Mikä on Livepeer (LPT)?
Sisällysluettelo
Johdanto  
Miten Livepeer toimii?  
Yhteenveto
Mikä on Livepeer (LPT)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Livepeer (LPT)?

Mikä on Livepeer (LPT)?

Keskitaso
Julkaistu Aug 17, 2022Päivitetty Nov 11, 2022
4m


Tiivistelmä  

Livepeer on hajautettu videoprotokolla, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjuun. Se on suunniteltu kaikille avustamaan videosisällön saumatonta integrointia sovelluksiin hajautetusti ja murto-osalla perinteisten ratkaisujen kustannuksista. Videonkäsittelyn hajauttaminen tapahtuu jakamalla transkoodausprosessi solmujen ylläpitäjien verkkoon. Transkoodaus on olennainen askel videosisällön sujuvan toimittamisen varmistamiseksi loppukäyttäjille. Siihen kuuluu raakojen videotiedostojen muuntaminen optimaaliseen tilaan jokaiselle loppukäyttäjälle laitteen näytön koon tai internetyhteyden kaltaisten tekijöiden perusteella.

Livepeer käsittelee videosisältöä luotettavasti ja edullisesti käyttämällä lohkoketjutekniikkaa, joka hyödyntää peliteoriaa, kryptoekonomisia kannustimia ja älysopimuksia edistääkseen sidosryhmien positiivista vuorovaikutusta. Sen natiivitokenia, Livepeer Token (LPT), käytetään videonkäsittelytehtävien koordinointiin ja jakamiseen verkon osallistujien kesken turvallisesti ja luotettavasti. 

Johdanto  

Sosiaalisen median riippuvuuden lisääntyessä, erityisesti viimeaikaisen pandemian aikana, sekä luojatalouden kasvaessa valtavasti videoihin liittyvä sisältö käytti yli 82 % internetin kaistanleveydestä vuonna 2021. 

Livepeer-verkko, joka toimii tuhansilla hajautetuilla solmuilla, tarjoaa videosovellusten kehittäjille ja sisällöntuottajille käyttöoikeudet turvalliseen, korkealaatuiseen ja edulliseen koodausarkkitehtuuriin ilman mojovaa hintalappua. Lanseerauksestaan lähtien vuonna 2017 Livepeer-verkko on käsitellyt yli 150 miljoonaa minuuttia videota.

Miten Livepeer toimii?  

Ethereumiin rakennettu Livepeer on pohjimmiltaan verkko, joka yhdistää kaikki videonkäsittelyä etsivät toimittajat tätä palvelua tarjoaviin toimittajiin. Se käyttää LPT-natiivitokeniaan kannustaakseen verkon osallistujia pitämään tämän videon transkoodausprosessin luotettavana, turvallisena ja edullisena nykyisiin keskitettyihin ratkaisuihin verrattuna.

Livepeer-verkossa on kaksi pääasiallista sidosryhmää: järjestäjät ja delegoijat. 

Järjestäjät

Jokainen, joka omistaa videolouhintalaitteita, voi steikata LPT:nsä ja suorittaa videonkäsittelytöitä Livepeer-verkossa. Vastineeksi tämän palvelun tarjoamisesta he saavat osan videonkäsittelymaksuista LPT:n ja ETH:n muodossa. Näitä verkoston osallistujia kutsutaan järjestäjiksi. 

Delegoijat

Ne, joilla ei ole pääsyä videolouhintatyökaluihin tai videonkäsittelykokemusta, voivat silti osallistua verkkoon delegoimalla tai määrittämällä LPT:nsä solmuoperaattorille, jolla on oikeat työkalut ja asiantuntemus videoiden käsittelystä Livepeer Explorerin kautta. Näitä verkon osallistujia kutsutaan delegoijiksi.

Mikä on LPT?

Verkon natiivivara Livepeer Token (LPT) on ERC-20-token, jota käytetään turvallisuuden tarjoamiseen, videonkäsittelytehtävien jakamiseen verkon osallistujien kesken ja kannustamaan heidän aktiivista osallistumistaan Livepeer-verkon eri rooleihin. Mitä enemmän LPT-tokeneita on sidottu verkon toimintaan, sitä vakaampi, turvallisempi ja kestävämpi siitä tulee.  

Järjestäjille jaetaan töitä sen mukaan, kuinka paljon omaa tai delegoijien LPT:tä he ovat steikanneet sekä heidän maantieteellisen sijaintinsa ja luotettavuutensa perusteella. Koska suurempi määrä delegoituja tokeneita johtaa suurempaan työmäärään ja suurempi työmäärä vastaa suurempaa määrää palkkioita, järjestäjät kilpailevat keskenään houkutellakseen mahdollisimman monta delegoijaa.

Jokaisen kierroksen lopussa eli jokaisen päivän lopussa Livepeer-protokolla lyö uusia Livepeer-tokeneita määritetyn inflaatiovauhdin mukaan. Livepeer on "steikkauspohjainen" protokolla, mikä tarkoittaa, että palkkiot jaetaan jokaiselle osallistuvalle käyttäjälle suhteessa heidän panokseensa. Osallistujat, jotka ovat olleet aktiivisia tietyllä kierroksella – joko ylläpitämällä solmuja tai steikkaamalla tokeneita – saavat suhteellisen määrän myönnettyä palkkiota. Ne, jotka eivät osallistuneet aktiivisesti tietyllä kierroksella, eivät saa näitä palkkioita. 

Järjestäjät ansaitsevat myös lisäedun: he saavat osan delegoijiensa palkkioista palkkiona hajautetun infrastruktuurin ylläpidosta. 

Tämän järjestelmän avulla aktiiviset osallistujat voivat kasvattaa osuuttaan verkossa. Samaan aikaan passiivisten käyttäjien transkoodausoikeudet kutistuvat jokaisella kierroksella, johon he eivät osallistu. Toisin sanoen suurempi LPT-steikkaus johtaa suurempaan määrään allokoituja töitä, mikä johtaa lopulta suurempiin palkkioihin. 

Inflaatiovauhti, jota käytetään annettujen palkkioiden koon määrittämiseen, motivoi myös käyttäjiä olemaan aktiivisia. Uuden LPT:n prosenttiosuus kullakin kompensaatiokierroksella määräytyy sen mukaan, kuinka paljon LPT:tä on sidottu verkon onnistuneeseen toimintaan. Mitä suurempi tämä osuus on, sitä alhaisempi inflaatiovauhti ja sitä enemmän arvoa olemassa olevat tokenit säilyttävät. Siksi tokenin haltijat ovat luonnollisesti motivoituneita steikkaamaan enemmän ansaitakseen enemmän.

Yhteenveto

Livepeer tarjoaa ratkaisun videonkäsittelytehtävien delegointiin luotettaville osapuolille. Hajautetun videoprotokollan avulla Web3-projektit ja yritykset voivat välttää korkeat, sattumanvaraiset videonkäsittelymaksut ja sensuurin tarjotakseen parempaa videosisältöä yleisölleen.