Mikä on KYC (Know Your Customer)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on KYC?
Kuka säätelee KYC-vaatimusten noudattamista?
Miksi tarvitsemme KYC:tä kryptoalalla?
Mitkä ovat KYC:n edut?
KYC ja hajauttaminen
Perusteluja KYC:tä vastaan
Yhteenveto
Etusivu
Artikkelit
Mikä on KYC (Know Your Customer)?

Mikä on KYC (Know Your Customer)?

Aloittelija
Julkaistu Aug 19, 2021Päivitetty Nov 16, 2022
5m

Tiivistelmä

Know Your Customer (KYC) -tarkastukset edellyttävät, että rahoituspalveluiden tarjoajat tunnistavat ja vahvistavat asiakkaansa. Tämä tehdään osana rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa (AML/CFT) koskevia pakollisia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi ja asiakkaan taustojen tarkistamiseksi.

KYC torjuu aktiivisesti rikollista toimintaa keräämällä ja vahvistamalla asiakastietoja. Nämä tarkastukset lisäävät luottamusta toimialaan ja auttavat rahoituspalvelujen tarjoajia hallitsemaan riskejään. KYC on yleistynyt kryptopörsseissä, mutta joidenkin kriitikoiden mukaan se poistaa nimettömyys- ja hajauttamisnäkökohdat, joista kryptoala on tunnettu.


Johdanto

KYC on yleinen sääntelyvaatimus, joka rahoituspalvelujen tarjoajien on täytettävä. Näillä tarkastuksilla torjutaan ensisijaisesti laittomasta toiminnasta peräisin olevan rahan kierrättämistä ja rahanpesua. KYC on keskeinen toimenpide rahanpesun vastaisissa säännöksissä, mikä tekee siitä tärkeän suojan erityisesti kryptoille. Rahoituslaitosten ja palveluntarjoajien, kuten Binancen, on yhä enenevässä määrin otettava käyttöön vankkoja KYC-menettelyjä asiakkaiden ja heidän varojensa suojaamiseksi.


Mikä on KYC?

Jos olet avannut tilin kryptopörssissä, on todennäköistä, että sinun on täytynyt suorittaa henkilöllisyyden vahvistamistarkastus. KYC-tarkastukset edellyttävät, että rahoituspalvelujen tarjoajat tunnistavat ja vahvistavat asiakkaidensa henkilöllisyyden. Tämä voi tapahtua esimerkiksi virallisen henkilöllisyystodistuksen tai tiliotteiden avulla. Rahanpesun torjuntaa koskevien säännösten (AML) tapaan myös KYC-käytännöt auttavat torjumaan rahanpesua, terrorismin rahoitusta, petoksia ja varojen laitonta siirtoa.

KYC on tyypillisesti ennakoiva lähestymistapa eikä reaktiivinen. Useimmat rahoituspalvelujen tarjoajat keräävät asiakkaan tiedot perehdytysprosessin aikana, ennen kuin tämä voi tehdä rahoitustransaktioita. Joissakin tapauksissa tilin voi avata ilman KYC:tä, mutta tällaisten tilien käyttöoikeudet ovat yleensä rajalliset. Esimerkiksi Binance antaa käyttäjille mahdollisuuden avata tilin mutta rajoittaa sillä tehtävää kaupankäyntiä, kunnes KYC on suoritettu.

Kun suoritat KYC:n, sinua voidaan pyytää antamaan:

  • Virallinen henkilöllisyystodistus

  • Ajokortti

  • Passi

Asiakkaan henkilöllisyyden vahvistamisen lisäksi on myös tärkeää vahvistaa hänen sijaintinsa ja osoitteensa. Henkilöllisyystodistuksesi antavat perustiedot, kuten nimesi ja syntymäaikasi, mutta lisäksi tarvitaan muita tietoja esimerkiksi verotuksellisen asuinpaikkasi määrittämiseen. Sinun on todennäköisesti suoritettava useampi kuin yksi KYC-vaihe. Rahoituspalvelujen tarjoajien on usein myös todennettava asiakkaidensa henkilöllisyys säännöllisin väliajoin.


Kuka säätelee KYC-vaatimusten noudattamista?

KYC-määräykset vaihtelevat maittain, mutta vaadittavien perustietojen suhteen tehdään kansainvälistä yhteistyötä. Yhdysvalloissa suurin osa nykyään käytössä olevista AML- ja KYC-prosesseista otettiin käyttöön Bank Secrecy Actin ja vuoden 2001 Patriot Actin myötä. EU sekä Aasian ja Tyynenmeren maat ovat kehittäneet omat sääntönsä, mutta päällekkäisyyksiä Yhdysvaltojen kanssa on paljon. EU:n rahanpesunvastainen direktiivi (AMLD) ja PSD2-asetukset muodostavat EU-maiden tärkeimmät puitteet. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) koordinoi maailmanlaajuisesti sääntelyolosuhteita koskevaa monikansallista yhteistyötä.


Miksi tarvitsemme KYC:tä kryptoalalla?

Kryptojen pseudonyymisen luonteen vuoksi niitä käytetään usein laittomien varojen pesuun ja veronkiertoon. Kryptojen sääntelyn parantaminen parantaa alan mainetta ja varmistaa, että verot maksetaan siellä, missä ne pitää maksaa. On kolme keskeistä syytä, miksi KYC-tarkastuksia tarvitaan kryptoteollisuudessa:

1. Lohkoketjutransaktiot ovat peruuttamattomia. Ei ole järjestelmänvalvojaa, joka auttaisi, jos teet virheen, mikä tarkoittaa, että varoja voidaan varastaa tai siirtää eikä niitä voi saada takaisin.

2. Kryptot ovat melko anonyymejä (pseudonymisoituja). Sinun ei tarvitse lähettää henkilötietoja avataksesi kryptolompakon.

3. Monissa maissa sääntely on edelleen epävarmaa verojen ja krypton laillisuuden suhteen.

Vaikka KYC lisää tilin avaamiseen kuluvaa aikaa, se tarjoaa selkeitä etuja. Keskivertoasiakas ei välttämättä huomaa niitä, mutta KYC:llä on merkittävä vaikutus varojesi suojaamiseen ja rikollisuuden torjuntaan.


Mitkä ovat KYC:n edut?

KYC:n edut eivät kaikki ole ilmeisiä. Nämä tarkastukset tekevät kuitenkin paljon muutakin kuin vain torjuvat petoksia, ja ne voivat parantaa koko rahoitusjärjestelmää:

1. Lainanantajat voivat helpommin arvioida riskinsä selvittämällä asiakkaan henkilöllisyyden ja taloudellisen historian. Tämä prosessi johtaa vastuullisempaan luotonantoon ja riskienhallintaan.

2. Se torjuu identiteettivarkauksia ja muita taloudellisia petoksia.

3. Se vähentää rahanpesun riskiä ensisijaisesti ennakoivana toimenpiteenä.

4. Se parantaa rahoituspalvelujen tarjoajien luottamusta, turvallisuutta ja vastuuvelvollisuutta. Tällä maineella on lumipallovaikutus koko rahoitusalaan, ja se voi kannustaa investointeihin.

 

KYC ja hajauttaminen

Kryptot ovat alusta alkaen keskittyneet hajauttamiseen ja vapautumiseen välittäjistä. Kuten jo mainitsimme, kuka tahansa voi avata lompakon ja omistaa kryptoja ilman, että heidän tarvitsee antaa tietoja itsestään. Juuri näistä syistä kryptoista on kuitenkin tullut suosittu väline rahanpesuun.

Julkishallinto ja sääntelyviranomaiset vaativat tyypillisesti pörssejä suorittamaan asiakkaidensa KYC-tarkastukset. Vaikka pakollista KYC:tä on erittäin vaikea toteuttaa kryptolompakoille, se on helpompaa palveluille, jotka vaihtavat fiatia kryptoiksi. Jotkut sijoittajat ovat kiinnostuneita kryptoista spekulatiivisesti, ja toiset taas arvostavat enemmän niiden ydinarvoja ja hyödyllisyyttä.


Perusteluja KYC:tä vastaan

KYC:llä on ilmeisiä etuja, mutta se on silti kiistanalainen aihe joillekin kriitikoille. Perustelut KYC:tä vastaan ovat yleisempiä kryptomaailmassa sen historian ja taustan vuoksi. Tyypillisesti suurin osa sen kritiikistä tulee yksityisyyteen ja kustannuksiin liittyvistä kysymyksistä:

1. KYC-tarkastusten suorittamiseen liittyy lisäkustannuksia, jotka usein siirretään asiakkaalle maksujen kautta.

2. Joillakin henkilöillä ei ole KYC-tarkastuksiin tarvittavia asiakirjoja tai heillä ei ehkä ole kiinteää osoitetta. Tämän vuoksi heidän on vaikea käyttää tiettyjä rahoituspalveluja.

3. Vastuuttomilla rahoituspalvelujen tarjoajilla ei välttämättä ole tarvittavaa tietoturvaa, ja hakkerointi voi johtaa yksityisten tietojesi varastamiseen.

4. Jotkut väittävät, että henkilöllisyyden vahvistaminen on vastoin kryptojen hajauttamista.


Yhteenveto

KYC-prosessit ovat alan standardi rahoituspalveluille ja kryptopörsseille. Ne ovat eräs tärkeimmistä tehtävistä rahanpesun ja muiden rikosten torjunnassa. KYC-tarkastukset voivat tuntua ärsyttäviltä, mutta ne tarjoavat lisäturvaa. KYC-tarkastukset ovat osa laajempia AML-toimenpiteitä, ja kun olet suorittanut KYC-tarkastukset, voit käydä kauppaa kryptoilla Binancen kaltaisissa pörsseissä entistä luottavaisemmin mielin ja turvallisemmin.