Mikä on Lisk (LSK)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on Lisk?
Miten Lisk toimii?
Mikä on LSK?
Yhteenveto
Mikä on Lisk (LSK)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Lisk (LSK)?

Mikä on Lisk (LSK)?

Keskitaso
Julkaistu Aug 11, 2022Päivitetty Nov 11, 2022
5mTiivistelmä

Lisk on avoimen lähdekoodin lohkoketjusovellusten alusta, joka parantaa Web3:n saavutettavuutta kehittäjille ja käyttäjille. Se tarjoaa helppokäyttöisen ohjelmistokehityspaketin (SDK), jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa lohkoketjusovelluksia JavaScriptillä, joka on yksi yleisimmin käytetyistä ohjelmointikielistä. Lisk on suunniteltu siten, että kehittäjät voivat lopulta ottaa sivuketjuja käyttöön verkossaan, jotta heidän lohkoketjusovelluksensa voivat skaalautua ja pysyä samalla yhteydessä laajempaan Lisk-ekosysteemiin.

Johdanto

Yksi suurimmista haasteista, joita lohkoketjutekniikka kohtaa Web3-aikakaudella, on saavutettavuuden puute. Eri lohkoketjut käyttävät erilaisia ohjelmointikieliä, mikä vaikeuttaa kehittäjien mahdollisuuksia rakentaa sovelluksia, joita voidaan käyttää joustavasti useilla alustoilla.

Mikä on Lisk?

Lisk on avoimen lähdekoodin ensimmäisen tason lohkoketjusovellusalusta, jonka tavoitteena on auttaa projekteja houkuttelemaan käyttäjiä kryptojen ja Web3:n maailmaan. Helppokäyttöisen SDK:n avulla kehittäjät voivat rakentaa skaalautuvia lohkoketjusovelluksia helposti. Sen avulla metaversumiprojektit, DAO:t, NFT-markkinapaikat ja monet muut sovellukset voivat tarjota käyttäjilleen nopeammat transaktiot ja pienemmät maksut.

Miten Lisk toimii?

Liskin perustivat vuonna 2016 Max Kordek ja Oliver Beddows. Se keskittyy Web3:n saavutettavuuden parantamiseen kehittäjille ja käyttäjille. Joitakin Liskin pääpiirteitä ovat: 

Delegoitu varantotodiste (DPoS)

Lisk käyttää Delegated Proof of Stake (DPoS) -konsensusalgoritmia lohkoketjun suojaamiseen. DPoS:ää pidetään tehokkaampana ja demokraattisempana versiona suositusta varantotodiste (Proof of Stake, PoS) -mekanismista. Sen avulla vahvistajat voivat ulkoistaa lohkon vahvistamisen äänestysjärjestelmän kautta.

Lisk-lohkoketjussa äänestäjät voivat käyttää LSK-tokeneitaan äänestääkseen enintään 10 delegoijaa, jotka turvaavat verkon heidän puolestaan ja jakavat LSK-palkkiot keskenään. Yleensä delegoija, jolla on enemmän ääniä, valitaan todennäköisemmin tuottamaan seuraavat lohkot. Koska prosessi on jaettu yli 100 delegoidun vahvistajan kesken, Lisk voi toimia melko hajautetusti. Näin verkko voi myös saavuttaa hyvän skaalautuvuuden ja nopeuttaa sen (transaktiovauhtia). 

Liskin SDK

Liskin ainutlaatuinen ominaisuus on sen ohjelmistokehityspaketti, joka perustuu JavaScriptiin, yhteen maailman laajimmin käytetyistä ohjelmointikielistä. Suositut lohkoketjuverkot luottavat usein eri kieliin. Esimerkiksi Bitcoin (BTC) käyttää C++:aa, kun taas Ethereum on rakennettu Solidityllä. Kehittäjille voi olla haastavaa olla vuorovaikutuksessa eri lohkoketjujen kanssa, jos he eivät hallitse useita kieliä. 

Liskin ratkaisu tähän on avoimen lähdekoodin modulaarinen JavaScriptillä luotu SDK, jonka avulla lohkoketju ja Web3 ovat yleisemmin saatavilla laajemmalle joukolle kehittäjiä. Hyvin yleisen ohjelmointikielen käyttäminen poistaa esteen niiltä, joille lohkoketjusovellusten rakentaminen on uutta. Uudet tulokkaat voivat aloittaa luomisen JavaScriptillä ja TypeScriptillä välittömästi ilman, että heidän tarvitsee investoida aikaa ja vaivaa lohkoketjuspesifisten kielten oppimiseen. 

Lisäksi mahdollisen Lisk-alustan lanseerauksen jälkeen kehittäjät voivat hyödyntää Liskin SDK:ta sovellustensa toteuttamiseksi sivuketjuissa älysopimusten sijaan. Sivuketjujen yhteentoimivuus parantaa skaalautuvuutta ja pitää transaktiomaksut vähäisinä. Liskin SDK:n odotetaan myös tukevan NFT-, P2P- ja Proof-of-Authority (PoA) -moduulien kehittämistä.

Skaalautuvat sivuketjut

Helpottaakseen verkon kaikkien sovelluskohtaisten lohkoketjujen yhteentoimivuutta Lisk on luomassa Lisk-alustaa, joka on suunniteltu antamaan kehittäjille mahdollisuus rakentaa skaalautuvia sovelluksia, jotka ovat autonomisempia ja joustavampia sivuketjuissa. Sivuketjut ovat erillisiä lohkoketjuja, jotka muodostavat yhteyden pääketjuun. Liskissä kehittäjät voivat ottaa käyttöön omia sivuketjujaan lohkoketjusovellustensa skaalaamiseksi ja tarjotakseen alhaisemmat transaktiomaksut ja nopeammat transaktiot. Sivuketjut kommunikoivat keskenään suoraan ketjujen välisten viestien kautta. Tämän yhteentoimivuuden odotetaan varmistavan sujuvan omaisuudenvaihdon sivuketjujen ja Liskin päälohkoketjun välillä. 

Liskin tiimi pyrkii laajentamaan ekosysteemiään helpottamalla yhteentoimivuutta muiden ensimmäisen tason lohkoketjujen ja -protokollien, kuten Ethereumin (ETH), Polkadotin (DOT) ja Cosmosin (ATOM), kanssa. Visiona on, että käyttäjät hyötyvät kasvavasta sovellusten ekosysteemistä, joka on yhteydessä toisiinsa Lisk-siltojen kautta.

Mikä on LSK?

Lisk (LSK) on Liskin natiivikrypto- ja hyötytoken. Sitä käytetään transaktiomaksujen maksamiseen ja delegoijien palkitsemiseen verkossa. LSK:n haltijat voivat myös käyttää tokenia Lisk-verkon suojaamiseen DPoS:n kautta. He voivat steikata LSK-tokeninsa Liskin desktop-lompakkoon voidakseen äänestää tai delegoida, ja tokenit lukitaan siksi aikaa, kun käyttäjä suorittaa jompaakumpaa näistä rooleista. 

LSK:n hyödyllisyyden odotetaan kasvavan, ja käyttötapauksia syntyy lisää, kun Lisk-verkko saavuttaa yhteentoimivuuden muiden lohkoketjujen kanssa. Esimerkiksi LSK:ta voi ehkä käyttää lohkoketjusovellusten rekisteröintiin tai viestien siirtämiseen eri sovellusten välillä. 

Yhteenveto

Monet uskovat, että yksi avainkomponenteista siihen, että suuri yleisö ottaa Web3:n käyttöön, on tehdä lohkoketjutekniikasta saavutettavampi. Liskin kaltaisten projektien avulla useammat kehittäjät voivat rakentaa lohkoketjusovelluksia helposti käyttämällä koodauskieliä, jotka he jo tuntevat. Samaan aikaan käyttäjät voivat hyötyä kasvavasta yhteenliitettyjen sovellusten ekosysteemistä, joka takaa nopeammat transaktiot ja alhaisemmat maksut.