Mikä on Lido (LDO)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on Lido?
Miten Lido toimii?
Lido DAO
Mikä on LDO?
Yhteenveto
Mikä on Lido (LDO)?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Lido (LDO)?

Mikä on Lido (LDO)?

Keskitaso
Julkaistu Sep 14, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
5mTiivistelmä

Lido (LDO) on turvallinen likvidi steikkausratkaisu varantotodiste (Proof-of-Stake, PoS) -kryptoille. Se tukee Ethereum 2.0 (The Merge) -steikkausta ja muiden Layer 1 PoS -lohkoketjujen kasvavaa ekosysteemiä. Käyttäjät voivat steikata PoS-tokeninsa Lidoon ja saada tokenisoidun version steikatuista varoistaan 1:1-suhteessa. He voivat käyttää tätä steikattujen varojensa tokenisoitua versiota ja ansaita näin lisätuottoa muissa DeFi-protokollissa samalla, kun he saavat steikkauspalkkioita Lidoon talletetuista tokeneistaan.

Johdanto

Eräs PoS-lohkoketjuihin steikkaamisen haasteista on steikattujen varojen epälikvidisyys. Kun tokenit on lukittu, käyttäjät eivät voi käyttää niitä tai poistaa niiden steikkausta, ennen kuin lukitusaika on ohi, mikä estää heitä ansaitsemasta lisätuottoja muissa markkinoilla olevissa DeFi-protokollissa. Monimutkainen vahvistajajärjestelmä ja korkeat vaatimukset ovat myös estäneet perustason käyttäjiä, jotka haluavat osallistua PoS-steikkaamiseen.

Parantaakseen steikattujen tokeneiden likviditeettiä ja helpottaakseen steikkaamisen saatavuutta Lido tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle PoS-steikkaamiselle. 

Mikä on Lido?

Vuonna 2020 perustettu Lido on likvidi steikkausratkaisu Ethereumille (ETH) ja muille PoS-lohkoketjuille, joihin kuuluvat muun muassa Solana (SOL), Polygon (MATIC), Polkadot (DOT) ja Kusama (KSM).

Lido antaa käyttäjille 1:1-suhteessa tokenisoidut versiot steikatuista varoista. Näin he saavat steikatuista PoS-tokeneista vastineeksi likviditeettiä, jolla he voivat ansaita steikkauspalkkioita Lidosta samalla, kun he osallistuvat muihin DeFi-ketjun toimintoihin lisätuottojen saamiseksi.

Miten Lido toimii?

Suuremman käyttäjämäärän houkuttelemiseksi osallistumaan PoS-verkkojen turvaamiseen likvidit steikkauspalvelut, kuten Lido, antavat käyttäjille mahdollisuuden steikata minkä tahansa määrän PoS-varoja lohkopalkkioiden ansaitsemiseksi. Likvidi steikkaus on innovatiivinen vaihtoehto, joka ratkaisee PoS-steikkaukseen liittyvän epälikvidiyden, monimutkaisuuden ja keskittämisen, koska käyttäjien ei tarvitse lukita steikattuja tokeneitaan. Se myös madaltaa steikkaukseen liittyviä esteitä ja lukitusvaatimuksiin liittyviä vaihtoehtoiskustannuksia.

Kun käyttäjät tallettavat PoS-varoja Lidoon, heidän tokeninsa steikataan PoS-lohkoketjuun Lido-protokollan kautta. Se on steikkauspoolin älysopimus, joka hallitsee käyttäjien talletuksia ja nostoja, delegoi varoja solmujen ylläpitäjille ja määrittää palkkioiden steikkausmaksut sekä tokeneiden luomisen ja polttamisen. Lisäksi älysopimus sisältää myös täyden luettelon solmujen ylläpitäjistä, heidän vahvistusavaimistaan ja palkkioiden jakelutietueista.

Käyttäjät saavat talletetuista varoistaan tokenisoidun version (stAsset-tokeneita), joita voidaan käyttää palkkioiden ansaitsemiseen samanaikaisesti alkuperäisessä talletetussa protokollassa ja muissa DeFi-protokollissa sekä hajautetuissa sovelluksissa (dAppit), kuten vakuuksina luotonannossa ja tuottofarmauksessa palkkioiden maksimoimiseksi.

Otetaan esimerkiksi ETH. Kun Ethereum siirtyy PoS-konsensusmekanismiin kauan odotetun The Merge -nimisen (aiemmin ETH 2.0) päivityksen myötä, käyttäjät voivat ryhtyä vahvistajiksi sitomalla vähintään 32 ETH:ta ja saada vastineeksi maksun verkon transaktioiden vahvistamisesta. Vähimmäissteikkausvaatimus saattaa kuitenkaan olla liian kova yleisille käyttäjille. 

Lidon avulla käyttäjät voivat steikata vain murto-osan 1 ETH:sta lohkopalkkioiden ansaitsemiseksi. ETH:n steikkaamisen jälkeen käyttäjät saavat stETH:ta; tämä ERC-20-token edustaa heidän tallettamaansa ETH:ta 1:1-suhteessa. StETH-tokenit luodaan, kun varat talletetaan Lidon steikkauspoolin älysopimukseen, ja ne poltetaan, kun käyttäjät nostavat ETH-tokeninsa.

Käyttäjien steikattu ETH jaetaan Lido-verkon solmujen ylläpitäjille (vahvistajille) ja talletetaan Ethereumin Beacon Chainiin vahvistettavaksi. Varat on turvattu älysopimuksella, eivätkä vahvistajat voi käyttää niitä. Tämän jälkeen Lido DAO valitsee vahvistajat, perehdyttää ja tukee heitä sekä lisää heidän osoitteensa rekisterinä toimivaan älysopimukseen, minkä jälkeen valituille vahvistajille annetaan avaimet vahvistusta varten. 

Käyttäjien tallettama ETH jaetaan 32 ETH:n sarjoihin kaikkien aktiivisten Lidon solmuja ylläpitävien kesken, jotka käyttävät julkista vahvistusavainta käyttäjien steikattuihin varoihin liittyvien transaktioiden vahvistamiseen. Käyttäjien steikkausten jakaminen useille vahvistajille voi tehokkaasti poistaa yhden vahvistajan steikkaamiseen liittyvät vikapisteen riskit. Lisäksi solmujen yllläpitäjät määrittävät osoitteen, jonka avulla käyttäjät voivat nostaa steikatun ETH:nsa The Mergen päätyttyä. 

Lido DAO

Hallitakseen Lido-protokollaa hajautetusti Lido lanseerasi hajautetun autonomisen organisaation (DAO) tehdäkseen keskeisiä päätöksiä protokollan toiminnasta. Näin voidaan varmistaa, että protokolla on sidosryhmien etujen mukainen, ja edistää suurempaa avoimuutta ja hajauttamista. 

Lido DAO hallitsee likvidien steikkausprotokollien joukkoa. Se käyttää älysopimuksia sääntöjen määrittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tavoitteenaan helpottaa hajautettua päätöksentekoprosessia. Näitä ovat maksuparametrien ja jakelun hallinta sekä solmujen ylläpitäjien verkkoon lisääminen ja verkosta poistaminen.

Mikä on LDO?

LDO on Lidon natiivi hyöty- ja hallintotoken. Se on ERC-20-token, jonka kokonaislevikki on 1 miljardi. 

LDO:ta käytetään verkon käyttäjien palkitsemiseen. Se myös myöntää haltijoille hallinto-oikeudet Lido DAOssa, jolloin he voivat osallistua hallintoprosessiin äänestämällä tietyistä päätöksistä. Mitä enemmän LDO-tokeneita heillä on, sitä voimakkaampi heidän äänensä on. 

Yhteenveto

Lidon likvidi steikkauspalvelu tarjoaa käyttäjille kaikki steikkaamisen edut ilman, että heidän tarvitsee uhrata tokeneidensa likviditeettiä. Se palvelee sekä pieniä että suuria PoS-tokenin haltijoita, ja se takaa, että käyttäjät voivat steikata ja poistaa steikkauksen milloin tahansa joustavasti. Lisäksi poistamalla monimutkaiset steikkausmääritykset ja tarjoamalla alhaisemmat esteet PoS-steikkaamiselle likvidi steikkaus Lidon kaltaisiin protokolliin saattaa lisätä DeFin kasvua tulevaisuudessa.