Mitä ovat metaversumin kiinteistöt?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miten kiinteistöt esiintyvät metaversumissa?
Mikä metaversumin kiinteistöissä houkuttelee?
Mitä voit tehdä metaversumin kiinteistöillä?
Metaversumin kiinteistöjen kasvu
Mitä käyttötapauksia virtuaalisella NFT-maalla on?
Yhteenveto
Mitä ovat metaversumin kiinteistöt?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat metaversumin kiinteistöt?

Mitä ovat metaversumin kiinteistöt?

Keskitaso
Julkaistu Oct 10, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
6m

Tiivistelmä

Metaversumikiinteistö on NFT, joka tarjoaa haltijalleen digitaalisen todisteen maan omistuksesta metaversumialustalla. Maapalstalle voidaan useimmissa tapauksissa rakentaa erilaisia elämyksiä, jotka soveltuvat mainontaan, sosialisointiin, markkinointiin, viihteeseen ja moneen muuhun tarkoitukseen. Kunkin tontin arvo riippuu näiden tekijöiden lisäksi markkinoiden yleisestä tunnelmasta, keräiltävyydestä sekä alustan suosiosta.

Johdanto

Metaversumin ja digitaalisen kiinteistön käsite kulkevat käsi kädessä. Kuten monien muidenkin kryptotrendien kohdalla, media ei kuitenkaan ole tarjonnut näistä käsitteistä selkeää kuvausta. Aivan kuten minkä tahansa muunkin sijoituksen kohdalla, on tärkeää ymmärtää metaversumin kiinteistöjen idea ennen digitaalisen maan ostamista. Verrattuna puhtaasti taiteellisiin NFT:ihin metaversumin kiinteistöjen käsite on helpompi ymmärtää niiden selvästi havaittavien hyötyjen ja käyttötapausten vuoksi.

Miten kiinteistöt esiintyvät metaversumissa?

Metaversumin uusille tulokkaille digitaalinen kiinteistö voi kuulostaa ristiriitaiselta käsitteeltä. Ajatus fyysisestä omaisuudesta ja kiinteistöistä on tiukasti yhteenkietoutunut. Vaikka lohkoketjupohjaiset kiinteistöt ei välttämättä olekaan fyysisiä metaversumissa, ne tarjoavat samat – tai ehkä jopa vankemmat – omistusoikeudet (digitaaliseen) tonttiin. Maanomistusta pelissä, yhteisössä tai muulla alustalla edustaa NFT.

Koska NFT:t eivät ole vaihdettavissa (eli jokainen niistä on ainutlaatuinen) ja koska ne voivat turvallisesti todistaa digitaalisen omistajuuden, ne toimivat digitaalisen kiinteistön omistusasiakirjojen tavoin. NFT:llä voidaan käydä kauppaa ja se voidaan ostaa ja myydä sen markkina-arvon mukaan, joka on johdettu useista tekijöistä.

Metaversumin kiinteistösi saattaa sijaita suositulla alueella, joka houkuttelee runsaasti digitaalista jalankulkuliikennettä, joten se sopii mainostilaksi. Steikkausedut ja muut hyödyt lisäävät myös maan arvoa. Tietty metaversumialusta, jolla olet, määrittää maasi arvon.

Jotkin metaversumialustat sallivat huomattavan määrän personointia, joten voit rakentaa ja suunnitella oman tilasi, tapahtumasi ja kokemuksesi. Esimerkkejä ovat The Snoopverse The Sandboxissa ja Netflixin sisältö Decentralandissa.

Mikä metaversumin kiinteistöissä houkuttelee?

Metaversumin kiinteistöjen houkuttelevuuden ymmärtämiseksi kannattaa ottaa askel taaksepäin ja tarkastella NFT:iden viehätystä kokonaisuutena. Teknisellä tasolla NFT:t tarjoavat laillisen digitaalisen todisteen omistajuudesta. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus maailmassa, jossa tiedostojen kopioiminen ilman havaittavia eroja on aivan liian helppoa.

Seuraavaksi meidän on tarkasteltava keräilyyn liittyvää näkökohtaa. Ihmiset ovat aina olleet useista syistä intohimoisia esineiden keräämistä kohtaan. Nautinnon ja keräilyn lisäksi NFT voi tarjota konkreettisia etuja, kuten lisäetuja pelissä tai alustalla.

Toiseksi NFT:t houkuttelevat niiden sijoituspotentiaalin takia, minkä vuoksi monet omistavat niitä spekulatiivisesti. Vahvojen markkinoiden aikana NFT:iden hinnat ovat yleensä seuranneet markkinahintojen nousua. NFT:iden härkämarkkinat ovat joiltakin osin olleet myös seurausta julkkisten ja median hypetyksestä tämän tekniikan suhteen.

Monet ostavat metaversumikiinteistöjen NFT:itä, koska niihin liittyvät kaikki edellä mainitut seikat. Esimerkiksi JPMorgan on ostanut maata Decentralandista sen 

1. Hyödyn vuoksi: JPMorgan voi järjestää virtuaalisia tapahtumia The Sandboxissa olevalla tontillaan ja luoda mukaansatempaavan kokemuksen.

2. Keräiltävyyden vuoksi: Metaversumissa oleva kiinteistö on keräilyarvoltaan erittäin suuri popkulttuurin osa, mikä voi tukea markkinointia.

3. Spekulatiivisten ominaisuuksien vuoksi: On epätodennäköistä, että JPMorgan olisi ostanut maata odottamatta joko myyvänsä sen voittoa vastaan tai kasvattavansa tulojaan asiakkaiden hankinnan kautta.

Mitä voit tehdä metaversumin kiinteistöillä?

Virtuaalista kiinteistöä rajoittavat vain metaversumin rajat. Tämä tarjoaa sille valtavan potentiaalin sosiaalisessa ja ammatillisessa elämässämme. Investointien ja treidauksen lisäksi tämä potentiaali edistää teknologian käyttöönottoa pitkällä aikavälillä. Kaiken, mitä metaversumi tarjoaa, voi myös kokea metaversumin kiinteistöjen kautta. Tarkat käyttötapaukset ja yksityiskohdat riippuvat valitsemastasi alustasta, mutta teoriassa vain taivas on rajana.

Yksittäiset käyttäjät, mainostajat ja brändit voivat kaikki suunnitella omia kokemuksiaan sen perusteella, mitä heidän kiinteistönsä tarjoaa. Digitaalisilla tonteilla on jo järjestetty konsertteja, kokouksia, messuja, taidenäyttelyitä ja brändien lanseerauksia. Tämä tekee metaversumin kiinteistöistä uskomattoman tärkeän työkalun sosialisoinnissa ja markkinoinnissa. Suuriin tuotemerkkeihin, jotka tekevät tällä hetkellä kokeiluja metaversumissa, kuuluvat muun muassa seuraavat:

1. HSBC: Osti palan maata The Sandboxista vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä suunnitelmanaan luoda uusia brändikokemuksia.

2. Samsung: Loi virtuaalisen kokemuksen nimeltä Samsung 837X Decentralandissa ja järjesti tapahtumia, kuten #RecycleUp Fashion Show.

3. South China Morning Post: Kehitti digitaalisen version Hongkongin Star Ferryn laiturista The Sandboxissa.

Metaversumin kiinteistöjen kasvu

Nopeasti kasvava kiinnostus metaversumin kiinteistöjä kohtaan sekä niiden lisääntyneet myyntimäärät ovat kiinnittäneet tiedotusvälineiden, yleisön ja sijoittajien huomion maailmanlaajuisesti. Influencer Marketing Hubin tietojen mukaan "tontin keskihinta tärkeimmillä metaversumialustoilla on noussut 1 265 dollarista 12 684 dollariin", mikä osoittaa kymmenkertaista nousua tammikuusta 2021 helmikuuhun 2022. McKinsey raportoi, että "metaversumialalle on virrannut yli 120 miljardia dollaria vuonna 2022 – yli kaksinkertaisesti vuoden 2021 57 miljardiin dollariin verrattuna".

Nämä luvut ovat hämmästyttäviä näin nuorelle toimialalle. Markkina-arvon nopea kasvu ei kuitenkaan välttämättä korreloi pitkäikäisyyden tai terveiden markkinoiden kanssa. Meidän on todennäköisesti odotettava tämän hyperkasvuvaiheen loppumista, jotta voimme ymmärtää metaversumin maapalstojen todellisen arvon. Jotkut varhaiset sijoittajat ovat kuitenkin jo hyötyneet metaversumin kasvusta. Esimerkiksi Snoop Doggin kiinteistön vieressä oleva tontti myytiin lähes puolella miljoonalla dollarilla.

Mitä käyttötapauksia virtuaalisella NFT-maalla on?

Olemme kuvanneet lyhyesti virtuaalisen NFT-maan vetovoimaa, mutta keskitytään seuraavaksi tarkemmin kolmeen avaintekijään, jotka määräävät näiden tonttien hinnan:

1. Hyöty: Jokaisen metaversumialustan, pelin tai universumin kiinteistöillä on tietyt hyödyt. Joitain voi mukauttaa huomattavasti, kun taas toiset tarjoavat sinulle pelin sisäisiä etuja tai hyötyä. Jos NFT-virtuaalimaahasi liittyy erityisen haluttu hyötyominaisuus, se houkuttelee korkeampia tarjouksia avoimilla markkinoilla. 

2. Alusta: Kuten jo edellä mainitsimme, alusta, jolla maasi on, määrittelee sen hyödyllisyyden. Tämän lisäksi myös alustan brändinimi ja maine vaikuttavat NFT-maasi arvoon. Tämä vastaa sitä, että Nike tai Adidas pystyvät veloittamaan huomattavasti enemmän kuin vähemmän tunnettu tuotemerkki, jonka tuotteiden laatu on vastaava.

3. Spekulaatio: Ajatus siitä, että metaversumin kiinteistösi voi olla arvokkaampi tulevaisuudessa, riittää usein vaikuttamaan sen hintaan. Jos markkinat ovat yleisesti tätä mieltä ja ne suhtautuvat härkämäisesti metaversumimaan hintaan, keinottelusta tulee merkittävä tekijä hinnan määrittämisessä.

Yhteenveto

Kiinnostukseen metaversumin kiinteistöjä kohtaan ja niiden käyttöönottoon liittyy muutakin kuin vain hypetystä: ne luottavat todellisiin käyttötapauksiin ja hyödyllisyyteen menestyäkseen. Siitä huolimatta on kiehtovaa huomata, kuinka pitkälle metaversumin kiinteistöt ovat jo kehittyneet näinkin lyhyessä ajassa. Sitä mukaa, kun metaversumin suosio ja sen eri osat jatkavat kehittymistään, myös sen kypsyys kasvaa. Siksi digitaaliseen omaisuuteen tutustuminen on hyvä idea jokaiselle potentiaaliselle käyttäjälle tai sijoittajalle, joka on kiinnostunut metaversumin tulevaisuudesta.