltija voi vaikuttaa Polymeshin suuntaan kahdella tavalla: lähettämällä Polymesh Improvement Proposal -parannusehdotuksen (PIP) tai äänestämällä POLYXin avulla. PIP:n lähettämiseksi käyttäjän on sidottava POLYXia siihen Polymesh Governancen avulla. Kun PIP:t on hyväksytty, Governing Council äänestää niiden täytäntöönpanosta. 

Steikkaus 

Kuka tahansa vahvistettu POLYXin haltija voi osallistua steikkaukseen liittämällä POLYXia valitsemaansa solmun ylläpitäjään lisätäkseen kyseisen ylläpitäjän mahdollisuuksia ansaita palkkioita. 

Polymeshin ekosysteemi

Polymeshin ekosysteemin nykyisiä osallistujia ovat kryptopörssit, tokenisointialan kokeneet toimijat (Polymath) ja yritykset, joilla on huomattavat arvopaperitokensalkut (RedSwan). Polymesh Associationin tavoitteena on kannustaa jatkokehitykseen kahden ohjelman avulla:

  • Apurahaohjelma yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka rakentavat avoimen lähdekoodin toimintoja Polymeshiin.

  • Ekosysteemin kehittämisrahasto yrityksille, jotka tarjoavat Polymeshiin integroitua suljetun lähdekoodin teknologiaa.

Polymeshin integroinnista kiinnostuneille kehittäjille on tarjolla runsaasti tietoa, mukaan lukien Polymesh SDK -kirjasto ja omistetut tukikanavat yhteisölle.

Miten POLYXia voi ostaa Binancessa?  

Voit ostaa POLYXia kryptopörsseistä, kuten Binancesta. 

1. Kirjaudu Binance-tilillesi ja siirry kohtaan [Kaupat] -> [Spot]. 

2. Näet käytettävissä olevat vaihtoparit kirjoittamalla hakupalkkiin "POLYX". Käytämme esimerkkinä POLYX/BUSD-paria.

3. Siirry [Spot]-ruutuun ja anna POLYXin määrä, jonka haluat ostaa. Tässä esimerkissä käytämme markkinatoimeksiantoa. Klikkaa [Osta > POLYX] vahvistaaksesi toimeksiannon, jolloin ostettu POLYX siirretään spot-lompakkoosi.

Yhteenveto  

Parannetun arvopaperitokenalan kehittämiseksi Polymeshin tiimi tekee töitä myös parantaakseen muita alueita, kuten stablecoin-infrastruktuuria, NFT:iden toteutusta, MERCAT-protokollan kautta saatavilla olevaa luottamuksellisuutta ja käyttäjien perehdytystä.